Regenboogdecadentie verovert de wereld

Een dag, een week… was niet genoeg. Nu moeten we met z’n allen een hele maand de regenboogperversie aanbidden, stelt Andrew Bolt in Sky News Australia.

“Het gaat eigenlijk niet om tolerantie, het gaat er niet om dat kinderen het geslachtenveelvoud leren kennen en accepteren, het gaat er ook om dat we met z’n allen onwaardig, zichzelf-denigrerend menselijk gedrag als normaal moeten aanzien,..”

En hij refereert naar dragqueens die in scholen en bibliotheken hun levensvisie mogen propaganderen… en noemt heel dit walgelijk gebeuren “het feest van de perversie”.

“What Pride has become lately is a celebration of perversion,” “I am bamboozled that anyone would bring a child to Pride, where you often see almost naked men, people being whipped, you see people behaving like dogs.“Something has gone dreadfully wrong.” (Brendan O’Neill in Spiked)

Ned.: “Pride evolueerde tot een feest van de perversie. Ik snap niet dat iemand zijn kind wil meenemen naar de Pride-stoet, waar men dikwijls quasi naakte mannen ziet, mensen die zich laten geselen, mensen die zich als honden gedragen… Er is iets compleet fout aan het lopen…”