In de brievenbus

MM900285281[1]Lovenaar zond ons deze reactie, waarvoor dank:

“Uit de commentaren over de nederlaag van het Vlaams Belang zijn enkele duidelijke kenmerken te halen:

 • 1. De problemen van 20 jaar geleden zijn niet meer dezelfde als van nu, en bijgevolg zijn de analyses en de oplossingen van toen, ook voorbijgestreefd. Bijgevolg moet men zich gaan toeleggen op andere aspecten. Nu als men rond kijkt is er één probleem dat hetzelfde is gebleven, en alleen maar erger is geworden, en dat is de massale immigratie .Al de andere problemen waar men naar verwijst en waarmee men zich wil gaan bezig houden, zijn een logisch gevolg van deze invasie.Het komt er dan ook op aan de oorzaak van de ziekte aan te pakken, en niet de symptomen te gaan bestrijden.
 • 2. De partij moet “beschaafder” en “fatsoenlijker” worden. In de praktijk komt dit dan neer op politiek-correct gelul waarbij men dan de kool en de geit spaart, rond de pot draait, water en vuur verzoent, vis noch vlees verkoopt, en uiteindelijk het warm water opnieuw gaat uitvinden. De boodschap is dan verwarrend en onbetrouwbaar, wat dan geïnterpreteerd wordt als een teken van zwakheid, bangheid en vooral lafheid. Het is niet omdat er een aantal gevoelige zielen met gevoelige tenen rondlopen dat men de waarheid moet verbergen, via een struisvogelpolitiek. Een dokter die kanker vaststelt bij een patiënt, verandert zijn diagnose ook niet omdat de patiënt en zijn omgeving deze diagnose weigeren te aanvaarden.

Waar er wel een probleem is, wil ik illustreren met een bijdrage op de webstek van Henry Makow over de EUSSR en de “gecontroleerde rechtse oppositie”.
Uit deze bijdrage blijkt immers dat de EUSSR en de massale immigratie onlosmakend met elkaar verbonden zijn. (voor Vlaanderen komt daar nog het belgische niveau bij). Deze massale immigratie is er op gericht de blanke bevolking van Europa te vervangen door een geïmporteerde bastaardsoort, die beter past in het kraam van NWO. Zowel de EUSSR en het belgische regime zijn dan instrumenten in dienst van de NWO voor de uitvoering van deze monsterachtige samenzwering.
Terzelfder wordt het verzet tegen deze NWO geneutraliseerd via een “gecontroleerde rechtse oppositie”(=N-VA) of via de sabotage van binnenuit van deze oppositie.(=Vlaams Belang).
Het is deze samenzwering en sabotage die het Vlaams Belang meer had moeten aanklagen. Men had in het verleden ook moeten ingaan op inlichtingen over deze van binnen uit georganiseerde sabotage en in de tegenaanval gaan tegen het regime. Er waren immers ook inlichtingen waarmee men zelfs de regering kon aan het wankelen brengen. Ook nog t.a.v. van Filip De Winter: Als men naar Israël gaat dan moet men nadien zwijgen!!!
Uit het voorgaande blijkt dus dat het V.B. niet te radicaal was, maar eerder te “soft”, en zijn vijanden heeft onderschat .
Mijn bijdrage is dan zeker niet gericht tegen het VB, wel integendeel. Ik wil alleen waarschuwen voor de “sirenenzang” van de “beschaafden” en “fatsoenlijken”.
Ik verwijs ook naar het experiment van de Vlaamse Volksbeweging, van enkele jaren toen men er de linkse prof. Defoort heeft binnengehaald om te vernieuwen.
Het resultaat was een niet te overziene ramp.

Voor alle duidelijkheid herneem ik hier het citaat van Coudenhoven-Calergi:

MASS IMMIGRATION DESIGNED TO DESTROY EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

The fight against the EU and mass immigration are indeed One: Coudenhove-Kalergi,  founder of the Pan European Movement, Jewish, and considered by Eurocrats to have fathered the EU, insisted that a Pan European Movement needed mass immigration to destroy European Whites:

“The man of the future will be of mixed race. The races and classes of today will gradually disappear due to the elimination of space, time, and prejudice. The Eurasian-negroid race of the future, similar in appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples and the diversity of individuals. Instead of destroying European Judaism, Europe, against her will, refined and educated this people, driving them to their future status as a leading nation through this artificial evolutionary process. It’s not surprising that the people that escaped from the Ghetto-Prison, became the spiritual nobility of Europe. Thus, the compassionate care given by Europe created a new breed of aristocrats. This happened when the European feudal aristocracy crashed because of the emancipation of the Jews [due to the actions taken by the French Revolution] ”

Ned. vertaling: “De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag de dag zullen langzaam verdwijnen door het het verdwijnen van ruimte, tijd, en vooroordelen. Een Eur-Aziatisch-Negroïde ras van de toekomst, dat een voorkomen zal hebben als de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen.”

“In plaats van het Jodendom te vernietigen, heeft Europa tegen haar eigen wil in dit volk verfijnd en opgeleid tot een toekomstige leider-natie door dit kunstmatige selectie proces. Het is geen wonder dat dit volk, dat aan de Ghetto-gevangenis is ontsnapt, zichzelf tot de spirituele adel van Europa heeft ontwikkeld. Daarom heeft een nieuwe genadige voorzienigheid Europa voorzien met een nieuw ras van adel door de genade van geest. Dit gebeurde op het moment dat de Europese aristocratie viel, met dank aan de Joodse emancipatie.”

Onafgezien van het importeren van een kiesvee en goedkope arbeidskrachten, gaat het bij deze massale immigratie over heel wat meer, namelijk het liquideren van de blanke Europese bevolking. Als men rond kijkt, en men dient geen genie te zijn, kan men zich rekenschap geven dat het einddoel niet ver meer af is.

Wat Bartje betreft met zijn Latijnse volzinnen volstaat het één citaat te vermelden van Cicero (ik heb alleen de Engelse versie):

“A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.

For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”

Zoals door de redactie vermeld is, heeft Bartje inderdaad een “geheime agenda”, maar niet de goede.

http://henrymakow.com/2014/05/the-eu-and-faux-far-right.html

Lovenaar

Nvdr: wij hebben ter verduidelijking de video’s bijgevoegd. Meer duiding over Coudenhove-Kallergi bij: De Masonische wereldregering

Geautomatiseerde vertaling via rechthoekje voor ondertiteling onderaan of via transcript.

12 gedachten over “In de brievenbus

 1. Zonder NVA had het VB nog altijd minstens 25% gehaald. Immers, NVA zijn de enigen die minstens een begin van onafhankelijkheid voorstaan, en confederalisme werkt tenslotte goed in Zwitserland, waar ieder kanton zijn eigen taksen bepaalt, en mss zelfs zijn eigen sociale zekerheid?
  Ook zijn zij de enigen die de massa-immigratie durven bekritiseren: alleen nog nuttige immigranten binnenlaten. En dat is zeer tegen Links (alle andere partijen, en vooral de Kerk), die simpele mensen nodig hebben als kiesvee.

  • Ik vind dat een echte nationalist de eis mag stellen dat nuttige immigranten zich in de eerste plaats ten dienste moeten stellen van hun eigen bevolking en niet naar hier moeten komen hetzelfde met al die vreemden die hier studeren en een diploma behalen zij moeten naar hun landen van oorsprong terugkeren daar hebben ze hun nodig niet hier

 2. De partij moet beschaafder worden en fatsoenlijker !! Ik zou niet weten op welke manier. Beschaafder omdat wij een bepaalde godsdienst met zijn middeleeuwse gebruiken en dito verstand niet echt sympathiek vinden ! Fatsoenlijker ? ik heb nooit een VB kopman horen verklaren dat socialisten of liberalen mestkevers zijn , die met alle middelen dienen uitgeroeid. De hamvraag is uiteraard welke koers moet het VB nu gaan varen . Ik zou zeggen , doorgaan , recht door zee . Het feit dat zowel Wilders en ons VB kletsen hebben gekregen , heeft te maken met het feit dat “het Volk” of de oringinals nog niet ten volle hebben begrepen waarover het gaat .Geen nood de ene is wat vlugger in nadenken dan de andere . Wie niet horen wil , moet voelen ! Ik vraag me terloops af wat voor krapuul die jongen heeft vermoord in Brugge . Ik durf bijna wedden dat het krapuul betreft met migratie-achtergrond ” om uit beleefdheid de nieuwe woordenschap van de dikke Termontvandaele te gebruiken” Hopelijk worden ze vlug gevat… en door een legertje beschaafde medicijnmannen klaargestoomd om hen een tweede kans in de maatschappij te gunnen. Tenslotte wij zijn een Beschaafd en Fatsoenlijk Volk met een Correct Beschaafde en Fatsoenlijke Regerink ! Ik ken bepaalde landen waar de meest vredelievende godsdienst vrouwen veroordeeld tot steniging of zweepslagen als ze slachtoffer waren van een groepsverkrachting . Dat wijkt enigzins af van onze beschavingsgraad .Dat hoort bij een bepaalde Cultuur , waar wij begrip moeten voor tonen en respect . Doe je dat niet , dan ben je niet beschaafd en onfatsoenlijk !

  • René, Intussen heeft men het krapuul gearresteerd inclusief zijn pet en zijn wapens op een bus naar Marseille. Een ex-Syriëstrijder. Vanmiddag in het nieuws. FDW mocht er zelfs zijn mening over geven zonder dat hij na 2 seconden onderbroken werd. We proberen dit fragment op Golfbrekers te plaatsen.

   • We moeten oppassen…zoals in prof. middens in een dergelijk geval wordt gezegd = dit stinkt tien uren boven de wind.
    Er is het tijdstip van de aanslag, juist voor de verkiezingen . Er is de verwarrende communicatie, het wachten met het verspreiden van de beelden…en nu een “lullige aanhouding” van de dader als hij van de bus stapt in Marseille, in het bezit van al zijn “uitrusting”(=sic). Als we met echte professionelen te doen hebben , en daar leek het op bij het bekijken van de beelden van de aanslag, dan is een dergelijke aanhouding, in die omstandigheden weinig geloofwaardig. Een echte prof ontdoet zich onmiddellijk van al zijn materiaal.
    Er stellen zich dus vragen over het eventueel verband met andere zaken :
    1. De aanhouding van een verdachte in de zaak van de bende van Nijvel,
    2.Het “uitvallen” van de zendmasten van Waver en Veltem,
    3.De zaak Dutroux, Cools en het Iran-Contragateschandaal,
    4.De aanslag in Luik gepleegd in 2011 door Nordine Amrani, waar er nog 2 andere verdachten waren en waarover de toenmalige procureur generaal Visart de Bocarme een onthullend commentaar heeft gedaan volgens een bepaalde webstek,
    5. Het FBI dat zijn diensten aanbiedt, wetende dat in de USA het FBI de drijvende kracht is achter tal van terroristische complotten die dan op het nippertje verijdelt worden,
    6. De aanwezigheid van minister Reynders in de omgeving van de plaats van de aanslag. Bij de aanslag op Cools was ook José Happart aanwezig!!
    7. Het feit dat men onmiddellijk beroep doet op Filip De Winter om commentaar te geven, zonder hem te onderbreken is ook niet normaal. Als de vijand vriendelijk wordt is er str. aan de knikker!!!
    Als de aangehouden verdachte inderdaad de dader zou zijn en tevens een Syriëstrijder, dan zitten we met de paradoxale situatie dat het juist Israël, de USA en Frankrijk zijn die de rebellen in Syrië op alle mogelijke manieren helpen. Men wordt dan blijkbaar gebeten van zijn eigen “vlooien”.
    De vraag die ik mij echter stel betreffende de aanslag is eenvoudiger :
    “Wie heeft er hier een boodschap & waarschuwing willen geven via deze aanslag, en aan wie en waarom??”.
    Het feit dat men het op die manier doet via een dergelijke aanslag, en wetende wie het echtpaar dat vermoord werd, in feite was, dan moeten er hier geweldige belangen op het spel staan, en dan moeten de drijvende krachten erachter gezocht worden aan de top van de piramide.
    In afwachting van meer klaarheid denk ik dat we moeten voorzichtig zijn.

    • Volg je redenering en argumentatie totaal. De Mossad helpt nu eenmaal een handje mee.

 3. Nee dat is die van de slachtpartij in het joods museum in Brussel. Hollande zo fier als een gieter: ‘We hadden hem te pakken zodra hij een voet op franse bodem zette’. Nee, hij had al 1000 km door Frankrijk gereden wegens geen controle aan de belgisch/franse grens, en bovendien, hij had zijn misdaad al begaan, zij het niet in Frankrijk ntl. Maar dat is niet zo’n erg. Van een europese mentaliteit gesproken.

 4. Er is een verschil tussen radicale standpunten en de manier van aanbrengen er van. Minder provoceren gewoon voor de lol van het provoceren, betekent niet dat men poco taal moet beginnen hanteren, noch problemen moet ontwijken, wolligheid à la CD&V dus. Het ene is absoluut geen synoniem van het andere. Geen andere, minder radicale boodschap, maar wel een andere verpakking.

  Niemand kan er omheen dat er op de manier waarop bepaalde VB-kopstukken al decennia lang, grosso modo op dezelfde wijze, aan politiek doen, sleet zit. Wat pakweg 20 jaar geleden succes opleverde, doet dat heden ten dage heel wat minder of niet meer. Die formules slaan minder en minder aan. Deels en niet in het minst ten gevolge van het cordon. Maar dan nog, zelfs de beste voetbaltrainer verliest op de duur zijn impact op de groep, waardoor vernieuwende ideeën zich opdringen, lees een nieuwe trainer dient gevonden, die moet zorgen voor een nieuw elan. Ook in de reclamewereld verpakt men zijn boodschap nu anders dan vroeger, omdat men o.m. rekening houdt met de huidige gevoeligheden van het publiek, die niet meer dezelfde zijn gebleven.

  FDW slaat weliswaar spijkers met harde koppen als hij het heeft over de gevaren van de islam, deze krankzinnige ideologie, voor onze Westerse maatschappij. Maar trop is trop, en ik vind m.b. zijn videospelletje op dat vlak eerder een flauwe vondst, want contraproductief. Ik maakte mezelf direct de opmerking: Waarom? Wat zal dit nu bijbrengen? De brede perceptie bij de bevolking is nu dat het VB een anti-islam partij is geworden, terwijl ze veel meer is en moet zijn dan dit.

  Contraproductief, omdat je er waarschijnlijk veel mensen mee tegen de borst stuit, mensen die mogelijk daardoor niet op het VB willen stemmen. De gemiddelde Vlaming heeft het nu eenmaal niet zozeer op dit soort spelletjes begrepen. Ze vinden dat flauw en kinderachtig. Terecht of onterecht, het doet er niet toe.

  Contraproductief ook omdat je telkens de gekende tegenstanders van alle media de ideale stok biedt om te slaan, zonder uitzicht op winst. Je moet werkelijk ziende blind zijn om niet te zien dat ook kopstukken als Annemans, De Man, zelfs Barbara Pas…er niet echt mee opgezet zijn, en dat is dan nog zacht uitgedrukt, en eigenlijk voortdurend het puin moeten ruimen van bepaalde anderen. Dat is vermoeiend en werkt ontmoedigend.

  Wat er ook van zij, de partij dient verjongd, en drastisch hervormd. Om dezelfde radicale boodschappen uit te dragen m.b.t. Vlaanderen en Europa, tegen de opmars van de islam en tegen de ongebreidelde, lees opgedrongen, immigratie. Niet omfloerst, maar even radicaal. Wel op een compleet andere manier. Uiteraard geen voor de hand liggende klus.

  Een zweep-partij, ja maar dan wel één die bovenal moet trachten aan de macht te geraken. Want zonder macht bereik je op politiek vlak niets ! En dat kan niet zonder het volk.

  De eerste vereiste is dus de juiste houding en communicatiemethode vinden om de mensen achter je standpunten te krijgen. Hoe krijg je het gedaan dat het volk ineens gaat beseffen welk groot gevaar op hen opkomt met de erkenning van een totalitaire ideologie als de islam? Hoe laat je hen inzien dat de islam geen religie als een andere is? Vergeet niet dat momenteel in veel kleinere steden en gemeenten in Vlaanderen de bevolking nog niet erg geconfronteerd wordt met een kwaadaardig fenomeen als de islam.
  Hoe laat je het verder ook tot de mensen doordringen dat Walen en Brusselaars onze welvaart schaamteloos afromen als volleerde, nooit voldane parasieten, ten nadele van Vlaanderen, dus van henzelf? Hoe toon je aan dat nergens ter wereld iets gelijkwaardig bestaat? Hoe laat je hen begrijpen dat een splitsing van het land niet belet dat men nog op vakantie naar de Ardennen kan gaan, of verder handel kan drijven met bedrijven van over de taalgrens? Hoe laat je hen beseffen dat hun portemonnée gebaat zal zijn met een Vlaanderen dat zijn eigen boontjes kan doppen? Dat hun pensioen geen gevaar loopt, enz. Daar draait het allemaal om, want de Vlaming is van natuur eerder behoudsgezind, en hij houdt niet van avontuurtjes, en al helemaal niet als zijn maatschappelijke welvaart op het spel staat.

  Een nieuwe volkspartij dus, dat waar de N-VA momenteel mee bezig denkt te zijn. Of het veel verder zal gaan dat het huidige bereikte niveau, valt terecht te betwijfelen. Want het nadeel daar is juist de wollige nietszeggendheid van een partij die slechts in de aanloop naar verkiezingen vlaamsgezind is, maar daarna weer een ordinaire Belgische machtspartij wordt, eentje als de andere. De dag komt ook voor hen onvermijdelijk dat een deel van hun electoraat zal afhaken omdat zij zullen moeten inzien dat de N-VA geen alternatief is voor het VB.

  Die dag moet een vernieuwd en enthousiast VB nu afwachten, om het verloren terrein terug te winnen, en meteen verder door te stoten naar de macht. Daarzonder verandert er nu eenmaal niets.

  Zie maar eens naar de andere aanpak van Marine Le Pen in Frankrijk in tegenstelling tot haar vader, en het bereikte resultaat van het FN. Dat is nu net wat ik bedoel met een andere aanpak. Zelfde inzichten, maar andere strategie. Haar vader heeft dat nooit kunnen verwezenlijken. Hij provoceerde te graag alleen maar om te provoceren, en dat bleek contraproductief.

  • Men vindt gemakkelijk een stok om een hond te slaan en wie niets doet krijgt ook geen opmerkingen. We hebben 2 Vlaams Belang vertegenwoordigers dat ik weet een uit Brugge en de anderen uit Oostende die gedurende 12 jaar of langer in het Vlaams parlement hebben gezeten en hun mond niet hebben open gedaan deze mensen krijgen helaas geen kritiek maar de hardwerkende Filip Dewinter krijgt helaas alle kritiek ik vind dit schandalig Het Klootjesvolk verdient geen Filip Dewinter als volksvertegenwoordiger

   • Een 24-karaat reactie, beste Roger, die twee “willem-de-zwijger”s zijn genoeg-gekend aan de Oostkust; echter, ex-Bruggeling-met-Blankenbergse-roots, De Winter was wél de spreekbuis van de VB-fractie om te vermeiden dat de àndere afgevaardigden ook spreektijd vergden & de vele standpunten BETER door één man kunnen verkondigd worden.
    Dààrdoor werd Filip dan ook vereerd door/voor zijn standpunten “in voorspoedige tijden”, en (helaas) nu verguist “in tegenvallende tijden”.
    Niet alleen Ward De Bever heeft goed opgelet in z’n latijnse lessen, maar d’r zijn er nog die beseffen dat… “Sic transit gloria mundi”, spijtig genoeg, ditmaal in Filip’s nek terechtkomen. 🙁

 5. Het verbruinen van de maatschappij is het probleem niet het ouder worden maar ja dat mag men al lang niet meer zeggen

Reacties zijn gesloten.