Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Zweden heeft de covid 19 (corona virus disease 2019) of corona virus aangepakt als een gewone seizoengriep en het land is er nu op natuurlijke wijze helemaal van bevrijd. Er is nooit een verplichte, algemene afsluiting (lockdown) geweest, wat al zeer belangrijk is voor de handhaving van de volksgezondheid. De angst, een van de grote oorzaken van ziektes, werd niet kunstmatig opgevoerd. Restaurants, cafés, coiffeurs, magazijnen bleven open.  Een mondmasker dragen in het openbaar was nooit verplicht. Wel waren samenkomsten met groepen van meer dan 50 personen verboden en de bezoeken aan bejaardenhuizen werden beperkt. Verder werd gevraagd aan de 70 plussers vrijblijvend hun contacten te beperken.

Zweden heeft een bevolking die vergelijkbaar is met die van België: 10 à 11 miljoen. De bevolkingsdichtheid is wel veel minder, afgezien van de steden. De hoofdstad Stockholm telt 2,4 miljoen inwoners. We nemen aan dat er, zoals in België dagelijks ongeveer ‘n 300 mensen sterven. In april, de piek van de griep, stierven er ‘n 100 mensen per dag aan covid 19. In augustus waren er dat nog 5 en nu nog 1 à 2. Dr. Sebastian Rushworth, die in een ziekenhuis in Stockholm werkt,  zegt zich niet te herinneren dat er sinds 2,5 maand nog een covid 19 patiënt op de spoedafdeling geweest is. Vanaf 1 oktober worden alle beperkingen voor bezoek aan bejaardenhuizen opgeheven.  Hij zegt verder dat een vaccin niet nodig is. In de metro in Zweden zitten of staan de mensen opgepakt op elkaar,  bijna niemand draagt een mondmasker en er is geen gevaar, wat bevestigd wordt door Olivia Wigzel, algemene directrice voor nationale gezondheid en welzijn (1). Op de voorpagina van geen enkele krant vindt je nu nog één woord over covid 19 of corona. “Covid 19 is gedaan in Zweden. Wij hebben een collectieve immuniteit bereikt” (2). Neen, de Zweedse samenleving is op vele gebieden helemaal geen goed voorbeeld, maar het is toch erg vreemd dat hun succesvolle aanpak van de corona in een uitvoerige, vergelijkende  studie bij ons niet eens vernoemd wordt (3).

Gedurende maanden waarschuwen wetenschappers over de gehele wereld dat de covid 19 niet meer is dan een seizoengriep en dat er voor de opgelegde maatregelen geen enkele wetenschappelijke verantwoording is (4). Zij wijzen in de richting van een wereldwijde dictatuur gepland door een superrijke elite. De gedwongen afsluiting (lockdown) jaagt miljoenen mensen in de grootste armoede en zelfs in de dood. Mondmaskers behalve in operatiekamers en ziekenhuizen, helpen niet en verhogen de kans op besmetting. Verschillende kinderen zijn er al aan gestorven. Ruime afstand nemen, zo beweren zij,  slaat nergens op. In open lucht is er geen gevaar voor besmetting. Gevaar is er wanneer men lang tot zeer lang dicht bij iemand met zware hoest of koorts blijft. Het sterftecijfer van covid 19 is gelijk aan dat van een seizoengriep.

De collectieve hysterie rond corona, zeggen zij,  begon al met prof. Neil Ferguson van het Imperial College van Londen. Hij ‘voorspelde’, op grond van computermodellen, dat corona een massale sterfte zou veroorzaken. De angst was gelanceerd en de ene regering na de andere legde de bevolking een algehele afzondering  op. De media wakkerden de angst aan met overvloedige cijfers. Er  zijn verhalen van dokters die verplicht werden alle sterfgevallen aan covid 19 toe te schrijven en van ziekenhuizen die grote bedragen kregen voor iedere dode die als corona slachtoffer genoteerd werd.

De gerenommeerde professor Didier Raoul van Marseille genas meer dan 4000 patiënten van covid 19 met het goedkope hydroxychloroquine (HCQ), samen met azitromycine (AZ), het blijkt 100% efficiënt te zijn en zonder bijwerkingen.  Hij werd tegengewerkt en in Frankrijk en België werd dit middel verboden. De  meest gezaghebbende tijdschriften (zoals The Lancet) publiceerden studies die moesten aantonen dat dit middel niet werkte. De media besteedden hier uitvoerige aandacht aan, maar toen bleek dat het vervalste studies waren gingen ze er stilzwijgend aan voorbij.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) deed proeven met HCQ, gaf meer dan 3000 mensen een onverantwoord grote hoeveelheid waardoor 1/3 van hen stierf en vertelde de wereld dat HCQ gevaarlijk was. Vele dokters echter behandelden hun patiënten op goede wijze en genazen hen. Ze worden allen van overheidswege tegengewerkt, geboycot en gecensureerd.

Inmiddels wordt in ons land de angst opgedreven door de toename van tests. Onze eigen Waalse specialist dr. Pascal Sacré heeft zoals vele anderen al herhaaldelijk en uitvoerig aangetoond dat deze tests puur bedrog zijn, dat de overgrote meerderheid van de zogenaamd “positief” geteste mensen niet ziek is en niet ziek wordt (5).  Als je de blog van de VRT nakijkt kun je al 30 artikels tellen die over corona en tests gaan als je nog maar goed halverwege bent! Bovendien blijkt er plots sinds april 2020 in heel Europa niet één geval van griep meer te zijn! Pure waanzin en “propaganda van angst en leugen” (6), die meespeelt met het plan van controle en  werelddictatuur als voorbereiding op een algemeen verplicht vaccin.

Dr. Carrie Madej  heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor deze nieuwe vaccins die zelfs ons DNA  veranderen met dramatische gevolgen voor de rest van ons leven (7). De vaccins van Bill Gates maakten hem duizelingwekkend rijk en miljoenen mensen ziek. Hij krijgt zelf vrijstelling van alle schadeclaims. Die moeten de landen zelf met eigen belastinggeld betalen. Er zijn 570.000 handtekeningen binnengekomen op het Witte Huis om een onderzoek te vragen naar de “misdaden tegen de menselijkheid “ van Bill Gates. Velen waarschuwen voor het gevaar van een komende technologische tirannie. Duitsers die van nabij meegemaakt hebben hoe miljoenen burgers langzaam de gruwel van het nazisme hebben laten groeien, maken ons nu bewust van de waanzin van het “covidisme”, Keizer Covid 19! Meer dan 1500 artsen hebben zich verenigd in “Arzte-für-Aufklärung” met dr. Heiko Schöning als woordvoerder. Zij eisen een waarheidsgetrouwe voorlichting op wetenschappelijke gronden en geen mensonwaardige politieke manipulaties.

Dank zij  leugens en lauwheid lijkt een onmenselijke werelddictatuur al flink gevorderd. Het is hoogdringend  tijd dat respect geëist wordt  voor de waardigheid en de  grondrechten van ieder mens.  Ik ben blij dat ik in Qâra op straat niemand met een masker zie lopen en dat ik als priester tot heden de Eucharistie kan vieren zoals het hier steeds gebeurde. De Syrische regering – in tegenstelling tot de grote westerse ‘democratieën’ – denkt er niet aan om priesters voor te schrijven hoe ze de Eucharistie moeten vieren. Als ik mij zou beroepen op mijn vrijheid en grondrechten in een Europees land,  zal ik dan opgesloten worden als onwillige of weggevoerd naar een heropvoedingskamp?

(1) Zij sprak vorige week op een conferentie in Moskou over ‘Pandemic 2020: Challenges, Solutions, Consequences’; https://www.rt.com/news/503351-sweden-no-lockdown-public-anger/

(2) Dr. S. Rushworth, 7 oktober 2020; https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-suede-a-t-elle-atteint-limmunite-collective/5649952.

(3) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/20/ondergraaft-corona-het-westerse-democratische-model/

(3) www.stopworldcontrol.com. De gegevens uit ons artikel en nog veel meer, kun je hier terugvinden met uitvoerige verwijzingen; zie ook www.stopworldcontrol.com/nl/artsen  

(5) https://www.mondialisation.ca/video-tests-pcr-et-maintien-de-la-transe-hypnotique/5650301https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite/5650143

(6) Philippe Huysmans toont o.m. aan dat het aantal sterfgevallen in 2020 .overeenkomt met dat van de vorige drie jaren: https://www.mondialisation.ca/propagande-de-la-peur-et-mensonges-a-tous-les-etages/5650414  

(7) https://youtu.be/fyVYjaX5q68

P. Daniel

Flitsen

In de Byzantijnse liturgie wordt nu “de zondag van de Vaders” gevierd, bedoeld worden de 350 vaders van het 7e oecumenisch concilie van Nicea II van 787 tegen de iconoclasten. God is mens geworden en dus als beeld onder ons verschenen.  De verering van heiligenafbeeldingen en iconen is een oude verantwoorde katholieke traditie. De Latijnse liturgie gedenkt vandaag wereldmissiezondag. Op een wereldbevolking van bijna 7,5 miljard zijn er nu  1.328.993.000 katholieken (volgens het laatste ‘Church’s Book of Statistics’ van 31 december 2018). Al is het christelijk geloof nu over heel de wereld verspreid, er is nog werk aan de winkel!

Grande bougie de Qara, vert foncé

De granaatappeloogst* is afgewerkt. Er zijn naar schatting ‘n 50-tal bomen. Al is het een niet zo groot werk als dat van de amandelpluk, het vraagt toch enige voorzichtigheid vermits de takken van deze bomen lange en scherpe doornen hebben. Er wordt verder gewerkt aan de nieuwe kweekvijver voor vissen. De zijkanten worden met rotsstenen bedekt. Verder wordt een voorraad sierkaarsen klaar gemaakt. Zij krijgen een blauw en groen Maria icoontje dat verguld wordt. Deze worden overgebracht naar Parijs waar  ze  door S.O.S. Chrétiens d’Orient te koop worden aangeboden (www.le-comptoir-de-syrie.fr) . Zie links de blz. in hun brochure met de aankondiging van onze kaarsen.

*Nvdr: Om u een idee te geven wat er zoal groeit, wat er geoogst wordt, deze beelden uit 2015, met de granaatappels op het einde:

Regelmatig komen mensen zegen en gebed vragen. Deze week kwam de chauffeur van onze verantwoordelijke voor de hulpverlening in Homs. Hij is voor ons een goede bekende omdat hij al dikwijls met een vrachtwagen hulpgoederen kwam ophalen. Nu vertelt hij dat bij hem een ernstige kanker werd vastgesteld.  We hebben hem de ziekenzalving gegeven. Tevens gaven we hem een voorraad granaatappels mee en gedistilleerd water van de Arabische artemisia. We blijven voor hem bidden.

Een nieuwe Armeense volkerenmoord?

Moeder Arousiag Sazjonian, algemene overste van de Armeens-katholieke zusters van de congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis in Armenië en Libanon slaat een noodkreet, bijzonder gericht aan de Fransen, de zogenaamde beschermers van de christenen van Libanon. Nagorno-Karabach of Artsakh werd door Stalin op willekeurige wijze in 1921 bij Azerbeidzjan gevoegd. Na de val van de Sovjetunie verklaarde het zich onafhankelijk, wat evenwel nooit officieel werd bevestigd. Op dit strategische kruispunt van volkeren werden sinds de 4e eeuw honderden kloosters gebouwd. Al duizend jaar  leeft en sterft hier het Armeense volk. Na de Armeense genocide door de Ottomanen in 1915, heeft  Azerbeidzjan sinds ruim drie weken een bijzonder bloedige oorlog gevoerd tegen Armenië, vooral onder stuwing van R. Erdogan. De vredesgesprekken, door Vl. Poetin in Moskou georganiseerd, eindigden met een overeenkomst voor een staakt-het-vuren, dat vijf minuten heeft stand gehouden. Er vielen vele doden en de kathedraal van Artsakh werd verwoest, wat volgens internationaal recht een oorlogsmisdaad is. De algemene overste Arousiag Sazjonian doet een dringende oproep aan de verantwoordelijken om hun invloed te laten gelden opdat ze achteraf niet zouden zeggen: “de Armeniërs werden uitgeroeid en we wisten het niet”. (https://www.lesalonbeige.fr/le-combat-qui-se-joue-pour-le-peuple-armenien-cest-sa-survie-meme/)

En dit nog: