Sihamegate

Wout - Posts | Facebook

Sihame! U weet wel, Somers krulkonijn, dat de ondernemingszin “wij zijn doeners” van de Open-VLD in een passend perspectief plaatst.. Ze is niet meer uit het journaal weg te denken. Maar er is meer aan de hand: de financiële hebzucht is slechts een vlag die een andere lading dekt!

Bij dit schandaal gaat het vooral in de pocomedia over de financiële aspecten, waarbij er tal van “sponsors” betrokken zijn, die leven op de kap van de belastingbetaler. Andermans geld uitgeven is gemakkelijk.

Intussen vallen er dagelijks nog wat lijken uit de kast, maar de bedragen blijven al bij al nog beperkt. Ik speel nu even advocaat van de duivel:

Als het kruiperige klootjesvolk in Vlaanderen er geen probleem mee heeft om zich jaarlijks voor 12 à 15 miljard euro te doen bestelen door de Franstaligen, wat is dan het probleem met de enkele honderden duizenden euro’s van Sihame?

Intussen schijnt er toch wat de bewegen bij de Open-VLD, eerst was ze geschorst en nu gaat men haar er uitzetten.    Is er meer aan de hand?  En weet men intussen meer bij de Open-VLD? Heeft men een artikel gelezen op een bepaalde website, die niemand kent?

Om klaarder te zien enkele bijkomende elementen. Over wie minder gesproken wordt is haar broer, waarbij het belang van salafisme of het wahabisme met de poco mantel der multiculturele verdraagzaamheid bedekt wordt. ‘t Pallieterke publiceerde op 13.11.19 een vraaggesprek met jihadexpert Peter Velle: “Goede relatie tussen Vlaams Parlementslid en haar salafistische broer is een probleem”

Bij de jongste verkiezingen in mei jl. geraakte Sihame El Kaouakibi verkozen in het Vlaams Parlement. Sihame El Kaouakibi is de oprichtster van de multiculturele dansgroep Let’s Go Urban. Sihame werd binnengehaald door Bart Somers. Vraag is of Open Vld zo de weg vrijmaakt voor het salafistisch gedachtengoed in het parlement. ‘

t Pallieterke sprak hierover met Peter Velle. Peter Velle is een ex-moslim, voormalig informant van de Belgische Staatsveiligheid en jihadexpert. Hij volgt nog steeds de radicale moslims en hun gedachtengoed. Hij maakt zich grote zorgen omtrent de infiltratie van het salafisme in onze politiek.

Hoe legt u de link tussen Open Vld-parlementslid Sihame El Kaouakibi en de salafistische islam?

Peter Velle: Wel, de hechte band tussen Sihame El Kaouakibi en haar broer Said is bekend, maar tezelfdertijd verontrustend. Said is de voorzitter van de salafistische organisatie Al Mawada. Al in 2011 waarschuwde ik in Gazet Van Antwerpen voor de praktijken van deze radicale islamclub.”

“Een andere term die veel gebruikt wordt voor salafisme is ‘wahabisme’. Beide woorden zijn begripsinhoudelijk onderling uitwisselbaar. Volgelingen van de fundamentalistische stroming noemen zichzelf overigens vaker ‘salafist’ dan ‘wahabiet’.”

Onder de titel “Salafisme – Conservatieve stroming binnen de soennitische islam” schrijft Historiek.net: “Een andere term die veel gebruikt wordt voor salafisme is ‘wahabisme’. Beide woorden zijn begripsinhoudelijk onderling uitwisselbaar. Volgelingen van de fundamentalistische stroming noemen zichzelf overigens vaker ‘salafist’ dan ‘wahabiet’.”

Met de Wahabieten komen we in Saoedi Arabië terecht bij het House of Saud en niets is wat het lijkt te zijn.

In this investigative report by Wayne Madison a former U.S. Intelligence and US Navy officer we find out several major things That Turkey fell from the inside to crypto-jews or the “Young Turks” the Dönmeh. These jews where responsible for the Armenian genocide [a million and up where murdered] along with the genocides of thousands of Greeks. We also learn the House of Saud the family that rules Saudi Arabia are of jewish creation and blood hence also crypto-jews. This news being so dangerous to the Saudi’s they put out a contract on a researcher Mohammad Sakher who wrote openly of it. And we can see how the jews use their tool of islam to divide and rule Gentiles from within. The truth of islam…”

Ned. vert.: “In dit onderzoeksverslag door Wayne Madison, een voormalige VSA geheim agent en marine-officier, lezen we belangrijke zaken. O.a. dat Turkije van binnenuit doordrongen was door verborgen joden, of de “Jonge Turken”, de Dönmeh. Dat zij verantwoordelijk waren voor de Armeense genocide en deze van duizenden Grieken. We vernemen ook dat het Huis van de Saoedi’s, de familie die de leiding heeft van Saoedi-Arabië, via bloedafstamming een joodse creatie was. Dit gegeven was zo gevaarlijk voor de Saoedi’s dat ze een “contract”, een moordopdracht, zetten op Mohammad Sakher, die er openlijk over schreef… “

Uit: The Dönmeh: The Middle East’s Most Whispered Secret (Part I) — Strategic Culture (strategic-culture.org)

En in het licht van het voormelde is er het volgende:

“Belgique : Molenbeek “capitale du djihad”, reportage polémique sur Fox News” .Dans un reportage très orienté, la chaîne ultra-conservatrice américaine Fox News présente la commune bruxelloise de Molenbeek comme la “capitale du djihad en Europe”, provoquant la colère de la Bourgmestre, Françoise Schepmans, qui a annoncé vouloir porter plainte contre la chroniqueuse Katie Hopkins. … Les politiciens ferment les yeux parce qu’ils dépendent du vote des musulmans. C’est la raison pour laquelle des attentats ont été planifiés en Belgique .Katie Hopkins, chroniqueuse sur Fox News “ Belgique : Molenbeek “capitale du djihad”, reportage polémique sur Fox News (tv5monde.com) – En vanuit Frankrijk: Molenbeek, capitale européenne du jihad ? – Libération (liberation.fr)

Zoals te verwachten, volgden er woedende reacties in de media en politiek. De waarheid kwetst immers.  Over wie de aanslagen werkelijk plande is er wel geen woord. Katie Hopkins werd zelfs voor de rechtbank gedaagd door de burgemeesteres:

Keren we terug naar Sihame. Onze collega’s bij ‘t Scheldt berichtten:

“Zo ontving ‘t Scheldt het gênante bewijs dat Sihame en Erika het interieur van hun optrekje in de Elisabethlaan 172, 2600 Berchem lieten verfraaien. Geen slecht woord over verfraaiende vrouwen, uiteraard.

Probleempje is wel dat de verfraaiingswerken moesten gefactureerd worden aan een lege doos in…. Brussel.

‘t Is te zeggen, dat is geen échte lege doos, het is een doos die goed gevuld werd door Uw grote Roerganger, Jan Jambon. Hij parkeerde er om te beginnen 200.000 euro in. Speciaal voor de schoon ogen van Sihame El Kaouakibi. Want zij ging met deze 200.000 euro een kopie van Let’s Go Urban uitbouwen in Brussel, meer specifiek Molenbeek, onder de welluidende naam: WeLoveBXL vzw . Dat project had nogal wat voeten in de aarde, want al snel hadden mensen die écht wonen en werken in Molenbeek door dat er vooral veel gestileerde wind kwam waaien uit Antwerpen, waarmee ze bedoelden Sihame. Want eerst had Sihame gezegd dat ze naast leerkracht, dansleidster, choreograaf, marketeer, fotograaf, serial entrepreneuse, diversity coach, diversity expert, trouwfeestorganisatrice, diversiteitsboekenschrijfster, koninklijke empoweraar…. óók deradicalisatie-experte was, en dat ze met haar vzw Molenbeek wilde deradicaliseren.

Daar moesten ze in Molenbeek toch even mee lachen. Trouwens Molenbeek was op dat moment reeds het wereldepicentrum voor gesubsidieerde deradicalisatie-experten. We citeren vrijelijk en woordelijk de uitspraak van Molenbeeks gemeenteraadslid Jamal Ikazban (PS) over Sihames project: “Deradicalisering is een markt geworden. Waarom een vzw uit Vlaanderen, terwijl er ook genoeg zijn in Brussel? Het is ook dubieus dat de vzw (WeLoveBxl) pas is opgericht in juli 2017.” Daarmee alludeerde hij op het feit dat de vzw speciaal leek te zijn opgericht als vangnet voor de 200.000 euro van Jan Jambon. Wat uiteraard ook zo was.Om haar 200.000 euro te redden veranderde Sihame het geweer van schouder en zei tegen Jan en Alleman in Molenbeek (lees Achmed en Alleman) dat WeLoveBXL zich dan maar ging inzetten om potentiële terroristen aan een job te helpen via danscursussen. Van zoveel buitenhoofdelijke intelligentie vielen Vlaamse en Brusselse politici in katzwijm. De subsidie stond daags daarna op de rekening in Brussel.”

Vooral de paragraaf in het vet is van belang.  Ze gaat potentiële terroristen aan een job helpen via danscursussen!  De grap van de eeuw. Of wordt hier ongewild een tipje van de sluier opgelicht? Over welke job gaat het hier?    Voor wie wordt er hier gerekruteerd, rekening gehouden met al het voormelde?    Zijn al die VZW’s  een dekmantel voor?  Gaat er hier een al of niet buitenlandse geheime dienst achter schuil?  Sihame , een feministe en lesbische die actief is in radicale islamitische middens!!  Volgens de islam dient zo een soort van de torengebouwen gegooid te worden!. Wie is Sihame werkelijk? Ik denk hier aan de 1ste vrouw van Jempi?? En haar broer actief in salafistische middens! En dan komen we dus terecht in Saoedi Arabië, met het “House of Saud”, waar we ook al eens waren met Eurosystemsschandaal!.

In een familie van Berbers een feministe en een salafist broederlijk(sic) samen, te mooi om waar te zijn. Een zuster woont blijkbaar in Qatar, bondgenoot van Turkije, en schrijft typische logetaal op haar Facebook.

Wordt nu de aandacht afgeleid van deze “psyops” via het financiële gedoe? Is het daarom dat men beroep gedaan heeft op Johan VDL, niet zozeer als advocaat, maar als gewezen minister van binnenlandse zaken die natuurlijk het klappen van de zweep kent?

Maar het belangrijkste is wel te weten wie er werkelijk schuil ging achter deze islamitische terreur?   Hier dient er immers een onderscheid gemaakt te worden tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders, zoals bij elke “”false flag” waar er gewerkt wordt met “frontstores” en “patsy’s”. En daarbij komt dan de vraag: Cui Bono? Over de rol van Molenbeek als rekruteringsbasis van  deze “patsy’s” voor deze “false flags” werden ten andere berichten overgemaakt aan het gerecht dat dan ook weet wat daar gaande is.

Nebula: A Politcal Murder Traces back to NWO's Absolute Power

En al dit “false flag” terrorisme is een onderdeel  & gevolg van tal van andere bloedige  Nebula schandalen, die onopgelost en bijgevolg ook ongestraft zijn gebleven, zoals dat van de Bende van Nijvel. (Bron: The Nebula van W. Baeyens -pagina  VI). In het boek is ook het Atlas rapport opgenomen met de ware aard van de Nebula. Bij deze “false flag” terreur zijn ook tal binnenlandse en buitenlandse veiligheidsdiensten betrokken, en daar wringt natuurlijk het schoentje. Dit moet verborgen blijven, want een ongeluk is vlug gebeurd. Gezien al het voormelde en de samenhang er tussen, zijn er heel wat zaken die niet kloppen, en dekt er geen enkele vlag hier de werkelijke lading.  

Waar zit de Staatsveiligheid? Waar zit de OCAD?  Waar zit het Brusselse en federale parket?  Men heeft er weliswaar de handen vol met de reis van Dries naar Parijs, of liggen de activiteiten van Sihame in Molenbeek te gevoelig – vooral wie er kan achter schuilgaan – en dan komen we terecht bij de “usual suspects”, met o.a. de “duivel”.   Dit kan dan ook een verklaring zijn voor haar snelle opgang, en de onuitputtelijke geldbronnen, bij alle partijen met uitzondering van het V.B.  

H.P. 

P.S. Dit konden we niet laten liggen: vandaag vernemen we dat Sihame’s peetvader – ene Somers uit Mechelen – o.a. 100.000 euro plus nog eens 450.000 euro uit eigen zak zal terugstorten – zo blijkt dat de rechter oordeelt dat Somers krulkonijn zich al “doende” verrijkt heeft. Hij staat dan ook voor de volle 100% achter de beslissing Sihame uit de partij te zetten. Met sjoemelaars willen ze bij de liberalen niets te maken hebben… als ze er zelf geen profijt uit kunnen halen!

1 gedachte op “Sihamegate

  1. Dat er stront aan de knikker was is een understatement als men een beetje realiteitszin heeft. Wat mij wel bijzonder opvalt is de rol van Jambon .Hij is niet alleen zwakke Jan geworden maar ook nonkel Jan voor figuren als Shiame.
    Wie zei daar ook dat het Vlaams bewustzijn onderdrukt word door onderkruipers in de Nationalistische bewegingen. Even kijken hoe Bart De Wever te keer gaat in het OpenVLD schandaal want hij heeft wel veel toegedragen aan de uitwassen van de schaamteloze Shiame. Trouwens De Wever is in zijn poging om de war on drugs te doen slagen met veel trammelant gebuisd door een Internationaal onderzoekingsteam; Om niet fier op te zijn hé Bart.
    Ook de onderkruipingsrol van Jambon bij de taskforce en zijn plooien voor de franstaligen is een smet op zijn blazoen.

Reacties zijn gesloten.