Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Syrische leger en hun bondgenoten blijven de ene overwinning behalen na de andere op de terroristen. Weer zijn ‘n 600.000 Syriërs teruggekeerd en in al-Kalassek, een van de oudste industriezones van Aleppo worden 400 bedrijven heropgestart.

De VS zijn nog steeds niet in staat de “gematigde rebellen” van de “terroristen” te scheiden omdat ze met de enen de anderen willen blijven steunen tot het einde.

Tussendoor hebben de  VS in 4 jaar tijd aan Europa 10 miljard gegeven om zich beter te kunnen verdedigen tegen de zogenaamde “Russische agressie”. Het doel is duidelijk: Europa tot een oorlog tegen Rusland brengen in dienst van het Amerikaanse eigenbelang. Dus 10 miljard om Europa nog onveiliger te maken.

Goed nieuws uit Turkije. Turkije wil de Nationale Syrische Coalitie niet meer steunen. Deze terroristen van Saoedi-Arabië in schitterende villa’s worden door de “internationale gemeenschap” erkend als “de enige en wettige vertegenwoordiging van het Syrische volk”(!?).

En de maskers van het spel met chemische wapens is ook al gevallen. We weten nu waar we de echte schuldigen moeten zoeken: in  Washington, London en Tel Aviv.  De rechtvaardige eis van Syrië aan de VN Veiligheidsraad wordt steeds sterker: de internationale coalitie o.l.v. de VS moet onmiddellijk ontbonden worden omdat ze in Syrië opereert buiten het UNO kader en zonder toestemming van de wettige regering. Bovendien blijft deze coalitie door haar bombardementen op  burgers misdaden tegen de menselijk-heid begaan. In de buurt van de  O.L.Vrouw kerk van al-Thukana (Raqqa), die ze geheel verwoest hebben, waren helemaal geen IS strijders. Een volgende stap van Syrië kan zijn schadevergoeding vragen aan allen die het land hebben uitgemoord en verwoest.

Ondertussen zijn zowel de zusters als de fraters hier dag en nacht bezig met de hulpverlening. Deze nacht keerden twee zusters terug van hun humanitaire missie.

P. Daniel

Vrijdag 18 augustus 2017

Het “Ontslapen” of de “Tenhemelopneming” van Maria

Ook in het oosten is dit een groot feest. Ziehier een heel oude patristieke overlevering. Drie dagen voor de dood van Maria zou een engel haar hebben aangekondigd dat haar aardse leven eindigt. Maria haastte zich naar de Olijfberg om te bidden en God te danken. Zij bereidde haar vertrek voor. De apostelen, die over de hele wereld verspreid waren, kwamen naar haar toe. Maria troostte hen, bad voor de vrede in de wereld, zegende de apostelen en gaf haar geest in de handen van haar Zoon. De apostelen begroeven haar in Getsemane. Drie dagen later, terwijl de apostelen de eucharistie vierden, verscheen Maria aan hen waardoor zij wisten dat Maria met ziel en lichaam in de hemel was. De oorsprong van dit feest zou kunnen liggen in de wijding van een heiligdom tussen Jeruzalem en Bethlehem, waar Maria zou gerust hebben vooraleer ze in Bethlehem haar Kind ter wereld bracht. Eind 6e eeuw werd dit feest in heel het byzantijnse rijk verspreid. Midden 7e eeuw werd het in Rome ingevoerd door paus Theodorus I, die in Jeruzalem geboren was.

Al is het dogma van de Tenhemelopneming van Maria pas in 1950 door paus Pius XII afgekondigd, het geloof in de ongeëvenaarde heiligheid van Maria was vanaf het begin diep geworteld in de christenen. Maria heeft in alles Jezus’ leven intens gedeeld: zij heeft Hem 9 maanden gedragen en ter wereld gebracht, Hem verzorgd in Egypte en te Nazareth en Hem gevolgd in zijn onderricht, zijn lijden, sterven en zijn verheerlijking. In het Oude Verbond werd het “Heilige der Heilige” met de allergrootste verering omgeven omwille van de ‘aanwezigheid van God’.  Is dit niet een flauwe voorafbeelding van Maria die in haar schoot geen symbool maar “de volheid van de godheid” zelf in volle werkelijkheid heeft gedragen? Christenen begrepen dat zij niet anders dan ook op bijzondere wijze kon delen in het ‘met lichaam en ziel’ opgenomen worden in de heerlijkheid van haar Zoon.

Een gemiste viering

De orthodoxe kerk van Deir Atieh met zijn sympathieke (gehuwde) pastoor Paisios is toegewijd aan “het inslapen” van Maria. Daarom nodigde de pastoor ons uit voor de plechtige vespers en eucharistie van de vooravond. Ook de katholieke pastoor van Qâra abouna Georges zou met een aantal gelovigen komen. Iedereen blij. We hebben als katholieken hier een goede relatie met de orthodoxen. We respecteren wederzijds het verbod van intercommunie om geen onbezonnen stappen te zetten die de uiteindelijke eenheid meer schaden dan bevorderen. Het is in elk geval altijd een blij weerzien van elkaar.

Toen de  taxichauffeur ons met zijn rammelend minibusje al in Qâra had gebracht, realiseerden we ons dat de paspoorten van de fraters nog in Damascus zijn voor de verlenging van onze verblijfsvergunning. Welnu, tussen Qâra en Deir Attieh zijn een aantal controleposten van het leger waarvoor onze paspoorten nodig zijn. Dus keerden we maar terug naar huis. Als geschenk voor abouna Paisios hadden we een hoeveelheid van onze beste peren voorzien, die juist nu geoogst worden en het is een overvloedige oogst. We hebben ze  maar als troostprijs gegeven aan de chauffeur van het rammelend minibusje. Zelf hebben we dan de plechtige vespers van het feest gezongen.

Op de avond van het feest zelf hebben de zusters (die hun paspoorten wel hadden) onze misser enigszins goed gemaakt door deel te nemen aan het groot concert met koor en orkest in het amfitheater van het cultureel centrum van Deir Atieh, verzorgd door de orthodoxe kerk van Damascus. Het amfitheater zat praktisch vol. Het concert was een mengeling van religieuze, patriottische en Arabische muziek. Af en toe applaudisseerden de aanwezigen enthousiast op het ritme van de muziek. Traditioneel werd bij het begin een minuut stilte gehouden voor de “martelaren”  van deze oorlog, waarbij ook de nationale hymne weerklonk. Ja, de vele eenvoudige soldaten en anderen die hun leven gegeven hebben voor hun volk worden echt geëerd. Aan het einde werd een lied speciaal opgedragen aan de Syrische kinderen die nog niets anders dan oorlog gekend hebben. Ja, het Syrische volk lijdt, maar wel met fierheid en een zekere trots omdat zijn zware offers vruchten dragen. Het volk heeft de vernietigende plannen van een “internationale gemeenschap” kunnen trotseren, is één gebleven, heeft zijn  waarden behouden en is volop bezig aan de  religieuze, culturele, familiale en economische heropbouw van zijn land.

Het spel van de “rode lijn” ontmaskerd

Tijdens de persconferentie van 16/8/’17 te Damascus heeft de Syrische vicepresident Faiçal Mekdad onthuld dat er in de bunkers van de djihadisten chemische wapens gevonden zijn, afkomstig van drie federale ondernemingen uit de VS en de UK. Het gaat om verboden chemische wapens.

De drie betrokken ondernemingen werken vooral voor het Israëlische leger. Washington, Londen en Tel Aviv hebben sinds 5 jaar de operatie “Timber Sycomore” opgezet, die de grootste wapenhandel uit de geschiedenis heeft georganiseerd (http://www.voltairenet.org/article197523.html).  Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken protesteert heftig tegen deze opperste huichelarij van het westen. Syrië en Rusland hebben altijd gevraagd om een onafhankelijk onderzoek inzake chemische aanvallen. Deze voorstellen werden steeds systematisch geweigerd door de VS en hun bondgenoten.  En Rusland heeft zich steeds verzet tegen politieke rapporten en gemanipuleerde onderzoeken. Nu zijn de maskers gevallen.

Dat het de terroristen waren die chemische wapens gebruikten, wisten de meeste Syriërs vanaf het begin al. Wij vernamen al vlug van ziekenhuiszusters uit Aleppo dat zij voortdurend slachtoffers verzorgden die getroffen waren door chemische wapens van de  terroristen. Jaren geleden heeft Carla Del Ponte een eerlijk of onbewaakt moment gehad toen ze verklaarde dat rebellen chemische wapens hadden gebruikt. Omdat dit niet met het “correcte” draaiboek van de CIA overeenkwam, werd onmiddellijk in een officiële verklaring gesteld dat hiervoor niet voldoende bewijzen waren. En niemand van de hoge heren of dames heeft toen ook maar één stap gezet om dit uit te zoeken.

Heel deze oorlog door heeft de internationale gemeenschap langs de terroristen met chemische wapens geprovoceerd en telkens slaagden ze er in de schuld hiervan aan Syrië te geven. De massale aanval in Ghouta (23 augustus 2013) hebben we al herhaaldelijk uit de doeken gedaan. Twee weken eerder werden in Lattakia 11 dorpen overvallen (waarover geen woord in de hele Atlantische pers kwam!) waarbij vele kinderen werden gekidnapt, die moesten als slachtoffer dienen van de chemische aanval in Ghouta, waar de bevolking al lang gevlucht was. (Syrian Children Kidnapped By Rebels Identified As Gas Victims By Obama Administration)

De ouders uit Lattakia herkenden hun ontvoerde kinderen op de 35 Hollywood-video’s die onmiddellijk wereldwijd werden verspreid. Zonder enig onderzoek noch bewijs beschuldig-den de grote wereldleiders in volkomen eensgezindheid onmiddellijk Syrië. Er is tot heden geen enkel bewijs van enige schuld van het Syrische leger, eenvoudig omdat het gedurende gans deze oorlog geen verboden chemische wapens heeft gebruikt. Dat heeft het ook niet nodig, zoals nu overduidelijk blijkt. Chemische wapens zijn trouwens te gevaarlijk voor een gewoon nationaal leger. Waarom zou het leger heel de wereld tegen zich in het harnas jagen, terwijl het met zijn gewone  middelen en de  steun van zijn bondgenoten de terroristen kan overwinnen?

Dat de mediamanipulatie door de CIA formidabel sterk georganiseerd is, blijkt uit het feit dat er nu nog een massa zombies zijn die zeggen en schrijven dat Syrië met chemische wapens zijn eigen volk (!?) bestookt. Washington bevestigt dat in Syrië alle chemische wapens zijn opgeruimd maar blijft toch op onbegrijpelijke wijze Syrië bij iedere gelegenheid beschuldigen.

Inmiddels kan heel de wereld de eenheid zien van het Syrische volk met zijn leger, zijn regering en zijn  president, waardoor het overwinnaar is op de terroristen en zijn westerse broodheren. Daarom moest Carla Del Ponte nog even optreden in de  Atlantische pers om luid te kraaien dat er voldoende bewijzen zijn tegen de Syrische president, terwijl er helemaal geen bewijzen zijn. Deze kwakkel stond ook maar heel even op deredactie.be en was onmiddellijk daarna verdwenen. De wel bijzonder deskundige Franse oud-ambassadeur Michel Raimbaud toont helder aan dat Carla Del Ponte perfect de onmacht, de vooroordelen en de manipulatie van het internationaal recht incarneert. Zij stelt zich aan tegelijk als betrokken partij en als rechter (Mondialisation)

Er stond trouwens één waarheidsgetrouwe zin bij: dat de VN Veiligheidsraad een politiek orgaan is. Daarom werden de tientallen (wellicht honderden) bewijzen van chemische aanvallen door rebellen, die door de Syrische permanente vertegenwoordiger al jaren worden aangebracht nooit beantwoord. Het doel was immers niet de waarheid en de bescherming van de  bevolking, het doel was Syrië vals beschuldigen om een voorwendsel te hebben om het militair binnen te vallen en te ontwrichten, in dienst van de politieke belangen.

Natuurlijk wil de VN Veiligheidsraad geen gerechtigheid in Syrië. Om de Syrische president te beschermen die ze 6  jaar lang met alle mogelijke middelen hebben trachten te belasteren en omver te werpen? Neen, omdat ze vrezen dat Rusland sterk genoeg zal zijn om een onafhankelijk onderzoek te eisen en dan zou de echte gruwel van het westen naar boven komen. Dan zou voor allen duidelijk zijn  hoe de westerse leiders krokodillen-tranen weenden om de stervende  kinderen als slachtoffers van hun eigen welbewuste laffe aanslagen. (https://www.golfbrekers.be/het-is-wachten-op-een-veroordeling-en-een-onderzoek-door-de-vn/).

De maskers zijn eigenlijk al gevallen en tot heden is geen enkel van de westerse plannen in Syrië gerealiseerd: er komen geen Amerikaanse pijpleidingen in Syrië; Syrische president,  regering, leger en volk blijven meer dan ooit één, houden stand en werken volop aan de heropbouw met bevriende naties; de bank blijft onafhankelijk; olie en gas zijn niet voor de VS maar voor het Syrische volk zelf; er komt geen verdeling van Syrië en Syrië zal blijven vechten totdat het de laatste centimeter van zijn territoriale integriteit hersteld heeft.

Een “heilige oorlog” tegen de “slechteriken” van de hele wereld

De cowboys van Texas  hebben hun zienswijze praktisch weten op te leggen aan de rest van de mensenfamilie. Er zijn nu eenmaal in onze wereld ‘goeie’ en ‘slechteriken’, daarom moeten de enen de anderen bestrijden. En de briljante Amerikaanse generaals vinden hier hun goddelijke roeping: “In GOD we trust”! Hun GOD is: Gold-Oil-Dollars. Kortom, de Noord-Amerikaanse wereldoverheersing moet in stand gehouden worden omwille van de strijd tegen « de as van het kwaad ». Ziehier hoe Condoleezza Rice, staatssecretaris onder G.W.Bush in 2006 deze heilige missie al duidelijk omschreef: “President Bush en ik delen de overtuiging dat Amerika een kracht van het goede kan en moet zijn in de wereld. De president en ik geloven dat de VS zich moeten blijven inzetten als leider van gebeur-tenissen buiten onze grenzen. Wij geloven dat omdat we geleid worden door hetzelfde principe dat geleid heeft tot het ontstaan van ons  land: de menselijke waardigheid is geen gave van een regering aan zijn burgers, noch een gave van de mensen aan elkaar, maar een goddelijke genade voor heel de mensheid” (Jean-Yves Jézéquel, Mondialisation.ca, 14 augustus 2017: La guerre nucléaire, une fiction ? Tout est fin prêt pour l’embrasement final. ,

De perfecte basis voor het “aardse messianisme” van alle dictators uit de geschiedenis! Zij beschouwen zich als de heilige missionarissen Gods die het nieuwe verbond, nl. hun nieuwe wereldorde aan alle naties moeten opleggen. De onderworpenheid aan God passeert langs de onderworpenheid aan hen als de illuminati.  Zij zullen ook de engelen zijn die op het juiste ogenblik de Apocalyps ontketenen over volken die zich niet willen onderwerpen.

Natuurlijk hebben zij het recht aan hun kant met de kardinale waarden van “liberale democratie”, “mensenrechten” en ”vrije markteconomie”. Het is duidelijk een grove ideologie, een vals masker voor het vuilste eigenbelang, maar we moeten wel toegeven dat het werkt. Indien het niet werkte, zouden er maar weinige mensen zijn die geloven dat de VS WO II gewonnen hebben, dat het kapitalisme een goed systeem is, dat Cuba een tropische goulag is, dat Assad erger is dan Hitler en dat Noord Korea de wereld bedreigt… (Omdat de VS en hun bondgenoten het goede zelf vertegenwoordigen, hoeven ze geen enkel scrupule te hebben om met hun “heilbrengende razernij” het kwaad te bestrijden. Als de incarnatie van de beschaving zelf zijn zij immers geroepen om de barbaarsheid uit te roeien)… Daarom functioneert het huidig imperialisme als een soort universeel tribunaal dat beloningen geeft en straffen uitdeelt aan wie zij willen. Voor deze moreel hoogstaande rechtsmacht neemt de CIA de plaats in van onderzoeksrechter, het Pentagon de burgerlijke arm, de president van de  VS de hoogste rechter, een soort “deus ex machina” van goddelijke gerechtigheid, die met de bliksem alle handlangers van de “as van het kwaad” treft en meteen allen die beletten  dat de wereld rond het rijk van het goede zou draaien”… (Deze kruistocht tegen het kwade is uiteindelijk een dekmantel om het industrieel militair complex in zijn grenzeloze gulzigheid steeds meer te doen groeien)… Van Harry Truman tot Donald Trump langs Barack Obama, van Korea naar Syrië langs Vietnam, Indonesië, Angola, Mozambique, Salvador, Nicaragua, Chili, Zuid-Afrika, Servië, Afghanistan, Soedan,  Somalië, Irak en Libië, worden allen die zich verzetten tegen het heilbrengend  rijk van deze universele gerechtigheid de dood in gejaagd, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddelaars…Om deze laaghartige bezigheden uit te kunnen voeren, hebben de  VS altijd gebruik kunnen maken van lokale helpers. Ziehier degenen die hen tot kostbare hulp waren: Franco, Hitler en Mussolini (tot 1939), Tchang Kaï-Tchek, Somoza, Syngman Rhee, Ngo Dinh Diem, Salazar, Batista, Mobutu, Marcos, Trujillo, Pik Botha, Duvalier, Suharto, Papadopoulos, Castelo Branco, Videla, Pinochet, Stroessner, Reza Chah Pahlevi, Zia Ul Haqq, Ben Laden, Uribe, koning Salmane, Netanyahou, de nazi’s van Oekraïne en de  “gematigde rebellen” van het Midden Oosten”. (Bruno Guigue, 11 augustus 2017: Qu’il est beau, le monde libre ! L’Occident et la croisade de l’Empire américain. 

En dit nog

  • Ziehier, weer een rijke illustratie van vorig bericht met beelden van de Grieks-Melchitische kerk in het Heilig Land; het herstel van het Al Assad hospitaal in Deir Ezzor; het Syrische leger achter de IS linies; brand van de  IS locaties; oorlogsrapport van de Jordaanse grens; de samenwerking tussen Rusland en Syrië: 250 %; nog een oorlogsrapport; Tarpley over  “Obama, the Wall Street puppet”;  de zogenaamde beïnvloedingen in de  VS verkiezingen; een VS persconferentie die bevestigt dat VS en NAVO klaar zijn voor een oorlog tegen Rusland: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-38/
  • Herman Van Rompuy blijkt (volgens een bericht van le salon beige, 16 augustus 2017) openlijk opgeroepen te hebben om de paus die de kerkelijke leer inzake euthanasie verdedigt, niet te volgen. Dit vraagt een krachtig protest.  In 2012 bezocht ik hem, toen hij nog de eerste Europese burger was, om te vragen de onrecht-vaardige oorlog tegen het Syrische volk niet te steunen. Met een hooghartige zelfingenomenheid antwoordde hij dat Syrië een verschrikkelijke dictatuur is en zijn president een gruwelijke dictator. Toen ik hem iets vertelde van de werkelijkheid van de harmonieuze samenleving, was het alsof hij een hartinfarct kreeg. Hij bleek geen enkele kennis van of belangstelling voor het Syrische volk en zijn waardigheid te hebben. Ik zag voor mij een ordinaire agent van de CIA, bang om op de tenen te  trappen van een van de 28 staatshoofden. Deze man heeft geen enkel moreel gezag inzake menselijke waardigheid en kan zijn tekort aan inzicht aan anderen niet voorschrijven of de kerkelijke leer terzake openlijk bestrijden.

P. Daniel

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. Beste Pater Daniel, uw visie betreffende de ‘illustere’ H.Van Rompuy is meer dan correct. Het conflikt bij de Broeders van Liefde is eveneens zijn werk, want hij maakt samen met nog enkele rare lekenmedewerkers immers deel uit van de raad van bestuur van deze organisatie en zal hoogstwaarschijnlijk de aanstoker geweest zijn om euthanasie te aanvaarden in de instellingen. Broeder Stockmans heeft overschot van gelijk!

Reacties zijn gesloten.