Struikelt BDW over het Krulkonijn?

Zaterdag hield de N-VA partijraad. Naar verluidt werden daarbij de krijtlijnen besproken die de verkiezingen van 2024 zullen domineren. Het zou gaan om vier thema’s: Duurzaam, welvarend, warm, kordaat.

We hebben daarbij zo onze bedenkingen. Hoe “welvarend” kan Vlaanderen zijn met een Vlaamse regering, onder de leiding van de N-VA, die honderdduizenden euro’s uitdeelt aan bv. Malawi, aan Mozambique, aan Zuid-Afrika, aan de meteo van de Mekongvallei…, met een stadsbestuur van een wereldhaven onder de leiding van de N-VA , die zonder enige discussie, zonder controle, miljoenen wegschenkt als daarom gevraagd wordt – na overleg met vriendin Nabilla – … “Wij staan vandaag met onze rug tegen de muur, we ­komen 1,6 miljoen euro tekort.’, schreef el-Kaouakibi… Met als gevolg: “De Wever beantwoordt de brief niet, maar vier maanden later verdubbelt het schepencollege bij de budgetopmaak-2019 het investeringsbudget voor de bouw van het Urban Center met 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro.”

Warm” en “Kordaat“… waarmee we bij de vrijgevigheid van zowel de N-VA burgemeester als de N-VA schepenen gekomen zijn. Is “Warm” synoniem van het geld te laten rollen naar een Antwerpse minderheid die binnen niet al te lange tijd de meerderheid in Antwerpen zal uitmaken? Betekent “Kordaat” dat de betrokken gulle gevers ontslag zullen nemen als blijkt dat ze boter op hun hoofd hebben?

Duurzaam“: Zuhal Demir heeft Vlaanderens lekkende waterleidingen onder de loep genomen. Misschien kan ze meteen ook de “lekkende subsidiekraan” dichtdraaien?

Gevaarteken - Slipgevaar - Hard

Onze redactie vraagt zich al geruime tijd af waarmee het Krulkonijn vat heeft op De Grote Leider der Neo-Vlaams-Geallieerden. Het is toch ondenkbaar dat een man, die in een vroeger leven met Le Pen en Dillen op de foto stond, die ooit de rechts-radicale vleugel van de terminale Volksunie, uit het moeras trok, die de sossen uit het Schoon Verdiep verjaagde, dat zo’n man niet alleen zijn N-VA schepenen, bevoegd voor Krulkonijns wensenlijst, de hand boven het hoofd houdt… dat zo een man blijkbaar zélf stoemelings inging op haar onbeschaamde vraag naar meer geld, véél méér geld!

Zowel in De Morgen als in Het Laatste Nieuws kan u heel het artikel lezen – blijkbaar té sappig om achter een betaalmuur te steken – over een discrete gift van… 1.2 miljoen euro!

“Bart De Wever gaf El Kaouakibi in alle discretie 1,2 miljoen euro” luidt de kop van het artikel in beide kranten, die verwijzen naar DS (met betaalmuur). Klik hier voor DM (zonder betaalmuur). Klik hier voor HLN (zonder betaalmuur).

En de GVA meldt dat het nog erger had kunnen zijn. Blijkt dat – mocht het schandaal rond het Krulkonijn niet opgedoken zijn – het Antwerps schepencollege op 5 februari 2021 bijna de aankoop van een tweede keuken goedgekeurd had. Waar die geplaatst had moeten worden? Het onroerend goedpatrimonium van het Krulkonijn heeft mogelijkheden zat…

Lees: Stad Antwerpen kocht bijna opnieuw keuken aan voor Urban Cen… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

3 gedachten over “Struikelt BDW over het Krulkonijn?

 1. Een citaat : “Het zou gaan om vier thema’s: Duurzaam, welvarend, warm, kordaat…” (=einde citaat).
  Dat zijn holle slogans waarmee een gehaaid oplichter stofzuigers verkoopt aan de Bedoeïenen in de woestijn en frigo’s aan de Eskimo’s.
  Van belang is echter dat de NV-A een door het regime gecontroleerde oppositie is die indertijd met actieve hulp van Bartje werd opgericht als wapen tegen het Vlaams Blok, en uiteindelijk ook tegen Vlaanderen. En de “V” in de benaming staat dan ook voor Verraad, ter ere van het beroemde citaat van Cicero over de verrader.
  “Broeder” Bartje, de Grote Lijder, is bovendien schatplichtig aan de logemaffia’s, en wordt “kort” gehouden door de grootmeester, die hem ook regelmatig herinnert aan de zelfmoord van Ward Beysen.. !!
  Vandaar dat hij nu ook in een coalitie zit met SP-a en VLD, en de gevangene is van de “multikul”, en met een regelmatig van een klok het V.B. aanvalt.
  En “multikul” wil zeggen : “ multikrimineel – multicorrupt – multidecadent en multiparasitair”.
  Gezien de bedragen stijgen per uur, gaat het hier dan ook niet meer om een “vergissing”, door diegenen die “blind en doof” zijn en vooral handelden als een “goede huisvader”, begrip dat nu recent verdwenen is uit het B.W.
  Toeval ?? Natuurlijk niet.
  Het gaat hier immers om een leger sponsors allerhande, privé en overheidsdiensten, die gul geld rondstrooiden, voor projecten die er gewoon in bestonden : “Verkopen van gebakken lucht”. Er is weliswaar wat aan de vingers blijven plakken van Sihame en partner, maar waar is de rest allemaal terecht gekomen en vooral : Voor wat ??
  Dergelijke “financiële problemen”(sic) gaan gewoonlijk ook gepaard met chantagepraktijken, door diegenen die niet genoeg of niets hebben gekregen, of meer willen dan waarop ze “recht” hebben. Of door diegenen die veel weten, en van de gelegenheid profiteren om iets bij te verdienen.
  De ganse heisa doet denken aan een “Nacht van de lange messen”, met dan als één der hoogtepunten de strafexpeditie bij ‘ t Scheldt. Op het “Schoon verdiep” blijft men echter veilig buiten.
  Wat moet er hier verborgen blijven, dat van aard is het land (lees : beerput) op zijn grondvesten te doen trillen?. Dienen we te wachten op enkele “zelfmoorden” of “verdrinkingen” om klaarder te zien?.
  Zou de “duivel” in het Midden Oosten er niet meer van weten ??
  In alle geval zit broeder Bartje, de Grote Lijder, met de NV-A, nu in troebel water, en bang af te wachten wat er nog gaat opduiken. Maar hoe zegt men ook: “Als men niet wil horen, dan moet men voelen”. Als hij in het verleden een coalitie had aangegaan met het V.B. dan was hem al deze ellende bespaard gebleven, en had Antwerpen en ook Vlaanderen er wel bij gevaren. En dan had hij inderdaad de “Grote Leider” kunnen zijn, in plaats van de Grote Verrader.

 2. Ik heb het nooit gehad met Bart omdat ik hem zie als een streber, maar dan enen voor eigen gewin. Hoe kunnen zijn kiezers nog die man betrouwen, een man die alle troeven in de hand had om het Vlaamse volk te geven waar ze recht op hadden : Vlaamse zelfstandigheid. Ik hoop dat men hem tot de bedelstaf veroordeelt want de hij heeft zijn eigen volk verraden.
  Als de nood het hoogst is heeft hij de culot al zijn medewerkers in het bad mee te sleuren. Hoe gemeen en onverantwoordelijker kan men niet zijn als men zo gemene trukken uithaalt alleen maar om zelfbeschadiging te vermijden. Bah

 3. In het Vlaamse parlement werd er ook nog al wat gezaagd en geluld over Sihamegate, en waarbij dan vooral Bartje (Beria) Somers uitblonk in het rond de pot draaien en lag te spartelen als een duivel in een wijwatervat. Over de grond van zaak , geen woord. En deze grond is de multiculturele mesthoop, ingevolge het Coudenhove Kalergie plan, waarbij de blanken in de (West) EUSSR moeten verdwijnen. Een woordelijk verslag is er in de volgende brug :https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1503118/verslag/1505275
  In dit verslag is vooral de tussenkomst van de PVDA van belang, met citaat :
  “Jos D’Haese (PVDA) Er is inderdaad vanop heel veel verschillende beleidsniveaus belastinggeld gegaan naar organisaties van mevrouw El Kaouakibi. In Antwerpen is er intussen een audit uitgevoerd, en daaruit blijkt duidelijk dat er heel grote problemen waren bij het toekennen van de subsidies. Dat gebeurde met heel vage voorwaarden. Het is niet helemaal duidelijk hoe het komt dat die middelen konden worden vrijgemaakt. Daarnaast schort er ook heel wat langs de kant van de controle. Bovendien is het ondenkbaar dat dit mogelijk is geweest zonder politieke rugdekking. We weten immers allemaal dat de kleinste vzw ieder bonnetje van de boekhouding moet binnenbrengen, maar hier zou het mogelijk zijn geweest om de keuken op de verkeerde locatie te installeren.
  Ook de Vlaamse overheid heeft heel veel geld gegeven aan mevrouw El Kaouakibi. U zit hier als minister die bevoegd is voor de lokale besturen maar u bent, als ik me niet vergis, ook viceminister-president en minister in de Vlaamse Regering. Ik vraag me vooral af hoe jullie ervoor zullen zorgen dat er helderheid, duidelijkheid en transparantie komt over de toekenning van en de controle op de subsidies die vanuit Vlaanderen naar Let’s Go Urban en aanverwante organisaties zijn gegaan. “ (=einde citaat).
  Van belang is echter de volgende zin uit het citaat :
  “. Bovendien is het ondenkbaar dat dit mogelijk is geweest zonder politieke rugdekking” (=einde citaat).
  Hier suggereert de PVDA immers een politieke betrokkenheid bij dit fraudeschandaal. Dit is natuurlijk een zeer explosief aspect. Het feit dat de PVDA zeer snel aan het woord kwam is ook van belang. De PVDA is immers, zoals de NV-A , een door het regime gecontroleerde dan wel gemanipuleerde oppositie, om te doen wat de anderen niet : “kunnen, willen morgen, durven…”. Werd met deze opmerking een verdekte waarschuwing gegeven ? Door deze politieke betrokkenheid zijn er dan ook aanwijzingen dat Sihamegate een dekmantel dan wel een doorgeefluik was van gelden ter bestemming van ?? En waarbij Sihame en familie er ook niet slechter van geworden zijn. Over hoeveel geld gaat het hier ?? Het juiste en definitieve bedrag van deze fraudeconstructie zal vermoedelijk ook nooit bekend worden. Deze politieke betrokkenheid kan ook een verklaring geven voor de rol van de banken – notarissen en tal van overheidsdiensten met dan vooral de belastingen, die allen uitblonken door “blindheid en geheugenverlies”. Kortom, een gigantische reeks van samenwerkende vennootschappen. Wie zat er uiteindelijk niet tussen ?? (actief dan wel passief!). Piet Snot ???
  De operatie “schadebeperking” is dan ook in volle gang. Dit is echter niet moeilijk, gezien alle partijen, met uitzondering van het V.B., mee in het bad zitten. Het is dan ook deze politieke betrokkenheid die dient onderzocht te worden, en de mogelijke rol van buitenlandse belangen, zeker wat Molenbeek betreft. Wie zijn dan ook de werkelijke operatoren achter Sihamegate ??
  Welke explosieve materie moet hier verborgen blijven ?? Welke sporen moeten worden uitgewist ? Verklaart dit de strafexpeditie bij ’ t Scheldt ??
  De uiteindelijke vraag is echter : Wie heeft deze ganse “combine” opgeblazen en waarom? Wie wordt er hier gechanteerd ? Door wie en waarom ??
  Rekening gehouden met al de schandalen in de Belgische beerput van de laatste 50 à 60 jaar, is Sihamegate eerder een nevenverschijnsel van iets veel groter, maar van wat juist ?? In de beerputten doet zich immers nooit een toeval voor. Alles is immers al jaren geleden gepland.

Reacties zijn gesloten.