Neutrale berichtgeving à la façon Terzake

Gisteravond Terzake. 

Even tendentieus als altijd.  Thema’s: Oekraïne en Gaza.  Met zgn. neutrale gasten die hun licht lieten schijnen op het neergeschoten passagiersvliegtuig boven Oekraïne en op de Gaza-sukkelaars.

OEKRAÏNE
Jonathan Holslag (docent Internationale Politiek, VUB) riep nét niet op om een oorlog tegen Rusland te beginnen.  Jan Balliauw, onvolprezen “Ruslandkenner” en reporter voor het  Journaal, gaf ‘neutrale’ duiding.  Natuurlijk zitten de Russen achter de aanslag.  Toch niet de brave, vredelievende – ietsepietsie corrupte – Oekraïners.  Vermits een opleiding voor het bedienen van die raketten ca 8 maanden duurt, kan het niet anders dat Poetin gespecialiseerd personeel naar Oost-Oekraïne gestuurd heeft om vliegtuigen uit de lucht te plukken.

Bij een misdaad wordt er gespeurd naar een motief.  Wie heeft er baat bij?
De “westersgezinde” regering in Kiev beschuldigt de separatisten in het oosten van het land.  De separatisten beschuldigen Kiev.  De VSA – met in het kielzog vazal EU – laten heel hun haat los op Rusland.  Poetin moet het gedaan hebben.  Rusland ontkent en verdenkt Kiev.

Wat brengt het de separatisten op een passagiersvliegtuig neer te halen?  Of Poetin?  Kiev?  Niets of bijna niets.  Kiev profiteert als enigste van de situatie àls het niet te bewijzen valt dat de regeringstroepen de fatale raket afgevuurd hebben.

Een vergissing dus.  Van wie?  Kiev en Rusland beschikken over dergelijke raketten en over opgeleide bediening.  Bij de separatisten is het twijfelachtig, hoewel de “Terzake-specialisten” de mogelijkheid aangaven dat Kiev-soldaten naar de separatisten zouden overgelopen zijn mét hun raketten.  Het kan.  Het zouden natuurlijk ook de Israëli’s kunnen geweest zijn – kwestie van de aandacht van hun eigen Gazaprobleem af te leiden.  Ze zijn immers tot alles in staat, die oorlogszuchtige primitievelingen!

De VSA trekken alle registers open.  Schoothondje EU blaft en gromt eensgezind met het baasje.   Nog meer strafmaatregelen tegen Rusland.  Bewijzen zijn overbodig.  De VSA zijn vastbesloten een nieuwe boeman de les te lezen.

Laten we niet vergeten dat de VSA en de EU de exclusieve rechten op de burgeroorlog in Oekraïne hebben.  Zij zijn de oorlogsfluisteraars, de opzwepers, de verdeel-en-heers-imperators van de nieuwe wereld, de lorelei wiens gezang gevolgd werd door de failliete Oekraïners. Grenzen worden verschoven, hun strijd-voor-de-mensenrechten levert geen rechten maar eist integendeel slachtoffers.  Vredesmachten.  Oorlogsmachines.
Het is goed dat niet iedereen tot de onderdanen van het ‘vrije Westen” wil horen.  Het is verheugend dat de BRIC-staten hun eigen weg willen uitstippelen.

Mocht het ‘vrije Westen’ even radicaal optreden tegen de islamexcessen, dan zou het zonder schaamte kunnen spreken over de verdediging van “westerse waarden”.

GAZA
Het tweede luik ging over Gaza, gesponsord door een bekend merk van papieren zakdoekjes.  Met beeldmateriaal en de mening van Inge Neefs, niet toevallig schrijfster van een boek (gratis reclame is altijd welkom).  Zij heeft er gewoond.  Onderzoek gedaan.  En is nog dagelijks in contact met de vriendjes ter plaatse.
De nadruk wordt door haar gelegd op de honger die ze lijden.  Ze pleit nét niet voor het behoud van de tunnels.  En ze vergeet erbij te vermelden dat de Hamas-regering ‘tol’ heft op alles wat er gesmokkeld wordt.  Of hoeveel geld er stroomt vanuit het westen naar de terroristen in Gaza.

Voor wie het programma wil (her)bekijken: volg het bruggetje.   U kan zich natuurlijk ook beperken tot het lezen van dit artikel.  Profiteer gewoon van het zonnetje vandaag.

FT

6 gedachten over “Neutrale berichtgeving à la façon Terzake

 1. Ten titel van inlichting. Waar u in de gestroomlijnde media niets over hoort , ziet of leest :

  More From the Spanish Air Traffic Controller

  18 JULI 2014

  Spanish Air Controller @ Kiev Borispol Airport:

  Ukraine Military Shot Down Boeing #MH17

  Eyewitness Accounts July 18, 2014

  Translated from Spanish by Luis Lopez
  Source: Tweets by Spanish Air Controller – @spainbuca

  10:21 – 17 de jul. de 2014 Autoridades de kiev, intentan hacer que pueda parecer un ataque de los pro-rusos

  “Kiev Authorities, trying to make looks like an attack by pro-Russian”

  10:24 – 17 de jul. de 2014 Ojo! Que puede ser un derribo B777 Malaysia Airlines en ukraine, 280 pasajeros

  “warning! It can be a downing, Malaysia Airlines B777 in ukraine, 280 passengers”

  10:25 – 17 de jul. de 2014 Cuidado! Kiev tiene lo que buscaba

  “Warning! Kiev have what they wanted”

  10:25 – 17 de jul. de 2014 Vuelven a tomar la torre de control en Kiev

  “[Miitary] has taken control of ATC in Kiev”

  10:27 – 17 de jul. de 2014 El avión B777 de Malaysia Airlines desapareció del radar, no hubo comunicación de ninguna anomalia, confirmado

  “The Malaysia Airlines B777 plane disappeared from the radar, there was no communication of any anomaly, confirmed”

  10:30 – 17 de jul. de 2014 Avión derribado, derribados, derribado no accidente

  “Plane shot down, shot down, shot down, no accident”

  10:31 – 17 de jul. de 2014 Kiev, tiene lo que buscaba, lo dije en los primeros tw, kiev es responsable @ActualidadRT

  “Kiev have what they wanted, I said in the first tw [Tweets], Kiev is responsible @ ActualidadRT”

  10:35 – 17 de jul. de 2014 Un accidente muy normal no es, no están amenazando en la misma torre del aeropuerto de kiev,

  “An accident that is not quite normal, they are threatening us in the same tower of Kiev airport”

  10:35 – 17 de jul. de 2014 Nos van a quitar, nuestros tlf y demás de un momento a otro

  “they will take from our phones and others stuff at any moment”

  10:38 – 17 de jul. de 2014 Antes de que me quiten el tlf o me rompan la cabeza, derribado por Kiev

  “Before They remove my phone or they break my head, shot down by Kiev”

  11:12 – 17 de jul. de 2014 Nosotros tenemos la confirmación. Avión derribado, la autoridad de kiev, ya tiene la información, derribado, estamos tranquilos ahora

  “We have confirmation. Plane downed, Kiev authorities already have the information, downed, we are calm now”

  11:13 – 17 de jul. de 2014 Que hace personal extranjero con autoridades de kiev en la torre? Recopilando toda la información

  “What are doing foreigners with kiev authorities in the tower? Gathering all the information”

  11:15 – 17 de jul. de 2014 Cuando sea posible sigo escribiendo

  “When possible I´ll keep writing”

  11:48 – 17 de jul. de 2014 El avión B 777 voló escoltado por 2 cazas de ukraine hasta minutos antes, de desaparecer de los radares,

  The B777 plane flew escorted by Ukraine jet fighter until 2 minutes before disappearing from the radar,

  11:54 – 17 de jul. de 2014 Sí las autoridades de kiev, quieren decir la verdad, esta recogido 2 cazas volaron muy cerca minutos antes , no lo derribo un caza

  “If kiev authorities want to tell the truth, It´s gathered, 2 jet fighters flew very close minutes before, wasn’t downed by a fighter”

  12:00 – 17 de jul. de 2014 Nada más desaparecer el avión B 777 de Malaysia Airlines la autoridad militar de kiev nos informo del derribo, como lo sabían?

  “Malaysia Airlines B777 plane just disappeared and Kiev military authority informed us of the downing, How they knew?”

  12:00 – 17 de jul. de 2014 A los 7:00 minutos se notificó el derribo, más tarde se tomó la torre nuestra con personal extranjero q siguen aquí

  “7:00 minutes after [plane dissapeared], the downing was notified, later our tower was taken with foreigner staff, they still here ”

  12:01 – 17 de jul. de 2014 En los radares esta todo recogido, para los incrédulos, derribado por kiev, aquí lo sabemos y control aéreo militar también

  “all this is gathered in radars, to the unbelieving, shot down by kiev, here we know it and military air traffic control also”

  13:15 – 17 de jul. de 2014 Aquí los mandos militares manejan y admiten que militares a otras órdenes, pudieron ser, pero no, los pro-rusos

  “Here the military commanders manage and support it could be military following other orders , but no, the pro-Russian”

  13:29 – 17 de jul. de 2014 El ministro del interior si conocía que, hacían los cazas en la zona, el ministro de defensa no, .

  “Interior Minister knew what the fighters were doing in the area, the defense minister didn’t.”

  13:31 – 17 de jul. de 2014 Militares confirman que fue ukraine, pero se sigue sin saber de donde vino la orden

  “Military confirm It was Ukraine, but still does not know where the order came from”

  13:36 – 17 de jul. de 2014 Hace dias lo dije aquí, militares de kiev querían alzarse contra el actual presidente, esto puede ser una forma, a las órdenes de timoshenko

  “Days ago I said here, kiev military wanted to rise against the current president, this may be a way, ordered by timoshenko [following timishenko orders]”

  13:38 – 17 de jul. de 2014 Los cazas volaron cerca del 777, hasta 3 minutos antes de desaparecer de los radares, solo 3 minutos

  “The fighters flew close to 777, up to 3 minutes before disappearing from the radar, just 3 minutes”

  13:43 – 17 de jul. de 2014 Se cierra el espacio aéreo

  “Airspace closed”

  13:45 – 17 de jul. de 2014 Se cierra el espacio aéreo, por miedo a más derribos

  “Airspace is closed, more downings feared”

  15:17 – 17 de jul. de 2014 Control militar entrega ahora mismo de forma oficial que el avión fue derribado por misil

  “military control now officially [say] the plane was shot down by missile”

  15:23 – 17 de jul. de 2014 El informe oficial firmado por las autoridades militares de control de kiev ya lo tiene el gobierno,,,, , derribado

  “Government has the official report signed by the control military authorities in Kiev,,,, [plane] shot down”

  15:26 – 17 de jul. de 2014 En el informe se indica de donde abría salido el misil, y se especifica que no proviene de las autodefensa en las zonas rebeldes

  “The report indicates where the missile had come out [from], and specified is not from the selfdefence in rebel areas”

  15:34 – 17 de jul. de 2014Los radares militares si recogieron los datos del misil lanzado al avión, los radares civiles no

  “Military radar collected data from missile fired to the plane, civilian radars didn’t”

  15:36 – 17 de jul. de 2014 Los altos mandos militares no ordenaron el lanzamiento del misil, ,,alguien se le fue la mano en nombre de ukraine

  “military high command did not gave the order to fire the missile, someone screw it ine the name of ukraine”

  15:38 – 17 de jul. de 2014 Para el que no lo sepa, digamos así, hay militares a las órdenes del ministro de defensa y militares a las órdenes del ministro del interior

  “For those who do not know, Let’s say, there are military under the orders of the defense minister and military under the orders of Interior Minister”

  15:38 – 17 de jul. de 2014 Los militares a las órdenes del ministro del interior conocían en cada momento lo que sucedió, .

  “The military under the orders of Interior Minister knew what happened all the time .”

  16:06 – 17 de jul. de 2014 Mandos militares aquí (ATC) torre de control, confirman que el misil es del ejercito de ukraine,

  “Military commanders here (ATC) control tower, confirm that the missile is from the ukranian army,”

  16:07 – 17 de jul. de 2014 Mandos militares que si lo sabían y otros mandos que no,

  “military commanders that knew it and others didn´t ,”

  16:08 – 17 de jul. de 2014 290 personas inocentes muertas, . Por una guerra inútil, donde el patriotismo se compra con dinero

  “290 dead innocent people. What a useless war, where patriotism is bought with money”

  16:09 – 17 de jul. de 2014 La forma de tomar la torre de control minutos después sabiendo todo los detalles, rápido nos hizo pensar que habían sido ellos

  “Thw way the control tower was taken minutes after & knowing all the details, made ​​us think that they [made it]”

  16:10 – 17 de jul. de 2014 La cara de los militares que llegaron más tarde diciendo pero que habéis echo, no dejo dudas

  “The face of the soldiers who came later saying [what you just did], no chance for doubts”

  16:12 – 17 de jul. de 2014 Es tal la decadencia que los militares acompañados de extranjeros que llegaron primero nos llegaron a pedir que dijéramos su versión

  “Such is the decline that military who came first accompanied by foreigners came to us asking us to tell their version”

  16:13 – 17 de jul. de 2014 Nuestra respuesta, fue, estos radares no recogen el lanzamiento de misiles, los militares si, ya no quedaban dudas

  “Our response was, these radars do not collect the launching of missiles, the military ones does, there were no doubts”

 2. Als Rusland zich niet terughoudend had opgesteld hoe zou een ingrijpen van Rusland er dan hebben uitgezien?
  Binnen één enkele dag zou er geen Oekraïiens leger meer geweest zijn en van Donesk tot Odessa zou alles Rusisch territorium geweest zijn. En, zou het passagiersvliegtuig veilig in Maleisië zijn geland.

  • Het neerhalen van het passagiersvliegtuig beantwoordt volkomen aan de wensen van de kwaliteitsvolle media.
   Als die eensgezind het afschieten in de schoenen van de Russen en pro-Russische separatisten schuiven, dan gaat het om een bijna met 100% zekerheid propaganda stunt.

 3. Helaas zullen dergelijke gebeurtenissen gaan toenemen a.g. van en door de bemoeizucht van uitgerangeerde nietsnutten van het niveau vanRAMPuin en verafstoot, het enige wat die sullen kunnen is lullen en zakken vullen.
  Van een zaak ben ik zeker, zij en niemand anders zullen de rekening gepresenteerd krijgen en niemand zal er om treuren er zullen dan hoe kreten te horen vallen.
  Nooit in mijn hel leven zoveel lafaards in een gebouw gezien en ze denken dat ze onschendbaar zijn, ha ha ha, NIEMAND is onschendbaar.

  • Er zullen dan hoera kreten te horen vallen. Sorry , ik zag het al voor mijn ogen.

Reacties zijn gesloten.