Israël: terechte ongerustheid over nieuw kabinet

“With all the votes counted and the coalition talks starting, a far-right, racist and corruption-tolerating government is about to take office.”

Ned:“Met alle stemmen geteld en beginnende coalitiebesprekingen, is een extreemrechtse, racistische en corruptie-duldende regering in de maak.”

Citaat van Alon Pinkas in Haaretz die er geen twijfel laat over bestaan dat hij een koele minnaar is van de te verwachten nieuwe Israëlische coalitie: “Israel Election: A Quasi-fascist, Ultra-religious Government for a Country That Deserves Better”

Gideon Levy in Haaretz geeft in zijn opiniestuk “Ben-Gvir’s Army in the West Bank” meer duidelijkheid over de coalitiepartner van Bibi:

“2 op 10 soldaten stemden voor Religieus Zionisme van Itamar Ben-Gvirs Otzma Yehudit partij. 2 op 10 soldaten zijn Kahanisten*. 2 op 10 soldaten zijn voor verwijdering, annexatie, dood voor terroristen, dood voor Arabieren.”

  • Itamar Ben-Gvir
  • *Kahanisme (כהניזם) is een extreme joodse ideologie volgens de stellingen van rabbi Meir Kahane, stichter van de Jewish Defense League en de Kach partij in Israël. Kahane vertradt de stelling dat de meerderheid der Arabieren, woonachtig in Israël, vijanden zijn van de joden en Israël zelf. Hij vond dat Joodse theocratische staat, in dewelke niet-joden geen stemrechten hebben, gevormd zou moeten worden.[1] De Kach partij werd in de ban van de Israëlische regering geslagen en de VSA hebben de partij op de lijst van Buitenlandse terroristische organisatiesoreign Terrorist Organization.[2][3] geplaatst.
  • Kahanisme berust op vier pijlers: 1) geografisch: Eretz Israël, volgens Bijbelse grenzen, niet alleen omwille van een “historisch recht” maar ook omdat het een “goddelijk gebod is. 2) het recht van de joodse bevolking. Arabieren hebben geen enkel recht op dit grondgebied en dienen het te verlaten. 3) Religieuze staat: een joodse staat met een joodse wetgeving: de la Halakha, terug te vinden in der Torah. 4) Geweld is toegestaan om de eenheid van Israël te bewerkstellingen/houden.
  • https://fr.wikipedia.org/wiki/Kahanisme#Groupes_kahanistes

Zouden de joodse Kahanisten zich realiseren hoe zeer zij lijken op islamisten?

Onderstaande video dateert van drie jaar geleden. Reacties zijn soms nog interessanter dan de inhoud zelf. Bij Stella Maris vindt u een c.v. van rabbi Kahane, met o.a. zijn wetsvoorstellen. In het kort: hij wou dat Israël zou geregeerd worden volgens de joodse wetten van Maimonides.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Blijkbaar staan we niet alleen met onze voorzichtig geuite mening…

“Deze ultra-extremistische politicus doet extreemrechtse Amerikaanse haviken verbleken tot brave lammetjes…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes

Dit is de realiteit.