Pat Condell: de islam vernietigt Zweden

Pat Condell houdt geen blad voor de mond.  De poco journalisten noemt hij verraders en hij wenst hen een soortgelijke behandeling toe die Zweedse kinderen, meisjes en vrouwen mogen ‘ondervinden’ door de gepigmenteerde neo-landgenoten.

3-jarig meisje verkracht door ‘vluchteling’.  ‘Vluchteling’ werd verhuisd ‘om hem te beschermen’.  Lees meer…

 

10 gedachten over “Pat Condell: de islam vernietigt Zweden

 1. Maar dat is toch geen verkrachting, want Allah laat dat toe,en weet je nu nog niet dat de islam de godsdienst is van de vrede?

 2. Niet alleen Zweden maar heel Europa wordt verpest door die barbaarse zwijnerij. Hoogtijd om te starten met het afvoeren naar homelanden.

 3. De islam vernietigt niet alleen Zweden, maar gans Europa en in feite het ganse mensDOM.

 4. Ik stuur publicaties over Zweden in Vlaanderen door naar mijn Zweedse vriend in Stockholm. Ik verwees hem ook naar hoger artikel. Vandaag kreeg ik van hem de wetten en l besluiten uit de Alla Riksdagenr och Mötens Besluithe anno 1728 doorgestuurd. Die wetten werden weliswaar al in 1650 op papier gezet, maar aangevuld tot 1728.
  Daarin worden geen wetten gepubliceerd tegen een verderfelijk geloof en zijn uitwassen maar tegen katholieken.
  Hij heeft een deel voor mij in het Engels vertaald. Met kennis van Nederlands, Engels en Duits kom je weliswaar al een eind als je Zweeds leest, maar er gaat toch nog veel verloren. Dus ik waag het er niet op om van de Zweedse tekst een impressie te geven en hou me aan het stukje vertaling van Magnus.
  ‘-dat grote straffen uitgesproken worden tegen hen die zouden afvallen van ons christelijk geloof en de zuivere christelijke evangelische leer, omdat dit het rijk veel schade, ongeluk en gevaar toebrengt.
  -De gezamenlijke rijksdag heeft wetten en verordeningen gemaakt tegen deze die enige gemeenschap zouden hebben met katholieken, zij het door brief, bode of anderszins en die ons christelijk geloof afzweren voor de paapse afgoderij.
  -Hij zal aan lijf en goed gestraft worden, met de dood en verbeurdverklaring van alle roerende en onroerende goederen.’

  Na het afkondigen van de wetten begon het eerste godsdienstproces tegen Hendrik Pederson Hammer, hij werd als student die zich tot het katholicisme bekeerde ter dood veroordeeld.
  De ganse wettekst en de verordeningen wijzen uit dat het voldoende was om katholiek te zijn om op het schavot terecht te komen.

  • Anna, tijdens de hierboven door u genoemde periode was het in ‘onze’ katholieke landen ook geen pretje om protestant, hetzij Lutheraan, Calvinist, wederdoper of dergelijke te zijn.
   Ten behoeve van hen er ‘vermakelijkheden’ zoals radbraken, vierendelen, op ‘n brandstapel roosteren enz. georganiseerd…

   • Ropie, je hebt natuurlijk gelijk. Alleen zijn de terechtstellingen en vervolgingen veel vroeger gestopt in katholieke landen. Ik kan me natuurlijk vergissen maar voor bijvoorbeeld het jaar 1650 heb ik er geen meer gevonden.
    In protestantse landen werden veroordelingen uitgevoerd tot ver in de 18e eeuw. En in Zweden werden hoger vermelde wetteksten pas herroepen in 1820.

    Voor wat die wederdopers betreft. Je moet hierover de historicus Johannes Scherr eens lezen. Hij schetst een heel goed beeld van wat die dopers zoal in Münster hebben uitgericht.
    Je kan het desbetreffende stuk vinden op Google door, Grössenwahn von Johannes Scherr-Text im Projekt Gutenberg, op te roepen.
    Trouwens een heel interessante historicus die Johannes.

Reacties zijn gesloten.