Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Feest in Mossoul. Na drie jaar oorlog is deze tweede stad van Irak bevrijd, hoewel verwoest door IS én de Amerikaanse coalitie. Dit is ook voor Syrië goed nieuws. In Syrië verloor IS 60% van zijn grondgebied en 80% van zijn inkomsten.* (zie onderaan) Syrië werkt met zijn trouwe bondgenoten systematisch verder aan de herovering van zijn land en de mensen blijven terugkeren naar hun huizen, al is de verwoesting enorm.

Het refrein “Bachar moet weg”, als voorwendsel om het land te ontwrichten en te onderwerpen, is uitgestorven. De aanklagers zijn zelf weg.

We ontvingen veel waarheidsgetrouw nieuws, wat we u  willen geven in plaats van zelf bedenkingen te schrijven.

P. Daniel

Vrijdag 14 juli 2017

Zomerse zon op de woestijn

De zusters hebben de oogst van de abrikozen voltooid en nu zijn de peren aan de  beurt. Bovendien zorgen ze voor een grote hoeveelheid “qeseq”, een basisvoedsel, een soort soep, dat vooral de kinderen graag eten. Een oudere vrouw uit het dorp is komen helpen opdat dit Syrische gerecht op de goede wijze zou klaar gemaakt worden. De fraters zijn nog bezig met het verwerken van 1 ton paraffine tot mooie kaarsen. Dit vraagt soms de inzet van velen tegelijk: de dozen van paraffine (25 kg) moeten aangevoerd worden, de afgewerkte kaarsen moeten in plastiekzakjes ingepakt worden met een mooi etiket en opgeborgen. Tegelijk is er op het terrein “bulldozerwerk” op een plaats waar een bulldozer helaas niet kan komen: een berg rotsen en afval van stenen voor het schapenhok moet met de schop effen gemaakt worden. De bomen moeten veel water krijgen. En ’s avonds eten de fraters in open lucht, op het verhoog tussen de twee trappen van de nieuwbouw, terwijl de kinderen op de grote koer, anderhalve meter lager, zich eindeloos met een bal of iets anders blijven amuseren.

Syrië en de Nieuwe Wereldorde (NWO)

Na zes jaar oorlog kon in Syrië geen enkel van de Angelsaksische doelstellingen van de NWO bereikt worden:

met de “Arabische Lente” zijn de moslimbroeders niet aan de macht kunnen komen en hebben zelfs in heel de regio fel aan invloed ingeboet (behalve in Qatar en Turkije). Het multiculturele model van de lekenstaat in Syrië is overeind gebleven en aan het herstel van de Chinese zijderoute wordt verder gewerkt. Wel kunnen Israël en Turkije hun illegale bezetting van een deel van Syrië voorlopig  handhaven. Al werd het Syrische volk in diepe ellende gestort en met honderdduizenden uitgemoord, al werd het land grotendeels verwoest, dank zij de heldenmoed van zijn soldaten en die van zijn trouwe bondgenoten, toch heeft het stand gehouden tegen een overweldigende en vernietigende “internationale gemeenschap” in.

Van het grote gelijk van het westen schiet niets meer over. Zeker, Syrië en het Midden-Oosten zullen nooit meer dezelfde zijn, maar ook de westerse verwoesters en hun bondgenoten zullen op hun beurt de negatieve weerslag krijgen van de misdaden die ze hier plegen. Hun eigen terroristen, uit Syrië teruggekeerd, zullen bij hen hun werk verder zetten.

In Syrië blijven families naar hun huis en land terugkeren. De eenheid tussen volk, leger, regering en president blijft groeien. In een gezamenlijke persconferentie in Brussel vraagt Sergey Lavrov aan de VS en de EU om eindelijk de sancties tegen het Syrische volk op te heffen. Frederica Mogherini, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van de EU staat er bij met het gezicht van een begrafenisondernemer en zegt dat ze het proces van een terugkeer naar een normaal leven in Syrië zal steunen. Afwachten wat een “normaal leven” voor de Europese en Amerikaanse oorlogsmachine betekent.

De Amerikaanse en Israëlische bombardementen blijven doorgaan. Deze twee beschouwen zich als de “uitverkoren volken” die aan alle anderen “hun” heil mogen opleggen zonder zich om enig internationaal recht te moeten bekommeren alsof ze een goddelijk mandaat hebben. En het zielige spel rond de chemische wapens gaat onverminderd verder, met de steun van een gepolitiseerde OPCW. De beschuldigingen aan het adres van Syrië omtrent het gebruik van chemische wapens worden voortdurend herhaald zonder enig bewijs. Iedere uitnodiging om een onafhankelijk onderzoek in te stellen of om ter plaatse te komen kijken, wordt door Amerika wanhopig afgewezen.

Ondertussen hield de Syrische delegatie gisteren zijn derde gespreksronde met de speciale UNO gezant de Mistura in het kader van de zevende ronde van de interne Syrische dialoog. Rusland zorgt er voor dat er geen manipulatie meer mogelijk is met voorafgaandelijke voorwaarden of onderwerpen die niet opgenomen zijn in resolutie 2254 van de UNO Veiligheidsraad. Het kleine, moedige Syrië zal uiteindelijk overwinnen.

Een hardnekkig gezwel

Wie ook maar een beetje kritisch inzicht heeft, weet nu stilaan dat er in Syrië geen volksopstand of volksprotest heeft plaats gevonden. Een minimale kennis van de samen-leving zou hiervoor al kunnen volstaan. Bendes die getraind, bewapend en betaald werden door het buitenland, waren vooraf opgericht om het land te ontwrichten. Zo hebben wij het met eigen ogen hier gezien en van vele ooggetuigen vernomen dat het op andere plaatsen precies het zelfde was. De plaatsen van de heftigste revolutie waren ook zorgvuldig uit-gekozen en niet toevallig grenssteden, die vanuit het buitenland konden worden bevoorraad: Deraa (bij Jordanië), Homs-Quosseir (bij  Libanon), Idlib (bij Turkije), Abou Kamal (bij Irak).

Om het werkelijk terrorisme vanuit het buitenland verborgen te houden heeft Al Jazeera twee weken nadien een passend verhaaltje verzonnen over onschuldige kinderen die in Deraa slogans tegen de regering op de muur zouden geschilderd hebben en door de Syrische geheime diensten zouden gefolterd en gedood zijn. Dat hiervoor door niemand ooit enig hard bewijs werd geleverd, was voor onze journalisten geen probleem. Het was een sensationele illustratie van wat de CIA de wereld wilde insturen om een militaire interventie te rechtvaardigen en het paste perfect in de blinde westerse oorlogs-propaganda: een spontane, vreedzame volksopstand, die door het “regime” bloedig werd onderdrukt en waaruit een burgeroorlog ontstond… laten we dus eensgezind dit “regime” uitroeien (door het volk uit te moorden en het land te vernietigen)!

Onze Vlaamse VRT publiceert (9/7/17) een artikel van Jos De Greef: Een bestand in het zuiden van Syrië: hoop voor elders? Daar lezen we als de hoogste waarheid: “In Deraa is in maart 2011 het volksprotest tegen Assad uitgebroken nadat zijn geheime politie daar kinderen had vermoord die slogans tegen het regime op een muur hadden geschilderd.” Nu wachten op de volgende VRT journalist die betaald wordt om nog meer onzin in een nog kortere zin te zetten.

En dit nog

We ontvingen zoveel goede informatie dat we er zelf niets hoeven bij te voegen.

http://www.neopresse.com/politik/naherosten/interview-ohne-putin-haette-syrien-aufgehoert-zu-existieren/
http://www.ticinolive.ch/2017/06/23/senza-putin-la-siria-avrebbe-cessato-esistere-eric-van-de-beek-intervista-al-padre-daniel-maes/

 • Eric van de Beek deed ook onderzoek naar de Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië, waarover hij geïnterviewd werd:

P. Daniel

* Nvdr: Volgens AMN-News 15.07.2017 en bevestigd door SANA: Het Syrische Min. van Defensie meldt de bevrijding van verschillende dorpen en olievelden ten zuiden van Al-Raqqa en in ZW Deir Ezzor.  Volgens het bericht heeft het Syrische leger en hun geallieerden volgende olievelden bevrijd:

 • Al-Wahab
 • Al-Fahd
 • Dabisan
 • Al-Qusayr
 • Abu Al-Qatat
 • Abu Qatash

En deze dorpen:

 • Mushafat Anbah
 • Qalat Rajab
 • Khirbat Muhannad
 • Souh Abu Khamis
 • Mansourah Shweihan
 • Halimah
 • Samihan