De IJzerwake blijft waken…

… ook al werd ze door dit onland tot bedrust gedwongen

Niettemin blijven we, meer dan ooit, trouw aan de woorden van het IJzertestament.

Zelfbestuur: Meer dan ooit werd duidelijk dat het Belgische staatsbestel niet werkt, dat we nood hebben aan een eigen Vlaamse staat die in het belang van haar bevolking en haar gezondheid kan handelen.

Nooit meer oorlog: Meer dan ooit werd duidelijk dat de conflicten die de multiculturele samenleving met zich meeneemt niet thuishoren op onze Vlaamse bodem. De Vlaming wil in harmonie kunnen leven, met haar verleden, in het heden en in de toekomst. De Vlaming wil in Vlaanderen zichzelf kunnen zijn.

Godsvrede: Meer dan ooit werd duidelijk dat een regering vormen op federaal niveau opnieuw tot mislukken gedoemd is. Het blijft daarom noodzakelijk dat Vlaams-nationalisten over partij- en verenigingsgrenzen heen de krachten bundelen en samenwerken voor het gemeenschappelijke doel: een mooi en krachtig onafhankelijk Vlaanderen, waar Vlamingen thuis zijn.

Ook al gaat er dus dit jaar geen fysieke IJzerwake door, op 30 augustus 2020 om 11 uur zullen we wel via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/ijzerwake/ en ons Youtubekanaal een digitale uitzending verzorgen. 

https://ijzerwake.org/

Vlaamse Leeuw Vlaams Belang GIF - VlaamseLeeuw VlaamsBelang ...

En… niet onbelangrijk… hang op die dag uw Vlaamse Leeuw uit!