Voorspelling

Hugo Portier lucht regelmatig zijn hart op facebook. Zoals deze:

Hugo Portier

6 d  · Zondag 27 september 2020. Onderwerp : Betoging tegen de Vivaldi regering. Plaats : De Heyzel. Alhoewel de betoging georganiseerd werd door een politieke partij met name het Vlaams Belang deed zich iets onwezenlijks voor, denkt men, neen, iets wezenlijks, een heugelijke realiteit. Er deed zich Godsvrede voor. De partij politieke verschillen werden opzij gezet en er werd een gemeenschappelijke strategie vertoond leidend naar een onafhankelijke Vlaamse staat. Want inderdaad, Vlamingen van andere partijen sloten aan , sloten de rangen in Godsvrede, in het overstijgen van de partij politieke grenzen. Wat een ontroerend en hoopvol schouwspel. Hoe is het mogelijk dat voormalige ‘ leiders’ uit de VVB en een partij voorzitter afwezig tekenden om samen met hun volk te tekenen voor Godsvrede en het weer de duizenden ‘ kleine ‘ Vlaamse militanten waren, in mijn ogen de echte vedetten op de Vlaams Nationale Zangfeesten die daar wel voor tekenden, zij wezen 1000 bedankt voor hun moed, belangloze opoffering en enthousiasme. Wat een deugddoende dag. Hugo Portier, ere voorzitter ANZ.

Hugo Portier

6 d  · Bart De Wever, heb je werkelijk een aanval op het VB in de Zevende dag gedaan? Het zijn ook Vlamingen, weet je, je gaat meemaken wat de Open VLD nu meemaakt namelijk dat lidkaarten worden terug gestuurd. Er zijn vele NV-A ers die je uitspraak niet nemen. Je was ook nooit aanwezig op de IJzerwake waar Godsvrede hoog in het vaandel staat. Hoe kan je eigenlijk nog het Gebed voor het vaderland zingen? Ik ben a partij politiek maar dat wil niet zeggen dat ik niet onderschrijf dat men geen kemphanen mag zijn maar wel kompanen. Als je niet toestemt dat bij het behalen van een N-VA-VB meerderheid in 2024 VB en N-VA s moeten samengaan met behoud van eigen accenten zal je het onderspit delven.