Eigentijds zionisme

De zionistische koloniale landverhuizingspolitiek, het apartheids-, militair en geheime inlichtingenproject, maakte deel uit van de nieuwe strategie om de controle te verkrijgen over ‘s werelds (energie)rijke bronnen, opgedrongen en uitgevoerd door Britse, Amerikaanse en Europese politici, zelfs nadat bevrijdingsbewegingen in Azië, Afrika en in de Arabische wereld hun landen begonnen los te maken van Britse, Franse en Europese koloniale heerschappij.

De oprichting van een zionistische militaire buitenpost in het Midden Oosten om de aanpalende regio’s onder controle te houden maakte deel uit van de nieuwe strategie om de koloniale bezetting en uitbuiting van verschillende stukken van de wereld door de voormalige koloniale machten – in samenwerking met de VSA – te laten voortduren door de vorming van poppetjes-regeringen, die de koloniale regels verder lieten toepassen. Een andere strategie – zetbazen – met hetzelfde resultaat. Dat dit mede mogelijk gemaakt werd dankzij de alom heersende wens der Wiedergutmachung na WOII gaf de onteigening van Palestina en de Israëlische in beslagname een quasi onaantastbare legitimiteit.

Zeer verhelderend getuigenis van een zionist. Neem nota van de begeleidende tekeningen… en bekijk na het lezen van dit opiniestukje de tegenpoolvideo onderaan. Zou een interessant debat geven.

Of men koos voor de verdeel-en-heers strategie, zoals in Indië. Het klassensysteem, de tegenstellingen tussen moslims en hindoes, lieten de pro-Groot Brittanië elite de touwtjes in handen nemen. Pakistan werd geboren door deze gestuurde scheidingslijn; theocratische staten werden zonder morren boven de doopvont gehouden, onmiddellijk geïntegreerd door de doopouders, een Anglo-Amerikaans militair pact tegen de Arabische wereld, tegen West-Azië, de voormalige USSR en Indië.

General Zia Ul Haq, toen nog een brigade-generaal in het Pakistaanse leger (de latere president van Pakistan na een regeringscoup) leidde in 1970 een militaire expeditie van Pakistan naar Jordanië ( geallieerd met G.B.), tijdens de zgn. “Zwarte September”, om door militair geweld het Palestijns verzet op de westelijke Jordaanoever van Palestina neer te slaan, wat een bloedbad van Palestijnen veroorzaakte.

In het Verre Oosten werd Korea na de Korea-oorlog opgedeeld door de VSA; een oorlog tijdens dewelke de VSA bio-wapens gebruikten tegen het Koreaanse volk en hun bondgenoten. Alle steden van Noord-Korea werden vernietigd. Nadien werd een poppetjes-regering van de VSA in Zuid-Korea geïnstalleerd – m.a.w. een koloniaal verlengstuk van de VSA in de regio én er kwam een VSA militaire basis om het Verre Oosten, samen met de VSA militaire bases in Japan mét nucleaire wapens, te kunnen controleren en domineren.

Het recentste voorbeeld van de oprichting van een VSA militaire basis en sturing van een land in Oost-Europa is Oekraïne, nadat daar in 2014 – door Victoria Nuland en de CIA uitgelokt, met de gewillige hulp van de EU – de Maidan-opstand uitbrak. Nogmaals een project met de “partners in crime”: G.B., VSA, zionisten en NAVO met het doel de natuurlijke rijkdom van het land te verwerven, Rusland een hak te zetten en Europa economisch te treffen. Dàt zien we vandaag gebeuren: een oorlog uitlokken door in te spelen op de etnische verschillen in Oekraïne, de Russischsprekende bevolking steeds weer aanvallen en demoniseren, hun taal en cultuur uitgommen en de afgesproken vredesverdragen met Rusland van Minsk I en II bewust saboteren en vervolgens een oorlog uitlokken “tot de laatste Oekraïner”…

Als een niet te verachten bonus wordt daardoor Europa leeggezogen: de staatskassen worden tot op de bodem en ver daaronder geleegd voor militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne, de landen worden overspoeld met vluchtelingen die opvang én financiële steun verwachten. De sancties hebben als resultaat dat niet alleen Rusland maar vooral Europa getroffen wordt. En de EU loopt blindelings in de val. Veilig aan de overkant van de Atlantische Oceaan bekijken de VSA de ontwikkelingen, wrijven zich in de handen, de wapenindustrie mag leveren, leveren, leveren en Europa wordt armer, afhankelijker, zwakker… en heeft het zelf niet in de gaten.

Rusland dat zich met China ontwikkelde tot een wereldmacht naast de VSA wordt in de hoek gedreven: sancties op Russische olie, gas, ertsen, op de scheepvaart, op de banken, op financiële transacties om Rusland financieel te wurgen, om diens industrie en economie kapot te maken, om weer zoals vanouds de lakens te kunnen uitdelen in een wereld die stilaan niet meer uitsluitend door Big Brother, de ‘exceptional’ VSA, geleid werd…met in quasi alle topfuncties zionisten in de directeurszetels.

Hoe ver willen ze gaan? We herinneren aan de gebeurtenissen in Venezuela, Libië, Irak, Syrië, Afghanistan. Nancy Pelosi zet vandaag de toon met haar uitstapje in het Verre Oosten. Zelfs een derde wereldoorlog hoort tot de mogelijkheden om overal ter wereld de volledige controle te hebben en houden.

Wie kan hen, wil hen stoppen? De VN, de Veiligheidsraad? Hoe objectief zijn die? Hoe objectief kunnen en mogen ze zijn? Met poppenspelers aan de knoppen en goedgelovige volgelingen die door hun resp. landen met een zitje beloond worden? Resoluties en beslissingen zijn het papier niet waard waarop ze geschreven werden. Ze worden te pas en onpas aangevoerd om het eigen grote gelijk te bewijzen, als een soort heilige waarheid. Zoals bv. hoe de oorlog in Irak uitgelokt werd… Enz.

Hoe dikwijls werd de bezetting van Palestina, de verdrijving der Palestijnen, de bezetting van de Syrische Hoogvlakte, de bezetting van Noord-Cyprus…. etc… veroordeeld? Ach… Het begon ten slotte al met het einde van het Britse mandaat over Palestina. Wat gaf de VN het recht het grondgebied van een bezet land toe te kennen aan een zionistisch project dat een toestroom van landverhuizers uit heel de wereld zou aantrekken?

Het United Nations Charter, de oprichtingsakte van de VN, is een internationaal verdrag. In de doelstellingen wordt geen melding gemaakt van een zionistisch landverhuizersproject tot het einde der dagen, waarbij de daar wonende bevolking verdreven mocht worden. Er werd geen melding gemaakt dat de landverhuizers zich stelselmatig de natuurlijke rijkdom van hun buurlanden mogen toe eigenen. Er werd ook niet vermeld dat dit strookje land voorbehouden wordt voor het “Uitverkoren Volk”. En dat de zgz. Uitverkorenen a priori zeggenschap over het reilen en zeilen in de financiële en politieke wereldtop moeten hebben.

Mogen we even herinneren aan de C.V. van de invloedrijke zionistische en Israëlische lobby’s in de VSA, G.B., Frankrijk, de NAVO, de EU… waarbij de rijkdommen van de regio geviseerd worden en die slechts de militaire expansiedrang van Israël moeten dienen:

  • De voortdurende genocide van het Palestijnse volk,
  • de VSA-G.B.-coalitie-oorlogen in Irak, waartoe ook Oekraïne zijn steentje bijdroeg na de invasie van 2003,
  • de door de VSA en NAVO uitgelokte en geleide ISIS/al-Nusra & co. “burgeroorlogen” in Syrië, Irak en Libanon,
  • de voortdurende aanvallen op Syrië en Libanon – voorafgegaan door deze in Jordanië en Egypte,
  • Israëlische militaire raadgevers bij de sturing en deelname aan de oorlog in Jemen… enz.

https://www.jpost.com/business-and-innovation/50-most-influential-jews-in-finance-403747

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_businesspeople_in_finance

Afsluitend deze overwegingen: