Soros’ lange tentakels ontward

Beschuldigd door een verslag, dat het in se niet kan betwisten, hult het Europees Hof van de Rechten van de Mens EVRM zich in stilzwijgen. Maar de stilte kan niet eeuwig duren: na honderden officiële publicaties en reacties in heel Europa heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een officieel bericht gewijd aan b.g. verslag waarin de belangenconflicten tussen bepaalde rechters van de Straatsburgse rechtbank en NGO’s, gefinancierd door George Soros, aan het licht gebracht werden.

Meer dan twee maanden na de publicatie van verslag van het Europees Centrum voor wetgeving en wetspraak – NGO’s and the Judges of the ECHR 2009 – 2019 – klinken er dagelijks nieuwe stemmen op om de belangenconflicten tussen b.g. rechters en de NGO’s, gefinancierd door George Soros (waaronder het controversiële Open Society) aan de kaak te stellen.

Zo onthult het verslag o.a. dat 18 rechters vonnissen geveld hebben in geschillen bij zaken, ingeleid of gesteund door deze NGO’s, in dewelke ze in het verleden medewerkers of leidinggevenden waren – een belangrijke ethisch-juridische inbreuk. In eender welke rechtsstaat zou de verdachte van dergelijke schendingen zware disciplinaire sancties kunnen oplopen en – bovendien – de rechtszaken in kwestie opnieuw gehervonnist moeten worden.

Het Hof volhardt in de boosheid, reageert niet… of toch… met de vlucht vooruit: de meest omstreden rechter, de Bulgaar Yonko Grozev, werd op 24 april zelfs gepromoveerd; hij werd verkozen tot sectievoorzitter. Hij heeft aan zijn carrière getimmerd als militante raadsman binnen de NGO-constructies van Soros (of soortgelijke instellingen in leven gehouden door zijn financiering), werd zelfs één der mondiale verantwoordelijken van Open Society, gespecialiseerd in het gebruik van juridische instanties met het doel de politieke agenda van Open Society door te drukken. Hij was o.a. advocaat van de ordinaire blote vrouwenmilitie Pussy Riot. (Lees hier meer in het Engels).

Rusland was een van de laatste stemmen die de situatie aanklaagden. In deze tekst wordt de bezorgdheid over de “impliciete en expliciete invloed binnen de UHRM” door “belangrijke westerse ‘mensenrechten’-NGO’s ” geuit en stelt dat deze “de kwaliteit, onpartijdigheid en faire vonnissen” in het gedrag brengen. Deze persmededeling is vèrreikend m.b.t. het Russische diplomatieke gewicht in Straatsburg. De Russische ambassadeur zal niet nalaten dit duidelijk te maken bij de Council of Europe en hij zal niet alleen staan, vooral dan vanuit de Visegradlanden. (…)

Juristen hebben een opiniestuk gepubliceerd waarin ze hun “verrassing” en bezorgdheid uitdrukken bij de onthulling der belangenconflicten tussen rechters, verbonden aan het EHRM en de NGO’s, met een aanhangig proces bij b.g. Hof: klik hier voor de tekst van hun petitie met hun bezorgdheden, aanbevelingen en handtekeningenlijst (momenteel 19.472 ondertekenaars).

U vindt uitgebreide informatie bij het Europe Center for Law and Justice.

Enkele eerdere publicaties over de Soros tentakels. U zal vaststellen dat sommige afbeeldingen of video’s intussen gecensureerd werden: