Politiek correcte verkrachtingen

Politiek correcte verkrachtingen

In mei 2013 werden zeven mannen uit Oxford veroordeeld in een zaak van seksueel misbruik van minderjarigen, verkrachting, mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksuele folteringen.

De slachtoffers waren minderjarige blanke meisjes die door de autoriteiten in zorgcentra waren geplaatst. De jongste was elf jaar oud. De politie kon éénentwintig slachtoffers identificeren, maar er waren er zeker veel meer. Enkele meisjes hadden klacht ingediend bij de politie, maar daar was geen gevolg aan gegeven. De daders waren immers moslims, en niemand durfde hen een strobreed in de weg leggen, zelfs niet als zij meisjes kwamen oppikken in de zorgcentra zelf.

De folteringen en verkrachtingen duurden acht jaar lang, zonder dat iemand ingreep. Men kan niet beweren dat het schandaal door de Britse media in de doofpot werd gestopt. Eén krant publiceerde zelfs de foto’s van de daders op de voorpagina. Alleen één gezicht was onherkenbaar gemaakt, omdat die delinquent nog in een asielprocedure zat en zijn privacy dus niet geschonden mocht worden.

Het negationisme zat elders: de daders werden in alle artikels omschreven als “Aziaten”. Maar dat was misleidend. Het ging niet om Indische hindoes of Tibetaanse boeddhisten. Alle daders waren Pakistaanse moslims. De enige niet-Aziaat en niet-Pakistaan kwam uit het Afrikaanse land Eritrea, maar ook hij was een moslim.Toch gebruikte geen enkele Britse krant de termen “moslim” of “islamitisch”.

Onze media waren nog erger: toen onlangs in Manchester er bijna identiek islamitisch netwerk van verkrachters en pedofielen werd opgerold, noemden Het Laatste Nieuws en De Morgen de verdachten niet eens “Aziaten”, maar gewoon “mannen.”

Een van weinige commentatoren die zichzelf niet censureerde, was een zekere T. Hargey*. Hij legde in The Daily Mail de vinger op de raciale en islamitische aspecten van dit schandaal. De autoriteiten, inclusief de politie, de sociale diensten en het zorgsysteem, deden hun uiterst best om de misselijkmakende uitbuiting te negeren, terwijl die zich voor hun ogen afspeelde. Zij waren doodsbang van racisme beschuldigd te worden, ze deden wanhopig hun best het officiële credo van culturele diversiteit niet te ondermijnen, en daarom deden ze niets, hoewel de misbruiken duidelijk waren.”

In vergelijkbare netwerken van seksueel misbruik in Rochdale, Telford, Derby, Rotherham en Manchester, waren de daders ook bijna allemaal moslims, en de slachtoffers allemaal blank. Er was niet één islamitisch meisje bij, niet één uit een etnische minderheid. “Deze seksuele roofdieren mochten van de toezichthoudende plaatselijke overheidsmanagers ongehinderd binnen en buiten lopen in de opvang- en zorgcentra om daar meisjes op te pikken en hen met drank en drugs te bedwelmen alvorens hen te misbruiken. Men kan er zeker van zijn dat de situatie omgekeerd zou zijn als benden jonge blanke mannen kwetsbare moslimmeisjes als slachtoffers hadden uitgekozen. Dan zou de overheid zeker krachtiger gereageerd hebben” merkte Targey terecht op.

In enkele gevallen werden meisjes overigens verkracht, gefolterd en zelfs gebrandmerkt op hun kamer in het zorgcentrum zelf, terwijl het personeel ijverig deed alsof er niets aan de hand was. Ja, dat zijn dezelfde politiek correcte stinkdieren die ons van racisme beschuldigen. “De visie van sommige islamitische predikers tegenover blanke vrouwen is weerzinwekkend,” schreef Targey verder. “Zij laten hun volgelingen geloven dat die vrouwen meestal promiscue, decadent en goedkoop zijn – zonden die nog erger worden omdat ze kaffurs of ongelovigen zijn. Hun manier van kleden, met minijurken en mouwloze bloesjes, wordt geacht een weerspiegeling te zijn van hun onreine en immorele aard. In die mentaliteit verdienen blanke vrouwen het door uitbuiting en vernedering gestraft te worden voor hun gedrag.

Het CGKR moet niet proberen mij van racisme te beschuldigen omdat ik T. Hargey citeer, want hij heet voluit Taj Hargey en hij is imam in Oxford. Ja, één keer op tienduizend is er eens een moslim die eerlijk aan zelfkritiek durft doen.

Marc Joris

*The Oxford sex ring and the preachers who teach young Muslim men that white girls are cheap