“Nul asylsøgere til Danmark”

“Nul asielzoekers in Denemarken”

800.000 immigranten en hun nakomelingen vormen samen ca. 14% van de Deense 5.8 miljoen bevolking, met bovenaan Turken, Polen, Syriërs, Duitsers, Roemenen en Irakezen.

De Deense Sociaal-Democratische regering heeft doorzicht gegeven over haar toekomstige immigratiepolitiek. Ideaal zou “nul” zijn, een volledige stillegging van de asielimmigratie. Eerste ministerin Mette Frederiksen stelde dat zij voorstander is dat Denemarken helemaal geen asiel aan vluchtelingen meer zal geven.

“Dat is ons streefdoel. We kunnen niet beloven dat er geen enkele asielzoeker meer binnenkomt, maar we hebben wel deze visie. We willen een nieuw asielsysteem en we zullen alles doen wat mogelijk is om dit mogelijk te maken.” Ekstra Bladet.

Zij had ook kritiek op haar voorgangers die niet genoeg eisen stelden aan de immigranten, zoals bv. zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien en de plicht zich aan te passen aan de Deense waarden.

“Nu moet het aantal immigranten naar omlaag – anders kan Denemarken “de sociale cohesie verliezen”, meent zij, “want die wordt nu al bedreigd.”

Nadat Frederiksens regering in 2019 de verkiezingen won, beloofde zij, na een pauze van de vorige regering, vluchtelingen volgens het quotasysteem van de VN te zullen aanvaarden. De Sociaal-Democraten hielden een strikt geleide immigratiepolitiek.

In 2020 werden 1547 asielzoekers geregistreerd in Denemarken, het laagste aantal sinds 1998. Ter vergelijking: dit is 1/10 van de 21.316 asielzoekers, geregistreerd in Denemarken tijdens de piek van de vluchtelingencrisis van 2015. Een verklaring voor het lage cijfer van 2020 is een combinatie van de corona-pandemie en de Deense strikte immigratieregels.

Integratieminister Mattias Tesfaya stelde dat vooral immigratie uit moslimlanden een groot probleem vormen en kondigde nieuwe maatregelen aan tégen politieke islam. In een vraaggesprek met de Jyllands-Posten liet hij optekenen dat “een groot gedeelte van islam nu vertegenwoordigd wordt door extremisten”.

“Denemarken moet zich niet aanpassen aan de islam. De islam moet zich aanpassen aan Denemarken”, en voegde er nog aan toe dat “de Denen in het algemeen de rol van islam onderschatten omdat ze zelf eerder seculier zijn.”

Zonder immigratie vanuit moslim landen, zou hij niet aangesteld zijn als integratieminister want Denemarken zou geen integratieproblemen hebben, klonk hij verder, en dat de integratie slecht vooruit gaat door mensen die systematisch tegenwerken door compleet verschillende waarden aan te prijzen.

315.000 moslims vormen ca. 5.4% van de Deense bevolking – tendens stijgend. In 1980 telde men er slechts 30.000 moslims.