Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Al ruim een jaar houden de media ons het volgende eenzijdige beeld voor.  Een zeer dodelijk virus is plots uitgebroken, waartegen we ons solidair moeten beschermen  met drastische maatregelen: lockdown, winkels en horeca dicht, mondmaskers voor iedereen en overal, veilige afstand, geen bezoek aan bejaarden, geen kerkdiensten, geen samenkomsten met groepen… De PCR test geeft de alarmerende toestand goed weer en alleen een covid- 19 vaccin voor de hele bevolking kan ons bevrijden.

De onafhankelijke wetenschap van nagenoeg de hele wereld beschouwt inmiddels alle elementen van deze bewering als de grootste monsterleugen aller tijden. De covid-19 blijkt een seizoensgriep te zijn, perfect met eenvoudige middelen te behandelen.  Massaal schijnen ziekte- en sterftecijfers vervalst te zijn om angst te zaaien.  De resultaten zijn dramatisch voor de waardigheid,  de vrijheid én het leven zelf van de hele mensen familie. Toch gaat de propaganda onverminderd verder.

Geen  enkele kritische wetenschappelijke opmerking wordt geduld. De Waalse specialist dr Pascal Sacré waarschuwde vanaf het begin dat de PCR test voor het grootste deel valse positieven geeft. Hij werd als intensive care arts gewoon ontslagen. De Vlaamse dr. Geert vanden Bossche,  met wereldfaam op gebied van vaccins, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de massale vaccinatie met mRNA. Hij wordt in de media weggehoond en krijgt geen recht op antwoord. Sam Brokken (PXL Hasselt), onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen laat enkele degelijke kritische geluiden horen en wordt geschorst. Open brieven van deskundigen aan de regering die alle punten van het corona beleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en geen vermelding in de media. Een vriend dokter die de open brief tekende van www.doc4opendebate.be  (door 743 dokters en meer dan 2000 gezondheidswerkers reeds ondertekend) kreeg prompt een oproep van de orde der geneesheren om zich binnen de 15 dagen te verantwoorden. Een verpleegster in een ziekenhuis van de Antwerpse agglomeratie vroeg aan de directeur waarom alle overledenen als covid-19 doden werden genoteerd terwijl daaraan nog niemand gestorven was. De volgende dag werd ze ontslagen.

In Frankrijk is er een openlijke vervolging van prof. Didier Raoult omdat hij aantoont dat covid-19 perfect te genezen is met de gekende eenvoudige middelen. De Franse prof.  Jean-Bernard Fourtillan werd zelfs even in de psychiatrie opgesloten omdat hij wetenschappelijk  aantoonde  dat de huidige “covid-19 vaccins” noch veilig, noch werkzaam zijn.  Alleen de stem van Bill Gates mag blijkbaar gehoord worden zowel in de media, in de regering en zelfs in de rechtspraak!

Specialisten slaken een noodkreet vooral  wegens de roekeloze massale vaccinatie:  de Amerikaanse dr. Carrie Madej, de Engelse dr. Vernon Coleman, de Ierse prof. Dolores Cahill, de Franse dr. Alexandra Henrion-Caude, Nobelprijswinnaar geneeskunde Luc Montagnier,  de Duits-Thaise dr. S. Bhakti, de Duitse dr. Heiko Schönig, de Amerikaanse voormalige vicevoorzitter van Pfizer zelf, dr. Mike Yeadon (“alles wat aan het (Britse) volk wordt voorgehouden over het coronavirus is vals. Absoluut alles”. Hij zegt ook dat deze ‘vaccins’ een groot deel van de wereldbevolking zullen uitroeien!), de Nederlandse prof.  P. Capelle, de Nederlandse dr. Th. Schetters en ontelbaar veel anderen. 

Ik ben niet bevoegd om met de juiste woorden hun bevindingen weer te geven maar ik kan, zoals iedereen, zeer goed hun duidelijke boodschap verstaan: er is helemaal geen vaccin tegen covid-19 voor gezonde mensen nodig, de huidige covid-19 vaccins zijn geen vaccins, daarvoor is minstens 10 jaren studie nodig, het zijn zeer  gevaarlijke, in haast doorgevoerde medische experimenten, genetische wapens met mRNA die ons DNA veranderen, ons ongeneeslijke ziekten  kunnen geven en anderen kunnen aansteken.  In een Canadese sportschool werd daarom al beslist dat mensen, die gevaccineerd zijn niet aangenomen mogen worden. Van dit alles hebben we in onze voorgaande berichten al maanden lang overvloedige verantwoording bezorgd.

Maar er blijkt veel meer aan de hand  te zijn. De Europese commissie samen met de Wereldgezondheidsorganisatie organiseerde al op 12 september 2019 in Brussel de Global vaccination Summitonder de slogan: In vaccines we trust! (video-reportage) En op 18 oktober 2019 organiseerde het “Johns Hopkins Center for Health Security” samen met het Wereld Economisch Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation in New York een simulatie voor een wereldwijde strijd tegen de pandemie van een coronavirus: Event 201! Het is deze elite die nu een absolute controle blijkt te hebben over onze media en regeringen. 

In twee video’s van ruim ’n half uur wordt hierover een overvloed aan materiaal verzameld door  Rémy Daillet-Wiedemann (de man van “Renversement: pour un coup d’Etat populaire” om vreedzaam maar radicaal de menselijke en christelijke waarden van onze beschaving te herstellen).

Al decennia lang werd voorbereid wat nu bezig is. “We gaan naar een wereldregering, of we het willen of niet” (Fr. Roosevelt , 32e president van de VS, + 1945); “De soevereiniteit van een intellectuele elite en van wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de voorbije eeuwen werd toegepast”! David Rockefeller, 1991.

Deze kleine elite meent dat er minderwaardige mensen en rassen bestaan die vroeger een natuurlijke dood mochten sterven, maar nu door hen moeten geëlimineerd worden. Reeds decennia geleden lanceerde David Spranler, directeur van het ‘Planetair Initiatief’ van de VN, deze  oproep: “Niemand treedt de nieuwe wereldorde binnen als hij niet zweert Satan te zullen vereren. Niemand zal deelnemen aan de New Age zonder een initiatie-ritus voor Lucifer”.  Het gaat om een racistisch, eugenetisch, satanisch plan van een kleine  wereldelite die de mensheid drastisch wil beperken en in een totalitaire greep onderwerpen, met een radicale vernietiging van alle waarden van de christelijke beschaving. (video Après la fin des temps) deel 2 volgt vanzelf).

Mensen monsterleugens doen geloven is gemakkelijker dan hen overtuigen dat ze bedrogen worden. Dat ernstige ziekte en sterfte spectaculair stijgen na massavaccinatie, wijten sommigen aan het feit dat nog niet iedereen gevaccineerd is! Daarmee gaan we van een vernietigend vaccin naar een nog grotere uitroeiing. Gelukkig, steeds meer mensen worden wakker. We beleven een eindstrijd van de Satan tegen God. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de heilige Johannes, vanaf hoofdstuk 13, werpt helder licht op deze eindstrijd. De draak, de beesten en hun trawanten over de hele wereld, vechten tegen de volgelingen van het Lam. Op het ogenblik dat het kwade de absolute overheersing blijkt behaald te hebben, zal het vernietigd worden: “Kom, Heer Jezus” (Openbaring 22, 20).

Na de Flitsen uit de gemeenschap volgen Merkwaardigheden en Wijsheid uit de woestijn: de geestelijke liefde met een uitgebreide info in En dit nog.

P. Daniel                                       

Flitsen

Donderdag viel een ploeg van TV Nur (= TV Licht) uit Damascus binnen om een paar interviews te maken. Ze vroegen me een bemoedigende boodschap. Ik heb het Syrische volk geprezen voor zijn heldhaftige inzet en zijn zeer groot aantal “martelaren” die hun leven gaven voor volk en land in een steeds tragischer wordende situatie. Ik bid, hoop en verwacht dat het volk eensgezind blijf in zijn drievoudig neen: aan het geweld, aan de internationale inmenging en aan een confessionalizering (door moslimbroeders, de handlangers van het westen die garant staan voor haat, chaos, dood en vernieling). Nu is 75 % soenniet  maar Syrië blijft een voorbeeld van lekenstaat, waar alle volken en godsdiensten oprecht trachten harmonieus samen te leven.

Entretien avec Mgr Abdo Arbach, archevêque grec-melkite de Homs en (...) - France Catholique

Woensdagavond kwam onze bisschop Mgr Abdo Arbach ons zijn paaswensen overbrengen. We genoten buiten aan het beeld Van O.L.Vrouw van een avondzon.

Voor de kweekvijver voor vissen wordt nog een kleine brug voorzien. De “bruggenbouwers” (= pontifices!) hebben daarvoor grote stenen opgestapeld en een minibrug met paletplanken gemaakt.  Op verschillende plaatsen is schapenmest met kalk aangebracht om plankton te bekomen als voeding voor de vissen. Donderdagavond hebben we met heel de gemeenschap de vijver ingezegend en  genoemd: “het Meer van Tiberias” (van Gennesaret, van Galilea). Toen begonnen we ook met het water van de grote betonnen bakken aan het einde van het terrein met een buis over te brengen naar hier.  Daarna zal het nog ongeveer een maand duren voor de vissen er in mogen. Het water moet immers eerst groen worden.

De traditionele nachtaanbidding van donderdagavond wordt in de paastijd afgesloten om middernacht.

Merkwaardigheden

Denemarken herbergt ‘n 35.000 Syrische vluchtelingen. Jeppe Kofod, minister van buitenlandse zaken stelt dat er ondanks de oorlog toch ook veilige plaatsen zijn in Syrië.  Daarom zullen Syriërs, die willen terugkeren om hun land weer op te bouwen, financiële steun krijgen. Het is het eerste teken van goodwill vanuit Europa. Onmiddellijk volgt hierop zwaar protest van het UNHCR (vluchtelingenorganisatie VN)! (denmark-becomes-first-in-europe-to-strip-syrian-refugees-of-residence/). De “internationale gemeenschap” wil in niets meehelpen aan de wederopbouw van Syrië.

Waarom wil het westen zo graag “humanitaire hulp” geven aan Syrië wil? Het Hooggerechtshof in Madrid (Spanje) is een onderzoek gestart naar een netwerk van “humanitaire hulp” met tweedehandskleding voor vluchtelingen in Syrië. Hiermee werden langs Turkije wapens en munitie binnen gesmokkeld voor de IS in Syrië. Zo werden minstens vijf leveringen bezorgd. De laatste container bevatte tevens 20.000 militaire uniformen. 7 personen werden aangehouden. De leider blijkt een Syriër te zijn met Nederlands paspoort. (Spanish court sues network involved in sending money and weapons to terrorists in Syria, Iraq)

Het Internationaal Muntfonds biedt blijkbaar noodlijdende landen leningsmogelijkheden aan. Mooi zo. De blinde haat  van VS psychopathische machthebbers is zo diep geworteld dat vanzelfsprekend deze mogelijkheden niet van toepassing zijn voor het Syrische volk, dat aan het sterven is.   Al lang geleden heeft de CIA succesvol aan “de internationale gemeenschap”  de hersenspoeling voorgehouden dat alle ellende in Syrië van die president komt en dat het volk daarvan dus moet bevrijd worden om onder een “Amerikaanse redder” geplaatst te worden. De walgelijke “humanitaire hulp” van het westen kent geen grenzen (covid-19-imf-policy-panel-endorses-650-billion-increase-in-resources).

Ondertussen blijft de “internationale gemeenschap” succesvol de kaart van de chemische aanvallen trekken. Het OPCW (organisatie voor verhindering van chemische wapens), waarvan nu iedereen weet dat het rot is tot op het bot, heeft nog maar eens Syrië beschuldigd. Syrië heeft in deze oorlog nooit chemische wapens gebruikt. Het zou ook oerdom zijn. Telkens wanneer een streek bijna heroverd was door de Syrische leger kwam er een aanklacht tegen Syrië wegens een chemische aanval, door terroristen georganiseerd om de bevrijding van die streek alsnog te voorkomen. Journalisten van de alternatieve media hebben het bedrog telkens aangetoond. De reguliere media deden hun best om de leugens nog wat aan te dikken (Syrië verwerpt rapport over gebruik chemische wapens in 2018).

De VS willen uiteindelijk uit Afghanistan weg.  Hebben de machthebbers begrepen dat ze een paar decennia lang een land hebben verwoest,  een volk uitgemoord en NIETS goeds hebben gedaan? Hoe lang zal het duren vooraleer ze beseffen dat hetzelfde geldt voor Irak, Syrië… (-us-withdraw-afghanistan-war/ ). Lees deze heldere uiteenzetting: James A. LUCAS, US Has Killed More Than 20 Million People in 37 ”Victim Nations” Since World War II, Global Research, Maart 07, 2016.

Voor transgender Eefje uit Nijlen, die zuster wil worden, heeft de Franse Rémy Daillet (coup d’Etat populaire) in zijn  uitgebreid programma een meer fundamentele oplossing. Iedere geneesheer die meewerkt aan dergelijke “ombouw”, wordt een beenhouwer, wat een straf verdient van 10 jaar effectief gevangenis (transgender-en-in-het-klooster-eefje-46-wil-zuster-worden-maar-dat-mag-niet

De Woestijnvaders : geestelijke liefde

In de tijd dat we opgesloten leven vragen we ons af wat Gods wil is in dit alles.

Woestijnvaders (1) die reisden, ontmoetten monniken die heel de dag op het veld aan werken waren en dus niet in stilte in hun cel konden blijven om daar de rust te vinden. Nu zijn wij verplicht in onze “familie-cel” te blijven. Het is een weg om ons te verzoenen met onszelf, met onze naaste, onze vrienden om terug te keren naar de eenheid met de Schepper.

De vaders zeggen dat God zich laat ontmoeten in de stilte en dat is de reden waarom ze naar de woestijn gevlucht zijn. “Al wat vrede en stille vreugde geeft komt van God.” Bij een catastrofe houden we een minuut stilte voor de slachtoffers.  Nemen we tijd om te spreken met God doorheen de innerlijke stilte, hetzij om te danken, hetzij om er voor onze naaste te zijn, dat is een daad van liefde, “het gebed van het hart”, wat ons de genade van overgave schenkt, rusten en ons toevertrouwen in de armen van de Vader, Jezus Christus en de heilige Geest.

Dat heeft de heilige Antonius begrepen in de woestijn. Op een dag zei Jezus tot Antonius die in de woestijn leefde: ‘Antonius, in Alexandrië is er iemand die heiliger is dan gij’. Antonius had de stad Alexandrië juist willen ontvluchten (omdat ze volgens hem vol verdorven mensen was). Vandaar trok Antonius naar Alexandrië om er religieuzen, weduwen, priesters en de bisschop van de  stad te ontmoeten maar hij vond de gezochte persoon niet. Hij wilde de stad verlaten en terugkeren naar de woestijn toen hij in een straat een schoenlapper ontmoette, een kunstenaar die schoenen repareerde. Jezus maakte hem duidelijk dat het deze man was. Antonius vroeg hem: “Zeg me hoe je leeft”. De man antwoordde dat hij zich inspande om zijn vrouw lief te hebben, zijn geburen te respecteren en zijn werk goed te doen: “Wanneer ik op straat werk, kijk ik naar de voeten van de mensen die voorbij komen; ik vertrouw iedereen toe aan God: Heer, heb medelijden met hem, Heer, heb medelijden met haar, en zo heel de dag.” En Antonius  begreep waarom deze man van Alexandrië heiliger was dan hij, nl. omdat hij altijd in gebed was” (2)

[1]Les Pères du désert I par Jean Bremond

[1] https://www.paris.catholique.fr/Questions-de-jeunes-sur-la-priere.html

Théophane

En dit nog

 • Ons vorig bericht met 6 video’s: 1. Flash Mob in Beiroet: Jezus is verrezen, 2 + 3. Interessante info over “het sudarium”, 4. Royal Choral Society : Messias van Haendel, Alleluja, 6 Treffend fragment uit “De Mantel”: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-210/
 • Duidelijke beschrijving van de door het westen veroorzaakte desastreuze situatie in Syrië: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-115/
 • De laatste nieuwsbrief van kla met ongecensureerde info: Gebundelde feiten voor iedereen / Rood gelakt fascisme / Pandemie-Simulatieoefeningen / Fundamenten onze samenleving / Ontvoering kinderen in virtuele wereld: www.kla.tv/nl

Corona en vaccins:

 • Dr. Mike Yeadon, top wetenschapper, ziet een duidelijk beeld:  tientallen regeringen liegen over heel de lijn en op dezelfde wijze. De eugenetici hebben de hefboom van de macht in handen. Met massavaccinatie willen ze u en uw kinderen vermoorden en uw dood zo natuurlijk mogelijk laten uitschijnen: Klik hier.
 • Met het “covid mRNA vaccin” zullen de volgende jaren miljoenen ernstige neurologische  stoornissen, dodelijke hersenziekten en “vaccinzombies” ontstaan: /mystery-brain-disease-clustercanada
 • Wetenschappers (o.l.v. Robert Kennedy jr) hebben klacht ingediend bij het Amerikaans Hooggerechtshof tegen Bill Gates en dr. T. Fauci omdat de huidige mRNA vaccins helemaal geen vaccins zijn maar een genetisch wapen dat zodanige verwoestingen aanbrengt dat er geen genezing meer mogelijk is. Het Hooggerechtshof heeft hen gelijk gegeven: klik hier.
 • Een nuchtere kijk op het verschrikkelijk resultaat, nu al, van “The Great Reset” (Spaans met goede Ndl ondertiteling): DemonstratievoordeVrijheid
 • Deze specialist wil aantonen dat covid 19 niet bestaat: klik hier.
 • Een test langs de neus is helemaal niet zonder ernstige gevaren: les-tests-naso-pharynges-comportent-des-risques/5655388
 • Denemarken weigert AstraZeneca vaccins wegens werkelijk gevaar voor vorming van bloedklonters: denmark-completely-halt-astrazeneca/
 • Ad Verbrugge in gesprek met dr.Theo Schetters (immunoloog en vaccinatiedeskundige): gezonde mensen massaal vaccineren is onverantwoord (Nederlands): video
 • Interview met Franse dokter die nog eens alle gruwelen van het coronabeleid aanklaagt. In Engeland vielen er 63.000 doden na 3 maand vaccineren. Zo ging het overal. Normaal zou men  al lang gestopt zijn met vaccineren. Nu wordt juist nog meer gevaccineerd. Hallucinant. Klik hier.
 • Waarom verplegend personeel geen enkele reden heeft om zich te laten vaccineren: /les-soignants-nont-aucune-raison-objective-de-se-vacciner-contre-le-covid-19  
 • Bijna 2 uur lang prof. Karel van Wolferen over o.a. zijn loopbaan, 9/11, GZ (Gezond Verstand) het verval van de journalistiek en meer (Nederlands): klik hier.
 • Massa manifestatie in Baarn (Nl) 10 april 2021: politie voor vrijheid: video
 • Warme oproep van “Moederhart : onze kinderen, onze keuze” (Nederlands):
  https://www.moederhart.nl/
 • Adv. R. Fuellmich geeft stand van zaken over Neurenberg 2 proces. Het is bemoedigend te vernemen dat er succesvol werk gemaakt wordt van het aanpakken van hen die de huidige misdaad tegen de mensheid met corona organiseren: advocaat-reiner-fuellmich-geeft-update-over-neurenberg-2-er-is-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel/
 • De groep van advocaten rond R. Fuellmich wil diegenen die de covid 19 als vaccin hebben voorgesteld aanklagen omdat het een gen-therapie is: dr-reiner-fuellmich-dit-zijn-geen-vaccinaties-maar-gentherapie-ex
 • De Ierse prof Dolores Cahill voorziet dat 70 plussers die nu met het mRNA gevaccineerd zijn over 2 of 3 jaar zullen sterven; dertigers zullen over 5 tot 10 sterven en vooraf ernstige ziektes krijgen: professor-cahill-70-plussers-die-nu-gevaccineerd-worden-zullen-waarschijnlijk-binnen-2-tot-3-jaar-sterven/  
 • Corona update van advocaat R. Fuellmich met o.m. het verval van de oude valse media en opkomst van nieuwe journalistiek (blckbx, De blauwe Tijger, Cafe weltschmerz, De Andere Krant, Gezond Verstand…) MenschenMachenMut:c/Update-Reiner-Fuellmich:d
 • Flavio Pasquino in gesprek met Daan de Wit over diens boek: Prikken ja of neen, alle voors en tegens van corona vaccinatie: videos/prikken-ja-of-nee-alle-voors-en-tegens-van-corona-vaccinatie 
 • https://www.golfbrekers.be/drukke-tijden-voor-advocaten-in-de-vsa/
 • Flashmob, 8 april 2021, Gare de l’Est: blijven dansen: video
 • In Nederland werd de advocate Henriette Nakad, die vele ouders en kinderen deskundig verdedigde tegen de misbruiken van “Jeugdzorg” plots geschorst: video
 • Getuigenissen van Nederlandse politiemensen die zich misbruikt voelen om tegen onschuldige burgers ruw geweld te gebruiken: video; video*

Geopolitiek