Rechtspraak…

Wie denkt alles gezien en gehoord te hebben in het land b – procedurefouten, u weet wel – kan hieraan nog een puntje zuigen:

U herinnert zich de piraterij voor de Somalische kust en in internationale wateren?   Kapiteins van tankers en andere vrachtschepen die wapens eisten om hun schip en bemanning te kunnen verdedigen tegen piraten met snelle bootjes en moderne wapens.  Rederijen die gechanteerd werden, die miljoenen losgeld dienden te betalen.  Reislustige gezinnen op een jacht, die een kopje kleiner gemaakt werden.  Tot er ingegrepen werd door de EU

Militairen op zeeroversjacht moeten zich houden aan Europese regels.  Ze mogen de piraten pakken, maar hen geen pijn doen.  Mensenrechten, nietwaar?  Als ze er oppakken dan moeten ze die – zoals het hoort – voor een rechtbank brengen.  Een échte rechtbank met poco wetten en voorschriften.  Dus geen Somalische rechtbank.
Dus namen Franse militairen-op-missie voor de Somalische kust de gevangen piraten mee naar Rennes (Frankrijk).  Daar duurde het nog twee dagen vooraleer ze voor de rechter konden verschijnen.  En dat is zó tégen de justitieregeltjes dat het Europees Hof van de Rechten van de Mens niets anders kon doen dan:
1. hen op borgtocht vrij te laten
2. hen een schadevergoeding tot 9000 euro per persoon  uit te keren (zie punt 1) Ter vergelijking BBP in Somalië: 100 euro per jaar.
3. ze waren met z’n zevenen.  Klokt af op een behoorlijk sommetje.  2 dagen cel in een Franse gevangenis = 90 jaar werken in Somalië.
4. geen rekening houden met de aanklacht.  Op hun kerfstok staan deze feiten: in 2008 kaapten ze een cruiseschip, in 2009 een privéjacht.
Er waren in het tweede geval 70 (zeventig) special forces commando’s, drie Franse marineschepen en 1 Duitse, en een C-130 Hercules nodig om het schip terug te veroveren. Daarbij liet ook nog 1 burger het leven. (Wiki).
U kan de uitspraak hier lezen: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-148661

Wat tot nadenken zet over recht en rechtspraak, over Justitie, die zich omwille van de regeltjes tégen de samenleving keert.

FT

12 gedachten over “Rechtspraak…

 1. Het verwondert mij een beetje dat het Europees tuintje of hof van mensenrechten niet tussenbeide komt en die bombardementen die momenteel IS een beetje bezighouden scherp veroordelen . Tenslotte het heeft te maken met “godsdienstvrijheid ! ” Het afsnijden van hoofden , kruisigen en vrouwen als slavinnen verkopen op de IS vogelenmarkt is dan weer cultuurgebonden ! Wij moeten toch respect tonen , verdraagzaamheid en begrip . Die piraatjes , krijgen wel de nodige bescherming als piraat in loondienst ! Hun straf , opgelegd door het menselijke Eureka hof , honderd maal schrijven ” Ik zal het nooit meer doen , mijnheer” en bovendien nog een soort schadevergoeding . Ik hoop dat die IS- sers dat nooit te weten komen , anders kunnen wij nog opdraaien voor de vernielingen aan hun wapentuig en dergelijke surprises !

 2. Was het Cameron niet die ook van dat vermaledijde “rechten van de mens”-verdrag afwilde? Omdat het tegenwoordig zo ver doorgeschoten was naar de poco kant dat het gewoonweg niet meer werkbaar wel en de rechtvaardigheid erdoor in het gedrang kwam. Dit is ook zo’n perfect voorbeeld daarvan. Er zouden meer landen moeten zijn die dat verdrag zouden opblazen. Misschien zou de maatschappij dan weer wat leefbaarder worden (law & order, weet u wel). Van de oorspronkelijke bedoeling van het verdrag blijft ondertussen toch maar weinig meer over.

 3. Somalië leeft al decennia in chaos, heeft geen bestuur en is overgeleverd aan gangsters. Ik voel voor dit land geen enkele sympathie en herinner mij die kapingen. Achteraf bleek er toch iets meer aan de hand. Volgens Nick Nuttall van het VN milieuprogramma, werd in de wateren voor Somalië zwaar chemisch afval gedumpt en werden de viswateren door IUU (illegal, unreported and unregulated fishing) leeg geplunderd. De kapers schenen voornamelijk vissers te zijn die streden voor het behoud van hun visgronden.
  In tegenstelling tot die bende drugdealers en handelaars die verslaafden en vermoedelijk ook doden op hun geweten hebben en triomfantelijk de rechtszaal verlieten, kan je bij die visser-kapers voor hun motief nog enig begrip opbrengen, waardoor de justitie regeltjes hier minder wrang overkomen.

 4. Ik geloof niet meer in rechtspraak, het is echt een mediashow geworden, de beffers staan meer op TV het proces te voeren ipv in de krombank kwestie van populariteit op te doen en de kassa te laten rinkelen, steeds zijn het dezefde beffers die het grofste krapuul verdedigen, blijkbaar is daar het meeste te vangen want drugs brengen miljoenen op!
  Alles wordt gedaan voor het krapuul en de slachtoffers blijven zitten in de kou.
  Waarom wordt de persoon die de procedurefout gemaakt heeft niet dadelijk ontslagen? Nooit of te nier mag het krapuul daar voordeel uit halen en bye the way ‘elke daad die krapuul kan vangen is een wettige daad’, als er bewijzen zijn moet alles toegepast worden om krapuul uit onze samenleving te houden en als het vreemdelingen betreft extra aandacht en inzet en asap het land uit flikkeren en niet op onze kosten in het 5 sterren hotel met flatscreen, internet en gsm alles op onze kosten.

 5. Ik zag ooit een You Tuubeke Ik kan het mij , niet meer herinneren waar ergens , maar het is mogelijk dat indertijd Angeltjes het publiceerde . Het betrof een Russisch schip dat benaderd werd door enkele piraatjes en hun plezier bootjes . Die onbeschaafde , onbegripvolle Russen hielden echter geen rekening met het hofje (vol onkruid) van de westerse mensenrechten en hun gezeik. Die Russen schoten zowaar op de kl… van die piraatjes met scherp uiteraard . Mogelijk hebben ze die piraatjes pijn gedaan maar dat prooi-schip heeft zonder verdere moeilijkheden zijn tocht verder gezet . Geen procedures van , wat mag en niet mag , geen losgeld , geen gijzeling ,niemand van dat onbeschaafd schip raakte gewond . In feite was er niets gebeurd ,dank zij die onbeschaafde en ondiplomatieke daad , Het is best mogelijk dat er een piraatje werd gekwetst of gedood . Het bezorgde de Russen echter geen slapeloze nachten , noch schuldgevoelens ! .

 6. Vandaag in HLN/buitenland: “Nederlands vrachtschip redt boot met 400 vluchtelingen”
  Het zouden er precies 393 geweest zijn die gered werden van een stuurloos
  vaartuig dat reeds enkele dagen ronddreef in de Middellandse zee (ter hoogte van de “hiel van Italië”.
  Het vrachtschip dat die Syrische vluchtelingen (toekomstige leefloners in Europa) oppikte noemt “Erasmusgracht”; de bemanning van die vluchtelingenboot was verdwenen met een motorbootje nadat de versleten motor van dat drijvend wrak, er de brui aan gaf 🙁 ZIJ hadden hun centen op zak, en vanaf vandaag… mogen de Europeanen er verder in het onderhoud van die Syriërs instaan…

 7. Al dat geroep over de rechten van de mens is gemakkelijk te herleiden tot één zin : iedereen heeft het recht al datgene te doen waardoor hij niemand kwetst. Waaruit volgt dat de rechtspraak door het inroepen van procedurefouten in strijd is met de rechten van de mens omdat ze een crimineel of bende criminelen terug loslaat op de gemeenschap en die zwaar kan kwetsen, zowel fysiek als moreel.

Reacties zijn gesloten.