Wegkijken is toestemmen – nog meer over ‘De werkelijkheid is erger dan de fantasie’

Arabische ijstijd teistert christenen

De ‘Arabische Lente’ heeft plaats gemaakt voor een ijskoude islamitische winter. Vrouwen, etnische en religieuze minderheden, en vooral christenen betalen het gelag.

Bloedige aanslag tegen Koptische kerk in Egypte. Vrouwelijke betogers en journalisten verkracht door woedende meute op het befaamde Tahrirplein. Een historische bibliotheek in Libanon met meer dan 80.000 waardevolle boeken en manuscripten platgebrand door radicale moslims, nadat er een boek werd ontdekt dat beledigend zou zijn voor de islam. Als het al de pers haalt, is het in onooglijke berichtjes.

In Irak zijn enkele steden in handen gevallen van Al Qaida. En in Syrië gaat het niet langer tegen president Assad, maar voeren het Islamitisch Front en het aan Al Qaida-gelinkte ISIS een strijd op leven en dood om de macht. De executie van ongewapende burgers is schering en inslag. Op internet duiken beelden op van kannibalisme en jihadisten die voetballen met de afgehakte hoofden* van gevangen genomen tegenstanders of ‘ongelovigen.’ Er staat geen maat meer op de gruwel en vooral christenen komen daarbij in het vizier.

Genocide
In het Midden-Oosten en vooral in Syrië is een stille genocide aan de gang. Moslimmilities hebben het jachtseizoen geopend en christenen worden afgeslacht. Een in Syrië werkzame non hield onlangs een lezing over de barbaarse praktijken. Zo vertelde ze het verhaal dat het bloed van de vermoorde slachtoffers wordt afgetapt en in flesjes gedaan, waarna die tegen grof geld worden verkocht aan rijke moslims in Saeudi-Arabië*. Die zouden er nadien hun handen mee wassen. Sommige flessen zouden voor 100.000 dollar over de toonbank gaan. Een lucratieve bron van inkomsten voor de jihad. Te ziek voor woorden. Het lot van christelijke vrouwen tart elke verbeelding. Eens ze in handen vallen van de jihadisten worden ze systematisch verkracht door de ‘soldaten van Allah’. De Syrische non heeft weet van 218 ‘incidenten’ waarbij meisjes of vrouwen werden ontvoerd, verkracht en nadien vrijgekocht. Bij dertien vrouwen werden de schaamlippen weggesneden. Een vorm van laattijdige vrouwenbesnijdenis, zeg maar. Barbaars geweld, waarover de Westerse pers doorgaans zedig zwijgt. Uit schaamte of omdat ze de kant hadden gekozen van het Syrische ‘verzet’.

Medeplichtig
De Nederlandse journaliste Hala Naoum Néhmé (Elsevier) heeft de Westerse onverschilligheid tegenover deze bewuste vervolging en genocide scherp veroordeeld. En ook de pers krijgt een veeg uit de pan. “De eenzijdigheid rondom de berichtgeving over Syrië uitte zich ook in journalistieke desinteresse in de misdaden die de oppositie pleegde tegen minderheden, vrouwen en kinderen. De oppositie mocht vooral niet van haar voetstuk vallen, aangezien het overgrote deel van de journalisten haar ‘moreel’ steunde.” En dus werden feiten verdraaid, opgeblazen of doodgezwegen, naargelang. Om de publieke emoties te bespelen en een militair ingrijpen tegen Assad te bespoedigen. Néhmé schrijft dat journalisten plots ‘activisten’ zijn geworden, zodat de waarheid sneuvelt en de publieke opinie wordt misleid.

“Daarom heeft u niets gehoord over Syrische vrouwen die door de Saoedische terreurorganisatie Da’esh worden opgehangen als ze weigeren een verklaring te ondertekenen waarin ze instemmen met de ‘neukjihad.’ Daarom heeft u niets bereikt over schoolbussen die dagelijks worden aangevallen omdat kinderen niet ‘geloofwaardig’ koranverzen kunnen reciteren. Idem dito voor de eeuwenoude bomen, musea, kerken en moskeeën die te bedreigend zijn en dus in brand worden gestoken.

Zij die hierover zwijgen, inclusief Westerse christenen en hun kerkleiders, zijn minstens medeplichtig aan deze wandaden. Wie zwijgt, stemt namelijk toe.”

Een bikkelhard maar helaas terecht verdict.

Nvdr.: Wij hebben getracht bij elke paragraaf een resp. video te plaatsen.  Wij voelen ons in deze gedwarsboomd omdat de filmpjes geblokkeerd werden.  Ook deze video, die u desondanks via dit bruggetje kan bekijken.

Ludo Leen, VB Magazine 02/2014, bewerking Golfbrekers

* wij hebben hierover al bericht

4 gedachten over “Wegkijken is toestemmen – nog meer over ‘De werkelijkheid is erger dan de fantasie’

 1. Vandaag op de 0000, massamoord op de moslims in de Centraal Afrikaanse Republiek (ongeveer 4 mlj inwoners). Schande tegen de christelijke (protestanten en katholieken (50%) en de inheemden die de ongeveer 20 % moslims, die het land in 2 wensten te delen, verdreven hebben.
  Wanneer bericht de 0000 vanuit Nigeria, Egypte, Pakistan, Syrië, India, libië, enz over de miljoenen moorden van de godsdienst van de wrede.

 2. Inderdaad, toen ik het nieuws hoorde gisteren kon ik mijn oren ook niet geloven. Ze spreken van een genocide, ze spreken van schande en op het nieuws van VTM vertelde het nieuwsanker van de dag met duidelijk aangeslagen blik hoe erg het wel is.
  Wat er echter met christenen wordt gedaan in alle andere landen en vooral daar waar die in de minderheid zijn, dat wordt mooi verzwegen. Er werd wel gezegd dat, tot het tij keerde, de christenen door de moslims werden uitgemoord, maar ze konden niet nalaten om na te trappen door te zeggen dat het nu een wraakactie is. Alsof men dat nu moet afkeuren. Het is gewoon loontje die komt om zijn boontje. De genocide van de christenen wordt dus eigenlijk stilzwijgend aanvaard. Wat een schande!
  Een duidelijker voorbeeld van scheve berichtgeving, van het stilzwijgend goedkeuren van een genocide als de slachtoffers christenen zijn, is er niet. Ik vermoed dat ze het enkel vermelden om goed te onderstrepen dat de slachtoffers moslims zijn. Nee ik weet het zeker want ik heb op geen enkel nieuws van de rood/groene zenders van hier ooit één lettergreep van afkeuring gehoord, laat staan een volwaardig bericht, over de genocide gepleegd op christenen.
  Twee dogmatische radicalen hebben elkaar gevonden. Het communisme en de islam. Ze willen allebei wereldoverheersing, ze willen alles vernietigen dat zich niet met hen akkoord verklaard, ze zorgen voor de verarming van de massa, ze consolideren de macht bij enkele topradicalen die worden voorgesteld als de redders van het volk. De massa wordt “opgeleid” van in de wieg om de doctrines te aanvaarden als het enige, het goede, het rechtvaardige. Al het andere wordt verworpen als “des duivels”* of als misbruik door “verdorven” kapitalisten die de gewone mens willen uitbuiten. Het communisme vermomd zich tevens in ideologiën zoals socialisme en groen. Socialisme is in feite communisme zonder de hardste kantjes die ze mooi verbergen achter even zo mooie woorden en die ze pas zullen tonen wanneer ze de absolute macht hebben.
  Groen is daar ook een uitwas van maar verschuilt zich vooral achter de zogenaamde redding van de natuur in de vorm van een hoop onlogische wetten en regeltjes.
  Het zijn door theorie benevelde geesten die geen enkel begrip hebben van realiteit.
  Er zijn nu al een paar generaties die opgegroeid zijn met deze opgelegde overtuigingen. Er zijn nog enkele grootouders die de waarheid nog kennen, die het juiste perspectief nog bezitten, en dan nog, want vele hedendaagse ouders en onderwijzend personeel werden al gehersenspoeld.Met daarbij de niet te vergeten hulp van de media. Voor hen die nog met klaarheid denken wordt het met de dag moeilijker om de waarheid niet te laten verkrachten door de zombies van de theorie
  Het is werkelijk de HOOGSTE tijd om de normaliteit te laten zegevieren.
  * weer een genitief 🙂

 3. Spijtig dat ik hier in Thailand niet kan genieten van VTM want ik had graag die “aangeslagen blik” willen bewonderen. Het is natuurlijk niet in de lijn die Jezus Christus heeft uitgestippeld. Ge moet uw vijanden “vergeven” !! Als ze op de linkerkant van uwe smoel slagen met ge de rechterzijde aanbieden ( saluu zot ik sla terug) Vermoedelijk heeft hij dat verkondigd , toen hij bezig was met water in wijn te veranderen en te veel gedronken om de kwaliteit te beoordelen . Voor mij zijn dat de eerste tekenen van verzet, het begin van een strijd tussen twee ingebeelde opperwezens . Allah is zeker niet de grootste anders zou hij tussenkomen in die bloedige ambras tussen aardbewoners . God de Vader, zijn zoon en de heilige geest kunnen al evenmin tot de grootste gerekend worden ,
  Ze drijven op hun wolk en kijken zonder enige tussenkomst op het leed van hun volgelingen . De tijd dat Jezus zijn mama af en toe van zich liet horen zoals in Lourdes en Fatima is blijkbaar ook voorbij . Veel bidden was steeds de kern van haar boodschap , geloof me dat helpt niks ! Ik heb eens de pannen van’t dak gebeden voor zes juiste cijfers van de lotto , resultaat niks, komma niks ! Terwijl twee godsdienten die elk hun vredesboodschap uitdragen op hun manier moeten wij ons toch gelukkig achten dat wij ook een machtig en democratisch wapen hebben om het onrecht te bestrijden en ons ongenoegen te uiten. Wij Mogen gaan KIEZEN , veel zal er niet veranderen , behalve wanneer iedereen zou stemmen zoals ik .

 4. Om een tipje van de sluier op te lichten, over wie er de werkelijke verantwoordelijkheid draagt voor de genocides tegen de christenen in het Midden-Oosten, zie link hierna :
  http://www.blacklistednews.com/McCain_Explodes_at_Syrian_Christians_Who_Describe_Atrocities_Committed_By_Rebels_He_Wants_to_Arm/32862/0/0/0/Y/M.html
  Als men dan weet welke belangen Mc Cain dan werkelijk verdedigt…moet het toch al wat duidelijker zijn.
  Het is anderzijds ook geen toeval dat ook Frankrijk de kant kiest van de terroristen, in Syrië, als men ziet wie er momenteel zoal in de Franse regering zit. Het gaat hier in feite om een “regering van het Groot Oosten”, een groot oosten dat sinds 1789 oorlog voert tegen onze westerse maatschappij en beschaving, en dit zowel binnen Frankrijk als er buiten. Dit alles onafgezien van het feit dat Frankrijk zich steeds gedragen heeft als “de hoer van de islam.”.
  Inzake de Centraal Afrikaanse Republiek waarin in andere reacties wordt verwezen, is de burgeroorlog begonnen na de islamitische machtsgreep, waarop dan de terreur tegen de christenen is begonnen. Hierover wordt natuurlijk schijnheilig vals gezwegen in de westerse media. Uiteindelijk kwam er dan een reactie van de christenen die dan de islamitische terreur bendes van hetzelfde laken en broek geven. Dat is dan wel een drama en nieuws.
  Men onderschat nog steeds het belang van de vrijmetselarij..bij alle conflicten gedurende de laatste 200 jaar.. om de Nieuwe Wereld Orde op te leggen in naam van de “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. In België zijn de media de facto onder controle van de loge en dan begrijpt men ook de “intellectuele terreur en psychologische oorlogsvoering” die dagelijks in de voormelde media wordt gevoerd tegen alles wat Vlaams, rechts en christelijk is.
  N.a.v. van de herdenking van WO.I zal men dus nooit lezen in deze media dat de aanslag van Serajevo werd gepland in de “rue des Cadets” in Parijs en dus niet in Belgrado!!

Reacties zijn gesloten.