Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWanneer stoppen we die stommiteiten?

Het is juist dat wat in Syrie nu aan het gebeuren is iedere verbeelding tart.
Maar feitelijk zijn het alleen verschillende groepen van moslims die elkaar willen vernietigen.

Het is juist dat wat vandaag in Irak aan het gebeuren is iedere verbeelding tart.
Maar feitelijk zijn het alleen verschillende groepen van moslims die elkaar willen uitmoorden.

Het is juist dat wat vandaag in landen zoals Afghanistan; Pakistan of Somalie aan het gebeuren is iedere verbeelding tart. Maar het zijn alleen geschillen tussen allerlei extremistische moslims die aan de basis liggen.

Het is onbegrijpelijk dat in landen zoals Nigeria weinig of niets gedaan wordt tegen bepaalde groepen moslims die dag na dag katholieke kerken in brand steken of katholieken gewoon vermoorden.

Indien men mij zou vragen waar ergens in de wereld katholieken of protestanten gelovigen van andere godsdiensten willen vernietigen of uitmoorden zou ik het antwoord schuldig moeten blijven want dat gebeurt nergens. Maar de moslims blijken overal vrij spel te hebben en wij sluiten onze ogen. Erger nog: in eigen land willen onze overheden zich meer en meer aanpassen aan alle eisen van deze minderheid. Of het nu gaat over gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen; over varkenvlees-vrij voedsel in de gevangenissen of over het afleveren van bouwtoelatingen voor de zoveelste moskee doet er niet toe. Feit is dat we onze ogen blijven sluiten voor deze wreedaardige godsdienst; steeds maar toegeven en uiteindelijk onze eigen verworven vrijheden en onze onafhankelijkheid op het spel zetten.

Daarom menen we dat het nu hoog tijd aan het worden is dat we gaan reageren tegen al die idioten van beroepspolitiekers die dit blijkbaar nog steeds niet begrepen hebben en maar blijven kruipen voor een groep snel groeiende gelukzoekers die al onze sociale verworvenheden en reserves, die door onze ouders en grootouders werden opgebouwd, aan het opsnoepen zijn.

Wij hebben met de islam ; hun koran en hun allah weinig of niets te maken. We gunnen iedereen vrijheid van godsdienst en denken er niet aan één vinger in de weg te leggen van iemand die een andere godsdienst wil aankleven. Maar het moet nu voor eens en altijd duidelijk gaan worden voor alle beroepspolitiekers dat de Vlamingen het nu beu aan het worden zijn en een verdere vernietiging van hun sociaal stelsel; van hun ocmw’s en van hun spaarpot  verbieden! Indien de moslims elkaar willen uitmoorden en herrie schoppen in vele landen is dat uiteindelijk hun recht. Wij hoeven ons met hen niet te bemoeien en ze hoeven alleen maar met hun allah af te rekenen.

Maar hier in Vlaanderen hebben we reeds véél te véél toegegeven en moeten we nu aan deze waanzin een halt toeroepen. Moslims die hier geen enkele positieve bijdrage leveren voor onze samenleving moeten we zo snel als enigzins mogelijk is terugzenden naar hun land van herkomst. We zijn en blijven tollerante mensen; we blijven solidair om sukkelaars te helpen maar het is hoog tijd dat we ons met hand en tand gaan verzetten tegen de verdere vernieling van ons Vlaanderen!

Beroepspolitiekers die een andere mening hebben moeten we bij de volgende verkiezingen definitief uitschakelen!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

4 gedachten over “Men zegge het voort

 1. Juist, mijnheer Van Gaever, de Vlamingen ZOUDEN eigenlijk beter samenspannen in plaats van elkaar de loef af te steken.
  Menigmaals heb ik, in reacties van HLN-lezers gelezen (en zèlf gisteren nog bij het artikel waarin de heer Annemans eist dat die “jihadstrijders” in Syrië hun belgische nationaliteit ontnomen wordt + teruggestuurd naar hun “rootsland”): “Ik stem wel NIET voor het VB, maar eens temeer hebben zij gelijk” !!!
  Een normaal mens zou toch eerder schrijven: “Voor de zoveelste maal heeft het VB àl die jaren gelijk met hun beweringen & voorspellingen, dus zal mijn stem in 2014 naar hen zéker gaan”…. –> het énige dat nodig is, is NIET LULLEN, maar de bollekens voor het VB vullen.

  • Een partij die we steeds meer en meer gelijk moeten geven verdient steun en onze stem !

 2. Beroepspolitiekers die een andere mening zijn toegedaan moeten we bij de volgende verkiezingen definitief uitschakelen. Ik heb geen enkel tegenargument om dit niet te doen. Ware het niet dat deze politici verkiezing op verkiezing op hun donder krijgen, maar toch steeds weer via allerhande coalities de macht weten te grijpen. Democratie die zij zo hoog in het vaaldel dragen wringen ze zelf de nek om.Alle dagen de waarheid verdraaien en manipuleren om de echte problemen te verdoezelen. Wie vandaag Villa Politica uit het Vlaams Parlement gezien heeft, heeft weer zo enkele staaltjes van volksverlakkerij gezien. CD&V, Spa, N-VA, en onafhankelijke Ver—– geven toe dat er een probleem is met de Syriëstrijders maarrrr dat is niet het gevolg van de islam. Hoe dom kun je zijn om dit te verkondigen. De tussenkomsten van Filip Dewinter legden de vinger op de wonde, doch bovenvernoemde partijën doen dit af als politiek gewin. Dewinter stelt terecht (ik citeer letterlijk) ” als je het probleem nu nog niet ziet, dan zal je het nooit zien “. De voorstellen die gedaan werden door de trado’s komen gewoon neer op meer pamperen, meer toegevingen, en meer islam. Er moet dringend een ommekeer komen bij de beleidspartijën, maar ze zien het niet in.Hopelijk komt hun inzicht niet als het te laat is, het is immers 5 NA 12.

 3. Achtergehouden geplande terreuraanslag te Antwerpen.
  We schrijven 17 en 18 April 2004 wandel ondergronds van Dam-naar Astridplein-opening Spoortunnel.
  Een massa aan volk was op been voor dit evenement, op een gegeven moment werd heel de wijk afgezet door een politie macht, zogezegd omwille van het vele volk.
  Later bleek dat het om een verijdelde aanslag ging.
  Opvallend detail weinig moslims bevonden zich onder massa.

  Vandaag zijn we 18 April 2013 en voor het volgende evenement de 10 Miles as Zondag zijn reeds 48 invallen te VL. gedaan, de politie loopt zenuwachtig rond, maar er is niets aan de hand, het onveiligheid gevoel bij de burger is ongezonde fantasie, volgens de pocco’s, of trado’s die het nog steeds niet door hebben dat we op een tikbom zitten.

  Over de Sharia strijders heb ik een ander gedacht, het zoeken in Syrië zou wel eens een afleiding maneuver kunnen zijn, de opblaaspoppen van Allach zouden zich wel eens op eigen bodem (moskee’s) kunnen bevinden.
  Hoe kom ik op dit gedacht,
  Een aantal jaren terug had de moskee Oranjestraat bezoek van de meest terroristische Iman, die jongeren kwam ronselen.
  Daarvoor tijdens de inval van Koeweit werd Sadam Hoessein in het bijgebouw ‘jeugdhuis’ trapstraat vereerd (nachts) met luide slogans door tal van jongeren.
  Tijdens de verbouwing van de Moskee Oranjestraat zijn er tonnen zand naar boven gehaald, want kan wijzen op een tunnel, opslagplaats.

  En er is nog iets, misschien overdreven maar toch,
  Afgelopen zaterdag moest ik me dringende melden(wijkagent) ivb met het ouderlijk huis dat leeg staat Oranjestraat.
  Er bleek ene Ibraham langbaard op dat adres ingeschreven te staan,zelf wist hier niets van, er is nooit post geweest op dergelijke naam.
  Uiteindelijk na de nodige paperassen van notaris- immobiele kantoor -koper, werd ik geloofd.

Reacties zijn gesloten.