Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Catastrofen of aanslagen met vele onschuldige slachtoffers wekken bij sommigen spontaan de vraag op: Waar is God nu? In plaats van God ter verantwoording te roepen is het beter naar onszelf te kijken: wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kunnen  we het goede doen?

President Obama was op 27 mei 2016 in Hiroshima voor de herdenking van de atoombom aldaar op 6 augustus 1945. Hij sprak geen woord van verontschuldiging en wanneer hij zei dat “een atoombom uit de hemel viel” zou je nog denken “daar is God nu”.  De atoombom op Hiroshima en drie dagen later op Nagasaki waren echter door Amerikanen welbewust als vernietigingswapens gemaakt, door de Amerikaanse president bevolen en door een Amerikaanse piloot gelanceerd.

Nacht | Gent

De joods-Amerikaanse schrijver Elie Wiesel (+ 2016) heeft het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau overleefd. Pas in 1955 schrijft hij hierover in zijn boek La Nuit (Nvdr: Oorspronkelijk “The Night”, Ned.vert.: “Nacht”). Drie personen werden opgehangen en de gevangenen moesten toezien. Een van de drie was een kind, dat veel langer dan de andere twee bleef zieltogen. Elie Wiesel hoorde achter zich iemand vragen: “Waar is God nu?” Dan schrijft hij: “Diep in mijn hart wist ik het antwoord: Hij is hier, Hij hangt aan de galg!

De vraag is niet: “Waar is God nu?” maar, “waar is de mens nu?” God schiep ons naar zijn Beeld met verstand en vrije wil. Het is onze verantwoordelijkheid daarmee het  kwade te onderscheiden en het goede te doen.

*

Omdat er wat meer Reacties binnen gekomen zijn, willen we daar de nodige aandacht aan besteden. In onze Flitsen vertellen we o.m. over onze uitstap. In Syrië herbeleeft dezelfde strijd van vorige eeuw willen we een vergelijking maken tussen  nu en toen. In Libanon sterft wordt de tragedie van Libanon geschetst. En dit nog geeft weer uitvoerige info over corona, de wereldpolitiek en de Kerk.

Reacties

Op onze vorige inleiding ontvingen we nu evenveel negatieve als positieve reacties. De negatieve waren evenwel wat heviger. Zij blijven vast geloven in een gevaarlijk virus, waardoor ziekenhuizen overbelast worden,  medisch personeel uitgeput raakt en dat het covid 19 vaccin dé oplossing is.

Beslissend is de wijze waarop we de gewone media beoordelen. De tenoren van onze regering en alle experts die dag na dag in onze media worden opgevoerd, zijn allemaal verbonden met een afdeling van het Bill & Melinda Gates Foundation, zoals we al herhaaldelijk hebben aangegeven. Zij spreken vanuit de farmaceutische industrie. Daarom wordt geen enkele onafhankelijke  wetenschapper in onze media geduld. En zij zijn legio. Topwetenschapper dr Mike Yeadon, voormalig vicevoorzitter van Pfizer (!) zegt het cru: “Regeringen en media liegen over alles, absoluut alles in verband  met corona, om ons de dood in te jagen!” Met een nuchtere blik kunnen ook wij hiervan een en ander zelf vaststellen. Onafhankelijke wetenschap bewijst dat PCR tests totaal ongeschikt zijn en alleen maar angst opvoeren. Angst is de grootste bedreiging voor onze gezondheid. Mondmaskers altijd en overal dragen is onzin. Lockdown jaagt miljoenen mensen de armoede en uiteindelijk de dood in. Kun je dit alles nog zien als “zorg voor de volksgezondheid”? De in haast geforceerde “covid 19 vaccins” zijn geen vaccins, maar gevaarlijke genetische experimenten waarvan niemand de uitwerking kent. Het sterftecijfer voor covid 19 is niet hoger dan van een gewone griep (prof. John P.A. . Ioannidis, Stanford Univ., VS). Het vaccin is niet de oplossing maar hét probleem met de farmaceutische lobby. Massavaccinatie veroorzaakt inmiddels veel meer besmettingen, ernstige ziekten en sterfgevallen dan covid 19. Objectieve waarnemers wijzen er ook op dat de problemen in de ziekenhuizen niet met covid 19 te maken hebben. De vorige jaren was dit ook al zo, of nog erger. In plaats van meer mogelijkheden te voorzien, zoals gevraagd werd door “de witte woede”, werd toch nog bezuinigd.

We worden door media en regeringen niet geïnformeerd maar geconditioneerd en geïndoctrineerd. Er wordt niets gezegd over hetgeen belangrijk is: zorg dragen voor een goed en gezond leven, genieten van buitenlucht en zon en voor hen die uitsluitend intellectueel werk doen af en toe wat flinke handenarbeid. Verder is er geen woord te vinden over de eenvoudige, zeer efficiënte middelen  (hydroxychlorine, ivermectine, carvativir, vitamine D, zinc…). Wel in negatieve zin. Het meest gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet heeft vorig jaar een studie gepubliceerd om zogezegd aan te tonen hoe gevaarlijk deze wel zijn. Onze media smeerden dit bericht triomfantelijk breed uit. Achteraf moest de redactie toegeven dat het een valse studie was onder druk van de farmaceutische industrie! Onze media stopten de waarheid toen in de doofpot. En altijd maar de volle aandacht op vaccinatie: wie krijgt voorrang voor vaccinatie? Waar zijn vaccinatiecentra? Hoe bereiken we een groter percentage? En dan de gebruikte taal: 70-plussers zijn  “risicopatiënten”. Wat zijn 80-plussers dan? Super gevaarlijke risicopatiënten? Ik ben noch gevaarlijk, noch een risico, noch een patiënt.

Ziehier 2 video’s, van nog geen 20 minuten, die helder aantonen hoe heel de corona crisis een nauwkeurig door een wereldelite georganiseerde aangelegenheid is: https://www.stopworldcontrol.com/nl/misdaad (Engels, Nederlandse ondertiteling). (Nvdr: niet ter beschikking op YT)

Advocaat R. Fuellmich met een groep internationale advocaten en meer dan 100 wetenschappers heeft na een jaar  alle materiaal klaar om te bewijzen dat de zogenaamde covid 19 pandemie de grootste georganiseerde misdaad tegen de mensheid aller tijden is. De processen, mogelijk in een Nueremberg 2, kunnen nu beginnen tegen hen die dit georganiseerd hebben. Hetzelfde oordeel met dezelfde bewijzen, vanuit The Great Reset gezien:(Spaans met Nederlandse ondertiteling).

Zelf willen we hier een bemerking aan toevoegen. De allergrootste georganiseerde misdaad tegen de mensheid aller tijden is en blijft abortus. Deze corona crisis zal dan de tweede grootste misdaad blijken te zijn. Mogelijk is 80 % van de bevolking zich hiervan nog niet bewust. Toch zal het de overige 20 % zijn die de ommekeer ten goede kan bewerken.

P. Daniel

Flitsen

Weekend aan zee

Als je niets te doen hebt, a.u.b., doe het dan niet hier”!  Zo had een medebroeder destijds op een briefje geschreven en aan zijn deur gehangen voor hen die aan het einde van de  gang kwamen  babbelen. Abou Georges had voor heel de gemeenschap een verblijf aan de zee voorzien met twee eenvoudige appartementen even buiten Tartous. Een tijd van heerlijk “niets doen”. Er was een duidelijke regeling voor de elektriciteit: telkens 2 uur stroom en 4 uur geen; uiteraard geen internet. Het is hier veel warmer dan in Qâra. Het aantal uren dat iemand doorbracht in de zee was omgekeerd evenredig met de leeftijd. We genoten van de blauwe zee, een stralende zon bij aankomst, en daarna van wandelingen langs de overal aanwezige serres,  hoofdzakelijk met tomaten maar ook met allerlei andere vruchten (aubergines, aardbeien) …  ’s Zondags vierden we ter plekke de Eucharistie. Als priester celebreerde ik, zoals het hoort en zoals het nog steeds  in het oosten gebeurt, met de rug naar het volk.  De priester is degene die de gebeden van het volk samenbrengt en opdraagt en niet zozeer een dirigent.  En zo keek ik over de immense zee.

Er is deze week een zeer grote hoeveelheid appelazijn gemaakt alsook een flink aantal zeepblokjes in alle mogelijke vormen.

Nvdr: om u een idee te geven van de omgeving: beelden vanuit Tartous 2019 en 2020

Syrië herbeleeft dezelfde strijd van vorige eeuw

Begin vorige eeuw waren Syrië en Libanon blijkbaar Frans mandaatgebied.  Volgens de Franse generaal Gourand moest Syrië verdeeld worden in 5 staten: Een staat van Damascus (met Damascus), een staat van Aleppo (met Aleppo), een staat van de Alouieten (met Lattakia), een staat van de Druzen (met Souweida) en het Sandjak d’Alexandrette (NW), dat uiteindelijk gegeven werd aan Turkije. Syrië heeft tegen deze Franse bezetting weerstand geboden op politiek en militair gebied én door de hardnekkige weerstand van het volk.  En zo vierden de Syriërs hun onafhankelijkheid op 17 april, nl. op de dag dat in 1946 het Franse leger het Syrische grondgebied verliet, na zijn aanwezigheid vanaf 1920.

Map showing the states of the French Mandate from 1921 to 1922
Meer info: https://www.wikiwand.com/en/Mandate_for_Syria_and_the_Lebanon

Blijkbaar maakt Syrië nu iets gelijkaardigs mee. Het blijft op politiek en militair gebied zijn onafhankelijkheid en territoriale integriteit verdedigen en het volk blijft manifesteren tegen de bezetting van zijn land. “Het schouwspel van hen die vorige eeuw de bezetting en verdeling forceerden met slogans over vrijheid, liberalisme en confessionalisering, herhaalt zich nu. De onwankelbare wil van de Syrische staat om een politiek en  constitutioneel kader te scheppen,  waardoor de gehechtheid van zijn burgers aan zijn onafhankelijkheid en zijn territoriale eenheid versterkt wordt, speelt ook nu een rol” (Nasser Kandil,  oud hoofdredacteur van het Libanese dagblad “Al- Binaa”, 18 april 2021: /syrie-le-combat-du-siecle-dernier-se-repete-aujourdhui).

De volgende presidentsverkiezingen zijn vastgesteld op 20 mei voor de Syriërs in het buitenland en op 26 mei in Syrië. Wij zijn op geen enkele wijze rechtstreeks betrokken bij het politieke gebeuren en nog minder bij deze presidentsverkiezingen. Of de huidige president wordt herkozen omwille van zijn koelbloedige inzet voor zijn volk in de voorbije zeer moeilijke jaren of er een andere wordt verkozen, is niet onze zaak. Beslissend is wel de wil van het volk om zijn onafhankelijkheid en territoriale integriteit te herstellen. Dat de bezetters (Israël, VS, Turkije) uit Syrië verdwijnen lijkt niet alleen een verre droom maar blijft tevens een kostbaar ideaal, waardoor Syrië opnieuw over voldoende middelen kan beschikken om zijn verwoest land weer op te bouwen. Dat hopen wij en daarvoor smeken we de bijstand af van de aartsengel Michael, die ook de heilige Jeanne d’Arc heeft bijgestaan in haar ijver voor de bevrijding van haar land.

Libanon sterft

Libanon lijdt ! Het heeft hulp nodig om weer te kunnen leven: de economie is tot niets gereduceerd, het geld op de banken is verdwenen, de inflatie stijgt onverbiddelijk en talloze huizen zijn verwoest na de explosie in Beiroet op 7/ 8 /2020. De Son of Man Association gesticht door Moeder Agnes-Mariam  van het Kruis (Overste van onze gemeenschap) organiseert de broodnodige humanitaire hulp. Zr. Carmel, haar assistente vertelt ons met een gebroken hart over het lijden van haar landgenoten en hoe ze de bevolking trachten te helpen.

De Son of Man Association

Zr. Carmel van de H. Johannes de Doper (Lebanon) is sinds 1994 een zuster en de econome van ons klooster Mar Yakub (Qâra, Syrië). Zij is verpleegster en heeft veel geleden tijdens de oorlog in Libanon (1975-1990). In 1994 ontmoette zij Moeder Agnes-Mariam en samen stichtten zij de Son of Man Association (1996). In het begin was het een groep jonge studenten die dicht bij de familie van Zr. Carmel stond en die jonge mensen aantrok die een bekering doormaakten. Het was een kleine vereniging van dorstige jongeren die zich ook ontfermde over de meest behoeftigen (prostituees, jongeren aan de drugs, …).

Ter voorbereiding van het Jubeljaar 2000 organiseerde Moeder Agnes-Mariam met hen het Festival van de Mensenzoon: een christelijk muziekfestival in Beiroet, dat tot op heden het grootste in zijn soort is dat ooit in het Midden-Oosten is georganiseerd (met gratis toegang). Eind 2000 verhuisden Moeder Agnes-Mariam, Zr. Claire-Marie (een Franse zuster) en Zr. Carmel definitief naar het klooster van Mar Yakub in Syrië, dat sinds 1994 in wederopbouw was. In 2011, toen de oorlog in Syrië uitbrak, moest Moeder Agnes-Mariam in ballingschap. Zij was een doelwit van de terroristen geworden omdat zij duidelijke taal sprak over wat er werkelijk gebeurde in Syrië: een aanval van het Westen door terroristische milities en niet een volksopstand zoals de media verkondigden. Als vluchtelinge in Libanon organiseerde zij samen met Zr. Carmel humanitaire hulp voor Syrië. Vandaag is deze hulp onder de naam MSJM (Monastery of St. James the Mutilated) een van de grootste humanitaire organisaties die in Syrië actief zijn.

Nvdr: kennismaking met zr. Carmel:

Hoe bent u met uw humanitaire hulpverlening in Libanon begonnen?

Zr. Carmel: Onmiddellijk na de explosie in de haven van Beiroet (7/8/2020) gingen we de straat op om te helpen waar we konden. Het was een echte chaos. Het is belangrijk te weten dat deze explosie is geclassificeerd net na Hiroshima en Nagasaki. Toen besloot Moeder Agnes-Mariam een netwerk voor humanitaire hulp te organiseren. Vandaag hebben wij, dankzij de hulp van onze weldoeners en de humanitaire organisaties die ons helpen, drie medische hulpposten kunnen openen, duizenden mensen warme maaltijden kunnen verstrekken, honderden door de explosie verwoeste huizen helpen in orde brengen of herbouwen en proefprojecten voor landbouw op lange termijn kunnen opzetten. Helaas kunnen we zo niet doorgaan omdat de grote Ngo’s niet langer helpen in Libanon.

Kunt u ons in het kort de politieke situatie in Libanon uitleggen. Waarom is dit land, dat vroeger het gehele Midden-Oosten economisch steunde, nu behoeftiger dan Syrië?

Zr. Carmel: Al twee jaar ontvouwt zich een plan om Libanon te vernietigen. Na Irak, Libië, Egypte en Jemen te hebben verwoest, valt het Westen nu Libanon aan. Libanon heeft de grootste gasreserves ter wereld. Europa is afhankelijk van gas uit Rusland, dus vallen ze samen met de VS Libanon aan om Rusland uit te schakelen. De haven van Beiroet werd opgeblazen en de volgende dag lagen de grootste schepen in de haven om gas te komen halen; dit is een gemaskerde wereldoorlog.

Libanon wordt vandaag geregeerd door de hoofden van de milities van de Libanese oorlog (’75-’90) die onderdanig zijn aan het Westen.  Alleen de huidige president Michel Aoun verzet zich tegen dit plan om Libanon te ruïneren. In 1990 probeerden ze hem te vermoorden, Frankrijk nam hem op. Hij verbleef daar 15 jaar als politiek vluchteling. Tussen 1990 en 2005 heeft het Westen de Libanese regering in handen van de hoofden van de milities van de Libanese oorlog (’75-’90) gegeven en die hebben Libanon in een diepe staatsschuld gestort.

President Aoun wil zijn land redden uit de klauwen van die militiehoofden. Vandaag staat Libanon op en doet het zijn autonomie gelden: Libanon en niemand anders heeft het recht op zijn kustlijn (waar het gas) is. Daarom lijdt het. Het Westen heeft een zwaar embargo tegen ons land ingesteld en ons volk heeft honger. Dit alles voor gas.

Oké, we begrijpen dit. Leg ons eens  uit wat er tijdens de bankencrisis is gebeurd? Hoe hebben de Libanezen al hun geld op de bank verloren?

Zr. Carmel: Libanon was vroeger heel rijk, het werd ooit het Zwitserland van het Midden-Oosten genoemd. Sinds de installatie van de regering onder leiding van de militieleiders in de jaren negentig werd aan de Libanezen verteld dat ze hun geld op de bank konden zetten om grote renten te ontvangen, tot 40% … Ze waren in slaap gewiegd en werden plotseling wakker en ontdekten dat de bankrekening leeg was … Het was een goed berekend plan.

De voormalige president Rafiq Hariri (+2005) had een rem gezet op de Libanese economie om de bevolking afhankelijk te maken van het buitenland door de voorkeur te geven aan dollarinvoer. Libanon was een zelfvoorzienend volk met zijn eigen industrie en landbouw; vandaag is het van zijn bestaansmiddelen ontdaan. De Libanezen zijn harde werkers, maar zij hebben gewerkt voor westerse filialen die zich hier na de oorlog (1990) massaal hebben gevestigd, in plaats van in hun eigen land te investeren. Het land is grotendeels veramerikaniseerd.  

Laten we het over Libanese christenen hebben. Hoe is hun situatie vandaag?

Zr. Carmel: Sinds 17/10/2019 is in Libanon een zogenaamde volksrevolutie begonnen. Alles wordt in het werk gesteld om de huidige president ten val te brengen, die tot nu toe de enige christelijke president in het Midden-Oosten is. Tijdens deze “revolutie” gingen jongeren de straat op om tegen hun president te demonstreren. Zij kregen uitstekend voedsel – God weet waarvandaan. Door de wegen wekenlang te blokkeren, brachten zij de economie tot stilstand, waardoor de Libanezen gedwongen werden in hun huizen te blijven.  Toen kwam de bankencrisis en de dollars verdwenen naar de wereldbanken. Als klap op de vuurpijl werd de haven vernietigd, die ook een groot aantal, vooral christelijke huizen, verwoestte. Laten we de stroom van Palestijnse en Syrische vluchtelingen niet vergeten, die welkom zijn omdat Libanon een gastvrij land is, maar hun grote toevloed brengt de demografie uit balans. Dit alles maakt deel uit van een plan om Libanon te ontkerstenen.

Vandaag krijgen de Libanese sjiieten hulp van Iran, de soennieten van Saoedi-Arabië, maar niemand bekommert zich om de christenen. Ze hebben geen werk, geen huis, geen geld op de bank. Zelfs de Ngo’s hebben hun hulp stop gezet. Ze zijn bereid om projecten in Syrië te steunen, maar de Libanese christenen worden vergeten. U moet weten dat Libanese christenen fier zijn – zij vormen een intelligentsia die belangrijk werk heeft verricht in Libanon en in de diaspora[1].  Maar nu bellen ze me al huilend op en vragen om hulp.

Hoe kunnen we helpen?


[1] Libanese christenen zijn wereldwijd bekend en gerespecteerd om hun ondernemingsgeest en verantwoordelijkheidszin.

Zr. Carmel: Moeder Agnes-Mariam heeft besloten  de Libanezen te helpen: zij richtte opnieuw de Son of Man Association op, die dankzij weldoeners en Ngo’s veel mensen heeft kunnen helpen: schoonmaken van de wegen na de explosie, 150 huizen heropgebouwd, 3 medische centra uitgerust (waaronder 30 zuurstofmachines om covid -19 patiënten op te vangen), roterende medische teams voor hen die zich niet kunnen verplaatsen, uitdelen van warme maaltijden, minstens 250 m² beplanting van tarwe en gerst voor de veestapel met het doel zelfvoorzienend te worden … We hebben een geweldig team met een groot hart. Ze deelden zelfs de salarissen om door te kunnen gaan. Maar vandaag is er geen geld meer om verder te doen, mensen kunnen niets meer kopen. We hebben sponsors nodig of op zijn minst weldoeners.

Met uw hulp, kunnen we blijven helpen! Het gaat om het voortbestaan van het enige vrije christelijke land in het Midden-Oosten, het Midden-Oosten dat de oorsprong en de bron van het christendom is. 

Hartelijk bedankt

Charity - Free medical icons

We zijn onze weldoeners dankbaar voor de blijvende steun die we ontvangen op onze Belgische rekening. We zullen 2/3e daarvan voorzien voor Libanon en 1/3 voor Syrië, waar de nood soms ook schrijnend is.

IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (Herman Maes, Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL; Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel)

En dit nog:

Geloof en Kerk

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. De verwijzing naar Hiroshima en Nagasaki is interessant, gezien er achter dit drama andere elementen een rol speelden die echter verborgen moeten blijven. Enkele bronnen met citaten :
  https://jamesperloff.net/book-review-atomic-bomb-secrets/
  “Giving the Soviet Union postwar control of North Korea (allegedly its reward for a mere five-days’ participation in the Pacific War) now makes far more sense. Not only was the cabal handing Stalin the plans and materials for the atomic bomb, they were giving him Japan’s installations for making one. But Dionisi solves much more, especially the mystery of why Nagasaki was targeted. After Christianity first reached Japan in the 16th century, it faced growing pains, including times of severe persecution, but gradually became established, centered in Nagasaki, which became nicknamed the “Japanese Vatican.” According to Dionisi’s research, in 1945 some 50,000 Nagasaki residents were Christians. After the Enola Gay dropped the “Little Boy” bomb on Hiroshima on August 6, the plane named Bock’s Car (also written bockscar) carried the “Fat Man” bomb to Japan on August 9. Most of the 12-man crew believed their objective was Kokura, and a secondary target was only to be selected if weather interfered. Dionisi does much to debunk the “poor visibility” claim long used to justify the plane’s rerouting to Nagasaki. The “Fat Man” bomb from Bock’s Car detonated directly over Urakami Cathedral, the largest cathedral in the entire Orient. At Nagasaki (250,000 residents), 73,844 were killed, 74,909 injured, and more than 120,000 suffered radiation effects…
  Dionisi insightfully notes: when Satanists conduct a human sacrifice, they believe they draw power from the victim’s death. At Nagasaki, over 70,000 lives, many of them Christians, were incinerated on a satanic altar….(=einde citaten). (vertaling via Google ).
  https://www.henrymakow.com/2017/08/Book-Exposes-Masonic-Dimension-to-Nagasaki-Nuke.html
  met titel en citaat : “Was Nagasaki Payback for Expelling Freemasons?” “On this day in 1945, Nagasaki, home to 50,000 Christians, was bombed. Of Nagasaki’s 250,000 residents, 73,844 were killed, 74,909 injured, and more than 120,000 suffered radiation effects. We shouldn’t overlook that Nagasaki expelled the Freemasons in 1926. By the 1930s Japan banned them entirely. Did this add “payback” to the Nagasaki bomb?” (=einde citaten).
  Het voormelde is ook van belang voor het Midden Oosten en Noord – Afrika, waar de Christenen ook worden geviseerd. Ik verwijs naar een vorige reactie dienaangaande. Ook komt hier opnieuw de rol van de ”logemaffia’s” duidelijk naar boven, weliswaar steeds als handlangers van de “banksters”. De geschiedenis blijft zich dan ook herhalen, zoals steeds is het van belang te kijken naar het verleden. Een bron : George Orwell
  “Degene die het verleden controleert, controleert de toekomst. Degene die het heden controleert, controleert het verleden.” (einde citaat).

Reacties zijn gesloten.