Soros maakt zich zorgen om de EU

Afbeeldingsresultaat voor soros worried

Hij vergelijkt de situatie met het einde van de USSR: “De mensen in EUropa moeten dringend wakker worden!”

Volgens het opperhoofd der Gutmenschenliga, filantroop, mensenrechtenactivist, sponsor van trekvogels en migranten, zouden de EU-verkiezingen van dit jaar een keerpunt kunnen betekenen. De anti-EU-partijen zijn in opmars; slechts de Groenen blijven de EU-bijbel trouw.
Citaat Soros: “Het verouderde partijensysteem verhindert hen, die de EU-waarden willen behouden en helpen hen, die deze waarden door iets anders – vul in: radicaal, extreem, nationalistisch, anti-democratisch, populistische prietpraat… – willen vervangen. De partijen zijn niet mee met de tijd, ze oriënteren zich nog altijd naar de problemen uit de 19de en 20ste eeuw, bv. de scheiding tussen kapitaal en arbeid. Maar vandaag zijn vooral de spanningen tussen de pro- en anti-EUropese krachten van belang.”

Soros heeft vooral aandacht voor Duitsland, het “dominerende land in de EU”. Hij vreest dat de Union, de alliantie tussen de CDU en CSU, op barsten staat. En vanzelfsprekend is de AfD daarvoor verantwoordelijk. Immers, zolang in de Freistaat Bayern geen partij bestond rechts van de CSU, m.a.w. zolang de CSU het monopolie had van de verbale vuist-op-tafel, was de samenwerking sterk. Echter, bij de laatste gewestverkiezingen in Beieren moest de CSU het slechtste resultaat in 60 jaar incasseren, terwijl de vermaledijde AfD tot het parlement toegang kreeg.

Niet alles is echter kommer en kwel. Soros zet zijn hoop-in-bange-dagen op de Groenen. Citaat Soros: “De situatie is niet hopeloos. De Duitse Groenen hebben zich als énige consequent pro-EUropese partij van Merkelland ontwikkeld en stijgen volgens de opiniepeilingen nog, terwijl de AfD (behalve in Oost-Duitsland) haar maximum schijnt bereikt te hebben.” De Union-kiezers worden heden vertegenwoordigd door een partij wiens engagement voor de EUropese waarden eerder tweeslachtig is.

En hij heeft een zelfde vrees voor over het Kanaal. Citaat Soros: “Ook in G.B. verhindert een oude partijstructuur dat de wil van het volk (… Soros die naar de wil van het volk wil luisteren???…) een passend gevolg krijgt.” Zowel Labour als de Conservatieven zijn intern verdeeld, maar “hun leiders, Corbyn en May, zijn zo vastbesloten de Brexit te laten doorgaan dat ze zelfs willen samenwerken om dit doel te bereiken.” En: “De situatie is dermate ingewikkeld dat de meeste Britten het gewoon achter de rug willen hebben, ook als dit dé belangrijkste gebeurtenis is voor het land in de komende tientallen jaren.”

Soros en zijn kritiek op G.B. zijn – mild uitgedrukt – behoorlijk onpassend. In 1992 verdiende hij door te speculeren op de koers van het Britse Pond miljarden dollar. (…)