Nederlands Vanzelf Sprekend

 

VLUG verkiezingen AUB

VLUG verkiezingen AUB

Geachte dames en heren,

Onze oproep is al meer dan drieduizend maal ondertekend.

Ook u heeft uw steun betuigd en wij danken u daar van harte voor.

Hoe meer mensen zich bij de actie aansluiten, hoe groter de kans dat uw en onze stem ook gehoord wordt bij de beleidsmakers.

Wij zouden het dan ook zeer waarderen als u uw vrienden en bekenden (nogmaals) wilde uitnodigen om de oproep te ondertekenen.

Kent u media of organisaties die ons standpunt genegen zijn, dan kunnen zij misschien ook overtuigd worden.

Naar aanleiding van een artikel in De Standaard waarin gesteld werd dat het Nederlands in Vlaanderen en Nederland uit elkaar groeit en dat niemand dat erg schijnt te vinden, hebben wij een actiegroep opgericht die nu met de onderstaande oproep voor het eerst naar buiten komt.

Wij nodigen u uit om deze oproep te ondertekenen.

OPROEP

Als inwoners van het Nederlandse taalgebied richten wij ons met deze tweevoudige oproep tot iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de politiek, het onderwijs en de media.

Wij doen dat vanuit de overtuiging dat aan allen, wat hun achtergrond ook moge zijn, maximale kansen geboden moeten worden om hun talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het eigen welzijn en dat van de gemeenschap in eigen land en daarbuiten.

Wij beseffen dat daartoe veel inzet nodig is, op verschillende gebieden. Wij beperken ons hier echter tot de taalbeheersing. Die is immers een fundamentele vereiste om toegang te krijgen tot de wereld van wetenschap en cultuur. Ze is ook onmisbaar om als volwaardig weerbaar lid te functioneren in onze open democratie.

1.Vanwege de fundamentele rol in het verwerven van kennis en functioneren in de gemeenschap dringen wij aan op versterking van het onderwijs in het Standaardnederlands.

Wij verwachten ook dat het zo veel mogelijk wordt bijgebracht aan anderstaligen die zich bij ons vestigen, zodat ook zij alle kansen krijgen.

2.Om culturele en economische redenen dringen wij er verder op aan dat alles in het werk wordt gesteld om de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

Die biedt immers de beste garantie om het Nederlands te behouden als volwaardig communicatiemiddel in en voor een gemeenschap van ruim 23 miljoen taalgebruikers.

Wij verwachten van de Taalunie en de beleidsinstanties, vooral die van het onderwijs en de media,dat ze zich daarvoor ten volle inzetten.

Actiegroep Nederlands

Roland Baetens, Leo Camerlynck, Marc Coussement, Peter Debrabandere, An De Moor, Louis De Troij, Ghislain Duchateau, Joep van Hasselt, Pieter Geertsma, Arnold Herman, Hans Nieuwdorp, Marijke Seresia, Theo Strauven, Hubert Sturtewagen, Dirk Van Bogaert, Jan Verhaverbeke, Johan Velghe, Jan Verleysen, Marc Van Outryve, Stijn Verrept, Joris Witkam

Wij danken u bij voorbaat voor uw extra steun

http://www.petities24.com/nederlands_vanzelf_sprekend