Je zou maar een rechtse Waal zijn…

… of een contradictio in terminis?

Alhoewel er in België een ruim mandaat ligt voor een nieuwe centrum-rechtse regering om aan de slag te gaan, verdommen de Franstaligen dat. Zij binden zich liever vast aan socialisten.

Zoals ik ook in de titel schreef: je zou maar een rechtse Waal zijn. Alhoewel wij Nederlanders Wallonië vooral associëren met de socialistische partij van premier Elio di Rupo, met potverteren en met een potje economisch afhankelijk zijn van Vlaanderen, is dat beeld natuurlijk ook een beetje een karikatuur.

Lees verder…

Nvdr: Voor een niet-inwoner van dit koninkrijk der absurditeit lijkt het alsof er in Francofonië ook andere strekkingen, behalve de socialistische, in het politieke landschap enige rol spelen.  De schrijver vernoemt o.a.de CDH in het kamp van de centrum-rechtsen, alsof ze daardoor minder socialistisch denken en handelen.  Wat in Vlaanderen verboden is, geldt bovendien voluit ten zuiden des lands: eigen volk eerst!

 

8 gedachten over “Je zou maar een rechtse Waal zijn…

 1. Tja, de CDH van Milquet als centrumrechts beschouwen is wel een erg grote blunder. Moest er een centrumrechtse regering komen, zie ik ze nog naar Marokko verhuizen.

  • Als de CDH een centrum rechtse partij is dan is het Vlaams Belang een extreem linkse partij

 2. Voor een goed begrip dient men te weten dat de Belgische staat ontstaan is uit de collaboratie kringen die actief waren tijdens de 20 jaar durende Franse bezetting. Het ging hier om francofiele , maar vooral om loge-middens.(=er zijn dus ook goede collaborateurs!!). Van bij de start was deze staat een kunstmatig gedrocht, gebaseerd op een diep geworteld anti-Vlaamse racisme. De identiteit van de franstaligen in dit land is dan ook, en enkel alleen, gebaseerd op hun diepe haat tegen “les sales flamins”, gepaard gaande met een schurftig parasitisme op diezelfde “flamins”. Een franstalige is dan ook in de eerste plaats “francofiel”, en pas nadien heeft hij een werk, een functie, een politieke kleur enz..

  Bv : een franstalige handelaar heeft liever gedurende een week geen euro te verdienen dan 1 woord Nederlands te spreken.
  Bij de contacten met de Nederlandstaligen, overstijgt dan de diepe afkeer voor
  ” les sales flamins” dan de onderlinge meningsverschillen en conflicten, waardoor de franstaligen naar buiten uit, één blok vormen. Dit gaat dan gepaard met een “superioriteitscomplex.” waarbij de “Uebermensch” nog in het niet verzinkt. Ze verachten “les flamins” maar ze hebben ze anderzijds ook nodig voor hun identiteitsvorming&beleving en hun inkomen.
  Het voorgaande dient men steeds voor ogen te houden als men de “franstaligen” gaat beoordelen, en zeker als men er gaat mee handelen.
  Hierbij mogen we ook het gezegde van onze voorouders niet vergeten :” wat frans is, vals is…”. Als de Vlamingen met de franstaligen dan akkoorden afsluiten, is het eerste wat de franstaligen gaan doen, is bekijken hoe ze deze akkoorden kunnen saboteren in hun voordeel. Over het handelen met franstaligen heeft Mark Grammens zeer interessante dingen geschreven.
  Onafgezien van het voorgaande dient men te weten dat sinds 1830, de loge(en meer bepaald het vanuit Parijs gecontroleerde Groot Oosten) de werkelijke macht is in dit land.
  Deze loge controleert aan Vlaamse kant ook de VLD,SP-a, Groen, en via het ACW ook het CD&V. De belangen van deze loge liggen bij de franstaligen en bij de fransen in Parijs.(en uiteindelijk bij de NWO). Het is dan ook hier dat zich het probleem stelt. Door deze controle door de loge van de voormelde partijen in Vlaanderen, verraden deze partijen dan ook systematisch de Vlaamse belangen. Het doet er in feite niet toe welke coalitie er aan de macht is, de loge is steeds de beslissende occulte machtsfactor, zowel in Vlaanderen als Brussel & Wallonië.
  Deze controle wordt mede uitgeoefend door chantage met corruptie en zedendossiers, waardoor België met de gekende “belgische ziekte” de facto een mafia staat geworden is..
  Men moet zich dan ook niet te veel “illusies” maken over een rechtse waal. Dit laatste is enkel van toepassing zolang er geen “flamins” in het spel zijn. Bovendien is de MR ook een logebastion!!! De CDH van Mme NON, is dan in feite extreem-links, even fanatiek anti-Vlaams als het FDF. De PS is (onafgezien van een loge-bastion), de echte mafia in dit land…!!
  In feite is de toestand heel eenvoudig, en is het probleem voor Vlaanderen, het systematische verraad door de “klassieke partijen” van de Vlaamse belangen.
  Deze partijen zijn aan de macht en blijven er, via het kopen van stemmen bij het klootjesvolk in Vlaanderen, op kosten van diegenen die niet voor deze verraders stemmen.

  • Vergeet bij dit alles niet dat met het binnenhalen van Siegfried Bracke de loge ook een dikke vinger in de N-VA-pap heeft.

   • En de nationalisten een stap achteruit zullen moeten zetten

 3. Even prof. Juul Hannes, hoogleraar economische geschiedenis aan de universiteit Gent en de VUB, citeren :
  “Noch in de 19e noch in de 20e eeuw stroomde er een Waals belastingsoverschot naar Vl. De Walen hebben nooit, ik herhaal nooit één frank overgeheveld naar Vl.”
  “Vanaf 1830 hebben de Vlamingen de belgische rekeningen buitenmatig betaald ondermeer voor bruggen, kanalen en spoorwegen voor Wallonië. Dat deden ze zelfs in de dramatische jaren 1840-1860 toen arm Vlaanderen op zijn dieptepunt zat en er op het Vl. platteland hongerdoden vielen” Frans Crols.

  En wat men ons in de scholen van het dierbaar België vergat te leren, over onze broeders de Walen, leest men bij Johann van Grimmelshausen in ziijn “Simplicissismus” : tijdens de dertigjarige oorlog hielden de Walen onder Pappenheim lelijk huis in Wittstock. Ze leefden zich op 4 oktober 1636 uit op de burgerbevolking. Ze sloegen burgers het hoofd af, sloegen anderen de kop in zodat de hersenen rondvlogen en bij nog anderen werden de ingewanden uitgerukt. Verder amuseerden ze zich met mannen op te hangen.
  Ja, ze brachten de beschaving naar Duitsland.
  Maar het is niet alles: een staaltje waarin de Walen zich onder een andere leider nl
  de Waals-Brabander Jean ‘t Serclaes, graaf van Tilly, zich vergenoegden lezen we bij Schiller. Op 20 mei 1631 werd de stad Magdebrug door hen in brand gestoken, kinderen werden in het vuur gegooid en bij moeders die vluchten konden werden hun kinderen aan de borst gespiest. Ook hier waren de straten bezaaid met lijken.
  Misdaden tegen de menselijkheid, beste Walen, en dat verjaart niet! Misschien zou Duitsland “wiedergutmachung” kunnen eisen?

  • Beste Anna,
   Ik heb ook het boek van prof J. Hannes. Van het 2de deel van Uw reactie was is echter niet op de hoogte. Ik veronderstel dat deze wandaden gepleegd werden door onze waalse broeders tijdens de 30 jarige oorlog. Een oorlog die enorme ravages aanrichtte in Duitsland.
   Van mijn reizen door Duitsland weet ik wel dat de eeuwenlange franse terreur in Zuid-Duitsland en het Rijnland nog voortleven in het collectieve geheugen. In het Rijnland zijn ten andere de ruïnes van deze terreur nog steeds zichtbaar. Dit geheugen geldt eveneens voor de bezetting onder Napoleon. Dit laatste geldt ook voor Oostenrijk waar o.a. de herinnering aan de Tiroolse vrijheidsstrijder Andreas Höfer nog levendig is. Hij werd, na verraad door de fransen terechtgesteld in Italië. In de Zuidelijke Nederlanden hebben wij ten andere ook meer dan ons deel gehad van deze franse terreur. Sinds 1830 echter is onze geschiedenis voor 1830 uitgeveegd, zoals dit ook bij de Islam gebeurd is, voor Mohamed was er immers ook niets. Onze geschiedenis beperkt zich nu tot 1830 en WOI en WOII. Dit uitwissen heeft betrekking op ons rijk verleden maar ook op de gruwelijkheden die hier gepleegd werden door de opeenvolgende bezetters. Ook het verzet tegen deze bezetters wordt doodgezwegen , ik verwijs naar de Boerenkrijg. Het is pas vanaf 1830 dat het begint!!!.
   Het voorgaande is dan ook van belang n.a.v. de herdenking van de Duitse inval in 1914 en de wandaden die gepleegd werden in sommige steden. Deze gruwelijkheden worden nu wel herdacht om dat deze passen in het belgisch-francofiele-linkse-logekraam, en onderhuids voelt men duidelijk dat deze herdenkingen gericht zijn tegen “les sales boches”. Over het schandalige lot van de Vlaamse frontsoldaten wordt immers valselijk gezwegen.
   Inzake deze wandaden is het dan ook noodzakelijk vast te stellen :”ofwel spreekt men over alles, ofwel zwijgt men over alles”.
   Zonder de wandaden van 1914 te willen ontkennen of zelfs maar te willen goed te praten, is het toch wel noodzakelijk een poging te doen om hiervoor een verklaring te zoeken. Er is het gruwelijke verleden, waarvan U een tipje van de sluier hebt opgelicht, en ook het feit dat België(met inbegrip van Vlaanderen) naar buiten uit een franstalig land was, kan meegespeeld hebben. De eeuwenlange opgekropte haat en frustraties veroorzaakt door de gruwelijkheden van de fransen, in Duitsland, kunnen dan mee aan de basis liggen van deze wandaden gepleegd bij de inval in 1914. Zoals overal speelt het verleden steeds een rol, in welke vorm dan ook.
   In elk land heerst er immers ook een selectief geheugen over zaken die vervelend zijn. In België geldt dit ook voor de “genocide” in de Congo-Vrijstaat. In Frankrijk geldt dit voor ontelbare wantoestanden, maar ik verwijs toch naar de genocide in de Vendée, tot hiertoe de enige genocide ter wereld bij wet bevolen.
   In Leuven staan enorme foto’s van de vernielde stad, maar er zijn nog andere reusachtige vernielingen aangericht waarover men niet spreekt zoals o.a. de spaanse furie in Antwerpen en het plat bomdarderen van Brussel door de franse maarschalk de Villeroy in 1696 ..
   Wat Leuven betreft zou men cfr. onze islamitische broeders, de vernielingen van 1914 kunnen beschouwen als een straf van God, voor de schaamteloze collaboratie tijdens de franse bezetting. Napoleon werd er met veel luister ontvangen en toen hij een ritje te paard deed en verloren reed, vond hij onderdak bij plattelandsbewoners , alwaar hij dan de 14 jarige dochter verkrachtte en zwanger maakte. Het bewust gebouw draagt nog steeds “Het bed van Napoleon”. Woorden schieten hier te kort.
   De eerste burgemeester van Leuven in 1831 was tijdens de franse bezetting lid van een comité dat verzetsstrijders aan gaf. Na WOII werd men hiervoor tegen de muur gezet, in 1831 werd men burgemeester.
   Het 2de deel van Uw reactie heeft mij dan ook toegelaten bepaalde zaken in een bredere context te plaatsen en vooral de aandacht te trekken op de bedenkelijke rol van de fransen, walen, en franstaligen wonend in het toenmalige Vlaanderen, waardoor ze zich op geen enkele manier een aureool van heiligheid moeten aanmatigen. Het is daarenboven ook hoog tijd dat we opnieuw ons verleden voor 1830 in handen nemen. Hier zit voldoende materiaal om alle tegenstanders van de Vlaamse belangen de mond te snoeren.

 4. Van toepassing op Wallonië : er bestaan twee soorten van naties
  1 – zij die hun financiën controleren
  2 – zij die gefinacierd worden

Reacties zijn gesloten.