Oekraïne, een andere kijk!

lovenaarA2Naar aanleiding van het conflict in Oekraïne en het recente neerhalen  van het  vliegtuig,  MH17, is het noodzakelijk ook andere bronnen aan te boren, dan diegene die dagelijks “gepubliceerd” worden in de klassieke media, hierbij steeds de uitspraak van George Orwell indachtig:

“Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.”

Om klaarder te kunnen zien in de ramp met de MH17 is het noodzakelijk te kijken naar de voorgeschiedenis van Oekraïne.
Ik verwijs naar verschillende bijdragen op de webstek van Henry Makow, een Canadese jood, dus een bron boven verdenking.
http://henrymakow.com/2014/03/The%20West-Sock-Puppet-Masonic-Jewish-NWO%20.html
http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html
http://henrymakow.com/2014/03/what-ukrainians-want.html

Uit deze publicatie blijkt dat het in Oekraïne in feite ging om een machtsgreep van, ik citeer: ”Masonic Jewish New Word Order”. Voor de details verwijs ik naar de publicaties, die dan ook een andere kijk geven op wat er zich  afspeelt achter de schermen. Hieruit blijkt ook dat Poetin op zijn beurt deel uitmaakt van het systeem:
http://henrymakow.com/2014/04/Is-Putin-False-Opposition.html

De samenwerking tussen “zionisten” en “nazi’s” waarover zoveel ophef is in bepaalde media is ook geen verrassing. Deze gaat immers terug tot voor WOII. Anna heeft daar in een reactie ook al naar verwezen. In het boek ”In naam van de Thora” van Yakov  Rabkin komt deze samenwerking ook uitgebreid aanbod.

Hierbij dienen we ook duidelijk te stellen dat niet alle joden zionisten zijn, maar ook dat niet alle zionisten joden zijn. Bovendien zijn er ook pseudo-joden, namelijk de afstammelingen van de Khazaren, een Turks volk  rond de Zwarte Zee dat zich tot het jodendom heeft bekeerd, maar geen enkele genetische verwantschap heeft met de echte joden.  Zoals steeds  geldt het principe:”Schijn  bedriegt”.

De Oekraïne crisis kan evenmin los gezien worden van de toestand in het Midden Oosten, waar Poetin zich verzette tegen een invasie in Syrië, en nu ook de Iraakse premier Maliki steunt (samen met Iran) tegen het door het Westen en Israël gesteunde ISIS. Het was dus nodig een “probleem” te veroorzaken in de voortuin van Poetin.

Over het “neerhalen” van het toestel MH 17 is er opnieuw een publicatie op de webstek van Henry Makow .
http://henrymakow.com/2014/07/Airliner-Atrocity-is-Illuminati-False-Flag.html
Ik citeer uit de inleiding van de voormelde publicatie:

“Dispersing the media fog: There is only one power on earth who routinely perpetrates  senseless acts of terror: The Illuminati-Jewish  banking cartel that runs Kiev, NATO and the West.”

Onder Illuminati dient men te verstaan : de top (van de piramide) van de vrijmetselarij.

Op de webstek van Wayne Madsen Report (een  vroegere “USA intelligence officer en van eerder linkse strekking, i.e. dus onverdacht) is er een bericht dat ik volledig herneem:

WAYNE MADSEN REPORT EUROPE 17.07.2014

“Ukrainian government, Russia, and Donetsk People’s Republic all deny shooting down Malaysian Airlines flight 17 over eastern Ukraine. But there is no word from Kolomoisky’s Army led by Ukrainan-Israeli billionaire oligarch Ihor Kolomoisky. Kolomoisky has funded his own army in eastern Ukraine with massive weapons purchases and fascist mercenaries. The Buk missile system used to shoot down MH-17 is in Ukrainian stocks and has been sold by Kiev to Georgia. Media propaganda alert over charges that Ukraine does not possess Buk system. Donetsk Republic also says it has no missile system capable of hitting a plane at 33,000 feet. The truth: Kolomoisky, who takes his orders from Tel Aviv, pulled this attack off to divert attention from Israel’s Gaza genocide and try to put blame on Russia. Israel and its sayanim are masters of false flag attacks”

Op de webstek van Jeff Rense is er een publicatie van de journalist Shimatsu die een verband legt o.a. met de aanval op Gaza maar ook met het verdwenen toestel MH 370.

Wat er ook mag van zijn,  de vraag blijft : “Gaat de waarheid ooit aan het licht komen?”.
Momenteel zwemmen we  immers in een zee van leugens.

Er is echter weinig kans dat deze waarheid  vroeg of laat zal opduiken. De betrokken partijen zijn immers allemaal betrokken in dergelijke “false flag” operaties.
In dit verband is er de “Smolensk” vliegtuigramp waarbij de top van Poolse elite om het leven kwam. Zie bruggetje van de webstek van Henry Makow :

Het ging opnieuw om een “crash” in opdracht van de NWO.
Over de onderzoeken in de zaak van MH 17 dient men zich dan ook geen illusies te maken.
Intussen verspreiden  alle betrokken partijen “hun versies”. In afwachting van een sluitend bewijs dient men dan ook voorzichtig te zijn. Over de opdrachtgevers (en dus niet de uitvoerders) is er, rekening gehouden met andere dergelijke incidenten, al meer duidelijkheid.

Er is dan ook nog het neerschieten van het Koreaanse toestel KAL007 op  01.09.1983 door de sovjet-luchtmacht. Aan boord bevond zich Larry McDonald, een fervent tegenstander van de NWO. Dit neerschieten  van KAL007 blijft nog steeds gehuld in een waas van “geheimen”  aan beide kanten(USSR en USA).

Gezien de voormelde feiten, beschikt iedereen dan ook over voldoende “munitie” om de tegenpartij te chanteren (en er wordt al direct een verband gelegd  met 11 september 2001).

Onafgezien van de crisis  in Oekraïne, kijken de “louche  zakenmannen” ook mee over de schouder. De VSA wil immers van de gelegenheid gebruik maken om de Europese gasmarkt in te palmen, door Rusland te  verdrijven. Waar het neerhalen van een vliegtuig  al niet nuttig  kan  voor zijn.

Nvdr: Hier wordt aan het licht gebracht dat een zoon van de vice-president van de VSA op de loonlijst staat van de Oekraïense gasmaatschappij, als top advocaat voor de verdediging van hun belangen en om Rusland de duimschroeven aan te draaien:

Dit alles mag ons niet uit het oog doen verliezen dat  zowel Oekraïne en het Midden Oosten kaderen in de Nieuwe Wereld Orde, waarvan de “ordening” al jaren bezig is.
Achter alle incidenten en conflicten gaan steeds “verborgen agenda’s” schuil.

Zoals reeds gesteld in een andere reactie:”Iedereen liegt en bedriegt….”, maar één zaak is wel al zeker: we stevenen volop af op de (geplande) derde wereldoorlog.
Momenteel zitten we in het stadium van de voorafgaande schermutselingen en het is dus wachten op de “genster die het kot in brand zet.”
Klik voor een overzicht.

Lovenaar

6 gedachten over “Oekraïne, een andere kijk!

 1. Intussen is er een “nieuwe evolutie” in het dossier zie bruggetje :Zero Hedge :
  http://www.zerohedge.com/news/2014-07-22/us-state-department-confident-mh17-mistakenly-downed-separatists-finds-no-direct-lin
  Vooral de laatste in het vet gedrukte zin is van belang!!!
  Werd er “geklapt” zoals men dat in de volksmond zegt!!!
  Zie ook het recente bericht op de webstek van DWN:
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/23/usa-blasen-zum-rueckzug-putin-ist-nicht-schuld-am-abschuss-von-mh17/
  Zie ook het bericht op diezelfde DWN(cfr het motto :de ene zijn dood, is de andere zijn brood)
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/23/flug-mh17-spekulanten-schlugen-aus-absturzmeldung-massiv-profit/
  11september 2001 ging ook gepaard met een beurstransacties met voorkennis!!
  Inzake de Europese gasmarkt : zie bruggetje DWN :
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/20/energie-krieg-amerikaner-wollen-russen-markt-in-europa-abjagen/
  Het voormelde illustreert nog meer dat er achter de Oekraïne crisis heel wat meer schuil gaat, waarbij West-Europa geplet wordt tussen 2 machtsblokken.
  Het is nu wachten op de volgende zet=de Russische inval nu vrijdag ,in Oost-Oekraïne, zoals gesuggereerd wordt op de webstek van Hartgeld.com???
  Het zal dan ook geraadzaam zijn voor de lezers, de eerstkomende weken, voldoende contant geld achter de hand te houden, voor het geval er een probleem is met de banken!!!

 2. Intussen kwam er ook een Russische versie : een Oekraïens strijdvliegtuig is op een afstand van 5 km achter de MH017 gevlogen. Dat strijdvliegtuig heeft bovendien een ongewone koers gevolgd en dan een koerscorrectie uitgevoerd op het ogenblik dat de MHO17 werd geraakt
  Volgens de Russen was er geen bodem-lucht-raket maar is de enige mogelijke oorzaak de Oekraïense jet

 3. Lovenaar, ik ben mijn oriëntatie kwijt. Ik dacht toch altijd dat het Beloofde Land in het midden-oosten lag. Ik heb het op school nog geleerd. Maar de school en ik hebben zich vreselijkIk vergist. Vandaag raakte ik mijn dwaling kwijt, dank zij de ‘Jewish Daily Forward ‘, als die mij geen inzicht geeft:
  Our promised LANDS
  Join the Forward on a Tourney across jewish America, one state at a time.
  Je merkt het, de beloofde landen stapelen zich op.

 4. De beschadigingen aan de voorkant van de linkervleugel wijzen op een fragmentatie bom die ontplofte links VOOR het vliegtuig. De BUK raketten zijn van dat type en ze zijn geprogrammeerd om te ontploffen van zodra ze op minder als 20m afstand komen.

Reacties zijn gesloten.