Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Na een reeks overwegingen over de menselijke waardigheid en over de Eucharistie. willen we nu kijken naar de menselijke samenleving vanuit het Woord Gods, het Oude en Nieuwe Testament, vooral vanuit Jezus en zijn Evangelie. We zien hierbij het Nieuwe Testament als reeds  verborgen aanwezig  in het Oude en het Oude Testament dat tot volle ontplooiing  komt in het Nieuwe, zoals Vaticanum II, steunend op de heilige Augustinus, het leert (Dei Verbum nr. 16).

We beginnen met de boeiende geschiedenis van de aartsvader Jozef in Egypte (Genesis 37.39-45). Het is de geschiedenis voor wat we de eerste roman uit de wereldliteratuur mogen noemen. Jakob was bedreven in listig handelen, zoals o.m. blijkt uit de wijze waarop hij het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau wist te ontfutselen, zij het met de hulp van zijn moeder Rebecca. Door zijn schoonvader Laban zal Jakob echter op zijn beurt flink bedrogen worden. Jakob had zeven jaar gewerkt voor Rachel, de jongste dochter, die hij hartstochtelijk liefhad. In zijn huwelijksnacht had Laban er voor gezorgd dat Jakob met Lea in bed ging, wat hij pas ‘s morgens merkte! Laban zei simpelweg dat het de gewoonte is dat eerst de oudste dochter uitgehuwelijkt wordt! En Jakob werkte opnieuw zeven jaar voor Rachel. Uiteindelijk kon hij met zijn twee vrouwen vertrekken. 

Nvdr: hierbij de volledige film over Jacob:

De meeste zonen van Jakob zullen uit Lea geboren worden, behalve Jozef en Benjamin. Hun moeder is Rachel en daarom waren deze twee ook de lievelingen van Jakob. Jozef krijgt een heel mooi kleed en wordt de vertrouweling van zijn vader, die de berichten over hun broers overbrengt aan hun vader. Het is ruimschoots voldoende om heftige jaloezie op te wekken.  Komt daar nog bij dat Jozef twee dromen vertelt waarin hij door de andere broers vereerd wordt.

Wanneer Jozef zijn broers, die de schapen hoeden, komt bezoeken, zien ze hun kans. Hem vermoorden vinden Juda en Ruben te erg. Ze rukken hem het prachtige kleed van het lijf, scheuren het en met wat bloed van een geitenbok laten ze het naar zijn vader brengen om te simuleren dat hij door een wild beest verscheurd is. En Jozef verkopen ze als slaaf aan kooplieden die naar Egypte reizen. Daar wacht Jozef allerlei ellende. De vrouw van zijn meester Potifar wordt verliefd op hem maar ze beschuldigt hem van het omgekeerde en hij vliegt in de gevangenis.

Nvdr: hierbij de volledige film over Jozef:

Uiteindelijk kan hij de dromen van farao over een komende hongersnood uitleggen en hij wordt meteen onderkoning. Overal heerst hongersnood maar Jozef heeft grote voorraden voorzien. Tenslotte komen  ook zijn eigen broers  noodgedwongen graan halen. Hij herkent hen meteen, zij hem niet. Hij is bijzonder  hard, beschuldigt hen ervan spionnen te zijn, gooit hen in de gevangenis voor drie dagen en houdt uiteindelijk Simeon in de gevangenis achter. Hij verplicht hen Benjamin, de jongste en nu enige lieveling van hun oude vader mee te brengen. In wat een trieste situatie zijn zij nu toch terecht gekomen! Slechts met de grootste moeite krijgen ze Benjamin  mee, nadat Juda zich voor hun vader Jakob borg  gesteld heeft. Terug in Egypte, mogen ze in het paleis van Jozef zelf komen eten en Simeon wordt uit de gevangenis bevrijd en bij hen gebracht. Jozef laat zijn broers precies op volgorde aan tafel zitten maar aan Benjamin laat hij vijfmaal meer geven dan aan de anderen!

Wat betekent dit toch allemaal? Ze vertrekken met veel vragen en Jozef zorgt dat zijn beker in de zak van Benjamin gestopt wordt. Als ze weg zijn laat hij hen overvallen en beschuldigt Benjamin van diefstal en majesteitsschennis. Genoeg voor de broers om ter plaatse een hartinfarct te krijgen! Als teken van hun diepste ellende scheuren ze hun kleren. En terug bij Jozef werpen ze zich plat ter aarde voor hem neer. Dan neemt Juda het woord en legt uit dat Benjamin nu de lieveling van hun oude vader is. Hij biedt  zichzelf aan om in zijn plaats als slaaf van Jozef achter te blijven en Benjamin terug te laten keren om vader een enorm leed te besparen. Zo lang werd de spanning er in gehouden en nu komt plots de verrassende ontknoping. Hij maakt zich bekend aan zijn stomverbaasde broers en zegt: “Ik ben Jozef”.

In deze ontroerende geschiedenis kunnen we reeds een overgang zien naar het nieuwe dat Jezus zal verkondigen en brengen:  van een leven van jaloezie, haat,  geweld en straf naar een leven van barmhartigheid, liefde, gave van zichzelf en verlossing. Wanneer de broers Jozef als slaaf verkopen, bekommeren ze zich niet om de pijn en angst in zijn hart. En wanneer ze zijn kleed scheuren en met bloed bedekken om het naar hun vader te laten  brengen, denkt niemand aan de immense  droefheid die dit veroorzaakt. Later, door lijden gelouterd, herinneren ze zich de angstige blik van hun broer Jozef en willen ze alles doen om Benjamin terug bij hun vader te brengen om de grote pijn te vermijden. En wanneer Jozef aan tafel vijfmaal meer geeft aan Benjamin dan aan de anderen, wat jaloezie kan veroorzaken, zoals hij zelf ondervond, heeft dit bij de broers geen enkel effect. Het hoogtepunt is dat Juda zichzelf opoffert voor Benjamin om in zijn plaats slaaf te zijn. Dat leidt naar de plotse ontknoping.

Dat is de voorafbeelding van wat Jezus heeft gedaan. “Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting van de wereld” (Mattheüs 13, 35). Inderdaad, Jezus  heeft deze nieuwe wereldorde geopenbaard en gebracht. Farizeeën brengen bij Hem een vrouw, die op overspel betrapt is en zeggen Hem dat ze volgens de wet van Mozes moet gestenigd worden. Jezus kwam echter niet om te veroordelen en te straffen maar om te redden: “Wie van u zonder zonden is, moet dan maar het eerst een steen op haar werpen” (Johannes 8, 7). En ze druipen allen af. Hiermee maakt Jezus op schitterende wijze duidelijk dat het kwaad en het geweld in ons eigen hart zitten. Hij is gekomen om ons daarvan te bevrijden door zelf hiervoor  de straf op zich te nemen.

Soms zijn er naast grote heiligen ook originele denkers die ons de onovertroffen grootheid van Jezus’ Evangelie op verrassende wijze helpen ontdekken. Volgende keer zal ik zo iemand voorstellen, die althans voor mij een bron van inspiratie werd. Het gaat hierbij niet om de verheerlijking van een of andere cultuurfilosoof,  maar om de ongeëvenaarde grootheid van het christelijk geloof, de persoon van Jezus Christus en het Evangelie. Zij vormen de kostbaarste schat en bron van onze beschaving, die de wereldheersers nu op de meest fanatieke wijze willen vernietigen.

P. Daniel

Flitsen

Van vrijdag tot zondag kwamen weer 4 Franse jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient om mee te werken en mee te leven: iconen schilderen, tapijten reinigen, kaarsen maken, tuinwerk… Zondagmorgen vierden we de Eucharistie en trokken naar het Anti Libanongebergte waar we in de woestijn een bijzonder aangename picknick organiseerden. Iedereen deed iets om het eten voor een 20-tal personen klaar te krijgen: hout sprokkelen voor drie vuren, aardappelen en ajuinen schillen en in kleine stukjes snijden, witte kool snijden, thee klaar maken, de vuren aansteken…

Woensdag 2 februari vierden we de feestelijke  byzantijnse liturgie van “O.L. Vrouw Lichtmis” of de “Opdracht van de Heer” in de tempel, dat de kerstkring definitief afsluit. We baden om licht en verlichting voor het Syrische volk dat steeds dieper in armoede wegzakt. Ook in onze streek kunnen mensen steeds moeilijker het noodzakelijke aanschaffen en priesters kunnen nog nauwelijks de benzine betalen om op de verschillende plaatsen hun taken te gaan vervullen. Dit feest is oorspronkelijk “de zuivering” van Maria, die haar Eerstgeborene ter wereld bracht (volgens Exodus 13, 2 en Leviticus 12, 6). Hoewel noch Maria noch Jezus deze zuivering 40 dagen na de geboorte, nodig hebben, willen zij onder de Wet staan om deze tot vervulling te brengen.  Dit feest wordt hier “hypapante” of “ontmoeting” genoemd. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, de ontmoeting van het N.T. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de grote rol die Maria door haar lijden zal innemen in het verlossingswerk. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”. “Vandaag is de Heilige Maagd, hoger en heiliger dan het Heiligdom, de tempel binnen gegaan om aan de wereld Hem te tonen die de Wet heeft gegeven en voltooid” (Grote Vespers). Vanaf de 4e eeuw verspreidde dit feest zich al vanuit Jeruzalem over heel de Kerk.

Nvdr: ter illustratie sfeerbeelden uit Zeeuws-Vlaanderen:

Een aangename verrassing! Vorige week hebben we vermeld hoe we in het zwaar geteisterde Ghouta, Damascus, 100 gezinnen konden helpen met voedsel maar ook met batterijen en laders voor telkens vier LED-lampen. Nu krijgen we reacties van mensen die wenen van dankbaarheid. Voorheen moesten de kinderen in de late namiddag gaan slapen omdat ze geen licht hadden. Nu kunnen ze blijven studeren. Meteen ook dank aan allen die ons blijven steunen om te kunnen  helpen.

Na de ontmoeting van Mr. Bunker Roy, (stichter van Barefoot College in Indië) met Moeder Agnes-Mariam hebben we 3 vrouwen uit Qara en 3 uit Sadad naar Barefoot College Indië  kunnen sturen voor een periode van telkens zes maanden om gevormd te worden tot “solar mamas”, in staat om lampen te maken op zonne-energie.

Ter kennismaking met Bunker Roy:

Barefoot College is een NGO die als belangrijkste doelstelling heeft (analfabetische) vrouwen uit de armste landen werk geven opdat zij voor zichzelf en voor hun omgeving zouden kunnen zorgen. Hiervoor nodigen ze vrouwen uit vanuit de hele wereld. Vanuit Indië werd er op aangedrongen dat we een eigen commerce zouden opzetten om de solar mamas, eenmaal teruggekomen uit Indië, werk te kunnen geven. Zo hebben we een container met solar-materiaal aangeschaft. We hebben nogal wat moeite gehad om die workshop op te stellen maar hopen dit jaar in ons klooster lampjes te maken en dus werk te geven aan de solar mamas (wordt vervolgd). Een groot deel van de Indische container hebben we als humanitaire hulp uitgedeeld, waaronder dus ook de batterijen en laders aan de 100 families die wonen in de armste wijken van Damascus.

“Pandemie van de angst”

In een tijd waarin we met één muisklik informatie naar de andere kant van de wereld  kunnen sturen (als het internet werkt) is Syrië door zogenaamde “vrienden” zo “beschermd” en afgeschermd dat er nagenoeg niets binnen of buiten gaat tenzij iemand ons bezoekt en het meebrengt.  Eind vorig jaar is een van onze medebroeders naar Vlaanderen gereisd om enkele weken later, beladen als een muilezel hier terug te keren. Het was voor ons een enige kans. Zo kreeg ik o.m. dit merkwaardige boek: Kees van der Pijl, Pandemie van de angst. Opstap naar een totalitaire maatschappij, de Blauwe Tijger, juni 2021 eerste druk en in juli 2021 reeds tweede druk. Het was een geschenk van de uitgever zelf, waarvoor ik hem dankbaar ben. Ik dit korte bestek geef ik een voorsmaak van de gedocumenteerde,  ruime en diepe inzichten. Neen, ook hier zie je nog niet alle stukjes van de puzzel, maar het totaalbeeld komt aardig in zicht.

Alles wijst er op dat prof. Karel van Wolferen gelijk heeft: “Geen van de analyses die ik in het Engels en het  Duits langs heb zien komen kan tippen aan dit door Kees van de Pijl in het Nederlands geschreven overzicht van de aspecten die nodig zijn om de totaliteit ervan in beeld te brengen” (achterflap). Kees van der Pijl brengt de historische, maatschappelijke, technologische en politiek-economische ontwikkelingen in beeld die de voedingsbodem vormden voor de manier waarop overheden op de ‘pandemie’ hebben gereageerd. Als politicoloog en emeritus hoogleraar aan de universiteit van Sussex had hij vooraf deze achtergronden al nauwkeurig bestudeerd. Daarom kon hij op zulke korte tijd al een zo ruim overzicht geven.

De angstcultuur en het zaaien van paniek werd al in de jaren ’70 voorbereid. Extremistische groepen pleegden bomaanslagen her en der maar achteraf bleek dat het de geheime diensten waren die dit organiseerden. Zo konden regeerders, al waren ze helemaal niet geliefd, zich laten gelden als de noodzakelijke beschermers van de bevolking. “Dat mechanisme is de kern van de politiek van na de koude oorlog geworden”. Zo geven mensen zich over aan de machthebbers en zijn bereid zonder meer  afstand te doen van hun meest wezenlijke grondrechten. Nu zijn het geen bomaanslagen die ingezet worden, het is geen spectaculaire aanslag op de WTC torens in New York zoals op 9/11, nu wordt een virus ingezet om angst te zaaien.

Het mondiale kapitalisme van  het westen is in een “revolutionaire crisis” beland. Hierbij hebben verschillende groepen verschillende  belangen. Er is een oligarchie (Bill Gates en consoorten), er is een kosmopolitische kaderlaag met academici, er zijn immigratiebolwerken en tenslotte  “een verwaarloosde of overtollige autochtone bevolking”. Deze groepen kunnen als in een klassenstrijd tegen elkaar  uitgespeeld worden. De oligarchie heeft hierbij de universiteiten en de media in handen. Universitaire vorming en journalistiek zijn niet veel meer dan leren in de pas lopen van de oligarchen die hen betalen. Overigens is ook grondig historisch onderricht afgeschaft. Hierdoor is het niet meer mogelijk om vergelijkingen te maken tussen wat nu gebeurt en wat er in nazi Duitsland tijdens WO II georganiseerd werd, hoewel de gelijkenissen frappant zijn. Verder wordt op boeiende en nauwkeurige wijze de mediamanipulatie beschreven. Toen bleek dat corona niet genoeg doden opleverde om verder  angst aan te jagen, werd onmiddellijk overgestapt naar de PCR test die, zoals nu ten overvloede bewezen is,  geen ziekte kunnen vaststellen. Daarom spreken ze van “positieven” die ze “besmettingen” noemen. En met meer testen kun je natuurlijk deze zogenaamde “besmettingen” eindeloos opdrijven. Zo werd de angst er weer in gehouden.  Tenslotte is er nog de mogelijkheid om met de grootste ernst te waarschuwen voor volgende “golven” en opduikende ”varianten”, al betekenen die nauwelijks nog enig gevaar. Ook onze VRT berichtgeving over corona is een schoolvoorbeeld van deze kinderachtige mediamanipulatie.

De boekdrukkunst bracht een revolutie teweeg. Mensen konden zelf de Bijbel lezen en dat veroorzaakte een crisis in de Kerk. Nu wordt een informatieoorlog gevoerd. Privébedrijven krijgen enorme opdrachten van veiligheidsdiensten om mensen die tegen lockdown zijn  of anti-vaxxers op te sporen en te neutraliseren. Het is nu de heersende klasse zelf die de democratie bedreigt en het gevaar van repressie vormt. De machtsgreep waarmee onze regeringen hun  bevolking nu in bedwang houden,  is volgens Kees van de Pijl al mislukt. Inderdaad hebben Mao en Stalin het lang volgehouden, maar dat was in landen die repressie gewoon waren. In onze landen lukt dat niet. Wat onze premiers ook met veel bravoure blijven verkondigen, je kunt geen nieuw abnormaal blijvend als normaal opleggen. Daar komt te veel weerstand tegen, zoals nu in  het hele westen steeds meer duidelijk wordt.

Denemarken en Noorwegen zijn al klaar om alle coronamaatregelen op te geven. En de reactie van de Canadese eerste minister Justin Trudeau, als een bange haas gevlucht voor de “karavaan van de vrijheid”  in Ottawa, geeft een voorsmaak van het lot van onze arrogante, ogenschijnlijk zelfverzekerde regeerders, die met misprijzen voor het volk,  zijn  grondrechten en welzijn, de vernietigende  dictatuur van een superrijke elite opleggen.

Laten we terugkeren naar de oeroude wijsheid. In de Bijbel staat de oproep “Wees niet bevreesd” ongeveer evenveel keren als er dagen in het jaar zijn. Jezus zegt: “… weest niet bezorgd voor uw leven… Trouwens, wie van u is in staat met al zijn  tobben aan zijn  levensweg één el toe te voegen?… Let eens op de bloemen… Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven  geworpen wordt, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?… Uw Vader weet wel wat gij nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden… Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn” (Lucas 12, 22-32).

Karavaan van de vrijheid in Ottawa en het westen

Vele duizenden Canadese camioneurs, gevaccineerden en niet-gevaccineerden, trokken van Vancouver naar Ottawa (28-29 jan. 2022) om te protesteren tegen verplichte vaccinatie. De Canadese journaliste Hilary White maakt van het hele gebeuren nu een nauwkeurige analyse (4 februari 2022: camionneurs-de-la-liberte-a-ottawa-lastucieuse-et-encourageante-analyse-dune-journaliste-canadienne/5664910. Het is zonder  meer een lofrede geworden op de minutieuze en uiterst professionele voorbereiding, het zeer gedisciplineerde verloop, de nauwkeurige informatieverstrekking… De camioneurs worden in alle kerken ontvangen, hebben zelf voedselvoorraad bij voor weken, werken samen met de politie om in het geblokkeerde Ottawa de nodige openingen  te laten  voor noodgevallen. Ze zorgen zelfs voor hooi voor de paarden van de politie! Blijkbaar zijn de Canadezen in staat met een  glimlach de duisternis te verdrijven van de hel die hen door de regering wordt opgelegd. Zij maken in ieder geval duidelijk dat de wereld waarin zij gedwongen worden te leven niet de wereld is die God voor hen  geschapen heeft!

Ziehier een greep uit de beschikbare informatie: canada-le-gigantesque-convoi-de-la-liberte-2022-en-route-pour-ottawa/5664666. Aankomst in Ottawa: live-coverage-freedom-convoy-arrives-in-ottawa.; en-direct-raw-footage-convoi-de-la-liberte-2022-colline-du-parlement/5664700;  https://www.youtube.com/watch?v=Gc2JBQqZfB4; het-canadese-trucker-konvooi /; laatste-nieuws/mensenrechtenactivisten-rijden-in-vrijheidskonvooi-als-protest/; une-organisation-bien-huilee/; bezetting-ottawa-dag-2-we-zijn-net-begonnen/; canada-freedom-convoy-media-bias/; Nog over de truckers van Canada:  www.youtube.com/watch?v=iW1XrR7Xa34 Ottawa Truckers Parliament Hill Freedom  Protest; www.youtube.com/watch?v=yOAE3XrGq94 ; https://www.youtube.com/watch?v=pdF84HHMq0w. Na Ottawa gebeurt nu hetzelfde in alle groten steden van Canada:le-canada-tout-entier-sest-joint-au-convoi-sauf-trudeau-qui-accuse-freedom-convoy-2022-de-propager-la-haine-le-racisme-et-la-violence/5664804

En dit nog

*

*

*

*