Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië herleeft. Op mijn vorig bericht kreeg ik van velen blijde en dankbare reacties. In de  voorbije jaren werd een hoopvol uitzicht steeds meteen overschaduwd door een nieuwe nog verwoestender wending van de oorlog. Nu lijken de mogelijkheden van de vijanden stilaan uitgeput. De islamitische staat wordt opgedoekt, al trachten de VS enkelen van hun leiders krampachtig te redden. Nadat IS in Irak zijn centra (Mossoul, Tal Afar) verloor, worden ze nu verpletterend verslagen in Deir Ezzor  door Syrië en zijn  bondgenoten. De honderdduizend burgers en de omsingelde soldaten vieren uitbundig feest. En niet alleen zij. Deir Ezzor is de streek die rijk is aan olie en gas, waardoor eindelijk aan de energiecrisis voor heel het land  verholpen kan worden. Met vreugde feliciteert Poetin  Assad om deze “belangrijke stap naar de uitroeiing van het terrorisme op het Syrisch grondgebied”.

Ondertussen hebben wij met heel de gemeenschap deze week het feest mee gevierd van de hl. Michaël, patroon van de kerk en de parochie in Qâra. Eentje van ons kon in alle veiligheid alleen te voet terugkeren naar ons klooster, tot hij door een motorrijder werd meegenomen. Wat een zaligheid. En zondag beginnen de kinderen een nieuw schooljaar met een frisse moed als nooit voorheen.

P. Daniel

Vrijdag 8 september 2017

Vreemd gevoel van veiligheid

De bergketen van het Anti-Libanongebergte, onze onwrikbare en indrukwekkende gebuur, was steeds de stille getuige van ons dagelijks leven. Aan de voet van het gebergte hadden onze dorpsgenoten hun vruchtbomen. De kersen van Qâra werden in heel het Midden-Oosten gegeerd als topkwaliteit. Vanaf het begin van de oorlog tegen Syrië werd dit meteen al een verloren paradijs, het hol van de terroristen. Alles werd verwoest en vandaar kwam het gevaar dat ons dagelijks leven mee bepaalde. “Vandaag niet op het groot terrein komen”, “vandaag niet in de tuin werken”, “vandaag voor de veiligheid niet buiten eten”…Het werden de gekende refreintjes. Sinds vorige week werden de terroristen en IS uit de grensstreek en in heel Qalamoun deskundig verdreven. Er zijn nog enkele soldaten die mijnen opruimen en de grens controleren. Geen schoten meer, geen kanongebulder, van dicht of ver af, geen troepenbewegingen meer. Een vreemde stilte. Het is alsof we iets missen. Neen, we zullen ons terug moeten aanpassen aan die  heerlijke Syrische vrede en harmonie die we kenden voor de oorlog.

En plots is het weer zoals voor de oorlog. Twee groepen willen donderdag-vrijdag-zaterdag komen logeren, samen 70 personen, mannen en vrouwen. En er zijn geen kamers vrij in de nieuwbouw, alles zit vol met hulpgoederen die komen en gaan. Er zijn wel  grote ruimtes, er zijn matrassen en hier en daar kan eventueel een kamer vrij gemaakt worden. Wel, laten we het proberen, ze zijn welkom als ze de beperkingen er  bij nemen. Alles wordt zo goed mogelijk in gereedheid gebracht. Op het allerlaatste moment beslissen de 2 groepen toch nog even te wachten en hun bezoek uit te stellen. Oef.

Ondertussen is  Deir Ezzor  al in feeststemming om de nakende bevrijding maar tegelijk is er dringende hulp nodig. Een vrachtwagen met hulpgoederen wordt geladen en onze twee fraters, de Vlaming en de Amerikaan, vertrekken  woensdagmorgen mee  naar Deir Ezzor om ter plaatse enkele dagen te helpen.

Tegelijk werken de  kleine “bedrijfjes” in Qâra onverminderd  verder. De 35 vrouwen die met haak- en breiwerk begonnen zijn, blijven creatief kledingstukjes vervaardigen. We geven het resultaat mee naar het buitenland. Ook ik neem telkens een vol valies mee als ik de kans heb. Sommigen zeggen dat het onnozel is omdat je in een kringwinkel of bij een uitverkoop de mooiste kledingstukken kunt kopen voor bijna niets. Toch doen wij verder en volledig legaal. We delen alles uit als geschenkjes aan vrienden en weldoeners, die er vrij geld voor geven. Aan het einde hebben we ruimschoots wat nodig is en kunnen we deze vrouwen blijven betalen. Ooit zal je op onze website hartverwarmende getuigenissen lezen van vrouwen die have en goed verloren en soms ook hun man en die nu in Qâra bij hun ouders of schoonouders opgevangen worden en dank zij hun breiwerk hun gezin kunnen onderhouden.

Het eerste hulpkonvooi in Deir Ezzor

Onze twee fraters vertrokken woensdagmorgen met een hulpkonvooi vanwege de équipe Mar Yakub (vijf vrachtwagens en twee ambulances) naar Deir Ezzor. Hierbij hoorden ook twee dokters, twee verpleegsters en een groep jongens  en meisjes, die het  rood vestje droegen met het teken van onze gemeenschap.

Vrijdagavond kwamen ze doodmoe terug. Twee uur hebben we ademloos geluisterd naar wat ze allemaal hebben gezien en meegemaakt. Uren lang rijden onder de brandende  zon in de uitgestrekte woestijn. Naar gelang ze Deir Ezzor naderden waren er  grote diepe gaten in de  weg, die nog maar pas vrij gemaakt was. Enkele lijken van terroristen lagen nog langs de weg. Grote lege hulzen van obussen maakten duidelijk dat de mijnen hier opgeruimd waren. Een vrachtwagen kreeg platte band  en een andere had nog grotere stukken zodat uiteindelijk de inhoud in een andere wagen moest overgeladen worden. De twee dokters, de  twee verpleegsters die met de ambulancen waren meegekomen hielpen allen mee. Uiteindelijk stond het konvooi voor het centrum van de  stad maar moest wachten.  Asmaa al-Assad, de vrouw van de president, had voor tientallen vrachtwagens hulpgoederen gezorgd en het was de bedoeling dat deze als allereerste de stad zouden binnen rijden. Na een tijd van wachten en heen en weer informeren, werd ons konvooi toch toegestaan het stadscentrum binnen te rijden. De bevolking en de soldaten, sinds drie jaar door IS omsingeld, waren tot heden alleen maar bevoorraad vanuit de lucht. De Rode Halve Maan had met parachutes voor eten gezorgd. Toch zijn er velen gestorven, vooral kinderen, wegens ondervoeding of besmetting.

De eerste hulpverlening verliep chaotisch. Duizenden mensen, waarvan verschillenden zichtbaar uitgehongerd drumden samen, smekend om voedsel en drank. Het leger moest tussenbeide komen om orde te brengen. Uiteindelijk werd aan ieder een zak bezorgd met tien aardappelen, vijf eieren, een doos melkpoeder, water…De tientallen vrachtwagens van de vrouw van de president zorgden er  verder voor dat iedereen uiteindelijk eten en drinken kreeg. Aanvankelijk was er een jerrycan met water en één enkele beker waar tientallen mensen om beurt van dronken. Al zijn vele huizen en gebouwen verwoest, de rijkdom van deze streek is zichtbaar in de vele villa ’s en mooie woningen, omgeven door palmbomen.

De  ellende waarin deze mensen jaren lang overleefd hebben doet ons de vraag stellen:  om welke futiliteiten maken wij ons soms toch zo druk?

 Syrië verplettert IS

Na de bevrijding van Aleppo, de  bevrijding van Qalamoun, de bevrijding van Raqqa, de ene overwinning na de andere, volgt nu de bevrijding van Deir Ezzor. Bij de bevrijding van Aleppo schreeuwde de “internationale gemeenschap” haar verontwaardiging uit en eiste dat het zogenaamde geweld van het Syrische en Russische leger tegen het eigen volk onmiddellijk zou stoppen. De eigenlijke reden was dat een groep “gematigde opposanten” gevangen genomen werd en het waren allemaal agenten  van de geheime diensten van de gekende terroristenstaten Turkije, de VS, Israël, Qatar, Saoedi-Arabië…

In Raqqa “helpt” de internationale coalitie onder leiding van de VS met voortdurende massaslachtingen onder de burgerbevolking (http://www.mondialisation.ca/lonu-dit-que-27-personnes-meurent-chaque-jour-dans-le-siege-de-raqqa-dirige-par-les-etats-unis/5607249). Ook in het rapport van de VN commissie over Syrië wordt dit aangeklaagd. Oorlogsmisdaden die volledige straffeloosheid blijven genieten.  Ondanks de verwoede pogingen van de VS om bepaalde IS leiders die voor hen erg nuttig zijn, te redden: Daech encore héliporté par la coalition américaine à Deir ez-Zor is Syrië met zijn bondgenoten aan een historisch orgelpunt begonnen. Trump is uitleg verschuldigd dat  de VS meer dan 20 leiders van IS uit Deir Ezzor evacueerde: ‘Trump Must Comment’ on US Allegedly Rescuing Daesh Commanders From Deir ez-Zor’. 

Onze kranten stonden maanden lang bol van nieuws over chemisch materiaal in Syrië,  waarbij onmiddellijk het zogenaamde gruwelijk Syrisch bewind beschuldigd werd. Nu bij de terroristen chemisch materiaal aangetroffen is, afkomstig van twee Amerikaanse staatsbedrijven  en van een Brits staatsbedrijf (https://sputniknews.com/middleeast/201708211056637778-syria-chemical-weapons-claims/) zwijgen onze media al dagen als  vermoord. Plots is er geen enkel nieuws meer over Syrië!  Tot er nu een flauwe korte vermelding is over het Syrische leger dat in Deir Error geraakt is, een  bericht  dat onmiddellijk weer verdween.  En dan nu triomfantelijk het fameuze “VN rapport” op onze VRT! Nadat honderden brieven met de nodige bewijzen over gifgasaanvallen in Syrië door de terroristen onbeantwoord bleven en nadat ieder onafhankelijk onderzoek vanaf het begin werd gekelderd, sturen de “mensenrechtenonderzoekers van de VN” plots hun waarheid de wereld rond: Assad pleegde de sarin aanval in Khan Shaykhun! En het is het enige nieuws over Syrië. Wie heeft nu nog niet door dat heel onze Syrië-berichtgeving één manipulatie is van de CIA, “made in Belgium”? Je kunt hier de manipulatie volgen:

Voorspelbaar scenario

Deir Ezzor wordt al drie jaar door IS belegerd. De Republikeinse Garde heeft moedig kunnen stand houden door een deel van de  bevolking (200.000 mensen) te  beschermen. Nu zal het Syrische leger komaf maken met IS. Het is generaal  Souleil Al-Hassah die de elite “tijgertroepen” aanvoert. Langs drie kanten tegelijk valt hij aan. Ziehier wat een echte, onafhankelijke journalist  daarover schrijft:

“Met de op handen zijnde bevrijding van Dier Ezzor, zal de tragische grap van de IS zijn laatste daad beleven in Syrië. Gedurende jaren genoot deze criminele organisatie de gunst en de dubbelzinnigheid van het westen, deed zaken met het Turkije van Erdogan en zorgde overvloedig voor de belangen van Saoedi-Arabië en Qatar. Ze bloeide op dank zij het dubbele spel van de VS, de lafheid van Europa en het cynisme van stinkend rijke potentaten van de Golfstaten. Dit is nu gedaan. Het veelvoudige monster van de  takfiristen zal zijn laatste adem uitblazen onder de slagen van de soevereine staat, die heel veel aanslagen heeft moeten verduren, alle soorten van verraad moest ondergaan maar die hen nu de afstraffing van de eeuw zal bezorgen.

Wat een kaakslag voor de marionetten van de politiek en de deskundige kwakzalvers! Terwijl zij spuwden op het Syrië van Bachar al-Assad, heeft dit land de nek van IS omgedraaid! Deze professionele leugenaars zeiden dat Bachar IS helemaal niet bestrijdt en ze  bleven hun dwaasheid als een mantra herhalen. Ze zeiden zelfs dat Bachar IS helemaal zelf gecreëerd heeft. En nu hebben deze opportunistische politici het uitgestreken gezicht van experten verscholen achter hun harnas. Dat ze naar Deir Ezzor gaan, daar zullen ze een nationaal leger zien dat zijn land bevrijdt van een buitenlandse bezetting. Blijkbaar weten ze niet eens wat dat is, of ze willen het niet weten. Arm westen! Heldhaftig Syrië”. (Bruno GUIGUE, mondialisation.ca, 6 september 2017: http://www.mondialisation.ca/a-deir-ezzor-bachar-ecrase-daech/5607721).

Jawel, ook wij hebben journalisten van dit niveau, maar voor hen worden de gewone media tot heden hermetisch afgesloten. Ziehier een degelijk Nederlands betoog om nu stilaan de echte misdadigers eens aan te klagen, nl. onze westerse leiders:

Instorting IS nabij – Tijd om westerse leiders aan te klagen

Zionisme en terrorisme

Dat iemand verontwaardigd is over de verbinding van de huidige Israëlische politiek met IS kan ik goed begrijpen. Toen ik meer dan tien jaar geleden erg getroffen werd door de oecumenische wereldbeweging Toward Jerusalem Council II (tjcii) en deze beweging naar ons land bracht, verweet iemand mij dat ik “zionist” was. Nu ik in Syrië de werkelijke houding meemaak van de Israëlische politiek tegen Syrië, geeft iemand mij  het goedkope verwijt van antisemitisme. Geen van beiden hebben ook maar enige grond.

Als christen heb ik het Bijbelse Israël en het joodse geloof bijzonder lief. Het Nieuwe Testament is verborgen aanwezig in het Eerste Verbond en in het Nieuwe Testament komt het Eerste Verbond tot volle ontplooiing, terwijl Jezus Christus als de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld alle profetieën heeft vervuld. De onovertroffen grootheid en uniciteit van de uitverkiezing van het joodse volk blijven onaantastbaar. En het is waar dat “de kerk van de volkeren”, de christenen deze blijvende uitverkiezing gedurende eeuwen niet heeft begrepen en zelfs verworpen met alle tragische gevolgen van dien. Daarom vroeg paus Johannes Paulus II terecht om vergeving. Laten we anderzijds ook niet vergeten dat vele christenen en hoge kerkelijke gezagsdragers tijdens WO II joodse mensen hebben beschermd en geholpen. Paus Pius XII kreeg na de oorlog van nagenoeg alle Israëlische autoriteiten dankbetuigingen om zijn heldenmoed tegenover de joden.

Afbeeldingsresultaat voor israel zolli eugenioDe toenmalige opperrabbijn van Rome, Israël Zolli, werd samen met zijn  vrouw katholiek en nam bij zijn doopsel de naam van Eugenio aan, in dankbaarheid jegens  Eugenio Pacelli, Paus Pius XII. Pas twee decennia later wist de Duitse toneelschrijver Rolf Hochhut de waarheid zo te vervormen dat alle haat juist op het hoofd van deze paus terecht kwam. En niet één zionist die tegen deze laster protesteerde.

Het groot gevaar is altijd dat we Gods plan met onze al te menselijke verwachtingen invullen. Dit was al zo voor de apostelen toen zij aan de  verrezen Heer Jezus vroegen: Gaat Gij nu het Koninkrijk Gods herstellen? Dat is wat het zionisme nastreeft: een machtig aards rijk, een puur joodse staat die alle omringende landen kan overheersen. Dit zionisme werd door vele honderden rabbi’s steeds afgewezen als de vernietiging van het authentieke joodse geloof en van het Bijbelse Israël (www.nkusa.org;   Orthodox Jews United Against Zionism). Zij verwijten het huidige Israël dat het een terroristenstaat is, die zich op aardse wijze het hemelse Jeruzalem wil toe-eigenen om er een soort aards messianisme van maken. De ware geloofsgetuigen zijn echter op weg naar het hemelse Jeruzalem en niet naar een aards Jeruzalem  (Hebr. 11, 14-16). Het is de taak van Israël om in vrede samen te leven met alle volken (zoals we het in het pinksterverhaal lezen: Handelingen 2) en niet een pure joodse staat op te eisen, die waanzinnig super bewapend is (met een massa chemische, biologische én kernwapens, waarover het in alle talen zwijgt) te midden van ontwrichte landen. Zionisten lukken er  evenwel in  om de stem van deze orthodoxe joden praktisch in de kiem te smoren omwille van de holocaust. Daarom is de onvoorstelbare gruwel van het echte historische verhaal van de stichting van de staat Israël nauwelijks gekend (Ilan Pappe, De Etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008).

Zionisten zijn er in geslaagd alles wat negatief is voor de zionistische politiek van Israël als “antisemitisme” te bestempelen zodat er zelfs geen gezonde kritiek meer mogelijk is. Zelfs sommige christenen denken dat een negatief woord over de Israëlische politiek een aanslag is op het Woord Gods. Het is ook jammer dat Europese rechtse partijen, die een sterke boodschap hebben over de waardigheid van het leven en andere authentieke waarden, zo blind zionistisch blijven. Indien zij mee hielpen om Israël tot een waardige staat te brengen, die de internationale rechten en het UNO Charter respecteert, zou dit de grootste dienst zijn aan het joodse volk zelf en tegelijk zou het aan hun eigen rechtse partijen een ongekend nieuw elan kunnen geven.

Toen ik in Syrië kwam was het voor mij een schok te vernemen dat het juist Israël was die achter de ontwrichting van Syrië zat. Ik wilde het aanvankelijk niet geloven en dacht toen ook nog dat het “antisemitisme” was. Qousseir werd verwoest en verschillende families zochten bij ons onderdak.  In Qousseir werden Israëlische wapens gevonden. Dat was voor mij een grote ontnuchtering. Vanaf het begin heeft Israël in alle stilte de terroristen geholpen, de gewonde IS strijders in hun ziekenhuizen verzorgd om ze terug te zenden naar Syrië. Er zijn foto’s waarop Netanyahu hen feliciteert. Israël bombardeerde voortdurend Syrië maar zei niets (http://sana.sy/en/?p=113403).

Als er bij toeval toch iets van bekend werd, dan werd onmiddellijk een gepaste leugen verzonnen om te zeggen dat het was uit zelfverdediging of zo iets. Zo ondervonden we dat de Israëlische berichtgeving zoals de westerse, één grote leugen was. Uit Iran, Rusland en Syrië zelf kregen we daarentegen meer waarheidsgetrouwe berichten. Ik voel geen enkele behoefte om mij als journalistieke analist voor te stellen of om voortdurend met bronnen mijn uitspraken te moeten rechtvaardigen. Als ik toevallig iets vind of krijg (waarvoor ik erg dankbaar ben), voeg ik het er bij. Ik schrijf zoals ik de zaken hier beleef en interpreteer en wordt door niemand betaald. Toch zal ik de bron vermelden van mijn bewering betreffende het grote aantal agenten van de Mossad in IS. Na de zuivering van  Qalamoun vernamen we dit  hier van een persoon die rechtstreeks met de opruiming van IS in Syrië betrokken is.  De naam van die persoon geef ik (nu nog) niet.

Ziehier verder toch nog enige bronnen. Over het feit dat CIA en de  Mossad IS in het leven riepen: https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/hoe-cia-en-mossad-isis-in-het-leven-riepen/; (http://french.irib.ir/info/iran-actualite/item/378220-daech,-enfant-ntaurel-des-etats-unis-et-d-isra%C3%ABl-boroujerdi; hoe de VS onder leiding van Israël het buitenlands beleid uitstippelt: https://www.amerika.nl/amerika/reisgids/amerikaanse-politiek/de-macht-van-de-israel-lobby/; over de Israël lobby uit rechtse kringen: http://vcd-vl.be/source_artikels/Antisemitisme_feiten.pdf; over de invloed van de Mossad overal ter wereld: http://www.mo.be/artikel/iedereen-werkt-voor-de-mossad; over de acties van Israël als Iran niet uit Syrië verdwijnt, terwijl Iran volkomen wettelijk in Syrië is: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/56222-netanjahu-putin-russland-israel-syrien-iran-irgc-offensive-mossad-krieg/; http://www.globalresearch.ca/us-officials-blow-the-whistle-on-secret-cia-mossad-operation-in-syria/5429194; over de zogenaamde
‘gematigde rebellen’, gevangen genomen in Aleppo, waaronder een agent van de Mossad: https://youtu.be/iJKN9Z8UU94; hoe de  Mossad ‘false flags’ plaatst om Assad ten val te brengen: https://youtu.be/M4CLEYb6OdQ; verder: https://geopolitics.co/2016/09/24/russia-bombs-30-cia-mossad-officers-in-secret-allepo-bunker/; over de pogingen van Israël, Daesh en de VS om Iran te ontwrichten: http://www.voltairenet.org/article197676.html .

Het joods-christelijk geloof is de enige boodschap van universeel heil voor alle landen, alle volken en alle mensen. Dit heil ligt in het erkennen, beminnen en navolgen van Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Deze bevat geen enkele rechtvaardiging voor een wereldse overheersing, ontwrichting of onderdrukking van andere volken.

En dit nog:

Het einde van het IS-beleg van Deir Ezzor in de poco media

Het einde van het IS-beleg op de sociale media

Hoe Amerika zich voorbereidt om nu Iran te ontwrichten:

Doorzichtig manoeuvre?

Nog iets over de “vredemissie” van de VS:

Als de vos de passie preekt…

P. Daniel

2 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Op 7 september las ik in mijn lijfblad Hagalil het volgende:
  van woensdag op donderdag nacht meldde Syrië een nieuwe luchtaanval met Israëlische Jets op zijn territorium. Het doel was het Scientific Studies and Research Center (CERS) dat 200 km noordelijk van Damascus in de stad Hama ligt.
  Het Syrian Arab News Agency berichtte over 2 doden en meerdere krachtige explosies. Het Israëlische leger gaf geen commentaar op het voorval.
  Achter de onschuldig klinkende naam CERS verbergt zich echter een van de gevaarlijkste wapen producties van de Syrische Staatschef Basher Assad.

  Amops Yadlin, directeur van het Israëlische Institute for National Security Studies gaf wel commentaar op de interventie van Israël en wees op een groot geheim. De Syriërs zijn nauwelijks in staat om zonder vreemde hulp deze massa vernietigingswapens te bouwen.
  En die hulp komt uit: noord Korea.

Reacties zijn gesloten.