Peter Der Over

Wie de politiek in het land b niet volgt kan onmogelijk de onderhuidse spanningen en gerelateerde, selectieve macho-verontwaardiging van de gekozenen des volks begrijpen.  Zelfs als plichtbewuste journaalkijker of een ‘onze-papa-had-die-ook’ gazettenabonnee kunnen u de finesses van het politieke reilen en zeilen ontgaan.  Daarvoor moet u over een zekere politieke maturiteit beschikken en die komt er niet vooraleer men een belezen leeftijd bereikt heeft.

Ook als aan b.g. voorwaarden wordt voldaan, dan moet u zich bovendien verdiepen in de wetenswaardigheden van de onvolprezen Vlaamse Beweging.  Een Beweging met obesitas want veel wordt er niet meer bewogen.  Op papier natuurlijk wel.  Wat er  in Vlaanderen zoal georganiseerd wordt door onze culturele Vlaamse verenigingen,  u heeft er geen idee van.  Alsof er een activiteitentrein door Vlaanderen raast.  Elke vergelijking met die uit Oostende is louter toevallig.

Maar dat is stof voor een ander artikel.  Laat ons het hierop houden dat de Vlaamse Beweging iets is als Obama, ‘a lame duck’, als u ons toestaat deze beschrijving over te nemen.  Met onze excuses aan de gehandicapte eenden.

Een gunstige wind liet volgende reactie (de ‘feiten’ dateren van eind oktober) van lezer Reinaert in onze brievenbus belanden.  Reinaert maakt zich zorgen over hét boegbeeld van de ‘Vlaamsche Strijd‘, de man die ze een geweten hebben moeten trappen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Dé man, Peter De Roover.

“Naamsveranderingen zijn in. De meeste recente is die van Peter De Roover naar Peter Der Over. Voor mij gaat Peter er nu echt wel over. Wat is dan exact aan de hand? Hij is een grote racist ! !  Wie had dat nu vermoed? Is deze conclusie nu niet lachwekkend? Lees even mee alvorens u begint te lachen…

We hebben in de loop der tijden geleerd– of moeten leren – om als politicus geen uitspraken te doen op een lopend gerechtelijk onderzoek. Heb je commentaar? Wacht dan tot het gerecht zijn werk gedaan heeft, en geef dan commentaar op de finale uitspraak – maar niet op het tussentijds verloop.

Helaas. Vol ongeduld (om weeral eens de pers te halen met iets anders dan het gebrek aan staatshervorming) staat Peter Der Over al klaar met zijn oordeel dat het verhaal van Yassine Chanouffe voldoende aanleiding geeft om onderzocht te worden, meer zelfs, een parlementair initiatief waard is. De aanhouding is dus voor Peter Der Over een staatszaak – in tegenstelling tot de transfers, de criminaliteit, werkloosheid, … De kracht van verandering van prioriteiten, nietwaar?

Maar, driewerf “ach!”, wat blijkt nu in werkelijkheid? De feiten uit het onderzoek moeten Petertje toch wel tot toekomstige voorzichtigheid aanzetten. De zichzelf in alle onschuld uitschreeuwende nieuwste Belg die door Petertje in onmiddellijke bescherming werd genomen, lijkt toch niet zo zuiver op de graat. De huiszoeking leverde het gestolen geld op, de overvalwagen was met zijn identiteitskaart gehuurd en zo verder en zo verder. De aanhouding had dus niets te maken met racisme, waar PDR de minister eens zou op aanspreken, maar wel alles met goed speurwerk. Tja… Daar sta je dan, als ultieme “bruggenbouwer” tussen gemeenschappen.

Maar wie gelijk heeft of ongelijk is maar ten dele het punt. Dat PDR zich wil profileren als de grote weldenkende verzoener is hem van harte gegund. Dat hij dit doet op basis van een vooroordeel, is wel problematisch. Peter wil alle domme radicalen, waarbij hij geen onderscheid maakt tussen Moslims en Vlaams Belangers, eens een intellectueel en barmhartig poepje laten ruiken. Echter voordat de feiten bekend zijn.

Oordelen en veroordelen voordat de feiten bekend zijn is net de definitie van “vooroordelen” en waren vooroordelen nu net niet dat verwerpelijke iets waar PDR eens komaf wou maken op intellectuele wijze? “De slimme uithangen” begint bij het kennen van de feiten… maar Peter koos expliciet partij voor het ik-ben-slachtoffer-van-racisme-verhaal van Yassine C. De feiten waren van ondergeschikt belang !

Maar wat vertelt dit verhaal ons, de aandachtige burger?
Peter is volksvertegenwoordiger… en laat zien wie hij wil vertegenwoordigen, en wie niet. Iedereen, naar zijn zeggen. Inclusief criminele allochtonen, want die hebben toch ook stemrecht, of meer zelfs, recht op vertegenwoordiging in het parlement. Uiteraard. Maar wat mij zo vals, laf en hypocriet overkomt, is de oorverdovende stilte bij Peter-de-volksvertegenwoordiger-van-iedereen wanneer het onrecht de rangen van het Vlaams Belang treft. Twee weken geleden, en toen was Peter De Roover ook al volksvertegenwoordiger van iedereen, werden nog steeds leden van het Vlaams Belang uit de vakbond gesmeten (bijv. Melissa Van Hoydonck op 7 okt 2014) of Vlaams Belang leden op de werkvloer gediscrimineerd (maak ik zelf meermaals per jaar mee). Voor Peter zijn deze vormen van discriminatie niet de minste aanleiding tot enige drang om de pers te halen, evenmin om enig parlementair initiatief te nemen, zelfs niet om één greintje oprechte verontwaardiging te voelen.

Mag ik even stout zijn? Stel nu dat Yassine C. eerst op het werk ontslagen was, en dan op de koop toe uit de vakbond gesmeten. Zou Peter dat ook genegeerd hebben? Wil hij consequent zijn en niet racistisch, moet hij zo iets wel negeren. Maar eerlijk, gelooft u dat zelf?

Wanneer Vlamingen daadwerkelijk onrecht wordt aangedaan, is er geen Peter De Roover te bekennen, en wanneer een Marokkaan terecht ondervraagd wordt, springt Peter De Roover op tafel. Niet de schuld of onschuld bepaalt de houding van Peter De Roover, maar wel de etniciteit. Dat is een zuivere vorm van racisme – zuiverder kan haast niet. Wat zou partijgenoot Storme daar over te zeggen hebben wanneer hierover een klacht zou ingestuurd worden naar een zeer actueel centrum?
Ik wil nog een stap verder gaan.

Peter De Roover is niet alleen racistisch in zijn snel partij-trekken, maar kortweg onomwonden “pervers”. Perversiteit is een zekere vorm van genoegen scheppen uit daden waarvan men weet dat er een moreel reukje aan zit. Is het nog anders dan pervers te noemen hoe vandaag de grote ontkenningsshow blijft opgevoerd worden? Al veertienhonderd jaar lang, en ook in alle gebieden ter wereld waar mogelijk, zorgt de islam voor problemen van religieuze, maatschappelijke of criminele aard – wie Vlaanderen in de 21ste eeuw als uitzondering wil propageren, is een leugenaar. Wat wil Peter De Roover met zijn dhimmitude, of houding van de islamslaaf, bereiken? Een nominatie voor de Nobelprijs voor de vrede omwille van zijn blijvende inspanningen, tegen beter weten in, om bruggen te bouwen op basis van een grenzeloze barmhartigheid en door die domme radicalen een intellectueel poepje te laten ruiken? Peter, in welke wereld leef jij? In een klein wereldje van profeten van de eeuwige verzoening die elkaar heilig verklaren terwijl ze de waarheid geweld aan doen en de overige mensen die ze ‘vertegenwoordigen’ in de kou laten. Ziek ! Verzoening nastreven is christelijk en lovenswaardig. Verzoening nastreven waar het moeilijk lijkt is dat nog meer. Maar er zijn grenzen… eens daar voorbij slaan die positieve betrachtingen om in een onsmakelijk tegendeel… Bruggen bouwen kan soms in het pervers tegendeel omslaan.

Wie vandaag de dag nog multiculturele rozengeur en maneschijnverhaaltjes probeert wijs te maken aan de burgers is schuldig aan schuldig verzuim. Wie vandaag, met alle ervaring en kennis voorhanden, de criminele islamiet niet durft nemen voor wat hij is, en zelfs het rechtvaardig handelen van politie en gerecht niet kan verdragen, is even dwaas bezig als de luitenanten van Hitler in de bunker in de laatste dagen van de oorlog, die ook nog persberichten uitzonden om die laatste honderd ‘gelovigen’ van Nazi-Duitsland hun illusie niet te ontnemen die ze zelf vakkundig via indoctrinatie geïnstalleerd hadden. Niet alleen de realiteit is het grote slachtoffer van die leugenmachine, niet alleen de hopende burgers die verandering verwachten, maar vooral het tijdsvenster aan mogelijkheden dat langzaam dichtslaat. Terwijl ISIS en masse onder ons is (we spreken toch over honderden strijders in België) geraakt PDR niet verder dan het beschermen van criminelen door het gerecht en de politie af te blokken wanneer die hun werk doen, omdat er iemand “racist” geroepen heeft. Het wordt tijd dat wij, Vlamingen, eens “racist” terugroepen naar de criminele allochtonen (ik denk niet dat de overvallen winkel een Marokkaanse kebabzaak was, maar wel de zaak van een autochtoon – toeval?) en dat we eveneens “racist” roepen naar alle politici die niet naar daden kijken, maar wel naar bevolkingsgroepen om hun oordeel te vormen. Peter De Roover profileert zich in deze als de exponent van een politiek bestel dat de burgers zo ver mogelijk achter zich wilden laten door op verandering te stemmen. Oh ironie.

Reinaert

4 gedachten over “Peter Der Over

 1. De vork zit ‘m als volgt in de steel: het establishment BETAALT klinkende munt voor allochtonenbepampering. En zolang deze incentive er niet met harde hand uitgebokst wordt, zal deze stinkende wonde gewoon tot aan het gaatje doorgaan met etteren. Wen er dus maar aan.

 2. Moest het maar onwetendheid zijn, of naïviteit, of impulsiviteit ….enz.. dan was het nog niet dramatisch geweest. Gezien echter Peter De Roover geen idioot is, en dus weet wat hij zegt en doet, is er hier veel meer aan de hand.
  Ik kan dit laatste dan ook enkel illustreren met een citaat van Cicero.(heb enkel de Engelstalige versie).
  “A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.

  For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”

  – Marcus Tullius Cicero
  Dit citaat van Cicero is ten andere ook van toepassing op anderen binnen de NVA.
  En om een onverdachte bron te citeren, boven alle verdenking =Karl Marx:: ” Een vis begint te rotten aan de kop”.

  • ‘for he is known and carries his banner openly’

   Was het maar waar geweest, de zo bejubelde verzet strijders en partizanen deden dat duidelijk niet. Maar Cicero zal ook hen als verraders gezien hebben : but the traitor moves amongst those within the gate freely.

Reacties zijn gesloten.