Had Koen “kennis” van zaken?

Het was de Grote Leider zelf, die de naam van partijgenoot-tot-in-de-dood, Koen Kennis, liet vallen i.v.m. de sjoemelpoedel, de intussen beruchte Sihame el-Kaouakibi, die de kredietkaartenaffaire der sossen doet vergeten. Opmerkelijk hoe Sihame’s vriendin, N-VA schepen Nabila Ait Daoud, bijna krampachtig doodgezwegen wordt (zie artikel onderaan).

De kruik gaat zo lang te water, tot hij/ze breekt. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Vermits wij al geruime tijd afscheid genomen hebben van de multiculturele geneugten der Koekenstad en Koen Kennis niet tot onze knuffelcontact(en) rekenen, is zijn aanwezigheid, resp. bevoegdheid als schepen voor financiën in het Antwerps college ons even ontgaan. Het moet zijn dat BDW nattigheid voelt. Zijn uitspraak “Ik wil geen klopjacht op de stadsdiensten.” klinkt als een symptoombehandeling bij een uitbrekende ziekte.

De titel bovenaan is een knipoog naar Koens webstek https://metkennisvanzaken.be/ En op financieel vlak heeft hij dat inderdaad: “kennis”. Iedereen zal dat beamen. Eigenlijk staan we in stille bewondering voor zijn dadendrang en vindingrijkheid. Zijn naam en deze van zijn webstek heeft hij voorwaar niet gestolen: hij is immers sinds jaar en dag mandatenkampioen. Volgens Cumuleo (cijfers van het jaar 2018) verdient hij aan en met zijn kennis per jaar ergens iets in de buurt van 145.691,52 tot 235.681,52 euro bruto. We citeren een paragraaf uit de GVA dd. 14.2.2020:

“Als schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand in Antwerpen krijgt hij een verloning tussen 100.000 en 150.000 euro, want er staat ‘afgerond op 100.000’. Daarnaast krijgt hij als voorzitter van de raad van bestuur van Participatiemaatschappij Vlaanderen NV 27.276 euro, 15.374 euro als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV, 1.584 euro als bestuurslid van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen en dan zijn er nog meerdere mandaten waarvoor hij tussen 1 en 5.000 euro krijgt.”

Koen reageerde op zijn webstek als door een horzel gestoken; de in vetjes gedrukte woorden werden door hemzelf als zodanig in de verf gezet. Koen heeft duidelijk geen minderwaardigheidscomplex.

“Liefst worden die mandaten opgenomen door mensen met kennis van zaken, mensen die bestuurservaring hebben, en die kunnen terugvallen op netwerken die ze door de jaren heen hebben opgebouwd….Op de kwaliteit van die selectie kan wat mij betreft niet streng genoeg toegekeken worden… Mijn achtergrond als ingenieur en jarenlange werkervaring als consultant, zowel in de privé- als de publieke sector, zijn een meerwaarde om dossiers met grote publieke belangen op te volgen… Dit gaat immers over democratische controle...”

Het incassobureau van el-Kaouakibi viel blijkbaar niet onder het b.g. hoofdstuk “democratische controle”. Volgens de Grote Leider waren de contacten – en de daaruit volgende geldstromen – gebeurd “in volle vertrouwen”. Vandaar dat controle wellicht overbodig werd beschouwd. En dat is helemaal in lijn met de vooropgezette strategie van Koen Kennis. We citeren opnieuw:

“We hebben in Vlaanderen maar al te lang een aangroei gezien van steeds meer nieuwe structuren, wat zich vertaalde in meer postjes, meer zitpenningen, zonder garantie op een betere werking of – dienstverlening… Ik hoop dat dit besef in heel Vlaanderen doordringt… Kortom, ik blijf een aantal mandaten behouden, en ik blijf er verder afschaffen om te komen tot relevante en efficiënte bestuursposten, zonder overdreven bestuurlijke overhead…”

Tja. Eigenlijk valt heel die heisa dus onder de hoofding “deugdelijk bestuur” zonder “overdreven bestuurlijke overhead”… (… wat dat laatste ook moge betekenen.)

We kunnen er hier nu wel de draak mee steken, maar eigenlijk is het om te huilen. Probeer maar eens als Vlaams-nationale vereniging een subsidietje van enkele honderden euro’s (… of enkele tientallen) los te krijgen… op eender welk niveau: stad, gewest of federaal. Vooraleer je afgewezen wordt, moet je je hele boekhouding, een begroting, een actieplan, een ledenlijst… enz… voorleggen samen met een goedkeuring van de veiligheidsdiensten (brandweer + politie). Nog een kleine anekdote: toen wij voor de toelating van onze 11-viering op het Conscienceplein naar een loket van het “deugdelijk bestuur” der stad Antwerpen trokken, vroeg de dd. Feldwebelin “of wij een sekte waren”... Geen grap.

Lees ook: Zaak-El Kaouakibi: Vlaams Belang wil de stopzetting van alle Antwerpse subsidies aan de diversiteits- en integratie-industrie – Vlaams Belang Antwerpen

2 gedachten over “Had Koen “kennis” van zaken?

 1. Het net sluit zich stilaan rond de N-VA. Niet anders geworden dan de klassieke partijen is de N-VA een vogel voor de kat en denken dat BDW de meubelen gaat redden is wishful thinking want de grote leider zal eieren voor zijn geld kiezen en de gebeurtenissen van vandaag zijn er de voorbode van. Zakkenvullerij is al lang de gewoonste zaak ter wereld voor de heersende politieke klasse. Maar de kruik gaat zolang te water tot ze breekt.

 2. Wat vooral opvalt bij Sihamegate, ten minste voor de “kenners” die het willen zien, zijn de banden tussen de politiek – leugenpers – zakenwereld. Dit bleek reeds uit de Leaders Meeting in Parijs :
  https://palnws.be/2021/04/jambon-en-el-kaouakibi-ontmoetten-elkaar-tijdens-exclusief-netwerkevent-waar-bedrijven-28-000-euro-per-tafel-betalen/
  Uit een recente publicatie bij de “confraters” van ’t Scheldt bleek dit nog meer :
  https://www.tscheldt.be/exclusief-de-interne-audit-van-de-stad-antwerpen-over-sihame-el-kaouakibis-gouden-zelfverrijkings-instituut/?mc_cid=49567697cc&mc_eid=53103ccaf9
  met citaat : “Vooral witte mannen uit de fine fleur van het ondernemerschap deden dienst als koperpoets om Sihame te doen glimmen: Thomas Leysen van Mediahuis, Luc Bertrand van Ackermans & van Haaren, Peter De Keyser van GrowthInc en vooral Geert Noels waren er als de hanen bij om poedelkroeskip Sihame in hun middens op te nemen en te etaleren als ultieme excuustruus. Het feit dat Sihame ook kon ingezet worden als bindmiddel met het Koningshuis maakte het netwerk diep gelukkig en vol van zichzelf. Niet moeilijk dat Bart De Wever finaal het hoofd boog en de subsidietsunami richting El Kaouakibi mee goedkeurde…. “ (=einde citaat).
  En achter of er boven dit trio van samenzweerders, zweven dan (semi)occulte maffia’s zoals de loges en o.a. de Bilderbergers waar Thomas een regelmatige deelnemer is. En “chaperon” speelt voor andere die uitgenodigd worden. Intussen is de “operatieschadebeperking” cfr. de regels van S. AIinsky, gestart door Bartje de Grote Lijder :
  https://palnws.be/2021/04/de-wever-haalt-uit-naar-el-kaouakibi-wie-geld-steelt-van-kansarme-jongeren-is-heel-laag-gevallen/
  Het zijn hier echter niet de “kans arme jongeren” die bestolen werden , maar de Vlaamse belastingbetaler, die geplunderd wordt om het allochtone kiesvee te pamperen. Dat daar dan “onderweg” iets blijft plakken is normaal in de Belgische beerput. En zoals men “ginder” zegt : “Alleen de zon gaat gratis op”, maar dit is bij ons ook maar een kwestie van tijd als de groene kanker verder woekert. De verwijzing naar de Vlaamse belastingbetaler zal echter een brug te ver geweest zijn. Hoe laag kan men inderdaad vallen ? Ze hebben hem dan ook dik bij zijn “kl…..ten”. De “Grootmeester” zal hem dan ook regelmatig herinneren aan de zelfmoord (sic) van Ward Beyssen !!
  Ondertussen zit hij dan ook nog opgescheept met een schepen van financiën, die “blind en doof” is, maar die uitblinkt in kennis van zaken m.b.t. wat het daglicht niet verdraagt. Hij is trouwens niet de enige. Wat deden de banken? De notarissen ? De belastingen ? Wat werd er al of niet gemeld aan de cel voor financiële informatieverwerking ? Blijkbaar niets. Wat deed de Antwerpse politie toen ze ook een contract hadden : https://www.gva.be/cnt/dmf20210409_93589299
  met citaat : “Antwerpen – De Antwerpse politie sloot in april 2019 een overheidsopdracht af met de bvba WannaCatch in het kader van een project om de kloof tussen politie en jongeren te verkleinen. In dat reclamebureau is Sihame El Kaouakibi aandeelhoudster en was ze tot november 2019 ook bestuurder. Er was een budget van 100.000 euro begroot, waarvan 40.000 euro al is uitbetaald. De politie wil de samenwerking met WannaCatch nu zo snel mogelijk stoppen. (=einde citaat).
  Project : lees = verkopen van gebakken lucht !! Werd hier P.V. opgesteld ? Of had de korpschef het te druk met zijn “huwelijk…!”. Kortom, de ganse “clan” in Antwerpen moet naar de oog & oorarts !!
  Nu dat het fraude aspect in onderzoek is bij een O.R., zal het parket bijkomende vorderingen overmaken om al de betrokken overheidsinstanties aan te pakken ? Het Antwerpse parket heeft nu wel de handen vol met klopjachten op “Hitlergroeten” en “Voorpost”, maar de Vlaamse belastingbetaler heeft ook rechten, althans in theorie. Heeft het Antwerpse parket soms dezelfde leverancier van remblokken als de cel CBW in Jumet, die van zeer goede kwaliteit zijn ? Ten minste voor de “Belgische beerputten en dito doofpotten” Gaan de betrokken ministers van Binnenlandse Zaken – Justitie en Financiën hun respectievelijke bevoegdheden uitoefenen m.b.t. de disfuncties binnen de diensten waarover ze een gezag hebben ? Dient de Hoge Raad voor Justitie niet gevat te worden m.b.t het functioneren van het Antwerpse parket?. Deze dienst heeft inmiddels al wat ervaring met dit parket. Bovendien zit daar nu een man op de juiste plaats, die met “kennis” van zaken kan handelen : Frank Franceus, en wie is die man ? Een bron weliswaar geschreven met een bloedrode pen :
  https://www.apache.be/gastbijdragen/2020/12/30/politiek-en-staatsmacht-binnen-de-hoge-raad-voor-de-justitie/
  met citaat : “Een ander voorbeeld van creativiteit is de benoeming van Frank Franceus in de Hoge Raad voor de Justitie en zijn daaropvolgende promotie tot voorzitter van de onderzoekscommissie van die raad. Franceus is de gewezen kabinetschef van Geert Bourgeois (N-VA). “(=einde citaat). En wie zat daar ook bij Geert Burger : https://metkennisvanzaken.be/over-koen/
  met citaat : “ in 2009 startte ik als kabinetschef van viceminister-president Geert Bourgeois en in 2013 werd ik eerste schepen in Antwerpen.” (=einde citaat). Het blijft dus in de familie.
  Over de danscursussen voor terroristen in Molenbeek blijft het ook verdacht stilt. En over de mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse geheime dienst nog meer ? Waar zit OCAD en de Staatsveiligheid ? Overbelast door Schild en Vriend of de reis van Dries naar Parijs?. (ik denk hierbij niet aan een obscene versie van een bepaald liedje).
  Kortom, dit gigantische criminele corrupte zootje doet mij denken aan de Maffia Capitale in Rome , met dat verschil dat daar nog een Gerecht is dat zijn werk doet. En in deze beerput moet de Grote Lijder nu pedaleren (sic). (Vrij naar Polle Pens). Hier moet hij de kelk ledigen tot het bittere einde !! Hoe laag kan men vallen ? Wat een verraad ?

Reacties zijn gesloten.