Poppetjes aan Amerikaanse touwtjes

Volgens Julian Assange (Wikileaks) steekt er achter de massale volkerenvlucht uit Syrië een uitgekookt plan van de VSA tegen de regering van Assad: de leegloop van het land brengt Syrië aan de rand van de ineenstorting omdat vooral de ontwikkelde middenklasse verdreven wordt.  De open-grenzen-strategie van de EU speelt in hun kaart.

In een verhelderend gesprek met het onafhankelijk Grieks nieuwsmedium The Press vertelde Julian Assange dat achter de verdrijving van honderdduizenden Syriërs uit hun thuisland een bewuste berekening van de profiteurs van de oorlog steekt.  M.a.w. de VS-neoconservatieven en hun netwerken in de bewapeningsindustrie, de huurlegermakelaars en de geheime diensten.  Assange meent dat de Amerikaanse regering sinds 2006 aan de val van president Assad werkt.  De ontvolking zou een deel van het concept uitmaken dat tot de Assad-val moet lijden, want “door de oorlog gaat vooral de middenklasse weg: artsen, ambtenaren, advocaten, ingenieuren… alle beroepsgroepen die een land nodig heeft om te blijven functioneren”.  De verdrijving van deze groepen lijdt tot een sterke verzwakking van Assad.

Assange, zelf een “vluchteling”, weet hoe belangrijk het is “vluchtelingen” vriendelijk op te nemen.  Maar de  “open-grenzen-politiek van de EU is verkeerd, want daardoor worden juist de Amerikaanse ambities ondersteund”.  
“Wij hebben diplomatieke stukken waaruit blijkt dat de Zweedse regering tijdens de Irakoorlog gezegd heeft dat de Zweedse bijdrage tot de oorlog eruit zou bestaan oorlogsvluchtelingen op te nemen.  Irak heeft enkele jaren geleden Duitsland verzocht Iraki’s niet uit te nodigen naar Duitsland te komen omdat dit slecht zou zijn voor de opbouw van het land.  Duitsland heeft die wens toen gehonoreerd.”

Assange stelt, dat de geheime diensten en de wapenindustrie een belang eraan hebben de oorlog in Syrië voort te zetten: “Zij veroorzaken de problemen en om tot een oplossing te komen heeft men hen nodig.  Als er geen problemen meer zijn, worden de budgetten ingekrompen en dat is niet in het belang van degenen wiens zaakjes draaien door de oorlog.”
De oorlog in Syrië moet o.a. ertoe dienen de olieprijs laag te houden.  Daarom weigert de Amerikaanse nat. bank de intresten op te trekken.  Interessant is dat Assange weliswaar stelt dat de VSA, G.B. en Frankrijk hun actuele M.O.-strategie op elkaar afstemmen, maar vernoemt Duitsland niet.

Assange weet niet of Merkels open-grenzen-politiek met Washington afgesproken werd.  Hij stelt dat Obama probeert tot een samenwerking met Rusland te komen om de oorlog te beëindigen, maar hij staat voor het einde van zijn mandaat en kan bijgevolg slechts defensief handelen.
De lobby’s van de wapenindustrie en de energie-economie bereiden zich op een nieuwe president voor en zouden proberen een oplossing voor Syrië te doen aanslepen.  Rusland oefent echter druk uit en dringt aan op een diplomatieke oplossing.  Vrijdag kwam de onderhandelingsgroep in Wenen weer samen, ditmaal voor de eerste keer met deelname van Iran.

Volledig artikel bij The Press Project

Nvdr: Onze redactie heeft slechts gezorgd voor een summiere vertaling, maar is niet zo naïef in de goedertierendheid van Obama te geloven.  Lib of con: één pot nat als het om de oorlogsindustrie gaat.