Dode mus doctrine leidt tot tricolore kaartspel

Maddens roept N-VA op tot 'Vlaams-nationale vermogenswinstbelasting': 'Onafhankelijkheid niet afschuiven op VVB'De Maddens doctrine, u herinnert zich nog de achterliggende filosofie: we laten de Franstaligen zelf afkomen met een verlanglijstje.  Dàn kunnen we onderhandelen, dàn kunnen we hen in het nauw drijven, dàn kunnen we een fundament bouwen voor ons huis, ons Vlaams huis, onze Vlaamse Staat.  Intussen maken we hen murw: bij alles wat Vlaanderen benadeelt zullen we het belangenconfict inroepen.  Dàg, Jan.  Niets van dat!

Dat die filosofie de weg zou opgaan van alle voorafgaande wensdromen was voor een realistische Vlaming toen al duidelijk.  Erger zelfs:

Op 28 april schreef Wim Winckelmans in De Standaard:“Vlaming houdt weer van België.” Voor het eerst sinds de jaren 90 neemt de animo voor meer Vlaamse bevoegdheden af. Het aantal separatistische kiezers halveert, terwijl de groep die voorstander is van de huidige staatsstructuur meer dan verdubbelt. De kiezers die meer of alle bevoegd­heden in Vlaamse handen willen, hebben voor het eerst sinds lang geen meerderheid meer. Vlamingen identificeren zich daarentegen meer dan vroeger met België. De voorkeur voor Vlaanderen als ultiem beslissingscentrum ligt lager dan ooit en de tendens naar verdere vervreemding van de Franstalige Belgen lijkt omgebogen.”

Wat wil je, met een zgn. Vlaams-nationalistische partij aan het roer van de Vlaamse Gewestregering én van la Belgique Indivisible, die er prat op gaat dat ze het koninkrijk zal behoeden en veilig stellen voor de toekomst!  Met een Vlaamse minister-president, met Vlaamse ministers op de belangrijkste unitaire posten.  Met een regeerakkoord waarbij alle Vlaamse verzuchtingen in het beste geval ‘tijdelijk in de diepvries’ gestopt werden.  Of werden ze definitief begraven?  Is belgicisme besmettelijk, zodra men deelneemt aan de macht?

Nochtans was niet iedereen in de Vlaamse Beweging even naïef als de Vlaamse Volksbeweging (VVB).  Of moeten we – jarenlange ervaring met politieke windhanen indachtig  – degenen, die toen in de VVB mede de discours van Vlaamse stilstand ondersteunden, ervan verdenken de waterdragers van de N-VA geweest te zijn?  Jambon, De Roover, Defoort (die trouwens ontslag moest nemen als VVB-voorzitter)  en nogal wat lagere goden, ze kwamen uit de VVB-stal.

Herman DeWeerdt realiseerde zich in 2009 al uit welke hoek de wind waaide.  Hij reageerde op de Maddens doctrine met dit opiniestuk:

“MADDENS DOCTRINE ONDERUIT
Opiniestuk Herman Deweerdt (AK-VSZ)
De Maddens-strategie: slimme strategie of toppunt van onmacht?
Herman Deweerdt 03-08-2009
De Vlaamse Beweging heeft beslist om bij het streven naar een diepgaande staats(her)vorming het geweer van schouder te veranderen. De nieuwe strategie is nu: we vragen niets meer (en wachten tot de Franstaligen naar ons komen met hun vragen). Dat we niet weten door wie, waar en met welk democratisch draagvlak deze beslissing genomen werd is niet belangrijk. De grootste revolutionaire hervormingen met belangrijke positieve gevolgen voor de meerderheid van de bevolking werden doorgeduwd door kleine minderheden. Wel wezenlijk is de vraag: is dit een slimme strategie?

Wie niets nodig heeft, vraagt niets. Dit is logisch. Maar een slimme strategie verbergt haar ware doelstellingen, zwijgt over de te gebruiken middelen, probeert de tegenstander op het verkeerde been te zetten en volgt een interne logica die niet iedereen begrijpt. We kunnen leven met deze gedachte. Maar mogen we toch het volgende ter overweging geven?

Het overnemen van de strategie der Franstaligen “on est demandeur de rien” (samengevat : “non”) bevat in zich al twee fouten waarvan één kapitale. Ten eerste: het toepassen van een succesrijke strategie in andere omstandigheden leidt meestal niet tot succes. Ten tweede en veel belangrijker: de Franstaligen vragen wel iets, bovendien zeer veel en zeer hardnekkig: het behoud van de bestaande toestand. Die mag voor hen nog zeer lang duren. Iedere dag vloeit er in de Sociale Zekerheid 12 miljoen € naar Franstalig België; met inbegrip van de financiering van Gewesten en Gemeenschappen 20 miljoen € en met inbegrip van de rente op de staatsschuld 30 miljoen €. Iedere dag. De Franstaligen zijn er al in geslaagd om de bestaande toestand voor te stellen als een gelijkspel: 0 – 0. Het is toch niet oneerbaar om als zwakste partij de 0 – 0 te willen behouden?

De nieuwe strategie van de Vlaamse Beweging wacht op de dag dat de Franstaligen (liefst op hun knieën) zullen komen smeken om een staatshervorming. Dat kan dus nog zeer lang duren. Maar zelfs indien niet, wat zullen ze dan vragen? Geld en/of bevoegdheden. Zeer waarschijnlijk geld. En dan? Wat zullen de Vlamingen dan geven? Nog méér geld? In ruil waarvoor? Meer bevoegdheden? (Ook voor Brussel en Wallonië.) Het resultaat van die spelronde zal dus zijn: voor de Franstaligen meer bevoegdheden en meer geld. Voor de Vlamingen meer bevoegdheden en minder geld. Wat is hier slim aan?

Hebben de Vlamingen nog tijd om te wachten? Door de economische crisis, die pas begonnen is en nog enkele jaren zal duren, daalt de welvaart en stijgt de overheidsschuld met 20 miljard en straks nog meer. Ooit moet dit betaald worden. Zoals al zeer lang aangekondigd stijgen de kosten van de vergrijzing sprongsgewijze vanaf 2010. In 2012 zouden de sociale uitkeringen moeten stijgen met meer dan 7 miljard € t.o.v. 2008 (exclusief inflatie en welvaartaanpassingen). Wie zal dit betalen? Het Vlaams aandeel in deze vergrijzingskosten zouden we kunnen betalen met de opbrengst van de transfers in de Sociale Zekerheid indien ze volledig zou gesplitst worden.

Maar vanaf 2015 zullen deze transfers zelfs niet meer voldoende zijn. Niet België maar Europa en de wereld zijn het speelveld. Daar verliezen wij iedere dag marktaandeel. Iedere dag verliezen we welvaart in het buitenland en laten een deel wegvloeien in het binnenland. Ondertussen zullen wij rustig afwachten tot de Franstaligen ons geld komen vragen. Wij zijn niet in staat om de geldstromen naar Franstalig België in stand te houden, en bovendien ons aandeel (en zelfs méér!) van de vergrijzingskosten te betalen, en bovendien een grotere overheidsschuld af te betalen, en dit alles met een gelijkblijvend of lager inkomen. Dit besef is in de verste verte in de nieuwe Vlaamse strategie niet te bespeuren.

De sociale Zekerheid moet snel en volledig gesplitst worden. Om ze sociaal en betaalbaar te houden moet ze dringend hervormd worden. Alle hefbomen om het ondernemen en de tewerkstelling te bevorderen moeten snel in Vlaamse handen komen. Het had al lang moeten gebeuren. Niets vragen is kiezen voor collectieve verarming. Is kiezen om samen ten onder te gaan op de Titanic en ondertussen belangenconflicten in te roepen over de liedjes die het orkest mag spelen.

Het maximaal uitoefenen van de bestaande bevoegdheden is een onderdeel van de nieuwe strategie. Als wat al lang vanzelfsprekend is ook een nieuwe strategie is, dan verheugen wij ons over deze vooruitgang. De Vlaamse Zorgverzekering is een slim en uitstekend initiatief. Hetzelfde geldt voor een bijkomende kinderbijslag en een tegemoetkoming in een hospitalisatieverzekering. Voor de Zorgverzekering legt de Vlaamse regering ieder jaar 100 miljoen € bij. Voor de kinderbijslag en de hospitalisatieverzekering weten we het nog niet, maar het zullen geen honderden miljoenen zijn. Hoe dan ook kan het geld slechts één keer uitgegeven worden. Wat aan deze zeer wenselijke initiatieven zal besteed worden is niet meer beschikbaar voor andere noodzakelijke uitgaven in de welzijnssector; ook niet voor scholen, onderzoek, tewerkstelling, milieu, Scheldebruggen, ontwikkelingssamenwerking en nog veel meer. Met wat we in de Sociale Zekerheid jaarlijks naar Franstalig België laten wegstromen zouden we nu, en al zeer lang, aan alle kinderen in Vlaanderen een dertiende en een veertiende maand kinderbijslag kunnen geven. We zouden eveneens aan alle Vlamingen de Zorgverzekering en een hospitalisatieverzekering gratis kunnen geven. Met de rest van de transfers zouden we nog veel meer kunnen doen. Met de nieuwe strategie zal dit niet lukken. Integendeel we zullen verder tijd en geld verliezen.

Hoe moet het dan wel? Ik weet het niet. De Franstaligen hebben nog gedurende veel jaren geen enkel belang bij een staatshervorming, tenzij de Vlamingen hiervoor willen betalen, met geld dat we zelf dringend nodig hebben. Met de grendels in de grondwet kunnen de Franstaligen tot in de eeuwigheid “non” zeggen. In deze gijzeling ligt de kern van het probleem. Alleen een strategie die gericht is op het doorbreken van deze onmacht, is een goede. Al de rest is praat voor de vaak en maakt het de Vlaamse partijen makkelijk om niets te vragen. Men moet ook niet afkomen met onnozele “win-win” verhaaltjes of met de slogan “Vlaanderen onafhankelijk”. Het zal iets overtuigender moeten zijn.”

Maddens heeft intussen ingezien dat zijn verwachtingen niet werden ingelost.  Hij is wijzer en realistischer geworden. Ontgoocheld in de N-VA:

‘Als N-VA niet meer geïnteresseerd is in onafhankelijkheid, dat ze dat dan zegt, in de plaats van de zaak af te schuiven op de VVB’

En hij vraagt aan de N-VA een ‘vermogenswinstbelasting‘ voor de VVB, die sinds Bart De Valck voorzitter werd, weer durft de Vlaamse onafhankelijkheid als doel voorop te stellen.

In 2008 lichtte Bart DW al een tipje van de sluier.  Zo had hij blijkbaar coulissengesprekken, “off the record” (niet voor publicatie), met Luc Van der Keelen (HLN).  Alsof men een vertrouwelijk onderonsje kan hebben met een journalist, een journalist die zijn misprijzen voor het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven nooit onder stoelen of banken stak.  Het masseren van de Vlamingen, dat gevolgd werd in 2013 door flapuit Bracke:

Naar aanloop van de verkiezingen 2014 klonk het nog zo:

2015: ‘Vlaming houdt weer van België’, triomfeert de pers.  Mede dankzij de journalisten, waarbij men zich terecht kan afvragen of journalistiek een studierichting voor struisvogelkwekers is.

De WeverBvlagNW met hand‘Verandering’, die geen Vlaamse vooruitgang betekent.  Van Vlaamse Onafhankelijkheid naar confederalisme.  Van confederalisme naar stilstand.  Van stilstand naar de redding van dit land.  De N-VA zal ons met een zacht handje begeleiden naar 200 jaar België.  Tenzij wij de middenvinger tonen.

FVE

 

 

15 gedachten over “Dode mus doctrine leidt tot tricolore kaartspel

 1. Waarom komen wij niet op straat, Op 6 januari 2010 werd (de blanke zoals de Media het nu voorschrijven of gaat dit alleen maar op wanneer het om (zwart) pers gaat dit is al Racisme op zich) Jonathan Jacob naakt alsook ongewapend en al helemaal ongevaarlijk, ( had hem Jonathan Jacob zijn roes laten uitslapen) vermoord in een politiecel te Mortsel ten gevolge van interne bloedingen en een gescheurde lever na zware slagen en het duwen en slaan met wapenstok toegebracht in de buikstreek alsook met hun volle gewicht met de knieën op de borststreek lucht uitpersend door 6 politiemensen, van wie de identiteit geheim wordt gehouden.
  De jongen was op dat ogenblik psychisch gestoord en vroeg zelf de hulp van de politie toen hij verward op straat liep. Jonathan Jacob werd Helaas niet geholpen met de gekende afloop. De enige die echt werden geholpen alleen al door het doodzwijgen en verdraaien van deze afschuwelijke feiten gepleegd door (bottinekes) Bijzonder Bijstandsteam zijn de Agenten zelf!
  Ook zij zwegen toen als vermoord de toen Burgemeester van Mortsel 2001-2012 Ingrid Pira onder de Linkse partij Groen, Mortsel is een stad in de Belgische provincie Antwerpen, Burgemeester Antwerpen 2003-2012 de Linkse rode Patrick Janssens hoofd van de politie Antwerpen.
  Nu 21 Mei en 28 Mei komt de zaak voor,
  Ik wou dit gewoon even aankaarten als je ziet hoeveel aandacht de zaak in Baltimore krijgt in onze Media en deze zaak in eigen Land gewoon werd/wordt (doodgezwegen) nauwelijks aandacht kreeg! nu zullen ze het mss lichtjes opkloppen omdat ook zij (onze) Media hier wat komt oppikken.

  • Richard , jij kunt daar niet over oordelen. De enige kennis daarontrent heb jij vernomen via de media , je was er niet bij ! Ik heb de laatste vijf jaar als politie-inspecteur dienst gedaan in het cellencomplex van politie Antwerpen Noord en weet waarover ik spreek. Ik heb respect voor de “botinnekes” het zijn getrainde collega’s die onwaarschijnlijke en gevaarlijke opdrachten moeten uitvoeren. Je beseft niet tot wat een doorgedraaide zot in staat is . Ik heb het allemaal mogen meegemaken . Wat er gebeurde met die Jonathan is een ongeval , niets meer , niets minder , of dacht je echt dat die “botinnekes” moordenaars zijn ! Als die Jonathan al werd geweigerd door een gespecialiseerde instelling wegens zijn agressief gedrag , dan moet daar geen tekeningeske bij gemaakt worden . Als er morgen een dolgedraaide voor uw deur staat en uw familie wordt bedreigd , wees dan blij dat er een gespecialiseerde eenheid bestaat die alles zal doen om UW veiligheid . Ik hoop voor mijn ex collega’s dat de rechter een gunstige uitspraak zal doen . Bij een veroordeling , hoop ik dat al die gespecialiseerde politiemensen er de brui aan geven . Dat de rechters en heel die tam tam het zelf oplossen.

   • De vraag was waarom men hem niet gewoon zijn roes liet uitslapen.

 2. Breaking news !!!
  Rene , reactieschrijver bij Golfbrekers meld U met vreugde de geboorte van een dochtertje , Kate Middleton en William zijn de fiere ouders . Het is ongeloofelijk nieuws dat zelfs die ramp in Nepal doet verbleken ! Nu zijn we volop in spanning om de naam van dat prinsesje !

 3. @ Rene als je de beelden zag van een naakte Jonathan Jacob alleen opgesloten in een cel te mortsel voor wie was hij dan gevaarlijk op dat moment? Jonathan zat naakt in de cel hadden ze hem gewoon zijn roes laten uitslapen dan hadden ze Jonathan de dag nadien verder kunnen helpen wanneer hij terug nuchter zou geweest zijn. Als je de beelden hebt gezien die ze toen vrijgegeven hadden zag je dat de Bottinekes zenuwachtig en vol adrenaline met veel kabaal de cel binnendrongen en zich meteen als waanzinnige hyena’s op Jonathan storten het ging er zo brutaal aan toe dat Jonathan Jacob door de gevolgen van inwendige bloedingen stierf van het zeer Brutale (optreden) van deze roekeloze agenten. Jonathan Jacob werd nog geboeid toen hij reeds overleden was en kreeg dan nog een kalmerend spuitje? Stel u voor Rene als ze dit uw Zoon moesten aandoen. Ik mag er niet aan denken, maar hier in belgie kan echt alles. Al de beelden alsook foto’s kan je terug vinden op PC die beelden zeggen genoeg. Zou men niet zoals ze dit bij dieren doen die gevaarkijk zijn met een speciaal verdovingspijltje kunnen werken vanop afstand zo neemt niemand een risico. Voor de rest nog een fijne avond gewenst aan Rene in Thailand, ook aan ieder die dit leest.

  • Rene, die hier anders de ene woordenworst na de andere draait, is sprakeloos. Dat zegt genoeg. Niemand kan immers verklaren wat een politieman, laat staan 6 politiemannen, en dan nog verkleed als amerikaanse rugbyspelers, in een cel hebben te zoeken waarin zich alleen een naakte ongewapende man bevindt. Het enige kwaad dat hij kan doen is met z’n kop tegen de muur slaan;
   Onze politie even laf als de amerikaanse?

   • Het is gebeurd dat een uiterst agressieve drugsverslaafde psychische misdadiger, door een tiental politiemensen in Oostende in de cel belandde. Natuurlijk had hij kwetsuren, maar uit schrik voor comité P werden wij, federale, erbij gehaald om hem naar een gesloten psychiatrische instelling van het H.Serruysziekenhuis te Oostende over te brengen waar hij aan handen en voeten, niet door het personeel, geïmmobiliseerd werd. De kalmerende injecties werden nadien gegeven. Het spreekt vanzelf dat personen met een zekere vorm van razernij, zoals ook een delirium, over een kracht beschikken die de “hulk” evenaren. Hierbij is het in sommige gevallen onmogelijk om zelf zonder kleerscheuren (letterlijk) onderuit te komen.

   • Inderdaad ik ben sprakeloos ! Ik heb er diep over nagedacht en Frans heeft gelijk . Om dergelijke incidenten te vermijden….bij geweldadige betogingen , een specialiteit van het ABVV , aanslagen , moordpartijen , terroristische activiteiten , huiselijk geweld , inbraken , vecht-en schietpartijen , voetbalvandalisme en dergelijke uitspattingen van een beschaafde samenleving……..Laat de politie ” uitrukken” om ……. parkeerbonnekes uit te schrijven , want stel je voor , er zou iemand gekwetst worden of erger , Voor de politie-man ? tja …een arbeidsongeval , maar de gangster , ocharme de doorgedraaide , de militant , de terrorist , dat kan niet , dat mag niet , het heeft zijn gevolgen . Met het uitschrijven van parkeerbonnekes is is het risico veel kleiner

    • Nog een woordenworst Frans ! Die zes agenten of rugbyspelers hadden er helemaal geen opdracht voor gekregen. Door een toeval hoorden zij dat er een ambetanterik in de Mortselse cel zat . Geplaagd door verveling besloten de. “helden” die naakte man eens goed af te rammelen ,zomaar voor de lol. Het slachtoffer overleefde het niet ! Maar ze vergeten te vermelden dat een van die agenten zijn duim had verstuikt tijdens de actie ….dat doet ook pijn , maar daarover geen melding in de media , schandalig ! Ik hoop dat ik de Frans heb kunnen bevredigen met mijn gewijzigde versie in eer en geweten

  • Treed René bij.
   De beelden die vader Jacob vrij gaf waren selectief. Jonathan zat zo onder de drugs in combinatie met alcohol, dat zelfs geen zes man hem in bedwang kon houden. Bij de Broeders van Liefde werd hij geweigerd omdat hij een gevaar vormde voor andere patiënten en personeelsleden, men kon hem daar geen bed geven om zijn roes te laten uitslapen omdat hij de boel, inclusief mensen, in elkaar zou hebben geramd.
   Dat we uiteindelijk de beelden kregen van een naakte man was omdat hij de kleren van zijn lichaam had getrokken, nadat hij tevergeefs geprobeerd had de celdeur in te rammen. De kalmeringsspuit, waarvoor hij in bedwang moest gehouden worden, werd hem fataal weerom door een combinatie met de drugs die op zich ook een hartstilstand hadden kunnen veroorzaken nog voor hij die roes uitgeslapen had.
   Persoonlijk : heb ooit een drugsverslaafde bij spoed bezig gezien, met als resultaat een bloedbad bij het personeel.

 4. Dit is het laatste wat ik hierover kwijt wil, zoals de politie hier te werk ging lijkt het wel of dit is gebeurd in een land onder het Taliban regime.
  Met ander woorden geen “Politiestaat in mijn straat”
  Dit hadden ze efficienter kunnen/moeten aanpakken.
  Hier was geen enkele reden om zoveel Geweld te gebruiken! en daar blijf ik bij.

  Beste Jonathan Jacob,
  je was zesentwintig, naakt en psychotisch toen je vier jaar geleden een dood stierf die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden ‘bij ons’. Je werd door zes van onze wetsdienaren letterlijk doodgeslagen in het politiekantoor van een der tuttigste voorsteden van Vlaanderen. In een cel in het hart van Mortsel: daar spatte jouw bloed op de muren. Terwijl jij al op je buik lag, op een brits, met je handen geboeid op je rug. Drie andere wetsdienaren stonden erop toe te kijken. Jouw cel was zo benepen dat ze niet met hun achten boven op jou hadden kunnen springen, anders hadden ze het misschien gedaan. Het risico voor lief nemend dat ze in het geharrewar ook op elkaars bek zouden timmeren.

  Achter de toekijkende wetsdienaren stond een dokter te wachten om jou een kalmeringsmiddel toe te dienen. Tegen dat hij daartoe de kans kreeg, duwde hij zijn injectiespuit leeg in een lijk. Je had een scheur van meer dan tien centimeter in jouw meest kwetsbare weefsel — je lever. Je had ook een gebarsten ader in je buik en een opzwellende kop vanwege de klappen. Het is niet bekend of je laatste woorden had, en zo ja: wat ze waren. TL

  Hieronder een link om de reportage te herzien,
  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fderedactie.be%2Fcm%2Fvrtnieuws%2Fvideozone%2Fprogrammas%2Fpanorama%2F2.27147&ei=7GVIVbmbDoTpaKuNgKAH&usg=AFQjCNGUrl0nvJ8p_gQyQFXYUBWhres8Dg

  Jonathan Jacob overleed op 6 januari 2010 in een cel van de lokale politie in Mortsel ten gevolge van politiegeweld. Eerder ….. Er was geen enkele indicatie voor deze interventie met de gekende fatale gevolgen.

  • Beste Richard, Ik was 36 jaar bij de politie in die periode heb ik enkele bange momenten meegemaakt , toen er nog geen botinnekes bestonden . Ik heb slecht eenmaal mijn wapen getrokken en ik had geschoten ook . Het gebeurde in de verlengde Sterckhoflei te Deurne ! Een dolgedraaide ex-para commando die wat problemen had met zijn lief , stond half in zijne blote op een plat dak . Ik ook op een ander dak . Hij dreigde naar mij te springen, als dat zou gebeuren , was het met mij afgelopen ! Stel je voor als ik geschoten had om mezelf te beschermen , dan vraag ik me af hoe de pers zou gereageerd hebben . Arme man met problemen , doodgeschoten als een dolle hond door de politie bijvoorbeeld….., reden genoeg om diegene te ondermijnen die dag en nacht klaarstaan om je te helpen . Spijtig maar geweld is soms een noodzaak en een ongeluk of een ongewilde afloop is vlugger dan je denkt

 5. Tja… zeer interessante bijdragen die, gelukkig !, allemaal betrekking hebben op het onderwerp: de dode mus doctrine en het tricolore kaartspel…

  • @ Ropie

   je hebt natuurlijk gelijk, lichtjes afgedwaald, maar communicatie geeft wat pit en dan neem ik het afdwalen er graag bij.

Reacties zijn gesloten.