Democratie

De Wereld is een Fout Toneel |

Ter illustratie deze citaten uit De Afspraak:

Annemans geeft antwoord op vraag “moderator” over het verloop van de kiesverrichtingen: zonder kieslijsten, zonder bevestiging dat er iemand gestemd heeft e.d….. als wij dergelijke zaken meemaakten in Azerbeidjan of in Kroatië na de val van de muur, dan maakten wij een vreselijk rapport… Wordt onderbroken door moderator… Annemans: ik mag toch mijn zin afmaken…Moderator: neen, neen, ik wil eerst begrijpen wat u zegt, zegt u ook dat er gefraudeerd is, ja of neen?… Annemans: neen, ik zeg dat de manier waarop de verkiezingen in de VSA zijn georganiseerd, daar zijn bedenkingen bij te maken en… Wordt onderbroken door moderator: op basis waarvan?… Annemans: nog maar één vaststelling, dat er geen kieslijsten bestaan… Wordt onderbroken door Rutten:… die hebben ook geen identiteitskaart, he!…”

Voilà, simple comme bonjour! Geen identiteitskaarten, dan is het voor Rutten dik in orde. De illegalen, de doden mogen ook stemmen, of de Democraten zelfs twee keer. Een zelfde redenering zoals bij de “vluchtelingen” die hun paspoorten verliezen maar nooit hun smartphone. Die moet u op hun woord geloven. U kan de uitzending van De Afspraak hier (her)bekijken.

We hebben het echter over democratie: bij Wikipedia vernemen we:

“De oudst bekende democratie was die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. Chr.). Alle vrije burgers van Athene stemden in een centrale volksvergadering op gelijke voet over wetgeving en benoemingen voor belangrijke posten; via een schervengericht konden ambtsdragers die te veel macht naar zich toetrokken, weer worden afgezet. Het stemrecht was wel zeer beperkt: vrouwen, slaven en metoiken (vreemdelingen, “medebewoners”) mochten in Athene niet meebeslissen.”

K.A. Vlaanderen schrijft in “De democratie moet worden gerespecteerd”:

De scènes in het Capitool in Washington, DC – woensdag – toen demonstranten, die president Donald Trump steunden, de congresvergadering verstoorden, leken erg op die in Belgrado in oktober 2000. Dezelfde scènes herhaalden zich later in Oekraïne – twee keer, in 2004 en 2014 – in Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en in verschillende Centraal-Aziatische voormalige Sovjetrepublieken. Bij elke gelegenheid steunden de VS de ‘democratische volksmacht’ door middel van de actieve betrokkenheid van Amerikaanse ngo’s en ambassades.

Hetzelfde gebeurde in 2011 met de ‘Arabische lente’ die begon in Tunesië en zich vervolgens een weg baande door Noord-Afrika en de Perzische Golf. Op sommige plaatsen is het “gelukt”, waarbij decennia-oude regimes omver werden geworpen. In andere landen faalde het project en veroorzaakte de ‘Arabische lente’ de oorlogen in Libië (met bommen uit Frankrijk, het VK en het België van minister Pieter De Crem!) en Syrië en het bloedvergieten in de straten van Bahrein. Nogmaals, de VS juichten deze revoluties toe als een ‘feest van de democratie’ – behalve dan in Bahrein waar de VS een grote marinebasis huisvesten.”

John Brennan, voormalig CIA baas en zelfverklaarde “onpartijdige Amerikaan”, mijmerde op twitter wat er diende te gebeuren met/tegen de Trump supporters/kiezers. Dat ze ophouden hem te steunen, vindt hij niet voldoende, ze moeten “vergiffenis” vragen en hun foute inzichten m.b.t. de nalatenschap van een despoot opbiechten om alle boosheid uit te wissen. Ongelooflijk dat een voormalig vooraanstaand ambtenaar, CIA-directeur, zich verlaagt tot dergelijke praat.

John O. Brennan@JohnBrennan

Anyone now seeking national redemption by claiming to no longer support Trump must acknowledge how wrong it was to ignore & enable his corrupt, dishonest, & divisive agenda. Total denunciation of a despot’s legacy is necessary to eradicate any remaining malignancy.

2:24 AM · Jan 10, 2021

We pikten er dit antwoord aan Brennan uit: “Misschien is het nog het beste ons allemaal naar concentratiekampen te sturen en ons neer te schieten. Dat zal de samenleving gereinigd worden van de vervelende conservatieven en een nieuw open pad plaveien naar een “Progressieve” utopische samenleving. Laat de fundamentele transformatie Deel II beginnen.”

Fred@millerfredReplying to @JohnBrennanMaybe the best way to deal with this is to send us all to concentration camps and shoot us. That will cleanse society of the boring Conservatives and pave a new unobstructed path to a “Progressive” utopian society. Let the fundamental transformation Part II begin.

4:44 AM · Jan 10, 2021·Twitter for iPhone

Talrijke Conservatieve kiezers menen dat Brennan gewoon op wraak uit is omdat hij in 2017 door Trump ontslagen werd. Sinds zijn ontslag mocht Brennan regelmatig zijn licht laten schijnen bij CNN en andere linkse media. Zo voerde hij de spanning quasi week na week op tot de datum van de machtsovername van het presidentsschap.

“Onschuldige” vraag van ABC-journaliste: “Hoeveel kwaad zou Trump nog kunnen doen, tussen vandaag en het tijdstip v.d. machtsovergave, aan de democratie in de VSA en de reputatie van de VSA in het buitenland?”

En zo zijn er wel meer op YT te vinden, waarbij Brennan “ongerust is over de medicijnen die Trump neemt” of “over de nationale veiligheid”. Tik gewoon bij YT Brennan Trump in.

De heksenjacht ging onverminderd voort tot in het absurde: zoals hier bij ons mannen in het o-zo-leuke amusementswereldje, beschuldigd van flirterig gedrag en/of losse handjes, zonder proces door de media veroordeeld en gebroodroofd worden (… ‘zichzelf plezieren’ op sociale media is daarentegen perfect verdedigbaar en deze worden beschouwd als “slachtoffers”, vervolgens beloond met een nieuwe “show”… ) zo eist de linkse Hollywoodscène de verwijdering van Trumps (zeer korte) verschijnen in de film Home Alone 2. Orwelliaanse ontmenselijking of 7 extra seconden reclame? Sindsdien kent het kleine stukje film een ongelooflijk succes.

Was that 1992 or ‘1984’? Trump haters call on Hollywood to DIGITALLY REMOVE president's cameo appearance from Home Alone 2

Andrew Hunter Murray@andrewhunterm·Jan 6, 2021

He should be tried, imprisoned, and digitally removed from Home Alone 2.

Iain Martin@iainmartin1It’s the removal from Home Alone 2 that would hurt him most10:57 PM · Jan 6, 202157See Iain Martin’s other Tweets

Het kon dan ook niet lang uitblijven of Vivaldi, een communistische loge maffia-regering,  kroop ook op de barricaden om de “democratie” (sic) te verdedigen met als speerpunt De Croo, telg van de vroegere PVV = Pest voor Vlaanderen,  die dan ten aanval trok tegen Vlaanderen en “les flamins”.  Uiteindelijk kruipt het Fransdolle en Vlaamshatende bloed, waar het niet gaan kan.

Zoals te verwachten  geeft Vivaldi dan bovendien ook blijk van selectiviteit en geheugenverlies, bij de gespeelde verontwaardiging. We zullen dit even opfrissen, met een beperkte opsomming :

1. 1830 : de septemberdagen, toen het door Frankrijk georganiseerde en gefinancierde gepeupel in opstand kwam tegen het wettelijke gezag, en hierbij dan geholpen door de politieke &  economische collaborateurs met de Franse, bezetter die de Zuidelijke Nederlanden ruim 20 jaar heeft bezet tot 1812. Een sovjetachtig terreurregime avant la lettre,…  in naam van de democratie… de wil van “het volk”… !!

2. De geheime akkoorden afgesloten door Belgische generaals met de Britten, voor WO I, waardoor de verplichte neutraliteit van België werd geschonden. (zie Golfbrekers). Dit zijn daden van incivisme en hoogverraad die een bedreiging vormden voor de democratie, en waardoor België werd meegesleurd in WO I.  Of verraad in naam van de democratie !!

3.  WO I: Duizenden “”flamins” werden de dood ingejaagd door een Frans-dolle en Vlaams hatende loge officierenkaste, in naam van de democratie, met o.a. als boegbeeld de generaal Dossin. Ik verwijs naar: “Historiek: ‘Slag aan de Molen’ – Rotselaar” – naar een nutteloos offensief, door een leger dat daarvoor totaal ongeschikt was, met als resultaat: ruim 10.000 doden en vermisten.  En naar die man is dan een kazerne genoemd in Mechelen, waar nu het museum is gevestigd ter herinnering aan de deportatie van de Joden tijdens WO II.

4. Tijdens en na  WO II was er op aanstoken van Londen (sic), een bloedige communistische terreur, met  duizenden doden en na de bevrijding kwamen daar nog duizenden verkrachtingen bij… Allemaal in naam van de democratie en de daders kregen nadien amnestie, decoraties en dikke pensioenen.

5. De Koningskwestie, waar het resultaat  van een referendum op een democratische manier georganiseerd,  door de terreur van Franstaligen, roden en loge, werd gesaboteerd en de koning tot aftreden werd gedwongen in naam van de democratie.

6. De eenheidswet van 1960,  op een democratische manier gestemd,  en waar tegen opnieuw een front van Franstaligen, roden en loge oorlog voerden, het land plat legden en  massale vernielingen aanrichtten, in naam van de democratie. De veroordeelden kregen ten andere amnestie: zie Wetsvoorstel tot amnestieverlening voor stakingsfeiten tussen 20.12.1960 en 23.1.1961. Bekijk de namen van de ondertekenaars, o.a. de Polderbizon!

7.  Sinds einde jaren 60 tot de jaren 90 van vorige eeuw, werd het land geconfronteerd met een bloedige terreurgolf, met honderden doden, en waar het rot corrupte Belgische regime, actief dan wel passief bij betrokken was, weliswaar in naam van de democratie. Ik verwijs naar de Bende van Nijvel en de CCC. (=beperkte opsomming).

8. Momenteel  wordt het land geterroriseerd door de Covid 19(84) samenzwering waar de communistische logemaffia regering actief bij betrokken is, in naam van de democratie, en samenzweert met buitenlandse vijandige belangen. Dhr De Croo gaat trouwens uitdagend poseren met de samenzweerders, zie verwijzing naar artikel onderaan.

De opsomming illustreert dan ook dat het principe van de “democratie”  zeer soepel wordt toegepast, naargelang het al of niet past in het kraam van het Belgische regime.  De bestorming (sic) van het Capitool verzinkt dan ook in het niet, vergeleken met de voormelde opsomming.

Op basis van het voormelde opsomming is de reactie van Vivaldi met De Croo op kop, dan ook het toppunt van leugens en bedrog met daarbij een tergende en provocerende selectiviteit en partijdigheid. Zoiets kan alleen maar verwezenlijkt worden door  communisten en logemaffiosi. Bovendien geeft dit blijk van een diepgewortelde haat tegen  de Vlamingen op wiens kosten men ondertussen wel schurftig parasiteert. Een hond bijt de hand niet die hem eten geeft, het voormelde soort dus wel.

Wat een geluk dat het coronavirus opgedoken is om het pal staande Vlaamse Heir aan huis te kluisteren! Zo niet… hou ons tegen…

H.P.

2 gedachten over “Democratie

  1. Ook de Afspraak gevolgd ; Hier laat G. Rutten zich kennen als een echt viswijf (mijn excuses aan de echte visverkoopsters) die geen enkele vorm van beleefdheid toont ja zelfs de heer Annemans toesnauwt ” u gaat mij laten uitspreken” een echte dictatuur voerende . Reeds heb ik in een vorig epistel beweerd dat Schols een gevaarlijk heerschap is die bezeten is van een anti Vlaams Belang gevoelen.
    De Aguire, Schols,Dewin, Cools zijn de echte vertegenwoordigers van het linkse partijgoed. En dat met de Vlaamse centen. Wie zet die onderkruipers echt aan de kant?

    • Zelfs bij een “onschuldig” spelprogramma zoals Blokken kan de omhooggevallen presentator Ben Crabbé het niet laten met gif te spuien.

Reacties zijn gesloten.