Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Syrische leger, geholpen door zijn trouwe bondgenoten Rusland, Iran en Hezbollah behalen over zowat heel het land overwinningen. IS lijdt zeer zware verliezen aan manschappen en materiaal. Palmyra is weer  heroverd. Toch gaat de oorlog verder met moorden, aanslagen en verwoestingen. Ten westen van Palmyra werd vorige maand een groepje door terroristen aangevallen.

Afbeeldingsresultaat voor Pyotr MilyukhinVier  soldaten werden gedood en de Russische Generaal Majoor Pyotr Milyukhin verloor beide benen en een oog. Zij geven hun leven voor de bescherming van het volk.  En gelukkig leven we, zoals velen, met de bevolking zelf  in vrede en harmonie. We stellen ons  wel vragen  omtrent de zogenaamde vredegesprekken en de duistere  bedoelingen van sommige machthebbers.

Het lijkt meer op een marionettenspel, een poppenkast, waarbij de echte acteurs  achter de schermen aan de touwtjes blijven trekken. Om de ellende  van het volk bekommeren zij zich niet. Verheugend is dat er wel mensen zijn die daadwerkelijk willen helpen. Moge God het hen honderdvoudig vergelden.

P. Daniel

Vrijdag 10 maart 2017

Uit het leven in de gemeenschap

Akathist

Zeer populaire liturgieën ter ere van O.L.Vrouw zijn de lange “akathisthymne” (= niet zitten; ze  wordt  staande gezongen) en de “paraclisis”. Ze zijn respectievelijk als een voorbereiding op het feest van de Aankondiging (25 maart) en van de Tenhemelopneming (15 augustus). In de akthisthymne wordt vooral het mysterie van de Menswording belicht. Ze is historisch verbonden met de bevrijding van Constantinopel en  wordt als een machtige smeekbede om bescherming gebeden. In 626 werd Constantinopel belegerd en patriarch Sergius besloot de stad toe te wijden aan O. L. Vrouw en de akathisthymne gans de nacht door te zingen. De stad werd gespaard. (Nvdr: video onderaan)  Iedere vrijdag in de vasten wordt deze hymne gezongen. Deze vrijdagavond gingen we zoals  vorige vrijdag met  gans de  gemeenschap naar de parochiekerk in Qâra en hebben daar samen met abouna Georges en de parochianen deze mooie levendige dienst  gevierd. Het was een aangename ontmoeting, een gezamenlijke lofzang en een wederkerige bemoediging.

Schijn bedriegt

Enkele leden van de  gemeenschap gaan boodschappen doen. Daarvoor hebben we verschillende chauffeurs ter beschikking, vooral van dezelfde grote christelijke familie die al sinds eeuwen met dit klooster verbonden is. Nu is het een ongehuwde man die als ingenieur halftijds voor de staat werkt, een appartementje heeft in Qâra maar praktisch altijd bij ons woont, leeft en werkt. Tijdens de rit groet hij voortdurend mensen langs de weg of stopt even om een babbeltje te slaan. Plots ziet hij een  eenzaam, gesluierde, vrouwtje langs de weg. Het lijkt een hulpeloos oud weduwtje te zijn. Onze chauffeur stopt en vraagt of hij kan helpen. Ze zegt dat ze naar Deir Atieh moet. Dat komt goed uit want wij rijden ook naar Deir Atieh en ze  stapt in. Dan komt de verrassing. Het is helemaal geen oud besje maar een vrouw van middelbare leeftijd, ze spreekt perfect Frans, heeft in Frankrijk gestudeerd en is tandarts in Aleppo. Ze is nu de nodige schikkingen aan het treffen om na de ellende van de  voorbije jaren en maanden haar praktijk te kunnen hervatten.

Dit geeft ons een beeld van het Syrische volk. Uiterlijk lijkt het hier soms op Afrikaanse toestanden, vooral wat afspraken betreft. Onder deze schijn schuilt echter een fier volk met een behoorlijke ontwikkeling, een rijke traditie en grote cultuur. De gepensioneerde Franse chirurg, die enkele maanden geleden bij ons was en het privé ziekenhuis van Deir  Atieh bezocht, zei verrast dat het als model kan dienen voor vele Franse ziekenhuizen. En dan leven ze hier  nog in oorlog en onder verstikkende sancties! Wanneer we vanuit Europa naar Syrië kijken, moeten we er wel rekening mee houden dat schijn bedriegt.

Een invasie van boomplanters

Vrijdagvoormiddag zou een groep jongeren uit Qâra komen om bomen te planten voor het klooster, langs beide zijden van de  weg die naar Qâra leidt. In feite waren ze met 150. Het is een nieuwe scoutsgroep bestaanden uit moslims en christenen. En zo werden er in de voormiddag een duizendtal bomen geplant. Die moeten ook allemaal extra water krijgen, anders sterven ze. Het was een aangename bedoening. Enkelen maakten muziek met tamtam, want er was volk genoeg. Daarna kwam heel de groep naar het klooster voor een bezoek en maar foto’s en selfietjes nemen.

Gebed van de heilige Efrem

Tijdens de vasten eindigen we de vespers met dit krachtige gebed van de Syrische heilige hl. Efrem (+ 373) waarbij driemaal een grote “metanie” gedaan wordt, d.i. knielen en buigen met het hoofd tegen de  grond: “Heer en Meester van mijn leven, geef mij geen geest van  luiheid, nieuwsgierigheid, eerzucht en praatzucht. Maar wil aan uw dienaar een geest schenken van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde. Ja, Heer mijn Koning, geef me dat ik mijn fouten mag zien en niet oordeel over mijn broeder. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen”

Een internationale poppenkastvoorstelling

Op 23 februari werd in Genève de vierde gespreksronde  besloten van de delegatie van de  Syrische Arabische Republiek met de vertegenwoordigers van de oppositiegroepen. Wie als nuchtere buitenstaander  (en slachtoffer) kijkt naar deze gesprekken in Astana en Genève, die handelen over het  staken van de  vijandelijkheden in Syrië, het staken van het bloedvergieten en het herstel van de  vrede, ontdekt dat het een vreemde bedoening is. Immers,  grote aanslagen en verwoestingen schijnen gewoon door te gaan. De algemene visie die de westerse media over de situatie brengen luidt als volgt. Syrië is een dictatuur waarbij de verschillende  volks- en geloofsgroepen  in een bittere burgeroorlog met  elkaar zijn verwikkeld: soennieten, sjiieten, druzen, alawieten, christenen… Ze kunnen er zelf niet uit komen en daarom moet de internationale gemeenschap langs de UNO hen helpen om bevrijd te worden van deze spiraal van onderling geweld door een overeenkomst  over  een goede constitutie,  een regering van nationale eenheid en een aanvaardbare president. Dit lijkt een eenvoudige  beschrijving van de situatie te zijn, maar komt totaal  niet overeen met de werkelijkheid.

Syrië heeft al vanaf 2012 een nieuwe constitutie met een democratisch meer-partijen-stelsel en een president die eveneens  democratisch gekozen is en door de grote meerderheid van alle bevolkingslagen aanvaard. Daarom zie je  op vlaggen, winkels en auto’s de foto van de president. Er heerst geen onderlinge burgeroorlog. Syrië was en is een model van echte lekenstaat, waar het fanatieke islamisme niet wordt geduld en waar alle geloofs- en  volksgroepen in harmonie samenleven. Vanaf het allereerste begin van de oorlog tegen Syrië, is het volk eensgezind blijven protesteren tegen het terrorisme dat vanuit het buitenland wordt gevoed. De overgrote meerderheid van het volk wil geen islamitisch fanatisme maar de harmonieuze lekenstaat. Een CIA rapport uit 1980, bedoeld om Syrië te destabiliseren vermelde toen al de voor hen grote moeilijkheid dat de president “een stabiliteit in Syrië heeft gebracht zoals nooit voorheen”.

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86T01017R000100770001-5.pdf   https://www.cia.gov/library/readingroom/document/527b88eb993294098d51770a

Newly Declassified CIA Report Exposes Over 25 Years Of U.S. Plans To Destabilize Syria

En hierover gaat de grote strijd. Op 12 november 2012  werd in Riyad al een zogenaamde “Syrische oppositie” samengesteld onder de naam “Nationale Constitutie”. De huidige leider is Nasr-al-Hariri die in feite de Saoedische koninklijke familie vertegenwoordigt die hun wahabisme willen verspreiden. Daarom heeft hij nogmaals herhaald dat Bachar al Assad weg moet. Na de voorbereidende gesprekken in Astana werd op 24 januari 2017 nochtans een gezamenlijke verklaring uitgegeven van Iran, Rusland en (schoorvoetend) Turkije waarin herbevestigd worden: “… de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de Syrisch Arabische Republiek als multi-etnische, multi-religieuze, niet-confessionele en democratische staat, zoals door de UNO Veiligheidsraad werd erkend” En dit blijft voor de westerse machthebbers en hun bondgenoten van de golfstaten onaanvaardbaar. Syrië moet in een islamitische chaos en dictatuur veranderd worden opdat het westen en zijn vrienden vrij zouden kunnen beschikken over het land en zijn grondstoffen en om eindelijk zijn pijplijn voor Saoedi-Arabië en Qatar te kunnen aanleggen tegen Rusland en Iran. Robert F. Kennedy Jr. spreekt daarom van “een andere oorlog om de pijplijn in Syrië”.

Ziedaar in grove lijnen de samenstelling van het internationale poppenspel in Genève. De VS, Israël, de golfstaten, de NAVO en Europa zijn de acteurs en aanvallers van Syrië  op het terrein.  De afgevaardigden van de oppositiegroepen in Genève zijn hun marionetten. Syrië, Rusland, Iran en de Hezbollah zijn de  verdedigers op het terrein en in Genève. Het half miljoen doden, de grootste vluchtelingenstroom sinds W O II en een prachtig land dat nu verwoest is, dat zijn niet de zorgen van de  acteurs-aanvallers in dit poppenspel.

Het einde van de poppenkastvoorstelling is nog niet  duidelijk. Bepaalde actoren zijn zelf  nog in volle evolutie.  Tot en met Obama, overheerste in de VS de steun aan de “Arabische Lente”, aan de djihadisten, de moslimbroeders, een willekeurige militaire tussenkomst in elk land dat nog onafhankelijk wil blijven. Dat alles onder de vlag van een “nieuwe wereldorde”, een  wereld zonder grenzen, een neoliberalisme, een globalisatie, geleid door de wapenindustrie en de  banken. In zijn verkiezingscampagne heeft D. Trump als een olifant in een porseleinenwinkel enkele pronkstukken tegen de  grond gegooid, zoals de onaantastbare waarheid van de  gevestigde media, de diabolisering van Rusland, de heilige alliantie met de NAVO, de steun aan de terroristen… Sinds hij president is heeft de Amerikaanse onderwereld efficiënt een aantal onderwerpen terug in de uitstalraam kunnen zetten, maar de strijd tussen D. Trump en de gevestigde machten gaat door en is nog lang niet beslecht. Hopen maar dat hij uiteindelijk toch een radicale ommekeer kan en wil bewerken.

Europa met de NAVO volgde tot heden trouw Big Brother in al zijn wensen en bevelen tot en met de actieve medewerking aan de verwoesting van o.a. Libië en Syrië, alsook de  waanzinnige oorlogsopbouw tegen Rusland. Europa komt echter steeds meer voor  een  beslissende keuze. Ofwel werkt het gewoon verder aan zijn zelfvernietiging met zijn landen zonder grenzen, zonder waarden en zonder identiteit, zijn multiculturalisme, zijn steun aan de nieuwe wereldorde,   zijn morele decadentie en doodscultuur zonder grenzen. Ofwel gaat het de moeizame weg van de terugkeer naar zijn christelijke wortels en  de herwaardering van het gezin met de eigenheid en rijkdom van de afzonderlijke landen. Dan zal het aanleunen bij de heropstanding van Rusland en daadwerkelijk meehelpen om de christenen in het Midden-Oosten te steunen en van uitroeiing te behoeden. Europa quo vadis?

De volgende voorbereidende voorstelling van de poppenkast gaat door in Astana, hoofdstad van Kazakhstan op 14-15 maart 2017.

Palmyra weer  bevrijd

In mei 2015 werd Palmyra met  zijn  kostbaar werelderfgoed door IS ingenomen. Tien maanden lang zorgden ze voor barbarij en verwoestingen. Op 27 maart 2016 werd Palmyra  bevrijd en de Russen organiseerden er een historische concertuitvoering. Helaas, met hulp van de “internationale coalitie” kon IS Palmyra op 11 december 2016 weer veroveren door een verrassingsaanval op het ogenblik dat Syrië en Rusland hun krachten wijdden aan de  bevrijding van Aleppo. Hierdoor werden weer andere kostbaarheden verwoest zoals een deel van het Romeins theater dat helaas gebruikt werd voor gruwelijke massaslachtingen. Sindsdien werd  de herovering nauwkeurig voorbereid met behulp van de ervaringen van vorige keer. (Nvdr: De Raad van Europa is wakker geschoten: video onderaan)

Afbeeldingsresultaat voor Andrei KartapolovKolonel Generaal Andrei Kartapalov, opperbevelhebber van de Russische troepen in Syrië gaf vorige zondag meer uitleg over de goede samenwerking tussen de Russische luchtmacht en de Syrische landmacht. Hij prees de Syrische soldaten om hun inzet en moed. Nu IS hier verdreven is, zal de strijd verder gaan tegen de Koerden en Turkije, die hier  beiden hun eigen droom willen verwezenlijken.

“Mary’s Meals” in Aleppo

In zijn pastorale brief Een vasten van tranen schetst de Maronitische aartsbisschop van Damascus, Mgr. Samir Nassar een erg somber  beeld van de toestand in Syrië. Hij spreekt van een Apocalyps met ruïnes alom, ingestorte gebouwen, uitgebrande huizen, spookwijken en dorpen die met de grond gelijk gemaakt zijn. Weinige families zijn nog ongeschonden en 3 miljoen kinderen kunnen niet naar  school. Voor deze laatsten heeft Mary’s Mealseen nieuw initiatief genomen. De organisatie “Mary’s Meals” is werkzaam in 14 landen (o.a. Malawi, Liberia, Zambia, Kenia, Haïti, Indië en Zuid-Soedan). Het doel is de honger van kinderen bestrijden en helpen bij de opbouw van hun leven in landen die door oorlog worden verwoest. Ze geeft schoolmaaltijden, waardoor kinderen aangemoedigd worden terug naar school te gaan. Vorig jaar werden deze maaltijden uitgebreid tot Libanon, waar nu ongeveer 1,5 miljoen  Syrische vluchtelingen hun toevlucht hebben gezocht.  Dagelijks kregen kinderen van Syrische vluchtelingen samen met hun Libanese klasgenootjes een maaltijd in een school  vlakbij de hoofdstad Beiroet.

Afbeeldingsresultaat voor Magnus MacFarlane-BarrowDe Stichter en directeur  Magnus MacFarlane-Barrow heeft nu besloten deze maaltijden, samen met de regionale partner Dorcas ook in Aleppo te verstrekken. Hierdoor krijgen ongeveer 1500 kinderen in zes scholen over de stad verspreid iedere dag een maaltijd.  De gemiddelde kostprijs om een kind gedurende een volledig jaar via Mary’s Meals een maaltijd te bezorgen op school, bedraagt momenteel slechts €15,60. De Vlaamse afdeling is nog verbonden met Nederland (www.marysmeals.nl), vandaar het Nederlands rekeningnummer voor wie wil helpen:  IBAN: NL13 RABO 0166 2733 41 / BIC: RABO NL2U op naam van Mary’s Meals Nederland, Melkerstraat 2 Nl 5469 SL ERP (Veghel). In Nederland heeft Mary’s Meals zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat voor Nederlanders giften fiscaal aftrekbaar zijn. Hun juiste adres is: Mary’s Meals Nederland, Melkerstraat 2 te NL 5469 SL ERP (Veghel).

Ondertussen trachten ook wij de mega-keuken in Aleppo nog een tijd te kunnen volhouden door 25.000 warme maaltijden te bezorgen, 5 dagen op de week. Ook dit kan gesteund worden: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB,  Abdij Postel, Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL, Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel.

Deze week werden ons toegestuurd:

 Nogmaals het vorige bericht, in keurig Italiaans  vertaald door “oraprosiria”:

/oraprosiria.blogspot.it/2017/03/padre-daniel-intraprendere-un-cammino.html

De vorige week reeds vermelde Duitse TV-uitzending over de westerse berichtgeving als de grootste leugen van deze tijd, nu in het Nederlands vertaald: kla.tv/10103

P. Daniel

4 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  • Wie heeft gelijk? Ejbron of Spiegel online?

   in Düsseldorf ging een 36 jarige man in het station mensen met een bijl te lijf.
   De man is een asielzoeker, wat natuurlijk niets over asielzoekers zegt.
   Hij is een Kosovaar, wat natuurlijk niets over Kosovaren zegt.
   Hij is een moslim, wat natuurlijk niets over moslims en
   de islam zegt.
   Hij werd humanitair verwelkomd, wat natuurlijk niets over de humaniteit zegt.
   Hij is psychisch ziek, wat natuurlijk niets over psychisch zieken zegt.
   Voor het overige heerst er geen oorlog in Kosovo, wat natuurlijk niets over Kosovo zegt.

 1. Een geschiedenisles.

  Een man met migratie achtergrond wordt als klein kind in een gastfamilie opgenomen en als een eigen zoon opgevoed.
  Hij krijgt in het gastland alle mogelijke steun, opvoeding en onderwijs.
  Hij bekomt een hoge positie in de regering.
  Hij lijkt volkomen geïntegreerd, in het bijzonder omdat hij van het gastland alleen maar goeds ervaart.
  Ondanks dit alles doodt hij een lagere ambtenaar van het gastland.
  Later zorgt hij voor verwoestingen en duizenden doden in het gastland.
  Hierna heeft hij wel de beleefdheid, het verwoeste gastland van zijn soortgenoten te bevrijden en met deze ondankbare lieden in de woestijn te verdwijnen.

  Fragment uit het geschiedenisboek bijbel.

Reacties zijn gesloten.