Grün-lachen?

Grünen verliezen veel van hun pluimen – maar ook hun streken?

De zonnebloem (logo van de Grünen) laat het kopje hangen. Voor de eerste keer sinds 2015 zien de Grünen leden vertrekken. Tussen januari en juli van 2023 verlieten minstens 770 leden meer de partij dan er nieuwe leden toetraden, blijkt uit een rondvraag van de Duitse krant Tagesspiegel. Vooral in grote Landesverbänden lijkt die trend aan te houden, zoals in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Tussen 2017 en 2021 verdubbelde het aantal leden van de partij – van 65.000 naar ongeveer 125.000. In 2022 was er sprake van een stabilisering, en nu overtreft het aantal vertrekkers de nieuwkomers.

Ideologie heeft bij de Grünen voorrang op de feiten…

Duitsland wordt importeur van elektriciteit

Er waren decennialang van die zekerheden: Duitsland exporteerde jarenlang elektriciteit naar het buitenland. Na het afkoppelen van de laatste kerncentrales in Duitsland lijkt een nieuwe trend onafwendbaar. Dat blijkt uit het antwoord van de Duitse federale minister van economie op een vraag van oppositiepartij CDU, dat in de Duitse krant Bild werd gepubliceerd. Tussen 1 januari en 16 april 2023 importeerde Duitsland tijdens 23 van de 106 dagen 1.945 gigawatturen uit het buitenland (22 procent), tussen 16 april en 12 juni was Duitsland al 47 dagen van de 57 afhankelijk van elektriciteit uit het buitenland. Franse kerncentrales en een Tsjechische steenkoolcentrale zorgden voor import van 6.712 gigawatturen, een importquotum van 82 procent.

Groene energieplannen door Bundesverfassungsgericht gestopt

De minister van Economie, Robert Habeck (Grünen), had zeer ambitieuze energieplannen: tegen 2030 wilde hij gas en stookolie verbieden bij de verwarming van woningen. Het Bundesverfassungsgericht heeft het project gestopt: de Bondsregering moet het huiswerk overdoen, want de rechtbank vond dat dergelijke ingrijpende voorstellen veel uitgebreider moesten worden besproken in de Bundestag. Hiermee volgden ze een dringend verzoek van CDU-parlementslid Thomas Hellmann, hierin gevolgd door AfD. Voor de liberale regeringspartner FDP komt dit besluit van de rechtbank bijzonder goed uit, zoals fractievoorzitter Wolfgang Kubicki liet uitschijnen. Hij vond het besluit van het Bundesverfassungsgericht “een verdiende vingerwijzing naar de Grünen, die op dit project een onverklaarbare druk hadden gezet”. De Bundestag is momenteel in zomerreces, zodat de bedoeling van Habeck het project officieel te laten starten op 1 januari 2024 een bijna onhaalbare kaart lijkt te worden.

Peter Logghe

Nvdr: Reactie van de Grüne architect der geplande verwarmingswetten. Hij vindt het niet erg. Waarschijnlijk denkt hij dat met een paar punten en komma’s te (ver)plaatsen de Bundestag toch kan overtuigd worden dit toch goed te keuren. En de bevolking? Ach… wie houdt zich bezig met de belangen van de bevolking? Zwijgen en luisteren!