Hebben de VN niets anders te doen?

Harmonization of Language Learning and Assessment | HR Portal

De VN hebben zich ontpopt tot een ware taalpolitie. Alle woorden, die het geslacht sinds het begin der mensheid benoemen, moeten geweerd worden.

Volgens de VN bestaan er geen geslachten. Er bestaan mensen. Neutrale wezens, die vanaf hun verwekking tot hun einddatum van biologische samenstelling en uitzicht zonder meer kunnen veranderen. Iemand “man” of “vrouw”, “vader” of “moeder”, “echtgenoot” of “echtgenote”, “vriend” of “vriendin” noemen is pure discriminatie tegenover de miljoenen geslachtsontkennende, -twijfelende, -transformerende… wezens, bovendien zeer kortzichtig en kwetsend. En dat moet u ten allen prijze vermijden. Benieuwd wat ze voor de dieren gaan uitvinden.

Voorlopig beperken de VN zich tot de Engelstalige creaturen. De gebruikers van andere talen moeten nog heropgevoed worden. Daar zijn de problemen van een andere orde vermits de woorden – buiten de biologische beschrijving – ook nog eens een eigen specifieke geslachtsbepaling hebben, waarop de spraakkunst, spelling en betekenis gebouwd is.

In een tweet deelden de VN mee: Wat u zegt is belangrijk. Help mee te bouwen aan meer gelijkheid in de wereld door geslachtsneutrale taal te gebruiken als u niet zeker bent tot welk geslacht iemand behoort of als u een groep aanspreekt:

What you say matters. Help create a more equal world by using gender-neutral language if you’re unsure about someone’s gender or are referring to a group. https://unwomen.org/en#GenerationEquality via @UN_Women

Afbeelding