Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Volgens de officiële cijfers van de UNO én de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) stierven er de laatste vier maanden (van 1 jan. tot 1 mei 2020) wereldwijd 237.469 mensen aan het coronavirus, 327.267 aan malaria, 357.785 door zelfdoding, 450.388 in een verkeersongeval, 2.740.193 aan kanker, 3.731.427 aan ondervoeding, 4.331.251 aan infectieziekten en 14.184.388 door abortus. (…)

décès dans le monde 1er janvier-1er mai 2020

Zijn er in onze wereld duistere krachten werkzaam die het leven en het geluk van de mensen veranderen in dood en ongeluk door abortus en euthanasie, oorlogen, dodende sancties juist voor volken en landen die al door terroristen werden uitgemoord en vernietigd, hevige angst waardoor zelfmoord verhoogt, algemeen verplichte lockdown  waardoor hongersnood en ondervoeding spectaculair toenemen, vereenzaming van ouderen door bezoek van hun kinderen te verbieden, vereenzaming van grootouders die hun kleinkinderen niet mogen ontvangen, door het verhinderen van alle gezonde menselijke relaties en tenslotte door een eenvoudig, goedkoop en efficiënt middel tegen corona te verbieden?

Kortom, het is het tegendeel van wat we de bescherming van de burgerbevolking noemen.

Door het creëren van angst met monsterleugens in de media (“er zullen miljoenen doden vallen…!) kon de wereldbevolking als in een ijzeren harnas worden opgesloten met afschaffing van de meest elementaire rechten. Wordt de wereld na deze mensonwaardige militarisering voorbereid voor een algemeen verplichte en nog gevaarlijkere vaccinatie? Het is tijd voor een opstand van volkeren die zich bewust zijn  van hun burgerrechten  en menselijke waardigheid.

De goed gefundeerde en dringende noodkreet van dr Pascal Sacré i.v.m. de algemene mobilisatie voor een vaccin tegen het coronavirus, vatten wij (te) kort aldus samen: Terwijl de rijken ziek worden van vaccins, sterven de armen van honger!

Onze media bezorgen ons weer een straf staaltje van genderpropaganda.

Hierop heb ik een passend antwoord geschreven: Pandemie van de genderideologie. Al zullen deze klanken in de openbare opinie deskundig gedoofd worden, het lijkt me beter    dergelijke tegenstemmen meer te laten horen en te verspreiden.

Onder “En dit nog” krijg je weer een gevarieerde rijkdom aan degelijke informatie.

P. Daniel

Flitsen

Op de zesde Paaszondag zet de oosterse liturgie de genezing en het vrijmoedig getuigenis van de blindgeborene in het volle licht. De Latijnse liturgie benadrukt  de openheid voor de komst van de hl Geest. Vorige week hielden we de grote processie rond de gebouwen en het terrein om de bescherming van allerlei plagen en de beestjes-plaag af te smeken.  Het is niet aangenaam als ’s avonds de vloer van uw kamer zwart ziet van beestjes, ook al heb je de deur dicht en is er geen elektriciteit. Na twee dagen waren alle beestjes weg uit Mar Yakub, uit Qâra en uit Syrië. Vo vertrouwen hielden we maandag-dinsdag-woensdag  de kruisdagen om zegen te vragen voor een goede oogst. Eerst gingen we naar de grote velden aan het einde van het terrein, daarna naar het andere uiteinde, de oude boerderij en waterbassin en tenslotte naar de kruidentuinen, waarbij we ook de kluis zegenden. We volgden niet helemaal de Latijnse liturgie door de processie te beëindigen met de passende eucharistie. Neen, we blijven de dag beginnen met de ruim 2 uur gebed: eucharistie, stille aanbidding en lauden. Overigens, een lange processie door deze rots- en woestijngrond is vermoeiend. Gelukkig, de kleine Yakub zorgt voor passend vervoer: de ezel. Woensdagmorgen zongen we voor het laatst de plechtige lauden met alle paasgezangen om ’s avonds, na de laatste kruisprocessie de feestelijke vespers  van O.H. Hemelvaart te zingen. Het is de triomf van Jezus die, één met de Vader en de  Geest, mét zijn verheerlijkt Lichaam plaatst neemt op de Troon van zijn Glorie. Door onze éénheid met de Verrezen Heer vormen wij het Mystiek Lichaam van Christus. Zo is zijn Hemelvaart ook voor ons een dag van triomf. Wij moeten het “volgeling zijn” en de vorming van het beeld van de gestorven en verrezen Christus op aarde in ons eigen leven echter nog (laten) voltooien. Onze uitnodiging ligt echter klaar en we worden verwacht bij Hem.

Nvdr: De Chrétiens d’Orient plaatsten deze video op hun YT-kanaal. Het geeft u een idee – voor zover nog nodig – wat er in Mar Yakub zoal gaande is. Zuster Claire-Marie leidt u rond.

Vaccinatiehysterie voor de rijken,  hongerdood voor de armen

Ziehier de noodkreet van een Belgische arts specialist Pascal Sacré, met grondige verantwoording van al zijn beweringen: Vaccinaties voor iedereen, maar aan watergebrek wordt niets gedaan.

EU en WGO mobiliseren politiek, wetenschap en economie met een wedloop tegen het uurwerk voor “een vaccin voor iedereen” tegen corona. Er worden wereldwijd miljarden € en dollars ingezet voor het goede doel bij uitstek! Wereldwijd stierven hieraan tot heden: 324.990 mensen. Jaarlijks sterven meer dan 5 miljoen mensen door gebrek aan drinkwater.

Waarom een mondmasker voor gezonde mensen verplichten wanneer specialisten waarschuwen dat het niet efficiënt is en bovendien besmetting kan bevorderen? Waarom is er geen aanmoediging om het immuunsysteem te versterken door vitamine D en C?

De media creëren een ziekelijke sfeer van angst en dood. Het is niet goed het heil alleen in medicamenten te zoeken. Medicamenten geven dikwijls bijwerkingen die erger kunnen zijn. Daarom is ook de gezondheid van de Belgische bevolking lamentabel, door overmatig gebruik van alcohol, tabak, suiker… en obesitas.

“Waar zijn de gedreven debatten hierover? Zij vormen de echte problemen die door deze crisis aan het licht gekomen zijn, veel meer dan de verslechtering van het milieu door bezoedeling of van de openbare diensten door rentabiliteit”

Verantwoordelijken en journalisten spreken van niets anders dan vaccins, mondmaskers en afzondering. Het zijn de “rijke” landen die direct alle hoop stellen op vaccins. De griepepidemie van 2009 (AH1H1) werd door WGO vlug als pandemie bestempeld. Wereldwijd werden 60 miljoen mensen gevaccineerd. “In België heeft de vaccinhysterie 85 miljoen € gekost aan de staat en 20 miljoen € aan de sociale zekerheid, terwijl ze 80,2 miljoen opbracht voor de farmaceutische bedrijven”. Bovendien veroorzaakte dit vaccin bij vele erge neurologische bijwerkingen. (Inmiddels heeft dr. Pascal Sacré een gefundeerde uitleg gegeven over de grote gevaren van vaccins onder de titel: aanbidding van het gevaarlijke,  misprijzen van het natuurlijke. Het vaccin Pandemrix maakte in Europa 800 kinderen ziek. Gaan we weer dezelfde risico’s nemen door gezonde mensen met een gevaarlijk virus te besmetten? “Bij iedere epidemie, iedere pandemie  wordt door onze regeringen voor het volk het middel van een vaccin voorgesteld als de door officiële instellingen zoals de WGO en de nationale gezondheidsorganisaties universeel gevierde oplossing. Het houdt werkelijk risico’s in door zich te vlug te storten in een programma van iedereen te vaccineren met dure, niet aangepaste en gevaarlijke producten, zoals we zagen in 2009. Bovendien toont deze wedloop naar vaccins hoe ongelijk de prioriteiten zijn van de rijke en arme landen. Hierbij wordt vergeten dat het beste middel tegen ziekten, met name infectieziekten bestaat in het verzorgen van de levensvoorwaarden door gezonde voeding en drinkwater, leven in een gezonde omgeving en het onderhouden van de  gewone hygiënische maatregelen”. De Hongaarse verloskundige Ignaz Semmelweis (+ 1865) ontdekte al dat de simpele hygiëne van het wassen van de handen in de materniteiten van Wenen een forse daling van het sterftecijfer bewerkte. (kraamvrouwenkoorts)

Nvdr: De WGO stak de pluimen van Semmelweis op hun eigen hoed:

Van 1 jan tot 15 mei 2020 stierven 1 000 923 mensen door gebrek aan drinkwater. Er zijn nog 786 miljoen mensen of 11% van de wereldbevolking die geen drinkwater hebben. Ieder jaar sterven meer dan 5 miljoen mensen, waaronder vele kinderen, door gebrek aan drinkwater. Bovendien sterven er ieder jaar volgens de VN nog eens tussen de 2 en 5 miljoen door infecties veroorzaakt door besmet water. Vervolgens is er de ondervoeding. “Volgens de huidige stand van de landbouw in de wereld kunnen zonder moeilijkheden 12 miljard mensen gevoed worden. Dat betekent  dat ieder kind dat nu van honger sterft in feite vermoord wordt” (Jean Ziegler). (Elders legt Jean Ziegler uit dat de basisvoeding bestaat uit mais, graan, en rijst. Omwille van de  beursspeculanten worden de prijzen opgedreven zodat de armen, wegens de mondialisatie, hun eigen basisvoedsel niet meer kunnen kopen. Zo dodelijk is het kapitalistisch financieel systeem. In Niger (2e armste land ter wereld) kan de Franse maatschappij Areva zich verrijken met het exploiteren van uranium, maar er is geen geld voor de irrigatie voor de landbouw: “De schok van deze crisis zal de revolutie inleiden”

De levensvoorwaarden in de wereld zijn erg verschillend.  De levensverwachting van een kind in Lesotho ligt onder de 50 jaar, in Zweden boven de 80 jaar.,Waarom de miljarden € en dollars voor “de vaccins voor allen” niet gebruiken voor basisvoeding voor allen? Waarom politiek, wetenschap en economie niet mobiliseren opdat ieder mens op aarde over drinkwater en basisvoeding zou beschikken? Rijken worden ziek van vaccins, armen sterven van honger.

Annex : Situatie in België

Inmiddels waarschuwt dr Pascal Sacré in een nieuw goed gedocumenteerd artikel voor de grote gevaren van vaccins, o.m. ernstige neurologische  ziekten, ‘sclérose en plaque’, autisme…Om een goed vaccin te kunnen  testen heb je minstens 15 jaar nodig. De inhoud van de vaccins wordt ook niet algemeen vermeld. VSK Vaccines, Sanofi en Pfizer verdienden er in 2016 respectievelijk meer dan 5 miljard, meer dan 4 miljard, meer dan 6 miljard € mee. Overigens, de verkoop van vaccins wereldwijd van 2011 tot 2016 steeg van 26 naar 42, 3 miljard. Uiteraard wordt verwacht dat deze big business nogmaals zal verdubbelen tegen 2025.

Na grondige wetenschappelijke studies heeft Andry Rajoelina, de president van Madagascar een thee aanbevolen op basis van Artemisia  Annua (ook goed tegen malaria). In zijn bevolking van 27,5 miljoen stierven er tot nu 3 mensen aan het corona virus. Officiële reactie: de president wordt onder druk gezet om zijn bevolking te laten vaccineren. In Frankrijk en België is deze plant verboden.

Sinds lang is er een sterke band tussen de politieke macht en de farmaceutische industrie, ook in België en de media spelen volop mee. Een lijst van vragen vanwege het “Initiative Citoyenne” aan onze regering (13 april 2020) over de huidige pandemie, kreeg zelfs geen antwoord, ook de Franstalige pers gaf er geen aandacht aan. Een twee vragenlijst, voorgesteld aan de pers, kreeg evenmin aandacht.

“Ondanks een overvloed aan getuigenissen en bevestigingen, ook van vele dokters, krijgt geen enkele van deze democratische en natuurlijke voorstellen enige steun van onze autoriteiten of media. Ze geven zelfs geen antwoord als er vragen gesteld worden. Zo draait onze wereld op dit ogenblik. Er is een verafgoding van het geld en van wat gevaarlijk is en misprijzen voor wat natuurlijk en voor het leven is” (…)

Pandemie van de  genderideologie

Ons medialandschap wordt nu sterk gekleurd door een “genderideologie”, die niet alleen het denken, maar ook het maatschappelijk leven zelf grondig vergiftigt. Iedere jongen en meisje, iedere man en vrouw, iedere vader en moeder moet nu zelf op ieder ogenblik vrij kunnen kiezen, los van de biologische werkelijkheid: een hij, een zij, een het, een dubbel of tripel… En zo worden we plots overspoeld door een pandemie van de genderideologie.

René Stockman, Generaal-overste van de Broeders van Liefde heeft in het laatste nummer van Acta Medica Catholica (van de Belgische artsenvereniging Sint-Lucas) aan de oorsprong  en de (on)zin hiervan een grondige studie gewijd: “Gender, een gevaarlijke dwaling”. Onze media reageren met koppen als: (hij) “jaagt dokters en wetenschappers op de kast” en “het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is”!  Hierop volgt een indrukwekkende lijst van  “progressieve wetenschappers” met ronkende namen en titels uit de Gentse vrijmetselarij en het passend uithangbord van een “transgender”. Er is evenwel geen spoor te bekennen van enig argument of tegenargument in verband met de nauwkeurige analyse van Broeder René Stockman. Ze blijken niet in staat te zijn tot enige redelijke dialoog. Voor hen telt alleen hun inmiddels vastgeroest dogma: iedereen moet uit de jukebox zijn keuze van seksualiteit kunnen maken en de rest van de  maatschappij moet dan voor de verbouwingskosten opdraaien. Als iemand hierover een kritische vraag zou hebben, dan is hij beslist een “beangstigend wereldvreemde”, een  “gender-ontkenner”.

Het herinnert me aan de ruime voorraad van progressieve dokters en aangepaste wetenschappers, waarover het naziregime tijdens WO II beschikte. Zij konden hun fantasie de vrije loop laten en ongehinderd, unieke en originele proeven op gevangenen uitvoeren.   Alleen wisten ze toen niet dat hun proeven waardeloos waren.  Niemand zal zich nu beroepen op de resultaten  van deze originele experimenten op mensen omdat ze zo gruwelijk waren.  Wat zo mensonwaardig is, is  voor de wetenschap waardeloos.  En toch waren er ook in die tijd dokters die nog niet “aangepast” waren. Een van hen was dr. Siegfried Ernst (+ 2001), die protesteerde  tegen het doden van zwakzinnigen en joden. Hij werd voor straf in verzekerde bewaring geplaatst, rechtstreeks onder het gezag van Himmler, maar hij kon ontsnappen. Hij was voorzitter van de Lutherse synode van Baden-Würtenberg en toen paus Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae (1968) schreef, vloog hij als lutheraan onmiddellijk naar Rome om deze paus uit de grond van zijn hart te danken, te feliciteren en aan te moedigen. Het officiële pauselijke verbod op hormonale contraceptie zag hij als een rots in de branding voor het behoud van de waardigheid van de menselijke seksualiteit.

Nvdr: Dr. Siegfried Ernst trad toe tot de R.K. kerk op 9 februari 1995 in Rome in aanwezigheid van kardinaal Joseph Ratzinger. Hij stierf op 7 mei 2001. Het requiem werd in de Ulmer Kathedraal gehouden, 9 priesters assisteerden, o.a. onze spekpater Werenfried van Straaten. Lees “Een eretribuut aan dr. Siegfried Ernst”: Voor het Rijk van God (Duits)

Op 18 mei herdachten we de honderdste verjaardag van de geboorte van een onvermoeibare verdediger van “de cultuur van het leven”: paus Johannes Paulus II (+ 2005). Om zijn onwrikbaar vasthouden aan de waardigheid van het menselijk leven hebben bepaalde groepen hem meermaals willen aanklagen voor “misdaden tegen de menselijkheid” o.m. omdat hij openlijk protesteerde tegen de winstgevende condoomindustrie, die aids meer bevorderde dan tegenhield. In 1985 bezocht hij Nederland, waar hij – in tegenstelling tot België – erg koel werd ontvangen. Ik herinner me een groot artikel in een belangrijke Nederlandse krant. De journalist reageerde scherp op deze paus als “gevaarlijke utopist”. Hij verweet hem dat hij niet in de werkelijkheid leefde. Inderdaad was Johannes-Paulus II voortdurend  bezig met de vereniging van oost en west Europa. Hij sprak over de twee longen van het éne Europa. Voor de journalist was dit een gevaarlijke wereldvreemde houding. Enkele jaren later viel de muur van Berlijn en begon Europa uit twee longen te ademen. Geen enkele politicus had dit voorzien. Geen enkele politicus had er ook maar iets voor gedaan. Johannes Paulus II had dit voorzien én voorbereid. Hij had reeds als kind leren weerstand bieden tegen een ziekelijk opgedrongen openbaar leven, zowel vanuit het nazisme als vanuit het communisme. Ook op persoonlijk vlak wist hij in tegenspoed stand te houden. Toen hij 9 jaar was stierf zijn moeder. Zijn oudste broer studeerde af als arts (met de hoogste onderscheiding), maar stierf 2 jaar later aan roodvonk, nadat hij een ganse nacht  een patiënt verzorgd had. Toen Karol Wojtyla 21 jaar was, stierf ook zijn vader en bleef hij alleen in de wereld achter. Het is deze man die onmiskenbaar een van de  groten geworden is en een kostbare erfenis in de geschiedenis van de mensheid heeft nagelaten.

Onze op de kast gejaagde  “progressieve wetenschappers” met hun genderideologie   kunnen de samenleving onnoemelijk veel ellende bezorgen, maar hun kaartenhuisje  staat op instorten, omdat het geen enkel fundament heeft. En de toekomst is aan hen die nu nog “beangstigend wereldvreemd” genoemd worden. “En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1, 27). Ideologieën vergaan, de werkelijkheid blijft.

P. Daniel –

22 mei 2020 – Mar Yakub, Qâra, Syrië  

En dit nog: