Cyclus

VOORUITZIEN NAAR DE HERFST

Lepralijder
met ratel

Het leven is heel ongezond en het kan tot een overlijden leiden”……   Dit zou een gezegde kunnen zijn van de aanhangers van de nieuwe corona-religie die overal de meerderheid van de bevolking uitmaken.  Het is onder deze meerderheid, dat er actieve steun is, om op basis van een Covid-paspoort de vaccin-weigeraars uit de samenleving te sluiten.

Er zijn enige lichte versoepelingen gebeurd in dit land en betekenisvolle in bvb. Nederland en Denemarken, waar mondkapjes en vormen van quarantaine teruggeschroefd zijn.  Maar bij ons worden de muilkorven niet afgeschaft; een overtal van gemeenten (bvb. Mechelen en Boom) handhaven zelfs de strengste regels in hun centra!!!  Dit ondanks de (niet of wel juiste) aankondiging in de pers dat 90% van de Vlamingen gevaccineerd zijn…..   Dit leidt dus niet tot versoepelingen!

Zoals uit ervaring blijkt, telt de niet-politieke Vlaamse Beweging (om van de politieke maar te zwijgen) ook nog vele “gelovigen” in het officiële verhaal.  Men neemt van de politieke overheid en de wereld-hegemonie in de regel weinig aan; maar men staat wel achter het officiële beleid van deze wanstaltige staat inzake corona.  Dit geeft me aanleiding een schot voor de boeg af te vuren: het wel of niet geloven in de corona-dictatuur moet niet op één lijn gesteld worden met de verscheidenheid aan wijsgerige overtuigingen van mensen :  hier gaat het om de compromisloze verdediging van de vrijheid.  Welke overtuiging u / iemand ook heeft: het is niet aanvaardbaar zomaar iemands huis binnen te vallen zonder toelating, mensen op weg naar hun (tweede) verblijf terug te sturen, de toegang tot religieuze plaatsen zo in te perken dat zelfs echtparen (die normaal samen slapen) op anderhalve meter moeten gaan zitten, het recht om vreedzaam vergaderen / samenzijn op willekeurige wijze af te schaffen.  De lijst van mensenrechtenschendingen is uitgebreid.

Als het goed is dient het ook gezegd: MP Jan Jambon wil nu voor Vlaanderen aparte, veel soepelere maatregelen.  Wettelijk behoren de bevoegdheden blijkbaar niet tot Vlaanderen; en de virologen / immunologen die, naast corona-dictators ook strijdende Belgicisten en aanhangers van geheime genootschappen zijn, blokkeren iedere ernstige stap.

Alhoewel de zomerse stemming de alertheid doet verslappen, dient rekening worden gehouden, met zgn. nieuwe varianten, die de kop zullen opsteken.  De vraag is of er inderdaad een “abnormale” sterfte zal ontstaan, onder gevaccineerden.  Men zal dit aangrijpen om hernieuwd lockdowns en andere vrijheidsbeperkingen in te voeren.  Maar even belangrijk is dat “de nieuwe olifant in de kamer” het klimaat-alarmisme is.  Doorheen Europa, in alle denkbare kranten en uitgaven, staan constant grote doem-verhalen over het feit dat deze planeet nu reddeloos verloren is.  Bijkomend aan de corona-religie zal men een klimaat-alarm willen invoeren, met verregaande vrijheidsbeperkingen.

Ik beschouw mezelf niet als “de brenger van onheilsberichten”: het zijn juist de officiële instanties die nu al permanent vanaf 03.2020 elke dag de angst en terreur aanwakkeren.  Er is maar één weg uit deze impasse – daarom ben ik een hoopbrenger – en dat is onvoorwaardelijk voor de oude vrijheden gaan.  Dat de toestand door de WHO en het WEF juist schrikbarend is gemaakt ziet men aan de situatie in Australië, waar zelfs seks als gevaarlijk wordt gereguleerd en mensen worden aangemaand met niemand te spreken als ze buiten komen!  Het zijn juist de landen die vast onder de terreur van de Vrijmetselarij zitten, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Frankrijk, die de experimentele Nieuwe Orde het verste toepassen.

Dit land heeft de voorbije weken een ontstellend voorbeeld gegeven van gebrek aan een minimum fatsoen.  Er werd een grote belgicistische campagne gevoerd rond het voetbalkampioenschap en de Olympische Spelen.   De nationale voetbalploeg, Nafi Thiam, Wout van Aert en de Belgian Cats, werden als nieuwe heiligen opgevoerd.  Een hele inktfabriek werd besteed aan het ophemelen van de “helden”.  Het enige en uitsluitende doel daarvan is de promotie van België en zijn instellingen, zoals het koningshuis.

Tegelijkertijd zag men hoe deze natie de slachtoffers van de watersnood in de steek heeft gelaten.  Nu is glashelder dat de Waalse besturen uitsluitend een maffia-achtige uitstraling hebben.  Er bestonden gewoon geen structuren noch de wil om in te grijpen bij een dergelijke ramp van eerste orde.  Het zijn zelfs (vnl. Vlaamse vrijwilligers) die bijstand hebben verleend, voor zover ze al toegelaten werden.  Di Rupo voert zwijgplicht in.  Tegelijk wordt de verjaardag van het Dutroux schandaal  herdacht met dezelfde platitudes.  De zaak Dutroux ging niet enkel om enkele maniakale zotten, maar gaat om massaal kindermisbruik en heeft connecties met de Roze Balletten en de Bende van Nijvel.  Men is erin geslaagd in dit land niemand van de Bende van Nijvel te vinden, na een gecoördineerde actie van het gerecht.   Dit land – België – voert een walm van de ergste verrotting mee!

In het najaar moeten we de zwendel van de klimaatverandering bestrijden, ons voorbereiden op de aanval op ongevaccineerden en mensen die een alternatieve waarheid over corona durven verkondigen.  De Vlaamse Beweging zou de onverenigbaarheid moeten stellen tussen lidmaatschap van de Beweging en deze van de vrijmetselarij.  Deze heeft de opdracht, vanuit de top, de integere volksgemeenschappen uit te wissen en te vervangen door een mengbevolking.

Spijtig genoeg houdt de waanzin nog niet op.  Dus blijven we alert en blijven onze vrijheid opeisen.

Jos Wouters, Boom, 14.8.21

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Ik kom terug op de “overstromingsramp” (sic) in Wallonië. Ook hier worden we opnieuw geconfronteerd met de Belgische kanker :
  https://palnws.be/2021/08/de-communautaire-kantjes-van-de-watersnood/
  met citaat : “Het Waals Gewest wil dat de verzekeraars de volledige rekening betalen voor de schade door de watersnood, ook al zijn zij dat wettelijk niet verplicht. De reden is eenvoudig: het Waals Gewest zit krap bij kas. Bovendien heeft het verzuimd om, zoals het Vlaams Gewest, een rampenfonds aan te leggen. En vooral: op die manier […] “ (=einde citaat, de rest zit achter een betaalmuur).
  Intussen is er al gevolg gegeven aan het Waalse “diktat…” :
  https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekeraars-betalen-fors-groter-deel-van-schade-overstromingen/10325476.html
  met citaten : “Van de 1,3 tot 1,7 miljard overstromingsschade in Wallonië zullen verzekeraars 590 miljoen euro zelf dragen. Voor het saldo zullen ze Wallonië prefinancieren met een renteloze lening. ………….
  De voorbije dagen en nachten werd hard onderhandeld over de verdeling van de schadelast van de zware overstromingen die vooral in de Waalse Vesdervallei een spoor van vernieling achterlieten. De totale schade zal pas over enkele weken duidelijk zijn, wanneer de meeste dossiers verwerkt zijn. De schade bij gezinnen en kmo’s die via een brandverzekering gedekt zijn wordt geschat op 1,3 tot 1,7 miljard euro………….
  De schade van de overstromingen aan verzekerde gebouwen in Wallonië wordt geschat op 1,3 tot 1,7 miljard euro. Het is de eerste keer dat ons land met een dergelijke torenhoge schadefactuur voor natuurrampen wordt geconfronteerd. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) trok daarom meteen aan de alarmbel omdat Wallonië de schade niet zelf zou kunnen dragen. Volgens wettelijke afspraken zou het gewest opdraaien voor alle schade boven een plafond van 320 miljoen euro, maar Wallonië heeft daarvoor geen buffers aangelegd. Di Rupo vroeg een verdubbeling van dat plafond en daarover is woensdag een akkoord bereikt……….
  Maar de restfactuur die uiteindelijk bij Wallonië belandt, blijft loodzwaar. Het gewest zal die echter niet meteen moeten betalen dankzij de voorfinanciering door de verzekeraars. Er is afgesproken dat het gaat om een renteloze lening die op termijn wordt terugbetaald. Terugbetaling zal pas na een bepaalde tijd starten, want ook de uitbetaling van de schade zal nog een tijd duren. De terugbetaling zal gespreid worden over een vijftal jaar, valt te horen bij Assuralia… ……….
  Dat de verzekeraars het hele bedrag voorfinancieren is ook een goede zaak voor de slachtoffers. Zij hebben zo maar één aanspreekpunt en zullen niet voor één deel bij de verzekeraar en voor het andere deel bij de overheid moeten aankloppen. ‘Op die manier maken we voor slachtoffers de procedures een stuk eenvoudiger’, zegt Assuralia-voorzitster Hilde Vernaillen. ‘Zo hopen we ook een deel van de ongerustheid bij de getroffenen weg te nemen. Zij moeten voelen dat er vandaag voor en gezorgd wordt’. ( =einde citaten).
  Dat ging blijkbaar vlug, want als de “capo..” spreekt, is de speeltijd voorbij.
  Gezien het totale bedrag van de schade nog niet bekend is, komt een dergelijk akkoord(sic) neer op het schrijven van een blanco cheque voor “maffiosi”!! En dan de terugbetaling !!! De grap van de eeuw !!!
  Enkele elementen voor een beter begrip : Assuralia :
  https://press.assuralia.be/category/auto#
  met het uitvoerend comité en de leden :
  https://www.assuralia.be/nl/over-assuralia/bestuur/uitvoerend-comite#faqnoanchor
  met citaat : “Het Uitvoerend Comité is het reflectieorgaan van de vereniging op strategisch en politiek gebied alsook op het gebied van werkgeversaangelegenheden. Dit comité beslist over de dringende zaken die de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur aanbrengen.”
  In het Uitvoerend Comité zetelen:
  Voorzitter: Hilde Vernaillen (P&V Verzekeringen)
  Ondervoorzitter: Gedelegeerd bestuurder: Hein Lannoy (Assuralia), Etienne Bouas-Laurent (AXA Belgium), Heidi Delobelle (AG Insurance), Henk Janssen (Baloise),Philippe Lallemand (Ethias), Martine Magnée (P&V Verzekeringen), Rebecca Ramboer (Protect), Kathleen Van den Eynde (Allianz), Dirk Vanderschrick (Belfius Verzekeringen), Jan Van Hove (KBC Verzekeringen). (=einde citaat).
  Van belang is hier ook de P & V verzekeringen , enkele bruggetjes :
  050307 persberichtNL def _2_ – P&V Verzekeringen
  https://www.pv.be › 6+maart+2007+NL.pdf
  De Belgische coöperatieve verzekeringsgroep P&V wordt 100 jaar … in het verleden door haar socialistische wortels en sociale profiel.

  P&V: solidair met de samenleving sinds 1907 – P&V
  https://www.pv.be › over-pv › wie-zijn-wij
  Het Belgische karakter van onze verzekeringsmaatschappij zit dus vervat in onze naam. In tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars is P&V Verzekeringen,

  Verzekeraar P&V schrapt 300 banen tegen 2020 – Bedrijven …
  https://trends.knack.be › article-normal-751807
  13 sep. 2016 — De vakbonden bij P&V Verzekeringen hopen dat de directie haar belofte zal houden om … van een socialistisch geïnspireerd bedrijf als P&V”, … (=einde bruggetjes).
  Uit deze 3 bruggetjes blijkt dan ook welk vlees we in de kuip hebben met P & V. In de bruggetjes is er meer info voor de geïnteresseerden.
  Van belang is hier vooral de rol van Hilde Vernaillen als hoofd van het directiecomité van P & V.
  https://www.pv.be/over-pv/corporate-governance
  met citaat : “In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur, heeft P&V Verzekeringen een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:
  De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust. Het Directiecomité van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:
  • Hilde VERNAILLEN, Voorzitter (=einde citaat).
  Het ging dus blijkbaar om een akkoord (sic) tussen de broeders en kameraden. Het is geen probleem dat verzekerden vergoed worden voor de schade. Maar als deze mede veroorzaakt werd door overheden die uitblinken door onwil, onkunde, corruptie en sabotage, dan is het niet aan de verzekeringsmaatschappijen en hun verzekerden om hiervoor alleen op te draaien. Het voormelde akkoord tussen Assuralia en het Waalse Gewest zal zich zeker vertalen in hogere premies. Of hoe de verzekerden een corrupte maffiastaat moeten mee financieren. Verzekerden die voor een groot deel Vlamingen zijn. Of een nieuwe transfert. Zou een dergelijk akkoord ook in Vlaanderen mogelijk zijn ??? Vergeet het !!!
  Trouwens , wat doet het Waalse Gewest met de ruim 12 à 15 miljard euro die elke jaar in Vlaanderen worden geroofd, weliswaar met behulp van schurftige verraders en collaborateurs.
  Waar zitten de Vlaamse partijen ? Waar zit Pro Frandria dat recent een colloquium heeft georganiseerd over deze transferten ?? En waar zit de “Grote Lijder…”? Nog de handen vol met Greet ??
  Nog een detail, maar misschien het belangrijkste : Hilde Vernaillen is de dochter van de vroegere Rijkswachtkolonel Vernaillen die betrokken was bij het onderzoek van de BND drugszaak met de cdt. François, en in zijn woning werd neergeschoten. Dat is natuurlijk een boodschap die men niet vlug vergeet. De zaak werd nooit opgelost, althans niet officiëel.
  Met het voormelde, krijgen we opnieuw een inzicht in een onderdeel van het gigantische rot corrupte kluwen in de Belgische beerput.

 2. Als men een overzicht wil maken van onopgeloste zaken en aanverwanten dan heeft men een hele boekhouding nodig. De recente misbruiken zijn het topje van de ijsberg. Eén van de meest opvallende gebeurtenissen is het niet vinden van de dader(s) van de aanslag op de kerncentrale van Doel alhoewel uit de lijst van gemachtigde personen die de site mogen betreden klaar en duidelijk toont dat de dader op deze lijst staat. Trouwens al deze lijst gezien? Wij, de gewone burger, worden langs alle kanten bedrogen en monddood gemaakt. Gaat dit ooit ophouden of zijn we gedwongen dit altijd maar te ondergaan. Je zou er moedeloos van worden.

Reacties zijn gesloten.