Ontmenselijkt Japan

De ene noemt het “futuristisch”, wij noemen het “ontmenselijkt”. Schrijnende beelden van een reusachtige mierenhoop die binnen de voorgeschreven geautomatiseerde paadjes van hot naar her rent.