Toen de BBC nog een neutrale zender was (2)

In 2011 – net vooraleer de oorlog in gang gezet werd – zond de BBC een reportagereeks uit over het schoolleven in Syrië. Een reeks met een open geest die aantoont dat Syrië geenszins de dictatoriale karikatuur is die de westerse politici en media doen uitschijnen, een reeks die aantoont dat vluchtelingen er welkom waren: Armeniërs, Palestijnen, Irakezen… allemaal werden ze welkom geheten.

Drie generaties “vluchtelingen” in Syrië, met een zelfde, een blijvende droom: terugkeren naar hun thuisland, Palestina.

In deze aflevering komt er slechts één school aan bod. Een school voor Palestijnse vluchtelingen in een buitenwijk van Damascus, in het intussen door de oorlog geteiserde Yarmouk*: een middelbare school voor meisjes. En ja, daar ook, de botsing tussen de generaties: schoolmeisjes die de Palestijnse zaak willen uitdragen door middel van moderne rap-muziek.

*Yarmouk: we hebben gedurende de oorlogsjaren en de strijd van het Syrische leger tegen ISIS, al-Qaeda & soortgenoten, regelmatig gerapporteerd over Yarmouk, waar een grote meerderheid Palestijnse vluchtelingen woont, een wijk die bijzonder geleden heeft onder de bezetting der terroristen. Af en toe nemen we een kijkje in ons archief om iets op te zoeken, een gegeven, een datum te verifiëren en 9 van de 10 keren valt het op hoe het geplaatste beeldmateriaal intussen gecensureerd werd. Zoals nu met deze artikels van resp. 2 mei 2018 en 30 mei 2018. Let wel: het beeldmateriaal was afkomstig van de terroristen zelf om medelijden op te wekken in het westen. Intussen verdwenen wegens niet meer bruikbaar om de westerse media/politici te manipuleren.

Eerste artikel van deze reeks van vijf: