Struinend in Vlaamse steden…

… komt men immo-sjoemelaars tegen…

Brussel en Gent weigeren sociale woningfraude te ontmaskeren.

Vlaams Belang dient voorstel in om geen sociale woningen meer toe te wijzen  aan vreemdelingen uit landen die fraude-opsporing saboteren

Fraudeonderzoek sociale huurders: “Meeste fraude zal onder de radar blijven”

Het Vlaams Belang pleit al lang voor een efficiënte fraudeaanpak van huurders van een sociale woning die tegelijk een eigendom in het buitenland hebben. Volgens de wet mogen sociale huurders geen woning geheel of gedeeltelijk in eigendom hebben. Toch blijken veel allochtone sociale huurders een optrekje te hebben in hun thuisland. De Vlaamse Regering wil nu met eigendomsonderzoek in het buitenland frauderende sociale huurders opsporen via privédetectives. Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer(Vlaams Belang) is tevreden dat de Vlaamse regering dit initiatief neemt, maar vreest dat zo enkel maar“het topje van de fraude-ijsberg” wordt ontdekt en dringt aan op structurele initiatieven om dergelijke fraude te voorkomen. 

Vijf privébureaus in België en Nederland werden aangesteld om kadasters op te sporen in 41 landen. In Lier zouden zo 25 fraudeurs hun sociale woning verliezen. Voor het Vlaams Belang is het evenwel duidelijk dat op deze manier enkel maar het topje van de gigantische fraude-ijsberg aan het licht komt. Uit onderzoek uit 2010 blijkt immers dat een meerderheid (60%) van de in ons land verblijvende Marokkanen een woning bezit in Marokko. Verder onderzoek hiernaar werd niet meer gevoerd, allicht wegens de “te gevoelige” materie. Veel van deze Marokkanen huren een sociale woning in ons land. Het aantal fraude-gevallen dat aan het licht wordt gebracht via deze – overigens vrij dure privébureaus – is in vergelijking hiermee helaas verwaarloosbaar. Er wordt immers niet massaal gecontroleerd – dat zou overigens onbetaalbaar zijn – maar enkel in geval van “zware vermoedens”. 

Het Vlaams Belang dringt erop aan dat de regering zich niet beperkt tot het faciliteren van dergelijk opsporingsonderzoek, maar wil dat álle allochtone sociale huurders op regelmatige basis een – door hun thuisland afgeleverd – attest moeten bezorgen dat zij in hun thuisland niet over een onroerend goed beschikken. Enkel zo wordt de aanpak van fraude sluitend gemaakt en wordt er dezelfde controle voorzien voor buitenlandse eigendommen als voor eigendommen in eigen land. Een al jaren aanslepend probleem in dit verband is echter dat landen als Marokko en Turkije structureel weigeren mee te werken aan het ter beschikking stellen van dergelijke gegevens. 

Het Vlaams Belang wil dan ook dat Vlaanderen eindelijk optreedt tegen het toedekken van fraude door herkomstlanden als Marokko en Turkije. “Er is slechts maar één fundamentele oplossing en dat is dat er voortaan geen sociale woningen meer worden toegewezen aan burgers van landen die weigeren gegevens inzake onroerende goederen met Vlaanderen te delen”, besluit D’haeseleer. “De regering mag er zich niet langer bij neerleggen dat er 150.000 mensen vaak jarenlang moeten wachten op een sociale woning, terwijl er duizenden sociale woningen worden bezet door allochtone fraudeurs die een eigendom in hun thuisland hebben.”

Deze opsomming is ver van volledig. Het geeft slechts een diagonaal beeld van de bereidheid, al dan niet de fraudeurs rekenschap te laten afleggen voor hun leugens, resp. financiële noden.

Een voorstel van het Vlaams Belang om sociale woonfraude aan te pakken werd dinsdagavond door de Gentse gemeenteraad weggestemd. Nochtans zijn er vele Gentenaars die ook een woning in het buitenland hebben die gebruik maken van een sociale woning. Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn vindt dat die plaats moeten maken voor mensen die écht nood hebben aan een sociale woning. Nu kan men gebruik maken van middelen die minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) vrijmaakte om de fraudeurs op te sporen. De meerderheid wilde echter niet op dit voorstel ingaan. “Groen domineert immers dit stadsbestuur en allochtonen controleren op het bezit van een woning in het buitenland past niet in hun kraam”, reageert Deckmyn. Hij haalde tijdens de gemeenteraad aan dat de Gentse meerderheidspartijen CD&V en Open Vld nochtans mee achter deze Vlaamse strategie staan. “Maar in Gent zwijgen ze als vermoord.”

Lees: Gentse gemeenteraad stemt VB-voorstel tegen sociale woonfraude weg

In de Lierse gemeenteraad leverde Vlaams Belang-fractievoorzitter Bart Verhoeven forse kritiek op de wijze waarop Groen – Lier&Ko het opnam voor de sociale woningfraudeurs.… Als men de linkse partijen mag geloven, zijn ook zij tegen sociale woningfraude. ‘Sociale fraude is sociale fraude. Wie onterecht een sociale woning huurt, moet daarvoor gesanctioneerd worden’, klinkt het in koor bij Groen – Lier&Ko en CD&V. Hun woorden waren amper koud of termen als ‘heksenjacht, kritische vragen en te zware sancties’ werden gretig gebruikt….

Lees: https://vlaamsbelanglier.org/vlaams-belang-hekelt-fraudershouding-groen-lier-ko.html

Ook Kortrijk wil inzetten op huurfraude: “Elke vorm van sociale fraude is immers asociaal”

Nieuwsblad

In navolging van andere huisvestingsmaatschappijen elders in Vlaanderen pakt ook Tuinwijk in Lokeren sociale woningfraude aan. Drie gezinnen kregen intussen hun opzeg en er zijn nieuwe zaken die in onderzoek gaan. Dat vernamen gemeenteraadsleden Lena Van Boven (Vlaams Belang) en Eddy Van Bockstal (N-VA) van schepen Filip Liebaut (CD&V) en Tuinwijkvoorzitter Jan Cools (CD&V)… “In het verleden paste de stad voor dergelijke onderzoeken. Het stadsbestuur wou de weg van dergelijke onderzoeken niet inslaan, zelfs het woord heksenjacht is gevallen”, klinkt het bij de oppositieraadsleden…

Lees: https://www.hln.be/lokeren/drie-gezinnen-kregen-opzeg-na-eigendomsfraude-sociale-huisvestingsmaatschappij-tuinwijk-pakt-misbruik-aan~a6bbf192/

Hasselt – Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voortaan een onderzoeksbureau inschakelen om na te gaan of iemand nog een eigendom heeft in het buitenland. In Limburg is de bereidheid groot om die fraude aan te pakken. “Zelfs bij ernstige aanwijzingen konden we niets doen.”

HBvL

Sint-Niklaas – De sociale huisvestingsmaatschappijen en het stadsbestuur gaan nu toch fraude bij sociale woninghuur actiever opsporen. De stad maakt hiervoor gebruik van Vlaams geld. De fractie van het Vlaams Belang in de Sint-Niklase gemeenteraad kaartte de problematiek eerder al twee keer aan. Maar zowel raadslid Anneke Luyckx als fractieleider Frans Wymeersch werden telkens wandelen gestuurd…

Lees: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210329_94460304

Het Antwerpse vredegerecht heeft een Turks koppel veroordeeld die in een sociale woning verbleven, maar ook vier appartementen en zestien bouwgronden in Turkije als eigendom bleken te hebben.

Lees: https://www.hln.be/antwerpen/rechter-veroordeelt-koppel-voor-sociale-woonfraude-ze-bleken-vier-flats-en-zestien-bouwgronden-in-turkije-te-bezitten~a9868cb0/

Stad Antwerpen wint derde rechtszaak: geen sociale woning zonder onderzoek naar buitenlandse eigendommen.

Lees verder...

Nu ook onderzoek naar eigendomsfraude bij Oostendse sociale woningen.

Lees verder…

“Het is hoog tijd dat de Brusselse Regering haar eigen wetten naleeft en sociale woningen toekent aan zij die daar écht recht op hebben.” Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre vindt het stuitend dat de Brusselse Regering weigert om asociale fraude een halt toe te roepen.

Lees: https://www.n-va.be/nieuws/mathias-vanden-borre-brussel-weigert-controle-op-eigendommen-sociale-huurders

1 gedachte op “Struinend in Vlaamse steden…

  1. NIKS NIEUW ONDER DE ZON – ZO’N 35 JAAR GELEDEN WOONDEN WIJ IN LEUVEN – EEN PAAR HUIZEN VERDERE WOONDEN ER OOK NIEUWE MENSEN – ZE LEEFDEN VAN HET OCMW – HIJ REPAREERDE LUSTIG WAGENS OP EEN BRAAKSTUKKEND GROND KORTBIJ – OP EEN DAG WERDEN WIJ UITGENODIGD OM ZIJN EIGENDOM IN ZIJN GEBOORTELAND TE BEZoEKEN EN ER ONZE VAKANTIE DOOR TE BRENGEN; LATER BLEEK DAT HIJ NOG EEN TWEEDE EIGENDOM BEZAT – HET WAS WEL EEN HEEL VRIENDELIJK MAN EN BEREID OM TE HELPEN MET WAT DAN OOK

Reacties zijn gesloten.