Druppelsgewijs de coronatirannie doorbreken

De bronafbeelding bekijken

Denk er eens over na. Hoe lang heeft het bij jou geduurd, sinds het begin van de crisis, voor jij dacht zoals jij nu denkt, voor jij kritisch werd over de hele corona-crisis? Er zijn echter nog veel te veel mensen die nog steeds in angst leven en nog steeds geloven in wat ze door de mainstream media en de beleidsmakers ingelepeld krijgen. Deze mensen moeten ook overtuigd worden dat ze belogen worden en dat de waarheid bedolven wordt onder een hoop leugens en door allerlei kanalen van hun verborgen wordt gehouden.Iemand van gedachten laten veranderen is echter een langzaam en moeizaam proces. Dat gebeurt niet met één enkele discussie of één enkele post.

Wat wij moeten doen is ons verhaal zoveel mogelijk blijven herhalen. Als iemand een verhaal éénmaal hoort zal die dat niet zomaar geloven, maar als die persoon dat verhaal steeds maar opnieuw te horen krijgt, vanuit vele verschillende hoeken, dan gaat dat verhaal steeds meer aan geloofwaardigheid winnen.

Wat wij moeten doen is zoveel mogelijk ons verhaal blijven vertellen, blijven discussiëren, blijven posten en steeds opnieuw alles in vraag stellen, zo vaak mogelijk.

Elke discussie die we voeren is een druppel. Elke post die wij plaatsen is een druppel. Elke vraag die we stellen is een druppel. En we hebben heel veel druppels nodig. Als iemand lang genoeg in onze regen staat geraakt die uiteindelijk wel doorweekt.

De waarheid ligt op de bodem van de emmer en die waarheid moet naar boven gebracht worden. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk van die druppels nodig. Met voldoende druppels krijgen we die emmer uiteindelijk wel vol. Dit is ons doel: de waarheid naar boven halen. Deze tactiek wordt nu ook gebruikt door de beleidsmakers en de pers. Let er maar eens op hoe de boodschappen over de besmettingen, de maskers, de anderhalve meter en andere maatregelen door de beleidsmakers en in de pers steeds weer herhaald en herhaald worden, tot in het oneindige.

“Als je een leugen 1 x vertelt is het nog steeds een leugen. Maar als je die leugen duizenden malen herhaalt wordt het de waarheid.”

Citaat van Joseph Goebels, propaganda-minister tijdens het Nazi-regime. Dit is waar we tegen moeten vechten.

Rien Vandenberghe

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Spanje:

Covid 19: valselijk opgeklopte en gemaakte crisis vol fraude en bedrog. Deze Spaanse spoedarts in het El Escorialziekenhuis in Madrid is een held door ronduit de realiteit te zeggen op de nationale televisie. Misleidende en valse cijfers, sensatiebeluste en angstzaaiende media, liegende virologen en artsen, 95% verkeerd toegeschreven doden, onnodig opgedrongen vaccin en vooral absurde politieke maatregelen.Dit moet iedereen gezien hebben.

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit het V.K.:

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Frankrijk:

Dr. prof. Didier Raoult stelt dat het virus sinds de uitbraak in China fel afgezwakt is, derhalve…

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Duitsland. Oorverdovend zwijgen door het “expertise” Robert Koch Instituut over onbetrouwbare uitslagen van tests, waarbij negatieve als positieve besmettingen gerapporteerd worden:

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Nederland:

Kim van Oudenaarde, arts in opleiding tot medisch specialist (radiologie). Zij vertelt over haar ervaringen sinds de uitbraak van het coronavirus en deelt de twijfels over de proportionaliteit van de maatregelen. Na een heftige periode aan het begin van de pandemie lijken deze namelijk al lang niet meer gerechtvaardigd en kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij de wijze waarop behandelmethoden de kop worden ingedrukt ten faveure van het gedroomde vaccin. Van dichtbij heeft zij kunnen zien dat de schade die door het overheidsbeleid wordt veroorzaakt vele malen groter lijkt dan de impact van het virus zelf, wat haar er uiteindelijk toe heeft bewogen om ook naar buiten te treden met haar verhaal in de hoop dat anderen zullen volgen.

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit dit onzalige land:

Is er wel sprake van een pandemie?

…Het dagelijkse sterftecijfer door de ziekte is wereldwijd al enkele weken vrij stabiel (zo’n 5.000 per dag), terwijl het aantal besmettingen blijft oplopen (3). De ziekte blijkt dus steeds minder dodelijk te zijn. Bij de bekendmaking van de cijfers geeft men evenwel geen uitleg. We krijgen het aantal bevestigde gevallen voorgeschoteld, maar men zegt er niet bij of die mensen ziek zijn, of zich kiplekker voelen. Men onderhoudt een sfeertje van angst, terwijl in België het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen niet spectaculair, ook al stijgt het aantal bevestigde gevallen significant.

Men onderhoudt de verwarring tussen bevestigde gevallen, goedaardige ziekte, opgenomen patiënten en intensieve zorg. Wetende dat maar een minderheid van de opgenomen patiënten (12%) intensieve zorg nodig heeft, en dat de meeste bevestigde gevallen er zonder veel erg doorkomen. Men dreigt met een tweede golf, maar verzwijgt dat die tweede golf, als ze er ooit komt, wellicht veel minder erg zal zijn. De nieuwe gevallen zijn jonger dan in de eerste golf, er zullen dus minder ernstig zieken zijn en minder doden. De huidige cijfers bewijzen dat de actuele opstoot van besmettingen niet meer is dan een rimpel in een waterplas die eerder veroorzaakt wordt door het stijgend aantal testen…

Voor meer duiding en vergelijkend cijfermateriaal – over- en ondersterfte, lees: “Waar blijft de oversterfte?”

Dr. Daniel Rodenstein in de Artsenkrant:

“… Er sterven elk jaar in ons land zo’n 110.000 mensen. Elke maand vallen er 9.100 doden. Dagelijks 300. Een beetje meer in de winter, wat minder in de zomer, het gemiddelde schommelt rond de 300 overlijdens per dag.

In 2020, op enkele dagen tussen 15 maart en 15 mei, zijn er wat meer mensen gestorven. Op de meest zwarte dag, 10 april, telden we 613 overlijdens. Dat is 151 meer dan op de zwartste dag in 2018 – 7 maart – bijvoorbeeld.

Als we 2020 globaal bekijken, dan zullen we in plaats van de gebruikelijke 110.000 doden, wellicht tussen 110.000 en 115.000 overlijdens registreren. En zoals elk jaar zullen de meeste van die doden in 2020 ouder zijn dan 64 jaar. En zoals elk jaar zullen de meeste van die overledenen gemist worden en zal hun familie een rouwperiode doormaken.

Als we die feiten als dusdanig bekijken, verklaart niets, maar dan ook helemaal niets, de psychose die België overspoelt en verlamt. Het leven is stilgevallen, versmacht door een paniekgolf waarbij iedereen plots een dodelijke bedreiging is geworden voor buren, naasten, vrienden en vooral ouderen. Een bedreiging waartegen we ons moesten beschermen door afstand te houden, ons op te sluiten, om zeker geen van de dodelijke partikels in te ademen die de mensen verspreidden. Want we kregen telkens opnieuw te horen dat de ziekte uiterst besmettelijk was en zeer dodelijk…”

De bronafbeelding bekijken

Afsluitend stellen wij ons de vraag, gaat dit onzalige land de gekochte onbetrouwbare tests gebruiken om ze vervolgens, zoals in Duitsland, mee in de statistieken te verwerken, goed wetende dat ze eigenlijk alleen maar goed zijn voor de vuilbak, opdat de coronahysterie kunstmatig opgevoerd kan blijven worden?

“België kocht 1 miljoen onbetrouwbare Covid-19-tests”