Hypocriete Gates

Hij vaart alle oceanen af op zoek naar landbouwgronden waarop hij zijn ‘duur’zame zaadjes kan planten om te oogsten waar het hem eigenlijk om gaat: geld, aanzien en macht.

Hij doet het in dit nederig vaartuigje dat naar verluidt 7000 ton CO2 per jaar uitstoot.

Ten eerste moet hij met zijn grijpgrage handen van “goedkope” landbouwgronden blijven – die horen niet in zijn imperium maar wel in de ontwikkelingslanden zelf waar ze de bevolking van voedsel kunnen voorzien. Ten tweede zou zijn verhaal een beetje – een ietsiepietsie – gemakkelijker te verteren zijn indien hij een zeilboot had ingezet.