De vandelanotte-saga, de socialistische fictiereeks, slot.

De Italo waalse nicht, de de notionele aftrekker en de baardOf moet de titel zijn “Waarom is je elektriciteit factuur zo duur”
of beter: We betalen ons blauw aan groene stroom.

Politici die geconfronteerd worden met de kwalijke gevolgen van hun weinig doordachte beleid, moeten vervolgens rare oplossingen bedenken om een en ander recht te trekken.
Ontslagnemend federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a), ook bevoegd voor Energie, oogstte gisteren weinig bijval met zijn idee een fonds op te richten om de aanzwellende factuur van de groene stroom in Vlaanderen op te vangen.
En wie moet dat fonds vullen? De politici? Of worden er middelen van het lege vergrijzingsfonds overgeheveld, dat laatste is ook een socialistische verwezenlijking, fondsen oprichten waarbij de vrienden-kameraden kunnen grabbelen naar goeddunken.
U gelooft het niet, die man moet echt een geestesgestoorde zijn, zijn recente spitsvondigheid is het oprichten van een BAD BANK door de schuld die veroorzaakt is door de steun aan zonne-energie.http://www.tijd.be/r/t/1/id/9524080

Kwaliteitsjournalistiek vergt veel investeringen. Als u een artikel wil delen, gebruik daarom onderstaande link in plaats van de tekst te knippen/kleven. Meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom vindt u in onze Algemene Voorwaarden.  http://help.tijd.be/?op=detail&articleId=8916071&nodeId=3474  Wie bijkomende rechten wil kopen voor collectief of commercieel gebruik, kan terecht bij Reprocopy.  http://www.reprocopy.be/  Hierbij vindt u de link die u makkelijk met anderen kan delen:  http://www.tijd.be/r/t/1/id/9524080.

op te richten voor de schuld die veroorzaakt is door de steun aan zonne-energie

Kwaliteitsjournalistiek vergt veel investeringen. Als u een artikel wil delen, gebruik daarom onderstaande link in plaats van de tekst te knippen/kleven. Meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom vindt u in onze Algemene Voorwaarden.  http://help.tijd.be/?op=detail&articleId=8916071&nodeId=3474  Wie bijkomende rechten wil kopen voor collectief of commercieel gebruik, kan terecht bij Reprocopy.  http://www.reprocopy.be/  Hierbij vindt u de link die u makkelijk met anderen kan delen:  http://www.tijd.be/r/t/1/id/9524080.

op te richten voor de schuld die veroorzaakt is door de steun aan zonne-energie

Kwaliteitsjournalistiek vergt veel investeringen. Als u een artikel wil delen, gebruik daarom onderstaande link in plaats van de tekst te knippen/kleven. Meer informatie over auteursrechten of intellectuele eigendom vindt u in onze Algemene Voorwaarden.  http://help.tijd.be/?op=detail&articleId=8916071&nodeId=3474  Wie bijkomende rechten wil kopen voor collectief of commercieel gebruik, kan terecht bij Reprocopy.  http://www.reprocopy.be/  Hierbij vindt u de link die u makkelijk met anderen kan delen:  http://www.tijd.be/r/t/1/id/9524080.

op te richten voor de schuld die veroorzaakt is door de steun aan zonne-energie

U, waaarde landgenoten en kameraden, zal het socialistisch wanbeleid mogen betalen.
Het is een voorstel om een probleem op te lossen waar Vande Lanotte voor een stuk zelf verantwoordelijk voor is. Omdat hij de distributienettarieven heeft bevroren, konden de netbeheerders de kosten van de subsidiëring van de groene stroom een tijdlang niet doorrekenen aan de verbruikers. Maar die kosten zijn er wel. Ze hopen zich op bij netbeheerders als Eandis en Infrax, die staan te popelen om, zodra de prijsblokkering afloopt, de factuur door te schuiven naar de elektriciteitsgebruikers.
Dat kan de elektriciteitsprijs in één klap 30 procent omhoog jagen.
En meteen een van de grote (meest ondoordachte?) realisaties van Vande Lanotte in de voorbije legislatuur – het drukken van de elektriciteitsprijzen – onderuithalen.
Lees verder;
http://www.tijd.be/r/t/1/id/9524303

Sedert 2007 is de prijs van onze totale elektriciteitsfactuur (stroomverbruik, distributietarieven en belastingen) gestegen met gemiddeld 215,46 euro en de totale aardgasfactuur (aardgasverbruik, distributietarieven en belastingen) met gemiddeld 391,29 euro. Samen spreken we over een stijging van 606,75 euro op onze energiefactuur (bron studie (F)130926-CDC-1271 van de CREG september 2013)
http://www.uwwaakhondinhetparlement.be/nl/energiefactuur-steeg-met-60675-euro-sinds-2007-36.htm

Er was één politicus die de echte agenda van vandelanotte kende, hij noemde die

Geed Rood,Geen brood ‘De jackpot van Electrawinds’

Niemand luisterde.

– Open brief aan Va Lanoté

-Van: Jean Marie Dedecker

donderdag 3 mei 2012

Beste Johan,

Proficiat. Electrabel op de knieën en nu nog de distributienetbeheerder Eandis. Een fluitje van een cent voor jou. Niet alleen rode Louis Tobback en rood-groene Bart Martens zetelen er in de raad van bestuur, maar ook je vertrouwelijke kabinetard Cathy Plasman is er zelfs ondervoorzitter van. Al mijn steun in je strijd tegen zoveel onrecht. De heisa rond je managementvennootschappen is er al lang vergeten.
Fiscale spitstechnologie is een daad van wettige zelfverdediging. Zelfs je echtgenote M.S. heeft het begrepen. Haar “gewone commanditaire vennootschapje Allo & Ko” factureert nu ook aan Waalse gemeenten voor de opleiding van noodplanningsambtenaren (sic!). Een welkome aanvulling voor het gezinsbudget naast haar P.R-job bij de Oostendse basketbalclub. Kwatongen beweren dat dit met politieke relaties te maken heeft, maar dat geloof ik niet. Als libertair heb ik van nature bewondering voor een rode kameraad die zich tot het kapitalisme bekeert. Het geeft niet uit als de kat wit of zwart is, zei Deng Xiaoping, als ze maar muizen vangt. Net zomin geloof ik dat je dochter en zoon tewerkgesteld zijn bij Electrawinds omdat jij er op 6/12/2007 voorzitter werd. Precies op Sinterklaasdag. Familiale postjespakkerij is immers geen socialistische traditie. Vraag het maar aan Bruno Tobback, Freya Vandenbossche, Peter Vanvelthoven, Maya Detiège & co. Hun motto is ” op Eigen Kracht Voorwaarts” en niet Eigen Volk Eerst.
Ik geloof eerder in een soort ruilhandel. Zou het kunnen dat als wederdienst, Kristof Beuren, kaderlid bij Electrawinds, met een kruiwagen van headhunter Hudson, toen benoemd werd als Stadssecretaris van de Stad Oostende? Dit kan helpen als je zoals Electrawinds Biostoom nv weigert een aangifte voor gemeentebelasting op drijfkracht in te dienen. Elke bakker of beenhouwer mag zijn boetiek sluiten als hij daaraan verzaakt. Het helpt bijvoorbeeld ook om uitzonderingen te krijgen voor je milieuvergunning voor je biomassacentrale. Zoals tweejaarlijkse controles voor je uitstoot van dioxines en furanen i.p.v. tweewekelijkse. Of om een ruimtelijk uitvoeringsplan te wijzigen.

Het zit zo: Met de steun van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) investeerde Electrawinds 22 miljoen euro, geld van de burgers, in een biofuelcentrale – voor de omzetting van plantaardig en dierlijke vetten in biobrandstof – en 90 miljoen euro in een biostoomcentrale voor de verwerking van biomassa.
Dankzij de gesubsidieerde groenestroomcertificaten was deze investering op vier jaar terugbetaald. In Duitsland wordt biomassa niet gesubsidieerd. In Vlaanderen wordt de kostprijs van die certificaten doorgerekend aan de verbruiker. De biomassacentrale scheidt heel wat overtollige warmte af. In de omgeving worden nu natuurgebieden en agrarisch waardevolle gronden van bestemming gewijzigd (voor eventuele onteigeningen)om grote oppervlaktes serres te bouwen en groenten te kweken met warmtekrachtkoppeling (WKK) De serristen verdienen meer met groenestroomcertificaten dan met het telen van gewassen.
Vandela3kompleet2 GodfatherOm elke zweem van belangenvermenging met Electrawinds uit de wereld te helpen zou ik je graag enkele vragen stellen, Beste Johan. Die geruchtencarrousel over belangenvermenging moet stoppen. Na een carrière als voogdijminister van de NMBS werd je voorzitter bij Electrawinds. Toen de Belgische spoorwegen het pakjesbedrijf ABX Logistics wegens wanbeheer doorverkochten aan de Britse durfkapitaalgroep 3i, voor 80 miljoen euro, stortte 3i ongeveer tegelijkertijd 30 miljoen euro voor een kapitaalsverhoging van Electrawinds in ruil voor 18 procent van de aandelen. Je kabinetschef Jannie Haeck en nieuwe NMBS-baas sloot de deal. Je hebt altijd gezegd dat dit louter toeval was en ik zou dit niet durven betwijfelen. ABX werd een paar jaar later door 3i doorverkocht aan het Deense DSV voor 750 miljoen euro. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Het verkocht ook haar aandelenpakket Electrawinds aan haar baas Luc Desender voor 50 miljoen euro. PMV, FPIM, Dexia en GIMV -XL zijn toen bijgesprongen. De staat is nooit veraf. Dat je iets mocht doen voor ABX, Beste Johan, is volkomen normaal. Het pakjesbedrijf was immers sponsor van je basketclub BCO toen je minister was. Voor de schuldenberg van ABX staat er vandaag in de boeken van de NMBS nog altijd 1,5 miljard euro open. Nog te storten door de belastingsbetaler.

Je was een bezig bijtje, Beste Johan. Onder jouw voorzitterschap bij Electrawinds verwierven Eldepasco, Seastar, Rentel en Norther, allemaal off-shore windmolenparken waarin Electrawinds participeerde, hun domeinconcessies in de Noordzee. Je had de hand in 4 van de 6 concessies en je werd voorzitter van nv Otarys RS, waarin Electrawinds ook participeert, en die samen met Electrabel nog meedingt voor de 7de concessie. Op 7 juni 2010, net voor de verkiezingen en 1 maand nadat je als kandidaat op de sp.a-lijst aankondigde om uit Electrawinds te stappen, werd je ook zelf nog bestuurder bij Eldepasco. Het ging jou en Electrawinds voor de wind, te land, ter zee en in de lucht. Windmolenparken rezen als paddestoelen uit de grond, rijkelijk gesubsidieerd. Electrawinds Bastogne nv, Electrawinds EA bvba, Electrawinds Evolis Wind nv, Electrawinds Evolis Biomassa nv., Electrawinds Windpark Maldegem nv, Electrawinds Greenpower Oostende nv. Gemeentebesturen beslissen immers mee over het toekennen van plattelandsconcessies. Een partijgoeroe als handelsreiziger en als groene lobbyist om druk uit te oefenen op de geloofsgenoten is manna voor de schatkist van een bedrijf als Electrawinds. Je verhoogde als politicus de prijs van de Off-shore groenestroomcertificaten en verdubbelde hun gebruiksduur. Het is toch de verbruiker die betaalt.
vandela2 vrijspraak corruptieIn die periode ontpopte je tot zakenman en participeerde je in diverse bedrijven. Zo richtte je op 17-10-2008 met een maatschappelijk kapitaal van 120.000 euro ook nog BVBA Rising Sun op. Een vennootschap met als doel het participeren en adviseren in projecten rond duurzame energie. Op 4 -11-2008 richtte BVBA Rising Sun samen met Electrawinds NV de NV Zon aan Zee op met als doel projecten voor duurzame energieproductie via foto-voltaïsche zonnepanelen uit te baten. Op 26 november 2009 kwamen alle aandelen van BVBA Rising Sun in handen van Electrawinds nv en je nam ontslag uit de raad van bestuur, doch je gewone commanditaire vennootschap met jou als vaste vertegenwoordiger bleef zetelen in de raad van bestuur van deze vennootschap die van naam en van rechtspersoonlijkheid veranderde in Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv. Je hebt ondertussen ontslag genomen uit de meeste van je functies. De Vox populi is meedogenloos en er staan verkiezingen voor de deur, geen risico’s. Maar niet getreurd. Electrawinds wordt weldra de lotto voor de aandeelhouders. Het gaat naar de beurs: de jackpot voor wie over Golden shares, aandelen en opties beschikt. Lucht en wind verkopen is big business.

Er zijn kapers op de kust, Johan. De subsidiemachine voor energie is nu ook deels in handen van de N-VA. De Vlaamse regering heeft onder impuls van de N-VA de Vlaamse Energiemaatschappij boven de doopvont gehouden. Dit overbodig subsidievehikel beschikt over een korf van 515 miljoen euro belastingsgeld om te investeren in duurzame energie voor overheidsgebouwen. Andries Gryffroy wordt er baas van. Andries is ook nog lid van het partijbestuur van de N-VA, kabinetard bij minister Geert Bourgeois en afgevaardigde bestuurder bij nv ERBOKO, een bedrijf voor energieaudits en engineering. Een explosieve cocktail, maar je moet geen angst hebben voor belangenvermenging, Beste Johan. Er zitten ook nog een paar socialisten in de raad van bestuur van de nieuwe energiemaatschappij en PMV, aandeelhouder van Electrawinds, participeert er ook in mee. Mijn grootvader zaliger dacht daar anders over. Als een socialist met zijn handen in zijn EIGEN zakken zit moet het zeker 25 graden onder nul vriezen, zei hij, anders zit hij in iemand anders zakken. Ik zou dat nog niet durven denken, laat staan uitspreken.

Bovendien zal Paul Desender, baas van Electrawinds, op de kieslijst van de N-VA staan in Brugge. Enige goodwill in het subsidiewereldje is altijd meegenomen. Ideologische relaties smeden de sterkste banden. Electrawinds is een geoliede subsidiemachine die het machiavellistische spelletje van ” Eigen Volk Eerst ” tot in de puntjes beheerst. Gij kunt het weten, Beste Johan.

Op 17 juni 2011 kreeg Electrawinds nog een cadeautje van de Vlaamse Regering (in casu van sp.a Minister Lieten): 956.000 euro “strategische investeringssteun”. Volgens Marleen Vanhecke, woordvoerder van Electrawinds zal het geld geïnvesteerd worden in het bedrijf zelf; “voor de uitbreiding van ons hoofdkantoor, de verbetering van ons computerpark en van ons meubilair.” Kortom, Vlaams belastingsgeld voor de uitzet, de meubelen en het huisgerief. Politiek is de kunst om god zo te dienen dat de duivel er niet kwaad om wordt. Groene stroom produceren is sexy, maar met belastingsgeld en politiek cliëntelisme wordt het prostitutie.

Het gaat je voor de wind, Beste Rode Kameraad.

Gegroet.

Jean Marie Dedecker.

 

4 gedachten over “De vandelanotte-saga, de socialistische fictiereeks, slot.

 1. Jean Marie Dedecker op z’n best… recht-voor-de-raap.

 2. Dat zo een maffiabaas 18.000 of meer voorkeurstemmen kreeg is toch niet te begrijpen arm Vlaanderen

  • Het gaat hier niet om het “arme Vlaanderen” maar om het rot corrupte Vlaanderen, waar “soort” stemt voor “soort”(=soort= misdadig uitschot).
   Hier zijn we dan ook goed op weg om Wallonië en Brussel in te halen, waar het systeem al een eeuwigheid rot is tot op het bot, en waar de kiezers die er van profiteren er dan ook massaal voor stemmen.(dit alles weliswaar op kosten van de Vlamingen).
   Electrawinds is dan ook één van de zovele “etterbuilen”, waar de linkse en loge mafia’s de stuwende krachten achter zijn.
   Dit alles kan niet anders dan leiden tot de ondergang. Bekijk de ondergang van het Oude Rome!!
   Op verschillende gebieden is de toestand hier nog erger dan in Italië, gezien er hier een totale black-out heerst, dank zij de actieve medewerking van een sovjet-achtige collaboratie pers.
   In België heerst er bovendien bij de politiediensten en het gerecht een totale verlamming en blokkering door de sabotage van o.a. de linkse en de loge mafia’s en door de chantage met corruptie- en zedendossiers. Gans België is dan ook een Palermo aan de Noordzee geworden, een gigantische beerput waarbij men bedwelmd wordt door de uitwasemingen van de ontbinding van dit kunstmatig belgisch gedrocht.

Reacties zijn gesloten.