Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op 30 mei vierden de Fransen – en wij met hen, – “de maagd (la Pucelle) van Orleans”, nl. de heilige Jeanne d’Arc, tweede patrones van het land, terwijl O.L. Vrouw Ten-hemel-opgenomen de eerste patrones is. Zij eiste respect voor de soevereiniteit van het land, voor Christus als de eigenlijke Koning en voor waarheid en rechtvaardigheid. Er zijn heiligen die, zij het op eigen wijze, eenzelfde deugd heldhaftig hebben beleefd, b.v. de evangelische armoede. Geen enkele andere heilige heeft echter een politiek-bovennatuurlijk programma uitgewerkt zoals Jeanne d’Arc.

Het merkwaardige leven van Jeanne d’Arc (6 januari 1412 – 30 mei 1431) heeft voor Frankrijk en ook voor onze tijd een bijzonder actuele boodschap. Ze werd geboren  in Domrémy, een dorpje van de Lorraine in Frankrijk, uit een eenvoudig arbeidersgezin waar ze vroom werd opgevoed. Op 13-jarige leeftijd kreeg ze leiding van de aartsengel Michael die haar door innerlijke stemmen voorbereidt op haar taak, nl. Frankrijk bevrijden van de Engelse bezetter en de Dauphin tot koning laten kronen. 

In 1429 was zij als zeventienjarig meisje aan het hoofd van de troepen die Orleans bevrijden. Op 17 juli van dat jaar werd de koning in Reims gekroond. Jeanne drukte hem op het hart dat hij slechts de vertegenwoordiger is van Christus, de ware Koning van Frankrijk en van de hele wereld. Zij vertrok opnieuw om andere plaatsen van de Engelsen te bevrijden. Ze werd gevangen genomen, aan de Engelsen verkocht en in een kerkelijk proces als ketter en afvallige ter dood veroordeeld. Op de oude markt van Rouen werd zij, 19 jaar oud,  op 30 mei 1431 levend verbrand terwijl ze riep: “Ik doe beroep op God en op onze heer de paus. Neen, neen, ik ben niet ketters en niet schismatiek maar een goede christen”. Haar laatste woorden waren “Jezus, Jezus”.

Een kwart eeuw later, in 1456 werd zij door een kerkelijk proces gerehabiliteerd. Pas in 1908 werd zij door paus Pius X zalig wordt verklaard. Pius XI verhief haar tot tweede patroon van Frankrijk. In 1920 werd ze door paus Benedictus XV heilig verklaard. Ziehier de boodschap van Jeanne d’Arc: “Ik ben naar de koning van Frankrijk gekomen vanwege God, de Maagd Maria en alle gezegende heilige mannen en vrouwen van het Paradijs en van de glorierijke Kerk van boven en haar opperbevel…De overwinning van het vaandel of van mij, komt helemaal toe aan Onze Heer” (Procès, t. I, blz. 176 en 182). (Ayroles Père J-B-J, S.J., Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France, Editions Saint-Rémi, 2009, 390 blz. (Nvdr: hier volledig te lezen in pdf); TOUCHET Cardinal Stanislas-Xavier, La Sainte de la Patrie, Editions Dominique Martin Morin,tome I, 1992, 478 blz. ; tome II, 1993,  464 blz.(Nvdr: tome I en tome II volledig te lezen in pdf))

De kern van het diep christelijke Franse volk samen met wat er nog rest aan christelijk geloof in Europa, kan niet anders dan in de boodschap van Jeanne d’Arc de oplossing aanvaarden voor al haar sociale, morele en politieke problemen.  De oplossing is niet van louter natuurlijke maar van bovennatuurlijk orde. Jeanne d’Arc werkte aan een politiek programma, nl. het herstel van de soevereiniteit van het land onder een koning. Hiermee deed ze echter niets anders dan de oude politieke constitutie van Frankrijk herstellen: Jezus Christus is de Koning! Zij vraagt ons nu: wat hebben jullie gewonnen door Jezus Christus buiten de  wet te stellen? Niet alleen Frankrijk maar ook de westerse landen moeten opnieuw bevrijd worden. Staat ook op de IJzertoren niet de Vlaamse spreuk: AVV-VVK (Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen voor (K)Christus)?

Men kan zich vele vragen stellen over een meisje dat met soldaten ten strijde trekt om het land van de vijand te bevrijden. Zelf heeft ze nooit iemand gedood. Ze droeg het vaandel van de hemelse koning Jezus Christus en bracht de overwinning. Gezagsdragers, zowel kerkelijke als burgerlijke, hadden blijkbaar van dit kind nagenoeg niets begrepen. Uit de gesprekken met haar en in de processen tegen haar blijkt dat ze een verbluffende helderheid en vastberadenheid van geest bezat. Zij bleek een scherp inzicht te hebben in de politieke toestand en een helder begrip van de christelijke leer. Consequent bleef ze haar goddelijke zending, volgens de inspraken van de heilige aartsengel Michael volgen en uitvoeren. Wie Frankrijk wil liefhebben moet ook God liefhebben, het christelijk geloof en de Kerk, zo verkondigt ze.

Hoe is het mogelijk dat de grootste theologen van Frankrijk niet in staat waren haar authentieke  zending te begrijpen, noch haar zuivere ingesteldheid en recht geaardheid van geloof? In een monsterproces veroordelen deze geleerde bollen een 19 jarig meisje om openlijk levend verbrand te worden! Zijn dit primitieve opvattingen en gebruiken uit lang vervlogen tijden, die wij met onze wetenschap en  moderne geest al lang overwonnen  hebben? Niets is minder waar. De theologen, kerkelijke en burgerlijke gezagsdragers hadden in die tijd een goede ontwikkeling genoten. Daar haperde niet veel aan.  Er waren geheel andere factoren die de doorslag gaven, nl. corruptie, geld en macht. De rechters waren Engels gezind, wilden van de boodschap van Jeanne d’Arc niets weten en zich zo vlug mogelijke van haar vanaf maken.

Welnu, deze geest van corruptie, leugen, omkoperij, macht en overheersing is nu als het ware de algemene sfeer geworden waarin de hele westerse wereld baadt. De oorlog tegen Syrië is hiervan een voorbeeld. Telkens wanneer het Syrische leger met behulp van Rusland de voorbije jaren een streek aan het heroveren was, hebben de geheime diensten van de westerse mogendheden een spectaculaire chemische aanval voorbereid en door hun terroristen laten uitvoeren. Beelden van Hollywood kwaliteit met stervende kinderen gingen dan de wereld rond. De hoogste wereldleiders wezen met afschuw naar de schuldige, zonder enig objectief onderzoek,  terwijl ze zelf deze afgrijselijke misdaad hadden georganiseerd. Ook daarvan gingen kwaliteitsbeelden de wereld rond zoals van de VS staatssecretaris  die zei “als vader kan ik die kinderen zo niet zien sterven”!

De meeste van onze westerse wereld- en regeringsleiders zijn corrupt, de meeste van onze  grote internationale organisaties zijn tot op het bot verrot. De meeste van onze mainstream journalisten zijn deskundige verkondigers van deze rottigheid, iedere dag opnieuw. Op 30 mei 1431 werd op de oude markt van Rouen één onschuldig meisje van 19 jaar door de officiële gezagsdragers veroordeeld en levend verbrand. Zes jaar geleden konden we in waarheid al zeggen dat de VS sinds de tweede wereldoorlog meer dan 20 miljoen mensen vermoord  hebben en 37 landen verwoest! (James A. Lucas, US Has Killed More Than 20 million People in 37 ‘Victim Nations’ Since World War II, Global Research, 7 maart 2016)*.

En het is de president van deze schurken regering die zegt dat Poetin een moordenaar is omdat hij (Poetin) hem (Biden) belette het Russische volk in Oost Oekraïne verder uit te moorden! ** En alle mainstream journalisten huilen mee met de wolven in het bos. Heilige Jeanne d’Arc wees onze voorspreekster, dat we bevrijd worden van de criminele elite en haar handlangers.

*Nvdr: Daar bovenop zouden er per gedode persoon 10 gekwetsten zijn, die al dan niet nadien aan de gevolgen overleden of gehandicapt werden. (Counter Currents: Deaths in other nations since WWII due to US interventions)

** Een voorbeeld. Beelden uit de Donbass 2014: de Oekraïense regering verspreidt de democratiegedachte…

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 17.6.22

Flitsen

De Latijnse liturgie vierde Drievuldigheidszondag. Deze kan prachtig geïllustreerd worden met het beroemde werk van 1425 van de Russische iconograaf Andrej Roubljov, welke “het bezoek van God aan Abraham” met de drie engelen (Genesis 18) voorstelt.  In de byzantijnse kerk is de eerste zondag na Pinksteren gewijd aan alle heiligen. De heiligheid is immers de vrucht van de heilige Geest. We eren nu de oneindige verscheidenheid van heiligen die de goddelijke deugd van liefde op heldhaftige wijze beleefd hebben. God heeft ieder mens geschapen als een unieke persoon. Hij heeft geen kopieën gemaakt. Zo zijn ook alle heiligen uniek. In de eerste eeuw werden gewoon alle christenen “heiligen” genoemd, zoals o.m. blijkt uit de aanhef van de brieven van de heilige Paulus.  Hiermee wilde hij uitdrukken, niet dat ze perfect zouden zijn,  maar wel dat ze geheiligd waren door de Geest en geroepen tot steeds grotere heiligheid.

Op een avond hebben we met de fraters een bezoek gebracht aan “de muzikant”, die ’n kilometer verder op woont om te bidden voor zijn vrouw die erg ziek is, wegens hart- en ademhalingsproblemen. (Ze is overigens inmiddels beter). Hij bood ons daarna zelf gekweekte abrikozen en zelf gemaakte abrikozenconfituur aan. Hij is een gepensioneerde kolonel van het leger maar vooral bekend als “muzikant” die zowat 15 instrumenten kan bespelen. In het gesprek bleek hoe effectief het westen Syrië aan het wurgen is door sancties en inflatie. Zijn pensioen volstaat nu niet eens om de medicamenten voor zijn vrouw te betalen. Voor de oorlog bezat hij een huis in Damascus en hier in Qâra, alsook een stuk grond in het gebergte. Alles werd door terroristen verwoest en hij heeft het zelf allemaal heropgebouwd. Nu is de toestand echter erger dan tijdens de oorlog.

Zondag in de late namiddag maakten we een wandeling in de woestijn. Het was de tijd dat de mensen, die een stuk grond in het gebergte bewerken, terugkeren. De eerste motor met een man en twee kinderen stopte, hield een plastiek emmertje met kersen boven en bood ze ons aan. De kersen van het gebergte zijn van bijzondere kwaliteit. Nadat we het emmertje al half leeg gegeten hadden, wilde hij dat we alles zouden nemen maar dat wilden we echt niet. We hadden op zijn aandringen genoeg gegeten. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet. Hij was zeker een moslim, er zijn immers maar enkele christenen  en die kennen we wel. Hij heeft zeker gezien dat wij religieuzen waren van het  klooster en hij stopt voor ons alsof we zijn broers zijn. Dat is Syrië!

Donderdag Sacramentsdag. Dit feest werd eerst ingesteld in Luik onder impuls van de heilige Juliana van Cornillon (+1258), die hiervoor veel moest lijden vanwege de plaatselijke clerus. Paus Urbanus IV, die voorheen aartsdiaken was in Luik, breidde in 1264 het feest uit tot  de gehele westerse kerk. In de 18e eeuw werd dit feest ook in Grieks-Melchitische kerk ingevoerd. Omdat het een typisch feest is van de westerse kerk met  prachtige teksten van Thomas van Aquino, vierden we de Eucharistie volgens de Latijnse ritus met een aangepaste processie.

Inmiddels blijven de levensomstandigheden in Libanon nog meer verergeren dan in Syrië, waaraan we trachten tegemoet te komen overeenkomstig onze mogelijkheden: (video van anderhalve minuut: https://vimeo.com/721100828; container uit Spanje:https://www.sonofmanassociation.com/latest-news/container-from-spain-amp-distribution-of-humanitarian-aid-sg93t).

Wanneer weer vrede en welvaart in Syrië?

Op 10 juni 2022 werd te Parijs op de Place de la Bastille een colloquium georganiseerd door Adnan Azzam, voorzitter van de “Internationale Beweging voor de Soevereiniteit van de Volken”. De titel van de samenkomst luidde: “Voor de vrede in Syrië, stop het onmenselijke embargo tegen het Syrische volk”***. Bewuste Fransen en oprechte internationale humanitaire en culturele organisaties waren hier verenigd. Ze zijn sinds 2011 in contact gebleven met Syrië en drukken hun bezorgdheid uit over de dramatische daling van het levenspeil in Syrië. De oorlog tegen Syrië heeft mogelijk een half miljoen doden geëist en een verwoest land achter gelaten. Toch bleven volk, leger, regering en president overeind en eensgezind in hun strijd tegen het internationaal terrorisme. Zelfs tijdens de ergste aanvallen kon het volk nog tamelijk goed overleven. Wat de VS en hun bondgenoten met moorden en verwoesten niet konden bereiken, willen ze nu verkrijgen langs sancties en embargo’s.

***Nvdr: Lees: Qui a voulu empêcher un colloque pour la paix en Syrie?

We bezochten het atelier van onze technieker die medische apparatuur herstelt. Hij deed zijn beklag over het feit dat er geen vervangstukken mogen ingevoerd worden. Tegelijk liet hij ons zien hoe hij verschillende apparaten toch kan doen laten werken door eigen vindingrijkheid. Als we eens op de autostrade komen zien we hoe het verkeer steeds minder wordt. Mensen hebben nauwelijks nog brandstof voor hun auto of staan in lange rijen aan te schuiven voor een tankstation (tot 4 uur aan een stuk). Het pensioen van de muzikant, die we deze week bezochten en die een gepensioneerde kolonel van het leger is, is nu nog zo’n (omgerekend) 25 dollar per maand waard, door de inflatie die de VS bewust in stand houden. Dagelijks vertellen mensen hoe moeilijk het wordt de zaken die ze nodig hebben te kopen. En alles blijft steeds duurder worden. Gelukkig hebben vele mensen hier nog wat grond waarmee ze trachten voor eigen voedsel te zorgen. De toestand blijft evenwel wraakroepend. Syrië is een land dat voor de oorlog 20% meer voedsel produceerde dan het zelf nodig had, het had een overvloed aan olie en gas, vervaardigde zelf medicamenten en voerde die uit en had een harmonische samenleving van verschillende etnische en religieuze groepen.

Waar ligt dan de oorzaak van deze dramatisch stijgende armoede? De officiële media doen er alles aan om de eigenlijke waarheid verborgen te houden en spreken over een “burgeroorlog” (die er nooit geweest is), over een verschrikkelijk dictatoriaal regime (terwijl de president voor de 4e keer massaal herkozen werd; Syrië vroeg waarnemers af te vaardigen bij de laatste presidentsverkiezingen, maar de westerse landen wilden niemand sturen, zodat onze kranten verder konden liegen over ‘vervalste verkiezingen’). Er worden zelfs “donor conferenties” georganiseerd die enkel bedoeld zijn om op sluwe wijze de armoede nog groter te maken en het land nog meer te ontwrichten. Indien het mooie Charter van de UNO vandaag  gerespecteerd zou worden, dan ging Syrië morgen terug naar de nu onvoorstelbare vrede en welvaart die ik kende toen ik twaalf jaar geleden hier kwam. Dan zullen de schurkenregeringen (Israël, VS en Turkije en hun handlangers) hun illegale bezetting opgeven, alsmede hun blijvende terroristische aanslagen, hun bombardementen, kidnappings, verwoesten en stelen van de oogst en van 90% van de Syrische olie, de sancties en de embargo’s…

En als de ”internationale gemeenschap” nog een klein beetje rechtvaardigheidsgevoel zou hebben, zou  ze de Syrische regering een paar honderd miljard dollar (of €) geven als vergoeding voor hun misdaden tegen de menselijkheid die ze al die jaren hier gepleegd hebben tot nu toe. Over dit alles hoor of lees je in de media niet één woord. Om deze balk verborgen te houden zoeken de mainstream journalisten naar de splinters, waarvoor ze zelfs geen enkel echt bewijs vinden. Ze kunnen slechts de uitspraken herhalen van de hoogste criminele VS leiders, hun corrupte internationale organisaties en advocaten van G. Sorros, die eensgezind naar de andere richting wijzen. Hun misdaden in Syrië schuiven ze feilloos in de schoenen van Assad, hun misdaden in Oekraïne gaan naar Poetin. Mensen, zijn jullie vergeten hoe de machtige elite “onweerlegbare bewijzen” toonde van de niet bestaande massavernietigingswapens in Irak? Zijn jullie vergeten hoe ze er meer dan een miljoen onschuldigen gedood hebben en een half miljoen kinderen gewoon lieten verhongeren? Waar blijft de politieke wil om daarvoor gerechtigheid te vragen?

Misschien verzucht je: wat kunnen wij daaraan doen? Heel veel.  Je kunt meewerken om de dagelijkse hersenspoeling door de media te verwerpen en waarheid te eisen.   ”De hersenspoeling door de massa media, die medeplichtig zijn,  gebeurt steeds intenser en op steeds grotere schaal”  (Claude Janvier, 13 juni 2022: qui-a-voulu-empecher-un-colloque-pour-la-paix-en-syrie/5668920) De echte criminelen zitten op de rechterstoel en betalen forse bedragen aan onze mainstream journalisten om hun misdaden verborgen te houden. Wat betekent een “uitgebreide vriendenkring” die mijn ontmaskerend verslag over de chemische aanslag in Ghouta  (van 3 juni 2022, XVII.23) gelezen heeft, tegenover de miljoenen Vlamingen die dagelijks door de VRT worden gehersenspoeld?  Ziehier een topvoorbeeld van naïviteit, onwetendheid, lafheid en arrogantie of een mengsel daarvan:  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/13/van-de-rode-lijn-naar-de-rode-loper-zorgt-de-straffeloosheid-in/.

Zolang er geen waarheidsverslagen mogen verschijnen in de media zullen ze de moordenaars en verwoesters blijven steunen.  Dat blijkt ook hun bedoeling te zijn. De wereldelite leeft van oorlogen op grond van leugens omdat vrede en menselijke waardigheid voor hen niets opbrengen. Journalisten en politici worden  betaald om hun vernietigende oorlogen aan te wakkeren. Wanneer komt er weer vrede en welvaart voor het Syrische volk? Als het volk ontwaakt en waarheid eist. Het Syrische volk zelf is al lang wakker geworden en houdt    daarom ook moedig stand. Van de mainstream journalisten kunnen we nu helaas niets verwachten. Ze verslinden uw belastinggeld om u tot haat en oorlog aan te wakkeren en u  tot slaaf te maken van de wapenbazen. Wees niet als hen “die zich hebben afgesloten van  de waarheid, die hen had kunnen redden” (2 Thessalonicenzen 2,10).

Varia

 • Ons vorig bericht weer schitterend geïllustreerd met acht video’s: 1. Joods wekenfeest, 2. Prachtige uitleg over het getal 7 in de Bijbel en in de natuur, 3. Thomas van Aquino, 4. Voormalige Abt Philippe Vanderheyden van Chevetogne en oud-confrater norbertijn van Tongerlo over christen zijn, monnik zijn en byzantijnse liturgie ,  5. Mgr D. Rey van Fréjus-Toulon over roeping, met getuigenissen, 6. Reacties van gelovigen van Toulon zelf, 7. Evenwichtige uitleg over deze bisschop en zijn seminarie door Arnaud Dumouche, 8. Paus Benedictus XVI: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-264/
 • De schurkenregering van de zionisten blijft Syrië bombarderen, telkens  met nieuwe voorwendsels : https://www.voltairenet.org/article217246.html
 • Grappig! De NAVO schijnt geen tanks  meer te kunnen bouwen omdat ze geen titanium meer uit Rusland mogen  invoeren! navo-kreeg-zojuist-slecht-nieuws-europese-tankproductie-stopgezet-gebrek-aan-titanium-uit-rusland/
 • Terwijl het Russische leger steeds meer gebieden verovert in het oosten begint het Oekraïense leger eigen volk te bombarderen  en de woonwijken van de steden te vernietigen, waarover de hele westerse pers met geen woord rept: Christelle Néant, 11 juni 2022: bombardements-du-donbass-par-larmee-ukrainienne-une-journee-en-enfer-sans-fin/5668873
 • De hele Atlantische pers blijft de glorie bezingen van het Oekraïense leger. In werkelijkheid blijkt er een massale desertie aan de gang te zijn. Soldaten willen niet sterven voor de waanzin van Zelensky, J. Biden of het westen:https://www.voltairenet.org/article217252.html
 • Bij gelegenheid van de viering van de goede betrekkingen tussen Rusland en Frankrijk op de Russische ambassade in Frankrijk, heeft een kleinzoon van generaal De Gaulle fel uitgehaald naar de onverantwoorde politiek van de VS en de NAVO in Oekraïne: crise-ukrainienne-le-petit-fils-du-general-de-gaulle-denonce-la-responsabilite-des-etats-unis-et-le-role-funestede-lotan/
 • De Oekraïense regering heeft beslist dat een miljoen Russische boeken moet opgestookt worden!: https://www.voltairenet.org/article217256.html
 • In 1945 hebben Russen het concentratiekamp van Auschwitz bevrijd van de nazi’s. In 2022 hebben ze de Azov Staalfabriek van Marioepol bevrijd. Hoe de nazi’s van het Oekraïense  leger hier de burgerbevolking als schild hebben gebruikt en omgebracht  – met de volle steun van het westen! –  is onbeschrijfelijk: De geur en verwoesting in de bevrijde Azov Staal fabriek in Marioepol
 • De VS zijn nog steeds niet in staat de soevereiniteit van andere landen te erkennen en blijven dromen van hun unipolaire wereld waar iedereen de overheersing van de VS aanvaardt. De werkelijkheid wordt voor hen steeds pijnlijker. Op de 9e top van de Americas 2022 in Los Angeles werden Cuba, Nicaragua en Venezuela uitgesloten. Bolivia, Guatemala, Honduras en Mexico wilden niet komen. Terwijl Nicaragua  een Russische militaire basis zal krijgen zijn er ook steeds meer Afrikaanse landen die hun rug naar de VS keren en hun heil zoeken bij China en Rusland. Zij zoeken partners die in staat zijn hun  eigenheid te respecteren: sommet-des-ameriques-et-lechec-confirme-des-usa/5669028
 • Covid vaccins hebben niets te maken met zorg voor gezondheid, ze zijn een kwestie van moord, globaal terrorisme en genocide. Aldus dr. David E. Martin een groep Canadese wetenschappers (korte Engelse video 11’): https://principia-scientific.com/doctor-explosive-jaw-dropping-information-video/
 • Interessante  berichten op www.kla.tv: de strijd om het behoud van onze menselijke waardigheid; financieel analist M. Armstrong: het westen heeft een derde wereldoorlog nodig; ‘psychozyme’ of verslaving van een elite die volken wil overheersen, een song die vertrouwen geeft; een handjevol megacorporaties die heel ons leven bepalen; hul voor vaccinatieslachtoffers.
 • Arnaud Dumouch, godsdienstleraar in Charleroi geeft enkele goede overwegingen over Mgr D. Rey en het seminarie van Fréjus-Toulon (Frans): https://www.youtube.com/watch?v=LJD5G0-Hlb0
 • Met presidente Katalin Novak zal Hongarije een ondubbelzinnige koers voor het leven en voor het gezin varen vanuit het christelijk geloof: le-presidente-pro-vie-et-pro-famille-de-la-hongrie/
 • Ongemeen boeiende bekering van Alberto Maalouf, jonge arts, erg rationalistisch, ‘n Libanees in Frankrijk.  Hij wordt ziek. Tijdens bedevaart ontmoet hij Jezus en Maria. Reist zonder probleem met ’n paspoort dat vervallen is. Gaat op bedevaart met niets en krijgt al wat hij nodig heeft. “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets!” https://www.youtube.com/watch?v=bgFIIFhoEv0
 • Een evangelisatie die navolging verdient! Van 18 juni tot 11 september trekt een koets, getrokken door een paard, met ’n groot Mariabeeld van Nantes doorheen heel Bretagne, van bedevaartsplaats naar bedevaartsplaats over 1100 km en meer dan 200 dorpen om aan te komen in Notre Dame-de-Toute-Aide. Met deze evangelisatietocht voor de geestelijke en materiele heropleving van Bretagne en Frankrijk kan ieder die wil mee opstappen: depart-de-nantes-de-la-grande-tromenie-de-marie/
 • Twaalf auteurs schrijven een boekje over het fenomeen Orban: Viktor Orban. Douze ans au pouvoir. Publication sous la direction de l’équipe du Visegrad Poste. Ze  handelen over de Europese conservatieve  beweging waarbij ze de sterke en zwakke punten van Orbans’ beleid belichten. De grote kracht ligt in hetgeen Orban reeds in 2012 zei in een toespraak tot het Europees parlement:  “Onze idealen zijn christelijk. Ze berusten op de verantwoordelijkheid van de persoon, de positieve nationale gevoelens zijn voor ons belangrijk en wij beschouwen het gezin als het fundament voor de toekomst”. Dit lijkt op een oorlogsverklaring aan de door een Brusselse bureaucratie opgedrongen valse “Europese waarden”: le-phenomene-orban/