Demagogie op grote schaal (bis)

Waarom Trump zijn IS-strijders naar EUropa wil terughalen

Dat Trump niet bekommerd is om het lot der westerse IS-terroristen mag duidelijk wezen. Het scenario zoals bij de nachtelijke “redding” van Witte Helmen over de Golan Hoogte naar Israël, vervolgens naar Jordanië en de rest van de Gutmenschenstaten, herhaalt zich. Onze redactie heeft toen al de gedurfde veronderstelling geuit dat in werkelijkheid Israëlische geheime agenten dringend uit Syrië moesten verdwijnen daar het Syrische leger met het offensief in Zuid-Syrië goed opschoot en bijgevolg de ontmaskering, lees de Israëlische betrokkenheid – veel dieper dan bekend – aan het licht zou komen.

Nog enkele achtergelaten souvenirs uit Israël en de VSA in Syrië:

En nu is het niet ondenkbaar dat we een zelfde gedurfde veronderstelling uiten n.a.v. de pathetische oproep van de VSA president, die wil dat wij Europeanen – zoals gewoonlijk – naar de Amerikaanse pijpen dansen…, “onze” Syrië-terroristen terughalen omdat ze daar zogezegd een veiligheidsrisico zullen vormen als ze vrij gelaten worden… Dikke zever. Irak heeft al aangekondigd de in Syrië gevangen genomen Iraakse terroristen te willen repatriëren en daar berechten. De Syrische regering zal ook nog wel enkele rekeningen te vereffenen hebben. Zou het kunnen dat een Iraaks of Syrische doodvonnis de steen des aanstoots is? Wat dan met de Amerikaanse gevangenen in death row, wachtend op hun executie? Is een Amerikaanse doodstraf minder ingrijpend dan een Iraakse, resp. Syrische? Of zou het kunnen dat er te veel aan het licht kan komen – getuigenissen – als ze daar voor een rechtbank komen?

Doorzichtig scenario. In ons vorig artikel hebben we al bericht over de luchtbrug die vanuit de Raqqa regio naar Afrika opgericht werd. Kwestie van alle bewijzen van Amerikaanse betrokkenheid – het ronselen, betalen, bewapenen van Al-Qaeda en soortgenoten met diverse nationaliteiten – te doen verdwijnen vooraleer de VSA troepen Syrië verlaten.

Moeten we er nog bij vermelden dat de teruggekeerden een eerder milde straf boven het hoofd hangt? Baard afscheren, drie keer besprenkelen met de wijwaterkwast, vijf paternosters en een akte van berouw, aflaten per geregistreerde nakomeling, een verplichte deradicaliseringscursus gecombineerd met geestelijke gezondheidszorg… hoeveel jaar gevangenis krijgen ze dan in werkelijkheid? Effectief misschien 10 of 15 jaar. Komen ze na enkele jaren op proefweekend vrij. Vervolgens het verzoek om vergiffenis. Als christenen kunnen we dat toch niet weigeren? Hoe zit het dan met ons veiligheidsrisico???

Daar tegenover staan de straffen die justitie in Syrië en Irak zullen uitspreken. En die zullen niet mals zijn. Terecht. Trump wil vermijden dat zijn huurlingen de doodstraf krijgen. En…of vooral… dat ze in ruil voor hun leven uit de biecht klappen!

Dat de VSA (Trump kunnen we onmogelijk met alle zonden beladen, hij was toen nog niet in beeld als president) – met name de CIA – jarenlang de oorlog gepland hebben, die uiteindelijk als een volksopstand geregisseerd werd, dat werd zelfs door de New York Times gepubliceerd.
Ter herinnering: Behind the Sudden Death of a $1 Billion Secret C.I.A. War in Syria, 2 augustus 2017.

We gaan het artikel hier niet helemaal vertalen naar het Nederlands. In het kort: De New York Times bevestigt in het artikel wat ietwat kritische geesten al lang wisten: de CIA heeft gedurende vele jaren onder president Obama een geheime oorlog tegen Syrië gevoerd (Operation Timber Sycamore). Vanzelfsprekend zonder UNO mandaat – bij gevolg illegaal . De UNO verbiedt duidelijk “het uitzenden van bewapende bendes, groepen, loslopende of gehuurde soldaten door een staat of in naam van een staat, als deze door wapengeweld handelingen tegen een andere staat uitvoeren”. En juist dat deden de CIA huurlingen: radicale islamisten werden door de CIA met een miljard dollar (!) ondersteund, met anti-tank raketten uitgerust en in geheime opleidingscentra in Jordanië en Turkije getraind (zie het boek ‘Illegale oorlogen’ van Daniele Ganser), bevestigd door de New York Times.

Trump heeft nu blijkbaar beslist die geheime oorlog van de CIA in Syrië te doen stoppen, zoals de New York Times in het b.g. artikel bevestigt. Niet dat we Trump van humanitaire redenen kunnen verdenken; hij maakte van zijn bedoelingen geen geheim…in Syrië is er niet veel te halen.

Afbeeldingsresultaat voor dollar signs animated gif

Venezuela heeft meer potentieel.