De Blauwe Tijger of het zwarte schaap

GEOPOLITIEK | Produkt-Kategorien | Uitgeverij De Blauwe Tijger | Page 2

De uitgeverij De Blauwe Tijger publiceert boeken die door andere uitgeverijen geweigerd worden omwille van hun politiek-incorrecte inhoud, zoals bv. de oorlogsdagboeken van pater Daniël, die een heel ander beeld schetsen dan de poco media nog steeds doen. Tom Zwitser ontdekte het gat in de markt en breidt zijn gamma gestaag uit. Niet alleen met filmpjes waarin hij gesprekken en discussies toont die elders gecensureerd of weggelachen worden, zoals de klimaat- en coronahysterie, zoals de oorlog tegen het geloof, zoals de nieuwe maakbare-mensreligie. Maar ook met zijn nieuwste aanwinst, het klasseblad Epoque.

Tom Zwitser zit nu met zijn Blauwe Tijger in het oog van de politiek-correcte storm. Hij is immers conservatief, gelovig en laat zich niet voor de kar der linkse demagogen spannen. De tegenaanval is ingezet: naar verluidt zou hij staatsgevaarlijk zijn, geld doorsluizen naar staatsondermijnende organisaties zoals bedreigde landbouwers. Hij plaatste onderstaand bericht op facebook, refererend naar dit artikel in het Dagblad van het Noorden: Uitgever Blue Tiger van Tom Zwitser uit Groningen genoemd in terreurrapport: nepnieuws, complotten en financier

Tom Zwitser

17 oktober om 21:10  · Dan hier ook maar vast het interview met Dagblad van het Noorden. Wordt morgen vast ook cherrypicking in de krant:UPDATE: valt mee., zie foto onderaan dit bericht. Wat dacht u toen u vernam dat de Blauwe Tijger in het dreigingsrapport werd genoemd? Had u aanwijzingen dat de uitgeverij/stichting in het rapport genoemd zou worden? Zo ja, welke?

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) is geen Inlichtingen- of Veiligheidsdienst, maar een politiek onderdeel van het ministerie van Justitie & Veiligheid met politiek benoemde leiding. Wij hebben regelmatig klokkenluiders aan tafel, zoals ook Huig Plug, die deze week nog Sander Dekker beschuldigde van liegen inzake zijn klokkenluiderdossier, en dat van andere klokkenluiders over het Gevangenisziekenhuis Scheveningen.

Zag u het noemen van de Blauwe Tijger aankomen? Waarom wel/niet? We weten inmiddels hoe de overheid werkt. Ze zijn rancuneus en betalen graag terug. Niet met gelijke munt, maar met tienvoud of meer aan kracht. Plug wordt doodgezwegen, maar ze pakken de boodschapper.

De NCTV noemt uw uitgeverij ‘ultraconservatief’ en een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. Wat vindt u van die constatering en bewoordingen? Heeft de NCTV een punt? De NCTV insinueert van alles, maar maakt niks hard. Hierover willen we in gesprek met de BCTV, want dit is een aanval op de persvrijheid en meningsvrijheid.

Volgens de NCTV doneert uw stichting geld aan ‘een boerenactiegroep’. Is dit zo? Zo ja, met welk doel doet de stichting dat? Wij hebben onze zomeractie voor FDF bestemd. Zij zijn de grootste actiegroep van de boeren en die hele beroepsgroep staat onder enorme druk, geheel en al vanwege de overheid. Zie daarvoor tal van onze uitzendingen. Klanten doneerden in die zomeractie 2 euro per verkocht boek aan FDF. Een totaal transparante en aangekondigde zomeractie. Er zijn meer maatschappelijk betrokken bedrijven die zo opereren. Het is heel bizar: FDF ontvangt meer giften van bedrijven en personen. Zijn dat allemaal terroristen?

Waarom wordt juist dat dan aangevoerd om van ons tot gevaar te bombarderen? Om welke boerenactiegroep gaat het? FDF. Die maakt naast LTO aanspraak als grootste boerenbelangenbehartiger. En omdat we de LTO niet vertrouwen, kozen we FDF.

Bent u, naar aanleiding van het rapport (of om een andere reden), van plan een andere koers te gaan varen met De Blauwe Tijger? Zo ja, waarom en welke koers dan? Zo nee, waarom niet? Wij hebben boeren, burgers, middenklasse en MKB als kern van onze doelgroep. Wij vinden dat de middenklasse en het MKB onder steeds grotere druk komen te staan en willen daarvoor een lans breken. Aan die koers verandert niets. Is er verder iets wat u naar aanleiding van het rapport kwijt wil?

Dit soort praktijken zijn inmiddels standaardpraktijken bij de overheid: men kan daar vrijelijk en niet onderbouwd beschuldigingen uiten tegen burgers. Schouten deed dat met de boeren: ze zouden zogenaamd allemaal frauderen, maar achteraf bleek het een verwaarloosbaar aantal. Zo zet men in een klap een hele beroepsgroep weg, en achteraf komen er zelfs geen excuses voor die zwartmakerij. Aalbersberg doet het nu met ons. Vindt u het normaal dat de persvrijheid onder vuur komt te liggen omdat de NCTV letterlijk verwacht dat alle media staatspropaganda moeten brengen?

Dit is Tom Zwitsers recentste video-opname: