Israël barst uit zijn voegen

Binnen één generatie – 30 jaar – zou de Israëlische bevolking met 70% toenemen, waarvan 1/3 orthodoxe gelovigen.

Volgens de voorspelling zal het Beloofde Land 16 miljoen inwoners tellen, waarvan 4 miljoen orthodoxe joden.

De stad Tel Aviv zou dan 1 miljoen méér inwoners moeten huisvesten, goed voor 53% groei. De journaliste maakt er ook geen geheim van dat er nieuwe nederzettingen moéten gebouwd worden omwille van plaatsgebrek in bestaande woongebieden.

En dan is het niet moeilijk te begrijpen waarom er nederzettingen gebouwd worden op de westelijke Jordaanoever, waarom de Syrische hoogvlakte ingelijfd werd en nooit zal teruggegeven worden, waarom de vete met Libanon en Syrië gevoed wordt (… met als “onvermijdbaar gevolg” een of ander opgefokt conflict dat leidt tot een escalatie, een eeuwigdurende bezetting als pro-actieve verdediging…), waarom de ultieme droom “Groot Israël” minder denkbeeldig is dan men nu kan wil vermoeden.

Vorige bijdragen over de elasticiteit der grenzen (recentste bovenaan):