Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Met enkele dagen vertraging:

Vrijdag 22 februari 2019

Namens de internationale commissie voor de mensenrechten in het Midden-Oosten klaagt Haitham  Abu Said openlijk de VS aan omdat ze 1200 terroristen  van Raqqa met behulp van het Turkse leger overgebracht hebben naar Afrika, vooral naar Nigeria. Hij wijst verder op de nauwe band van de VS met de islamitische staat. Onze pers blijft de internationale coalitie onder leiding van de VS prijzen om hun geweldig werk in Syrië. In feite hebben VS en bondgenoten hier niets anders gebracht dan dood en vernieling. Dat is en blijft ook  hun bedoeling, in dienst van de zionisten. In de bijgevoegde video’s krijg je daar meer uitleg over.

We geven nieuws vanuit de gemeenschap en volgende keer hopen we iets te vertellen over een groep jongeren uit Sadad die nu hier zijn voor een korte maar intense retraite. Verder geven we een uitgebreide beschouwing over de achtergrond van de oorlog in het Midden Oosten en Syrië met tekens van hoop.

P. Daniel

Vrijdag 22 februari 2019

Zonnig ontbijt zondagmorgen

Zondagmorgen scheen de zon even zo heerlijk dat we besloten  op het terrein te gaan ontbijten. Jaren geleden zijn we begonnen  aan de  bouw van een kluizenarij. Gedurende gans de oorlog was het te gevaarlijk alleen op het terrein te komen en zeker te gevaarlijk om daar alleen te overnachten. Nu hebben we het ommuurde tuintje gebruikt om er een houtvuur aan te leggen met verder de vaste ingrediënten: een pikzwart moortje, water, suiker, thee, broden,  kaas en… de klanken van een luit. In de toekomst kan dit best een kostbare cel zijn voor eenzaamheid, stilte, rust en gebed. Het zou tevens een ideale therapeutische plek kunnen worden voor burn-out managers en anderen, die dringend  rust en de vrede van Christus nodig hebben.  Wij zaten rond een houtvuurtje, niet aan het meer van Tiberias, waar de verrezen Heer verscheen aan de apostelen (Johannes 21), maar in de woestijn van Damascus op de zondag, de dag van Jezus’  Verrijzenis. Links de deur van de kluizenaar cel, achter ons, olijvenbomen en in de verte het dorp Qâra met een tiental zichtbare minaretten. Na ons ontbijt kwamen er  steeds meer  donkere wolken, tegen de  middag viel er regen en in de namiddag dwarrelden sneeuwvlokken naar  beneden. En zo hadden we op één dag alle ingrediënten van de seizoenen.

Ondertussen komt een groep jongeren een korte maar intense retraite houden. Daarover hopen we volgenden week te berichten.

Wereldwijde weerstand

De hele Atlantische pers doet nog steeds  moeite om ons te doen geloven dat het eigenlijke probleem in Syrië en het Midden Oosten “een bloedige dictator” is. Daarvan wil het westen het volk natuurlijk grootmoedig bevrijden met zijn gevierde democratie  en een flinke militaire tussenkomst. Ook onze zogenaamde Vlaamse kwaliteitskrant schrijft nu over “De belegering van Baghouz” en wijst met de overtuiging van een gedrogeerde zombie nogmaals op die “bloedige dictator die stand houdt”. Het zal dus nog even duren vooraleer onze Vlaamse pers over Syrië een artikel levert van een journalist met een weinig hersens, een ruggengraat en een geweten.

Achter deze schone schijn schuilt echter een decennia lange politiek van bloedige interventie in het Midden Oosten vanwege VS, Israël, Europa en zijn Arabische bondgenoten. Het resultaat is een enorme  verwoesting, miljoenen doden, vernietiging van de infrastructuur, een niet aflatende  vluchtelingenstroom…

Ondanks de miljarden dollars van de golfstaten en een ongeziene mediacampagne worden deze westerse interventies ter plaatse niet zo positief onthaald. Ja, er groeit zelfs wereldwijd een steeds sterkere weerstand tegen deze westerse houding.

De zionisten vielen in 1982 Libanon binnen en het gelukte hen de PLO (Palestijnse  bevrijdingsorganisatie) van Yasser Arafat uit te schakelen. (video) Het resultaat was echter dat hieruit de Hezbollah ontstond. Terwijl de PLO van Yasser Arafat eigenlijk niet zoveel betekende, werd Hezbollah een goed gedisciplineerde, goed  georganiseerde groep. In 1992 werd de leider Sayyed Abbas Moussaoui samen met alle leden van zijn familie door de zionisten vermoord. Hierna kwam de vastberaden charismatische Sayyed Hassan Nasrallah die van Hezbollah een organisatie maakte die sterker  is dan het Libanese leger en zijn geheime diensten. Met de aanslag op de eerste minister Rafiq Hariri kon zonder veel moeite de schuld in de  schoenen van de Syrische president geschoven worden en Syrië moest uit Libanon weg. Dit gaf echter Hezbollah, de kans om in het parlement te komen (nu met 18 ministers). In 2006 ontketende  Israël opnieuw een oorlog tegen Libanon om Hezbollah uit  te roeien, wat niet lukte. Op 12 februari 2008 vermoordde Israël Haj Imad Moughnniyad, alias Haj Radwane, de vice-chef, die het leger van Hezbollah leidde, de geheime diensten, de weerstand van Palestina en Irak en nog veel meer. Het was een zeer harde slag. Ondertussen had Hezbollah echter de geest en het hart van een groot deel van Libanese volk veroverd. Sayyed Nazrallah heeft de verschillende functies verdeeld onder afzonderlijke commandanten zodat er nu geen piramidale structuur meer is maar een horizontaal bestuur, waarbij niemand onmisbaar is. Tenslotte kreeg Hezbollah het klaar, tegen enorme buitenlandse druk in,  dat eindelijk de christen Michel Aoun tot president van Libanon werd aangesteld. Hij is een waardig staatsman die zijn volk niet naar de zionistische slachtbank zal leiden. We bezochten hem op 19 november 2011 samen met de groep internationale journalisten, zoals je kunt lezen  in ons Syrisch dagboek, deel I (blz. 142-144).

Na de agressie tegen Libanon moest de ontmanteling van Syrië volgen. Daarvoor konden  de zionisten rekenen op de VS en de zogenaamde  “internationale gemeenschap”. In maart 2003 komt Colin Powell op bezoek bij de Syrische president om hem dringend aan te sporen mee te werken aan het nieuwe uitgebreide Midden-Oosten volgens de wensen van de zionisten.

Nvdr: The Guardian: “Powell’s visit to Damascus helps ease tension “

“In a press conference before going into meetings, Powell said the US had no plan to attack Syria and that he was there to solve their differences by diplomacy.”

Een ingewikkeld kluwen van belangen was hiermee verbonden. Syrië moest zijn identiteit opgeven en verdeeld worden  in een Turks gebied  (Aleppo, Afrin, Idlib). De Koerden moesten in het noorden samen met een stuk van Irak een eigen onafhankelijke staat krijgen waardoor meteen Syrië en Irak gebroken worden. Israël moest dan de Syrische Golan krijgen en Quneitra. Verder moest  er een plaats zijn voor  een islamitisch kalifaat want zij zorgen dat de landen altijd ontwricht blijven, zodat  Israël zonder moeite  de heerser kan zijn. De “Amerikaanse pijplijn” vanuit de golfstaten door Syrië (Homs) naar de Middellandse  zee was de vorige eeuw al de aanleiding voor twee staatsgrepen maar de marionet die werd aangesteld werd verdreven vooraleer hij de pijplijn kon aanleggen. De bedoeling was uiteraard om meteen de  Russische economie te verlammen met deze pijplijn. Natuurlijk ook om beslag te kunnen leggen op de grondstoffen van Syrië: olie en gas.

In 2009 kreeg Bachar al Assad weer bezoek van de VS met het verzoek de pijplijn aan te leggen. Hierbij zou het dan geld en goud regenen vanwege de golfstaten. De Syrische president weigerde. Het was duidelijk dat er oorlog in de lucht hing. Syrië moest vernietigd worden, het was met zijn nog steeds onafhankelijke bank, het ontbreken van iedere staatsschuld en soeverein gedrag  voor de wereldheersers  onaanvaardbaar. De westerse pers probeerde alle aandacht af te wenden  van deze  werkelijke motieven en sprak vooral over de IS en de oorlog tegen het terrorisme.   

Nvdr: “Mr Kerry met with Mr Assad at least six times, and on one occasion – seen in the photographs – dining with the two men’s wives at the Naranj restaurant in central Damascus.” :“Syria is an essential player in bringing peace and stability to the region.”

Niemand vroeg zich af waarom  IS en al Qaida nooit een aanslag in Israël pleegden. Verder werd er voor Syrië nooit een interim president vanuit de “internationale gemeenschap” voorgesteld omdat het niet de bedoeling was dat Syrië zijn soevereiniteit zou bewaren. Syrië moest gewoon helemaal ontwricht worden. Er was  wel een schaduwregering gevormd, de zogenaamde Nationale Syrische Coalitie of Raad, bestaande uit een verzameling van terroristen leiders die in Ankara “zetelden”. Deze mannen van zelfverzekerd gezag waren het echter over niets anders eens dan over het flinke bedrag dat  zij wilden krijgen.

De officiële Atlantische pers doet met haar berichten over Syrië en het Midden-Oosten nagenoeg niets anders dan een rookgordijn ophangen opdat de publieke opinie niet zou te weten komen wat er  werkelijk gebeurt. Aanslagen worden getoond als gevolg van het “dictatoriale regime”. Wanneer het Syrische leger ergens ingrijpt, worden er in het westen krokodillentranen geweend om de “humanitaire tragedie”, terwijl de mensen in de  straten dansen omdat ze bevrijd zijn. De  gevolgen van chemische aanvallen worden getoond met beelden van lijdende of stervende kinderen, al of niet echt. De Witte Helmen, de lievelingen van Israël en  de VK, worden getoond als de grote beschermers van het volk terwijl zij de aanstokers zijn en het Syrische leger geen enkele, maar dan ook geen enkele chemische aanval heeft uitgevoerd. Daar was ook niet de minste reden voor. Dat de Amerikanen zouden vertrekken vind het westen dan zo  jammer, terwijl zij het zijn die de terroristische groepen juist  inzetten om Syrië uit te moorden en  het land toch nog kapot te krijgen. Wegtrekken is overigens het enige menswaardige (en wettige) dat de VS kunnen doen, wat eveneens  geldt voor al de anderen die hier tegen alle internationaal recht in oorlog komen voeren voor hun eigen belangen. Een  grondige studie van James A. Lucas toont aan dat de VS sinds WO II meer dan 20 miljoen mensen hebben vermoord in 37 landen (US Has Killed Mor Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II, Global Reseach, 7 maart 2016;  zie ook https://www.mondialisation.ca/de-1945-a-aujourdhui-20-30-millions-de-personnes-tuees-par-les-usa/5628997). De 37 ontwrichte landen en de meer dan 20 miljoen doden lijken in de Atlantische pers niet één keer de moeite van het vermelden waard te zijn.

Als we het rookgordijn helemaal wegtrekken komt het probleem waar het eigenlijk om gaat aan het licht:  de Palestijnse kwestie. De zionisten willen een groot Israël. Daarvoor bezetten ze Palestina, drijven de Palestijnen uit of vermoorden hen. Het is een bewuste en systematisch uitgevoerde  volkerenmoord. De zionisten willen een zuivere  joodse staat, alleen voor hen die zij als joden beschouwen. Deze “etnische zuivering” willen ze al decennia ongestraft verder zetten. De VS en hun  bondgenoten moeten zorgen dat hun steeds grote agressie en gruwel gedekt blijven. Daarvoor moet Israël naar buiten steeds als het hulpeloze slachtoffertje voorgesteld worden om naar binnen toe in feite een tot de tanden bewapende militaire supermacht te zijn die alle omringende landen aan zich kan onderwerpen (met een massa chemische wapens, biologische wapens en atoomwapens, waarover zoveel mogelijk gezwegen moet worden). Daarom moeten die omringende  landen ook ontwricht,  gebroken en in chaos gebracht worden, om onderworpen te blijven. Een wereldwijde  mediacampagne en miljarden dollars moeten dienen om  iedere weerstand tegen dit zionistisch groot Israël de kop in te drukken.

Welnu, het resultaat is precies het tegenovergestelde. Hezbollah is na iedere aanval van de zionisten alleen maar sterker en ruimer geworden. Zij verdedigen nu  niet alleen hun eigen families  maar ook anderen die slachtoffer zijn van de zionistische wreedheden. Zo heeft Hezbollah zich ingezet voor de  bescherming van het Syrische volk tegen de zionisten.  Verder blijven orthodoxe joden  de Palestijnse  kwestie verdedigen. De  Amerikaanse joodse beweging “neitura karta” is zeer sterk tegen het zionisme en wil dat de huidige joodse staat ontmanteld wordt, ook voor het goed van Israël en het joodse volk zelf (overvloedig en radicaal  verzet : www.nkusa.org).

Zopas kwam er  fel protest vanwege de joodse vereniging voor de vrede in Frankrijk  (Union Juive Française pour la Paix: UJFP). Zij manifesteerden uit solidariteit met de weerstand van het Palestijnse volk, tegen de blijvende straffeloosheid van Israël, tegen de  scheiding van joden met de rest van de mensheid, voor  het herstel van de  welbewust geplande misdaad van de  etnische zuivering van het Palestijnse volk van 1948-1949, tegen de  apartheid en voor de gelijkheid van rechten voor anderen.

Maar er is meer. In zijn  grenzeloze agressie willen de zionisten dat Iran door de internationale gemeenschap beschouwd en behandeld wordt als de “as van het kwaad”. De VS doen hiervoor uitermate hun best maar ook deze keer is het resultaat precies het omgekeerde. Iran is nu  juist een niet meer te ontkennen bondgenoot geworden van Syrië. Om de zionisten alle vrijheid te geven, moesten verder Rusland en China geïsoleerd en uit het Midden Oosten verdreven worden. Welnu, Rusland is na een lange winterslaap de enige internationale leider geworden die met alle partijen hier kan overleggen. Door verstandig en behoedzaam overleg heeft Poetin de oorlog met gedeelten deskundig weten aan te pakken om Syrië zijn  soevereiniteit en integriteit van grondgebied terug te geven. De Amerikaanse wereldoverheersing die de zionistische misdaden wil toedekken, wordt wereldwijd steeds meer uitgehold én ontmaskerd.  De Amerikaanse  vice president Mike Spence zei op het jaarlijks internationaal veiligheidsforum in München (15-17 februari 2019) voor 450 hoge gasten dat Amerika zijn leiderschap op het wereldtoneel heeft versterkt. De manier waarop hij onmiddellijk daarna vertrok zonder de kans te geven vragen te stellen, sprak boekdelen, wat de Duitse pers (Der Spiegel) ook heeft opgemerkt. (https://www.geotrendlines.nl/overzicht-munchen-veiligheidsconferentie-2019/). Er is in ieder geval een kloof tussen woord en werkelijkheid. De wereldleiding gaat steeds meer over van de VS naar Rusland, China en zelfs  Iran.  Moge dit uiteindelijk leiden tot de genezing van een van de  grootste kankers in de huidige mensenfamilie nl. de onderdrukking van het Palestijnse volk en zovele andere volken in dienst   van een zionistische waanzin. (Meer details bij Elijah J. Magnier, de onderzoeker met drie decennia ervaring, ziehier  twee van zijn artikels: https://ejmagnier.com/2019/02/15/remodelage-du-moyen-orient-pourquoi-lingerence-occidentale-devrait-cesser-1/; https://www.mondialisation.ca/syrie-le-projet-de-creer-un-etat-de-jungle-a-plutot-donne-naissance-a-un-puissant-mouvement-de-resistance/5631131)

Reacties

  • Op  het vorig bericht over “Islam en het christelijk geloof” kreeg ik vele positieve reacties. Bij het lezen van deze  bevestigingen komt er evenwel nog een aspect naar boven dat het vermelden waard is. De ellende in deze wereld komt niet altijd rechtstreeks van de islam zelf. Het zijn  de  VS, de zionisten, Europa en hun bondgenoten die fanatieke islamisten bewapenen, trainen, betalen en inzetten voor hun eigen politieke doeleinden. Om het met de grote historicus Philip Jenkins te zeggen: wanneer wij binnen  kort de laatste Irakese christen als martelaar  vieren, is dit te wijten aan westerse christenen en hun leiders. Het waren christenen, VS en VK soldaten die Irak binnenvielen om met de vernietiging van het land te  beginnen. Nogmaals, christenen moeten nog beginnen aan de  beleving van het christelijk geloof.
  • Twee opmerkingen kreeg ik over de wel erg lange lijst van video’s die telkens bijgevoegd wordt onder “En dit nog”. Eerlijk gezegd, ik bekijk veelal ook maar even het begin en heb niet de tijd om alles te volgen. Ik zal die lijst inkorten om vooral video’s over Syrië te geven  én info die onze geestelijke weerstand kan versterken.  Ik hoop wel dat vrienden me hun informatie blijven sturen  omdat er soms erg interessant materiaal  tussen zit.

En dit nog

P. Daniel