Quo vadis, Syria?

In deze Quo Vadis probeert onze redactie nogmaals een overzicht te geven van de recente politieke en militaire toestand in Syrië. Probeert. De situatie verandert dagelijks. Intenties en bombastische verklaringen worden om de dag herroepen, aangepast, of gewoon niet uitgevoerd.

Zoals het vertrek van de VSA. Dat eigenlijk, feitelijk geen vertrek zal zijn. Want er blijven toch nog militairen als “vredesmissie”. Of er nu 200 – of inmiddels 400 – onuitgenodigd op buitenlands territorium hun wil opleggen, doet niet ter zake. We zullen sowieso nooit te weten komen met hoeveel ze zijn en waar ze zullen (ver)blijven. Over hun doelstellingen is er meer duidelijkheid. Enerzijds de Russisch-Iraanse invloed beperken. Israël steunen. Anderzijds het land, de gemeenschappen opsplitsen, verdeel en heers, de controle over de olievelden, de Koerden bij de les houden, verhinderen dat Erdogan al te goede maatjes wordt met Poetin, beletten dat het land zich opricht zodat het blijvend aangewezen is op hulp vanuit het buitenland – waarop dan sancties gelegd worden – en de vermaledijde Assad in het zand laten kruipen. Liefst op vraag van de eigen bevolking die dankzij de sancties met tekorten moet kampen.

Het zullen dus 400 Amerikaanse militairen zijn die verspreid over het Syrische grondgebied de democratie in de diaspora zullen moeten (mogen…) blijven verdedigen. 200 daarvan in de basis Al-Tanf, de rest waarschijnlijk in de grensstreek met Turkije. Het luchtruim wordt blijvend door de VSA “beschermd” tegen mogelijk gevaar, zoals een heimelijk opgerichte I.S.-luchtmacht, marsmannetjes in vliegende schotels en ayatyollahs op vliegende tapijten. Trump is door de Pentagon/CIA hoepels moeten springen. Gelukkig is er Venezuela en de Muur. Kwestie van de aandacht af te leiden. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij door raadgevers overtuigd werd om samen met de Europese coöperanten voor een geschat totaal van 800 à 1500 militairen te zorgen en de zgn. “veiligheidszone” in NO Syrië te controleren. We benijden de VSA militairen niet. Argwaan bij de Koerden, gehaat in regeringsgebied.

Die 200 in Al-Tanf? Ach, da’s voor de zekerheid. “We willen geen heropstanding van ISIS,” klonk de geruststellende boodschap. Wat er niet bij vermeld werd is dat het Rukban camp in de door de VSA bezette zone, rond de Al-Tanf basis, op deze manier ook gevrijwaard wordt van Syrische inmenging. En dat de terroristen, die daar de lakens uitdelen, verder mogen rekenen op Amerikaanse bescherming. (…)

Wat betreft dat kamp en de opening van de corridors: het is daar één grote ellende. En dat moet zo blijven, volgens de “gematigde rebellen” want de duizenden vrouwen en kinderen zijn hun beste verdedigingswal én broodwinning. Hulpgoederen worden graag in beslag genomen en voor woekerprijzen verkocht. De burgers die het kamp willen verlaten via de veilige corridors om terug te keren naar hun dorpen en steden, worden tegengehouden. Manu militari of door geruchten over de verschrikkingen die hen boven het hoofd hangen. Liefst van al willen de “gematigde rebellen” naar Idlib, want “daar zijn ze veilig”.

Een zelfde tactiek als in de bevrijde regio’s elders in Syrië, zoals bv. in Ghouta. Volgens een woordvoerder van het Russische defensieministerie hebben “de vluchtelingen in het Al-Rukban kamp bevestigd dat zij door de door de VSA gesteunde rebellen gedwongen worden ter plekke te blijven” en hij doet een beroep op de VSA en hun volgelingen de vluchtelingen te laten vertrekken. De jongeren, die in het kamp verblijven, worden in ruil voor hulpgoederen quasi gedwongen zich in te lijven bij de rebellengroepen. (…)*

DWN (Deutsche Wirtschafsnachrichten) meent te weten dat het offensief van het Syrische leger voor de bevrijding van de Idlib provincie begonnen is. Opvallend is de neutrale toon van het bericht: “De Assad-regering zet haar acties voor de herovering van haar grondgebied voort. Sinds vandaag (21.02) zet het Syrische leger een groot offensief in het noorden, westen en zuiden van Idlib tegen de huurlingen van het Al-Nusra Front in”. Over troepenverplaatsingen van het SAA hadden wij al bericht. Die zijn ook nodig omdat de aanvallen vanuit Idlib door Al-Nusra en co dagelijkse kost zijn. Ze zien natuurlijk ook wel dat ze daar compleet ingesloten zitten en daar mag de grensstreek (Hama, Aleppo (ter illustratie video: gerestaureerde textielfabriek op industrieterrein onder vuur), Latakia) de gevolgen van dragen. (…) Dat het Syrische leger dan terugschiet om de burgerbevolking in regeringsgebied te beschermen, is logisch. Over die slachtoffers wordt er met geen woord gesproken in de westerse media. (…) Ter herinnering: hoeveel jaren werd de hoofdstad Damascus belaagd eer de terroristen uit Ghouta verdreven werden en zij naar Idlib een vrijgeleide kregen? (…)

Of het groot offensief, waarvan sprake in DWN, daadwerkelijk ingezet is? Voorlopig vinden we nergens hierover bevestiging. Het zou kunnen dat de troepenverplaatsingen DWN tot die conclusie gebracht hebben. (video) Wat we wel bevestigd kregen is dat er een verhoogde activiteit is in het Idlib luchtruim door zowel Turkse als Russische gevechtsvliegtuigen. (…)(…)

Eigenaardig, want de DWN meent ook te weten dat Trump en Erdogan “eindelijk” over meerdere punten met elkaar eens geworden zijn over Oost-Syrië. De Turkse defensieminister waarschuwde dat er geen “machtsvacuüm” mag komen. Lees: de Ottomanen zijn maar al te graag bereid dit in te vullen.

In Afrin explodeerde een autobom* dichtbij het hoofdkwartier van het FSA. 10 doden, 20 gewonden. (video) Niemand eiste de verantwoordelijkheid op. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 5 mensen, buiten
Syrische “oppositie”, ook “gematigde rebellen” genoemd, in Idlib. Waar is de Syrische vlag?

In dezelfde stad marcheren de “gematigde rebellen onder Ottomaanse vleugels” door de stad en scanderen Turkse nationalistische slogans. Wordt de Syrisch-Turkse grens nogmaals hertekend?

Het uitkammen van de woestijn in centraal Syrië gaat voort. Ook daar zitten nog ISIS-terroristencellen. Vermits ze zich in regeringsgebied ophouden, zijn de VSA niet in hun uitroeiing geïnteresseerd.*

Iran was het beu als schietschijf voor Israëlische vliegtuigen/raketten te dienen. Het kon het VSA commandocentrum hacken en de drones, die constant over Syrië en Irak spioneren, naar hun hand zetten, resp. buiten werking brengen.*

*video ter illustratie:

File image of a mass grave near Syria's Raqa city. Reuters

In de stadsrand van Raqqa werd nog maar eens een massagraf met 3500 lichamen ontdekt. (…)

Of Al-Baghouz intussen helemaal ISIS-vrij is? Feit is dat vrouwen en kinderen als levend schild gebruikt worden. In ruil voor o.a. voedsel werden gevangenen vrij gelaten. Vrachtwagens beladen met ISIS terroristen en hun gezinnen worden naar een Amerikaanse basis in het NO van Syrië gebracht.

Verschillende vrachtwagens met ISIS terroristen, die de strijd opgegeven hadden, en hun gezinnen werden over de grens naar Irak gebracht. We kunnen ons voorstellen dat de geslepen messen klaar liggen. De ingesloten video is van gisteren:

Ze zijn in Irak als de dood dat ISIS-terroristen erin slagen te vluchten naar Irak en zich daar te vervoegen bij ISIS-slaapcellen (video).

U kan hier een video bekijken over het ontstaan en de val van ISIS en over de vraag waar hun leider Abu Bakr al-Baghdadi zich momenteel bevindt.