Over een op hol geslagen regering en een lijdzame bevolking

“… Twee dingen die misschien tegenstrijdig lijken. Enerzijds kwamen er autoritaire trekjes naar boven. Burgers die elkaar verklikken. Het doet denken aan de oorlog. Ik vind dat best zorgwekkend. Anderzijds waren we heel volgzaam. We deden bijna klakkeloos wat de overheid vroeg. Ook dat vind ik zorgwekkend. We zijn eigenlijk een heel brave maatschappij geworden. Het is ook intrigerend om te zien hoe obsessief de media omgaan met het virus. Alsof er geen anders nieuws meer is….”

“… In het begin van een crisis mag je drastisch zijn. Je mag zelfs overreageren. Maar later, als je het virus beter kan inschatten, moet je koel blijven en de ratio bewaren. Dat is niet gebeurd. Eén beweging in de curve en het land staat op stelten. We zagen dat ook de voorbije weken weer. En de media doen daaraan mee. Men haalt te makkelijk het wapen van de angst boven….”

“… Onze overheid weet niet wat er met het geld gebeurt. Dat is onaanvaardbaar….”

Lees: Econoom Ivan Van de Cloot fileert de politieke en economische actualiteit: “Er is een prijsschok op komst die pijn zal doen”